Критерии за оценка на изпита по философия и социални науки от 29. 03. 2015 г. Вариант 7 „Нашата изходна точка наистина е субективността на индивида, но поради строги философски основания”Дата03.04.2017
Размер51.56 Kb.
Размер51.56 Kb.

Критерии за оценка на изпита по философия и социални науки от 29.03.2015 г.

Вариант 7

„Нашата изходна точка наистина е субективността на индивида, но поради строги философски основания”

Жан-Пол Сартр, Екзистенциализмът е хуманизъм  1. Изясняване на основни и подразбиращи се понятия във фрагмента: живот, същност, човек, съществуване, проект, избор.

  2. Формулиране и изясняване на теза, включваща ключовите понятия, аргументация, както и критична позиция.

  3. Методологични и общотеоретични предпоставки на екзистенциализма.

  4. Анализ на фрагмента в историко-философски контекст.

Границите на виртуалното

  1. Формулиране и аргументация на теза.

  2. Илюстрация на тезата с различни примери.

  3. Изясняване на антитезите виртуално-реално, истина-неистина, илюзорно-действително.

  4. Ролята на технологиите в съвременния глобален свят.

Очаква се в есето кандидатите да проявят умения за:
• мислене чрез понятия, принципи и теории;
• осмисляне на жизнен опит;
• аргументиране на теза и позиция;
• точно и смислено изразяване, добър стил и широка обща култура.
Есето се оценява в диапазона от 0 до 50 точки, както следва:

1. Формулиране на теза и собствена позиция - до двадесет (20) точки.

2. Изясняване на основните понятия в есето - до двадесет (20) точки.
3. Връзка с други понятия и владеене на общия понятиен инструментариум - до десет (10) точки.


Тест по Философия и социални науки: вариант 3

Оградете или зачертайте (О, Х) верния според Вас отговор. За всеки въпрос имате право само на една поправка, като освен ограждането или зачертаването, подчертаете окончателния си избор (О, Х _________ )

1. Кое е вярното твърдение за стихотворението „Майце си” на Хр. Ботев: (1 т.) А) поетът го написва веднага след пристигането си в Румъния; Б) това е първата Ботева поетическа творба; В) създава я, когато се включва в четата на Жельо войвода; Г) в нея за първи път споделя житейския си избор – да се жертва за свободата.

2. Какво е мислил, че открива Колумб? Път към: (1 т.) А) Австралия; Б) Америка; В) Япония; Г) Индия.

3. Прекланящите се пред всичко чуждо са: (1 т.) А) ксенофили; Б) ксенократи; В) ксеномани; Г) ксенотипи.
4. Какво означава терминът „фикция”? (2 т.) А) съсредоточаване; Б) измислица; В) представление; Г) втвърдяване.

5. В правото вещите се делят на: (2 т.) А) движими и устойчиви; Б) движими и непроницаеми; В) движими и недвижими; Г) неподвижни и летящи.

6. Аристотел дефинира логиката като наука за: (2 т.) А) битието; Б) доказателството; В) познанието; Г) човека.

7. „Генотип” е термин, който се отнася към: (3 т.) А) хромозомните вериги на организма; Б) наследствената основа на организма; В) възрастовите изменения на организма; Г) половите признаци на организма.

8. Думите „Париж си струва една меса” принадлежат на: (2 т.) А) крал Фелипе II; Б) английската кралица Елизабет II ; В) крал Анри IV; Г) хугенотския лидер Анри дьо Бурбон.

9. Изразът „желязна завеса” е използван за пръв път в реч на: (2 т.) А) Йосиф Сталин през 1944 г.; Б) Франклин Рузвелт през 1945 г.; В) Уинстън Чърчил през 1946 г.; Г) Никита Хрушчов през 1957 г.

10. Кой образ от „Чичовци” не се среща и в романа „Под игото”: (3 т.): А) Мичо Бейзадето; Б) Мирончо; В) господин Фратю; Г) поп Ставри.

11. Сциентизъм е учение, при което истинните знания се основават на (2 т.) А) вярата; Б) морала; В) науката; Г) изкуството.

12. Законът за непротиворечието е: (2 т.) А) Юридически закон; Б) Логически закон; В) Психологически закон; Г) Етически закон.

13. Последователите на Антистен в древността се наричат? (2 т.) А) алхимици; Б) комици; В) схоластици; Г) киници.

14. Индукция е: (2 т.): А) Умозаключение от общо към частно знание; Б) Умозаключение от частно към общо знание; В) Умозаключение от знание към незнание; Г) Умозаключение от незнание към знание.

15. Името “Европа” идва от старогръцки и означава: (2 т.) А) бързоходна; Б) широкоока; В) лекокрила; Г) дългокоса.

16. От предпоставките „Всички кучета са бозайници.” и „Нито една котка не е куче.”, следва: (3 т.) А) „Нито една котка не е бозайник.”; Б) „Всички котки са бозайници.”; В) „Някои котки не са бозайници.”; Г) нищо не следва с необходимост.

17. Коя от следните държави не е член на Европейския съюз? (2 т.) А) Словакия; Б) Норвегия; В) Малта; Г) Словения.

18. По обем понятието „най-високият връх на Земята” е: (3 т.) А) единично; Б) нулево; В) общо; Г) конкретно.

19. Солипсизъм е: (2 т.) А) Когато познавам интуитивно външния свят; Б) Когато не действам според представите си; В) Когато познавам единствено собственото си съзнание; Г) Когато действам произволно.

20. Йокаста е майка и съпруга на: (2 т.) А) Менелай; Б) Одисей; В) Едип; Г) Хектор.

21. „Човешко, твърде човешко” е произведение на: (2 т.) А) Маркс; Б) Витгенщайн; В) Ницше; Г) Хегел.

22. Лоша безкрайност е когато: (2 т.) А) Не може да изброим елементите в една редица; Б) Когато злото няма край; В) Когато виждаме, че успоредните релси на влака се пресичат в далечината; Г) Имаме безкрайно деление и повторение;

23. Кой е автор на „Голяма етика”?: (1 т.) А) Аристотел; Б) Хераклит; В) Платон; Г) Парменид.24. Коя от формите на комичното се откроява в описанието „Тая глава беше човешка, но невъобразимо ужасна. Продъненото й и зверовито лице, дето светеха две очи безумни, които се въртяха и пулеха свирепо, се свършваше с една остра изместена челюст, която млащеше и пущаше лиги...”: (2 т.) А) пародия; Б) сатира; В) гротеска; Г) сарказъм

25. Използването на мобилния телефон започва през: (2 т.) А) 1962 г.; Б) 1972 г.; В) 1982 г.; Г) 1992 г..

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница