Лекция 5 Построяване на космограмаДата18.11.2017
Размер115.6 Kb.
Размер115.6 Kb.

URANIA


ЛЕКЦИЯ 5

Построяване на космограма

Небесната сфера изобразяваме на хартия като окръжност. За да предадем нейните особености, на нас ни е необходимо тримерно пространство. Възприемаме близкия свят около нас като триизмерен, но възприемането на отдалечение предмети, особено светилата, е по- различно.

Ние ги възприемаме, гледайки от мястото, на което се намираме, което приемаме за център на сферата и целия космос. Като че ли планетите, звездите, мъглявините се намират от нас на едно и също разстояние - за нас няма по-близко и по-далечно. При възприятието е важен ъгълът, под който виждаме предметите, и ако той е много малък, то образите в лявото и дясното око съвпадат, т.е. ние не можем да различим големите разстояния.

Понятията близко и далечно освен чисто геометричен смисъл имат още и психологически. Близко е това, което за нас е важно и значимо. Съответно, ако възприемахме всичко като едно разстояние, в нашия свят нямаше да се обособяват истински значими за нас неща. Ако възприемахме живота по този начин(без да разграничаваме разстоянията), щяхме да отчитаме единствено сухи факти. Затова всичко, което става около нас, ние можем да разделим на две категории: факти и ценности.

Когато виждаме света с очи на отдалечено същество, което просто наблюдава ставащото наоколо, възприемаме само факти. Не взимаме никакво отношение спрямо тях, те не са ценни за нас. Значимостта или важността са абстрактни понятия и се преценяват от субективното мнение на всеки един човек. За един е важно едно, за друг - друго. Фактите съществуват извън нас, ние можем да ги виждаме адекватно или не. А ценностите не съществуват извън нашия личен свят, извън живите души!

Можем да различаваме това, което е близко, и онова, което е далеч. Когато нещата са много далеч, то за нас те стават равноценни и обективни. Това е важно за разбирането как е устроен астрологичният свят.КОСМОГРАМАТА

Космограмата е централна тема в астрологията. Космограма - това е мигновена снимка на еклиптиката с обозначени на нея Зодиакални знаци, проекции на положението на планетите и лунните възли. Важно е да помним, че на космограмата ние посочваме видимото от Земята положение на планетите и съответните координати. Космограма - това е видът на еклиптиката от центъра на Земята в избран момент от време.
Как се избира моментът на времето? Ако точното време на раждане на човека не е известно, тогава построяваме(изчисляваме и рисуваме) космограма за 12ч. по Гринуич.

Построяване на космограмата

Необходимо:

  1. Зодиакален кръг

  2. Таблица за общите данни

  3. Таблица за записване на аспектите на планетите
Формулата, по която изчисляваме е:

Където:


φ е координата на планетата в момента на раждане.
φ1 е координата на планетата в 00.00h GMT( Гринуич меридиан тайм) в деня на раждането
φ2 е координата на планетата на следващия ден (след раждането)
φ2 - φ1 е скоростта на планетата
φ2 - φ1

24 е часовата скорост на планетата


LT- локъл тайм или местно време
GMT=LT-N, където N е часовият пояс за мястото на раждане (например: ако в България сега е 12ч., трябва да извадим 2часа и ще получим времето по Гринуич в момента. Това е ако сме по зимното време, защото през лятото трябва да вадим 3 часа).
Ако човек е роден през нощта, тогава φ1 е предишният ден, а φ2- самият ден на раждане. Ще разгледаме такъв пример.

В България лятно часово време е въведено от 1979г. Корекцията за този период за България става, като се извадят 3 часа от времето по Гринуич /западноевропейско време/,през останалото време от годината корекция се извършва, като се извадят 2ч.

- в периода 02.11.1942г. до 02.04.1945г. в България е възприето средноевропейско време и корекцията се извършва, като се извади 1час

- от 02.04.1945 до 1979г. целогодишно е било възприето източноевропейското време и корекцията се извършва, като се извадят 2 часа.

1979 от 00:00 на 01.04. до 00:00 на 01.10

2000 от 03:00 на 26.03. до 04:00 на 28.10

1980 от 00:00 на 01.04. до 00:00 на 01.10

2001 от 03:00 на 25.03. до 03:00 на 29.10

1981 от 00:00 на 05.04. до 00:00 на 26.09

2002 от 03:00 на 31.03. до 03:00 на 27.10

1982 от 00:00 на 04.04. до 00:00 на 26.09

2003 от 03:00 на 30.03. до 03:00 на 26.10

1983 от 00:00 на 03.04. до 00:00 на 25.09

2004 от 03:00 на 28.03. до 04:00 на 31.10

1984 от 00:00 на 01.04. до 00:00 на 30.09

2005 от 03:00 на 27.03. до 03:00 на 30.10

1985 от 00:00 на 31.03. до 00:00 на 29.09

2006 от 03:00 на 26.03. до 04:00 на 29.10

1986 от 00:00 на 30.03. до 00:00 на 28.09

2007 от 03:00 на 25.03. до 03:00 на 28.10

1987 от 00:00 на 29.03. до 00:00 на 27.09

2008 от 03:00 на 30.03. до 04:00 на 26.10

1988 от 00:00 на 27.03. до 00:00 на 25.09

2009 от 03:00 на 29.03. до 04:00 на 25.10

1989 от 00:00 на 26.03. до 00:00 на 01.10

2010 от 03:00 на 28.03. до 04:00 на 30.10

1990 от 00:00 на 01.04. до 00:00 на 30.09

2011 от 03:00 на 27.03. до 04:00 на 30.10

1991 от 00:00 на 31.03. до 00:00 на 29.09

2012 от 03:00 на 25.03. до 04:00 на 28.10

1992 от 00:00 на 29.03. до 00:00 на 27.09
1993 от 00:00 на 04.04. до 00:00 на 25.09
1994 от 00:00 на 27.03. до 00:00 на 25.09
1995 от 00:00 на 26.03. до 00:00 на 01.10
1996 от 00:00 на 31.03. до 00:00 на 29.09
1997 от 03:00 на 30.03. до 03:00 на 26.10
1998 от 03:00 на 29.03. до 03:00 на 25.10
1999 от 03:00 на 28.03. до 04:00 на 31.10


Аспект - това е взаимодействие между планетите, което се получава в резултат на тяхното разположение. Измерванията между планетите се правят по малката дъга на окръжността. Аспектите имат имена, според съответната им дължина, също и определени цветове:Мажорни аспекти (старши, по-силно действие): обозначават се с непрекъсната линия

Минорни аспекти (младши, по-слабо действащи): обозначават се прекъсната линия.

Таблица на Орбисите:Орбис- най-голямото допустимо отклонение от аспекта. Имаме две понятия за аспектите: сходящ и разходящ(или формиращ се и разпадащ се). Това се определя от движението на по-бързата планета към по- бавната. Например Луната е в Овен, а Сатурн в Рак. Луната се приближава символично към Сатурн. Тя е бързата планета. Да речем разстоянието между тях по градуси е 94. Съответно тук имаме сходяща квадратура. Този аспект тепърва ще стане точен. В 90тия градус ще е точен и като застане на 89, 88 градуса, вече ще се е разпаднал и ще е разходящ. В таблицата това обозначаваме, като записваме стойностите с наклонена черта. Например Слънцето за аспекта секстил има орбис 6 градуса за сходящ и 5 за разходящ.


Нека заедно построим космограма

Отправната точка в космограмата е 0˚ Овен. Зодиакалните знаци се разполагат по посока срещу часовниковата стрелка. Всеки знак заема по 30˚от окръжността. Както знаете, окръжността се измерва в градуси. Градусът = 1/360 част от окръжността.1 градус = 60 минути=1/60, а 1 мин.=60секунди. Дължината на ъгъла на дъгата се изразява със смесено число, например: 25˚32’ 44” (22град.32мин.44сек.). Нека приведем това число в десетична дроб. 32’44” = 33’(приблизит.). (може да се направи привеждане и на секундите в градус, например: 44/60=0,73мин. =>32,73мин/60мин=0,5455`. Разликата е незначителна, затова ще закръгляме)

33/60=0.55=> числото е 25,55˚. Това привеждане в десетична дроб е задължително за пресмятането на положението на планетите в космограмата.
Нека пресметнем космограмата на Робърт Де Ниро. Той е роден на 17.08.1943г. , но часа на раждане не го знаем, затова ще приемем, че е роден в 12ч. по Гринуич. При пресмятане се работи само с часове по Гринуич(GMT). Например, ако сте родени зимата в България в 12ч.=>по Гринуич това е 10ч, а ако сте родени в 00.00ч=> по Гринуич това е предишният ден в 22.00ч! Ако сте родени в 3:55=> сметките ще се правят с числото 55: 60 + 3= 0,92 + 3 = 3,92
Отваряме ефемеридите(Михелсон, 00.00ч) на датата на Р. Де Ниро.

Започваме да пресмятаме положение на Слънцето. В колонката най-отгоре виждаме, че е във знака Лъв. Сега трябва да намерим φ .


φ1 = 2313’31”= 23+ (13/60)= 23,23

φ2 = 2411’ 12’’= 24 + (11/60)= 24,18
φ = 23,23 + (24,18 – 23,23 / 24) х 12

= 23,23 + (0,95 / 24) х 12

=23,23 + (0,04 х 12)

= 23,23 + 0,48

= 23,71


  • Слънцето на Робърт Де Ниро е в 23,71в Лъв

Както виждате, стойността на координатите, които получихме, е между положението на Слънцето в деня му на раждане и това на следващия ден(23,23< 23,71<24,18).


Нанасяте данните на окръжността


Преминаваме към Луната.
В 00:00ч. тя е на 9 58’ в Риби => 9+(58/60)= 9, 97

φ1 =9,97

φ2 = 2448’= 24 + (48/60)= 24,80
φ = 9,97 + (24,80 – 9,97 / 24) х 12

= 9,97 + (14,83 / 24) х 12

= 9,97 + (0,6179 х 12)

= 9,97 + 7,41

= 17,38

Нанасяме.


Преминаваме към Меркурий
φ1 =17,73

φ2 = 19,12


φ = 17,73+ (19,12 – 17,73 / 24) х 12

= 17,73 + (1,39 / 24) х 12

= 17,73 + (0,06 х 12)

= 17,73 + 0,7

= 18,42

Намира се в зодиакалния знак Дева.


Нанасяме.

Венера. Ретроградна и е в Дева. За това съдя по буквата R, която е фиксирана в колонката на Венера няколко дни преди деня на раждане на Р.Де Ниро.

φ1 =20,43

φ2 = 20,33


φ = 20,43+ (20,33 – 20,43 / 24) х 12

= 20,43 + (-0.1/ 24) х 12

= 20,43 + (0,004 х 12)

= 20,43 + -0,049(т.е 20,43 – 0,049)

= 20,38
Нанасяме.
Марс
Той е в Телец.

φ1 =25,95

φ2 = 26,53
φ = 25,95+ (26,53 – 25,95 / 24) х 12

= 25,95 + (0,024х 12)

= 25,95 + 0,289

= 25,95+0,289

= 26,24
Нанасяме.
Юпитер. Той е в Лъв
φ1 =10,32

φ2 = 10,53


φ = 10,32+ (10,53 – 10,32 / 24) х 12

= 10,32 + (0,008х 12)

= 10,32 + 0,105

= 10,43
Нанасяме.


Сатурн в Близнаци.
φ1 =24,1

φ2 = 24,2


φ = 24,1+ (24,2 – 24,1 / 24) х 12

= 24,1 + (0,004х 12)

= 24,1 + 0,049

= 24,15
Нанасяме.


Уран в Близнаци.
φ1 =8,49

φ2 = 8,51


φ = 8,49+ (8,51 –8,49 / 24) х 12

= 8,49 + (0,0008х 12)

= 8,49 + 0,009

= 8,5
Нанасяме.


Нептун във Везни.
φ1 =0,4

φ2 = 0,43


φ = 0,4+ (0,43 –0,4 / 24) х 12

= 0,4 + (0,00125х 12)

= 0,4 + 0,015

= 0,415
Нанасяме.


Плутон в Лъв.

φ1 =7,31

φ2 = 7,35
φ = 7,31+ (7,35 –7,31 / 24) х 12

= 7,31 + (0,00166х 12)

= 7,31 + 0,019

= 7,329
Нанасяме.


Ако след изчисленията решите да сверите данните с хороскоп, направен от програма, внимавайте за стойностите, които са дадени там. Положенията на планетите може да са представени в градуси и минути, а ние работим с дроби.


Сега започваме да смятаме разстоянието между планетите по малката дъга. Първо започваме със Слънцето. Ако установим, че някое разстояние съответства на определен аспект, тогава го нанасяме с определен цвят и линия.


Слънцето се намира на 23тия градус в Лъв, а Луната на 17тия в Риби. Съответно по посока срещу часовника Луната е преди Слънцето. До края на знака Риби тя прави още 13 градуса приблизително, прибавяме още 30 градуса от следващия знак Овен, още 30 от Телеца, още 30 от Близнака, още 30 от Рака и 24гадуса от Лъва, за да стигнем точно до градуса, в който се намира Слънцето. И така, това изглежда по следния начин: 13+30+30+30+30+24=157градуса. Това е разстоянието между Луната и Слънцето.

Първо го нанасяме в Таблицата на аспектите към нашата космограма:


Сега трябва да установим дали това разстояние от 157 градуса съответства поне приблизително на някой аспект от Таблицата на аспектите. В тази таблица са дадени точни аспекти, но ние знаем, че може да използваме Орбис(допустими стойности за образуване на аспекта). Съответно на- близките стойности до 157 са следните: 180 градуса- опозиция, 144 градуса- биквинтил. Отиваме към таблицата на орбисите и проверяваме първо дали може да се образува опозиция.


Гледаме стойностите за опозиция в таблицата. Те дават следната информация: имаме 9 градуса орбис за образуването на аспекта. Съответно минималното разстояние, което ни трябва за опозиция, е 171 градуса, а ние имаме 157. Този аспект отпада като възможност. 144 градуса. Орбисът за Слънцето на този аспект е само 1 градус. Трябва да е или 143 или 145 разстоянието, за да фиксираме наличието на BQ. Съответно разбираме, че аспект между Луната и Слънцето в космограмата на Де Ниро няма. Меркурий и Венера също не образуват аспекти към Слънцето. В това можете да се убедите сами , като извършите стъпките, които направихме до тук. Нека отидем към Марс. Той се намира на 26 градус в Телец, а Слънцето на 23тия в Лъв. По малката дъга започваме да пресмятаме разстоянието между тях. До края на знака Телец имаме 4 градуса, прибавяме 30 градуса от Близнака, още 30 от Рака и 23 от Лъва. Приблизително получаваме 4+60+23=87. Казвам приблизително, защото детайлните стойности на градусите не ни интересуват в такава степен, тъй като за Слънцето имаме много големи Орбиси.

Най- близкият аспект от Таблицата на аспектите е 90 градуса – квадратура. Съответно поглеждаме таблицата на орбисите и виждаме, че имаме обозначение 9/7. Това ни казва, че орбисът за сходяща квадратура (Слънцето е по- бързо от Марс), а именно нашият случай, е 9 градуса. От 87 до 90 градуса име само 3 градуса, значи този аспект се образува, т.е. имаме орбис. Отбелязваме го с неговия символ в таблицата на аспектите на космограмата. Също така го чертаем в кръга.


Тези сметки трябва да направите за всички планети една към друга. Крайният резултат за космограмата на Де Ниро трябва да е следният:

Сега аспектите са начертани вече. Това е космограмата на Робърт Де Ниро.Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница