Конкурс за млади журналисти на Европейската младежка преса 6 Видео-конкурс за младежи с умения в икт 6страница1/6
Дата13.01.2018
Размер288.95 Kb.
Размер288.95 Kb.
  1   2   3   4   5   6

ЮЛИ, 2015

НИС ПРИ СУ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”

МЕСЕЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

СЪДЪРЖАНИЕ

Специализация в Япония със стипендии на фондация „Мацумае“ 3

Македонският университет в Солун предлага следдипломна квалификация по „Международна публична администрация“ 3

Стаж в Представителството на Европейската комисия в България 4

Банка “Пиреос” България набира кандидати за зимна стажантска програма 4

Платен стаж в Световната търговска организация 5

"Интерпол" организира платени стажове 5

Стаж във Върховния комисариат на ООН за бежанците 5

"Майкрософт" стартира безплатни ИТ обучения 6

Конкурс за млади журналисти на Европейската младежка преса 6

Видео-конкурс за младежи с умения в ИКТ 6

Първата инженерна академия в България набира кандидати 7

European Cooperation in Science and Technology (COST) 9

Покана по програма BiodivERsA3 ERA-Net (фаза 3) за финансиране на изследователски проекти в областта на биоразнообразието 10

Покана за проекти по европейската здравна програма 12

Програма „ЕРАЗЪМ +“ 2014-2020; Покана за проектни предложения за 2015 г. 13

Making Science Education and Careers Attractive for Young People (HORIZON 2020) 15

Хоризонт 2020: Приоритет „Водещи позиции в промишлеността” 15

All open R&D Calls HORIZON 2020 15

Програма: „Америка за България” 16

Програма: Европейска младежка фондация, Приоритет: Младежки проекти, Проект: Пилотни проекти (Категория Д), проведени в рамките на срещи между млади хора и други дейности като документиране, изследване и публикации 17

Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia 18

Research EU 30

European University Association Publication 30

International Association of Universities: “Horizons” 31

Brexit: How Britain Will Leave Europe 31

Social Networks, Political Institutions and Rural Societies 31

МАГИСТРАТУРИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ

Специализация в Япония със стипендии на фондация „Мацумае“


Международна фондация "Мацумае" със седалище в Токио отпуска стипендии за кандидати от цял свят, включително и за български граждани. Стипендиите се предоставят за провеждане на научни изследвания за срок от три до шест месеца в периода април 2016 - март 2017 година. Стипендиите ще бъдат отпускани приоритетно за научни изследвания в областта на естествените науки, инженерните науки и медицината.

Кандидатите следва да отговарят на следите условия: • Да притежават образователна и научна степен "доктор";

 • Да  са на не повече от 49 годишна възраст към момента на кандидатстване;

 • Да владеят в достатъчна степен английски или японски език;

 • Да не са посещавали  досега  Япония;

 • Да притежават покана от японска институция (университет, научноизследователски институт, лаборатория и др.), с уточнена работа програма.

На одобрените кандидати  Международна фондация  "Мацумае" ще предостави:

 • Самолетен  билет до Япония и обратно;

 • Месечна сума - 220 000 японски йени;

 • Застраховки и др.

Подробна информация за програмата, съдържаща и необходимите документи, и формуляри за кандидатстване могат да бъдат намерени на: www.mars.dti.nе.jp/mif.

Кандидатите  самостоятелно изпращат документите си на адреса на Международна фондация "Мацумае" до 31 август 2015 г.


Македонският университет в Солун предлага следдипломна квалификация по „Международна публична администрация“


Македонският университет в Солун – департамент „Международни и европейски науки“ - предлага курс за следдипломна квалификация по „Международна публична администрация“. Обучението ще се проведе на английски език. Таксата за обучение е 3600 евро.

Повече информация относно курса за следдипломна квалификация по „Международна публична администрация“ на Македонския университет в Солун.Краен срок за подаване на кандидатурите: 14 септември 2015 г.

Стаж в Представителството на Европейската комисия в България


Представителството на Европейската комисия в България предлага неплатени стажове. Условията, на които трябва да отговарят кандидатите за такъв стаж, са следните:

 • Студент/ка, записан/а в редовна форма на обучение, със завършен минимум втори курс - стажът трябва да е част от обучението на кандидата.

 • Задължително владеене на поне един от изброените езици - английски, френски или немски.

 • Свободно владеене на български език като роден (или еквивалентно ниво).

 • Владеене на друг официален език на Европейския съюз се счита за предимство.

 • Актуално уверение от учебното заведение, коeто да удостоверява качеството им на студент.

Желаещите трябва да изпратят:

 • Автобиография/CV

 • Мотивационно писмо, обясняващо мотивите им да кандидатстват за стаж в Представителството на Европейската комисия в България.

 • В мотивационното писмо трябва да бъде упоменат желаният период на стаж и неговата продължителност. Ако тя надвишава 6 седмици, кандидатът трябва да има предвид, че след това няма възможност да кандидатствате за друг (платен) стаж в Комисията.

Пълна информация за платените стажове в Европейската комисия може да бъде намерена тук.

Кандидатури за стаж в Представителството на ЕК се приемат след 1 октомври 2015 г. на следния адрес: COMM-REP-SOF@ec.europa.eu.


Банка “Пиреос” България набира кандидати за зимна стажантска програма


Банка Пиреос България обяви, че стартира зимна стажантска програма, за която ще набира кандидати през цялата учебна година. В нея могат да се включат студенти в последен курс от тяхното обучение. Стажовете ще бъдат платени, с продължителност от шест месеца и възможност за подписване на трудов договор след изтичане на програмата.

Одобрените стажанти ще имат възможност да придобият практически опит с обслужване на клиенти, кредитни операции и администриране в различни направления. Изискванията са да имат средно специално или висше образование, да владеят добре анлийски език и да имат добра компютърна грамотност.

Желаещите да участват могат да кандидатстват през сайта на институцията или като изпратят актуална снимка и мотивационно писмо до Банка Пиреос България, дирекция "Човешки ресурси", София 1784, бул. "Цариградско шосе", сграда Е, ет. 8, или на имейл адрес: jobs@piraeusbank.bg.

Краен срок: текущСподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница