Конкурс за есе уважаема г-жа НиколаеваДата20.03.2017
Размер11.62 Kb.
Размер11.62 Kb.

ДО

РАДА НИКОЛАЕВА

ВР. И. Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска“№33
ФОРМУЛЯР

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЕСЕ

Уважаема г-жа Николаева,

Представям на Вашето внимание своето есе за участие в конкурс на тема „Зелени хоризонти пред съвременните градове“, организиран в рамките на Проект „Енергийна визия 2020 за градовете от Югоизточна Европа” „ENERGY VISION 2020 FOR THE SOUTH EAST EUROPEAN CITIES (EnVision 2020)”, който се осъществява с подкрепата на Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007-2013" на Европейския съюз.С настоящото гарантирам, че съм единствен автор на подаденото есe и, че разработката не нарушава чужди авторски или други права на интелектуалната собственост. Декларирам, своето съгласие предаденото есе да бъде сканирано (снимано) и публикувано в специализирана брошура по Проекта и други свързани с целите на Проекта- презентационна цел“

Име, презиме, фамилия на участника:


Възраст:

Адрес за кореспонденция:


Телефон:

e-mail:

Приложение: Есе на тема „Зелени хоризонти пред съвременните градове“

Дата:…………………С УВАЖЕНИЕ,

…………………………………………../Име, презиме и подпис/

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница