Конкурс за следните длъжности: Лекар-началник вътрешно отделение /ВО/; Лекар началник нервно отделение /НОДата04.12.2017
Размер13.46 Kb.
Размер13.46 Kb.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ” ЕООД
На основание чл.90 от Кодекса на труда,във връзка с чл.68,ал.7 от Закона за лечебните заведения ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

1.1.Лекар-началник вътрешно отделение /ВО/;

1.2.Лекар - началник нервно отделение /НО/;

1.3.Лекар – началник отделение по физикална и рехабилитационна медицина / РХО/;

1.4.Лекар - началник отделение по психиатрия /ПО/;

1.5.Лекар-началник клинична лаборатория;

1.6.Лекар - началник отделение по образна диагностика.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

4.1.Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;

4.2.Да имат придобита специалност по профила на конкретното отделение,съответно лаборатория и образна диагностика,за което кандидатстват;

4.3.Да имат трудов стаж по специалността в лечебно заведение за болнична помощ минимум 3/три/години;

4.4.Да не са осъждани.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЧРЕЗ СЪБЕСЕДВАНЕ

5.1.Лекарствена политика и качество на лечението;

5.2. Провеждане на политики на ефективен контрол на разходите и мерки за повишаване качеството на лечебната дейност в отделението.

5.3.Икономическа ефективност на отделението;

5.4.Бъдещо развитие на отделението за следващите 3 години с представяне на план за устойчиво развитие на качеството на съответната структура / в писмен вид/.

В 30-дневен срок/22.март 2016/ от датата на публикуване на обявата кандидатите подават в отдел „Човешки ресурси” следните документи:

6.1.Заявление за участие в конкурса;

6.2.Професионална биография;

6.3.Копие от диплома за завършено медицинско образование;

6.4.Копие от диплома за придобита специалност;

6.5.Квалификационни документи от проведени курсове;

6.6.Копие от трудова книжка;

6.7.Медицинско удостоверение- оригинал;

6.8.Свидетелство за съдимост – оригинал;Договор ще се сключи с класирания на първо место кандидат за всяко отделение с оценка не по-малка от 4,50 , за срок от 3 години.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница