Литература „Картинка Димитър Спасов възприемане на стихотворение и заучаване наизустДата03.04.2017
Размер54.77 Kb.
Размер54.77 Kb.

М.ОКТОМВРИ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК


 1. Есен – разговор.

 2. Подбери думите – беседа.

 3. Към училище – беседа.

 4. В зеленчуковата градина – Радой Киров – беседа.

 5. Думите – разговор.

 6. Трудът и реколтата – разказ по картинки.

 7. Защо? – разговор.

 8. С повече думи – беседа

 9. Противоположни думи – игра с думи.


ЛИТЕРАТУРА


 1. „Картинка” – Димитър Спасов – възприемане на стихотворение и заучаване наизуст.

 2. „Малката учителка” – Лъчезар Станчев – възприемане на кратък разказ и преразказ.

 3. „Врабчо и Лиса” – възприемане и преразказване на приказка.

 4. „Колко са магаретата” – българска народна приказка – продължение на приказка по дадено начало.МАТЕМАТИКА


 1. Групи от обекти – разпознаване,назоваване и редуване на обекти по един признак.

 2. Ориентиране в пространството – местоположение на частите на тялото.

 3. Посоки и направления. Разстояния: напред-назад, наляво-надясно, нагоре-надолу, близо-далече.

 4. Сравняване на количества: толкова-колкото, поравно, повече,по-малко.

КАРТИНКА

Димитър Спасов
Грабна лятото торбичка,

пълна с песни, със игри,

и през китната горичка

кой го знай къде се скри.


Плахо есента пристъпи

във леса стаен и глух.

Сред тревичките напъпил,

цъфна син кърпикожух.


Седнало на бука стара,

мрежа паяче плете.

Свел главица над буквара,

Зайко нов урок чете.


Мечо вече се прозява,

но си дума: - Потърпи!

Сняг ли завали – тогава

може сладко да се спи.
КОЛКО СА МАГАРЕТАТА

Българска народна приказка
В едно село живеели двама селяни. Единият бил богат, а другият - беден. Богатият селянин имал много имот и добитък, бедният си нямал нищо.

Един ден богатият селянин подкарал пет магарета да ги продава на пазара. Вървял, подтичвал подире им, докато се уморил и яхнал едно от тях.

Като отпочинал малко, той преброил магаретата, които вървели напреде му с клепнали уши.

- Бре! Само четири! - викнал богатият селянин уплашен и скочил на земята. - Едно се е отлъчило, ще се върна да го намеря.

Но преди да се върне, богаташът преброил магаретата още веднъж и видял, че са пет. Зарадван, той се засмял до уши, метнал се пак на едно от магаретата и подгонил другите напреде си.

Подир някое и друго време отново се захванал да ги брои.

- Пак четири! - слисал се богатият селянин и почнал да мига.

Тъкмо в това време насреща му се задал бедният селянин.

- Съседе, моля те, кажи ми колко са магаретата, дето ги виждаш напреде си, защото когато ги броя от земята, излизат пет, а когато се метна на самара, едното се губи!

Бедният съсед се засмял и рекъл:

- Магаретата са шест, съседе, само че едното е с два крака.


МАЛКАТА УЧИТЕЛКА

Лъчезар Станчев
Днес Румяна рано стана, ходи с баба на пазар. После татко си изпрати цветни книжки да печата – той е майстор печатар. А пък ученик е бате и учителка е мама – ето пак излизат двама и до обед все ги няма… Пак самичка ще играе.

И Румяна си мечтае: Колко хубаво е там, в училище. Батко и е там с другари. Всеки смята и чете… Пише с хубава писалка… Ех, кога ще порасте, ех, защо е още малка!В ЗЕЛЕНЧУКОВАТА ГРАДИНА

Радой Киров
В една зеленчукова градина нощно време по месечина между листата на стъблата и листара зеленчуците започват да се карат.

- Господин Домат, прибери си листата. Всички трябва да стоим на местата – почна кавгата една Чушка и върху стеблото се залюшка.

- Я мълчи ти, Чушко лютива, за кавга само те бива, сякаш че ти е малка лехата – троснато отвърна Домата.

- Май че Чушката си е права – Краставицата се обажда тогава.

- Ти всичкини тука ще задушиш.

- Госпожо Краставице, ти да мълчиш! Не виждаш ли, че твоите ластуни са плъзнали навред като хуни?

- Господин Домат, колко си прост! Ако за ластуни става въпрос, обърни се към твойта съседка Тиква. Къде ли ластуна си тя не натиква?

Тиквата също не издържа:  • Слушай, да ти кажа аз, госпожа, скоро с нас няма да водиш спор, защото ще станеш на таратор.

  • А пък от тебе тиквиник ще опекат.

  • Оставете шушулките ми да поспят, защото трябва да порастат – се помоли растящият наблизо Фасул, който разправията беше дочул.

Но кой ти слушаше тука Фасула – всички го смятаха него за нула.

  • По градовете и по селата от тебе ще правят салата – говореше Чушката на Домата.

  • А от тебе, Краставице, пък с ножа ще ти одерат зелената кожа.

  • А от тебе, Чушко, ще правят туршия.

Кънтеше голяма разправия.

Тогава се обади една Роза, която растеше край Магданоза:  • Слушайте, нека всеки знае – хубавото тъкмо това е, че всеки от нас на нещо ще стане, че всеки от вас много желан е от този, който с ръка грижлива всеки ден идва да ви полива. Той знае, че вие сте витаминозни. Хайде, бъдете по-сериозни!ВРАБЧО И ЛИСА

Ран Босилек
Лиса срещнала врабеца и му рекла:

  • Слушай, Врабчо! Хайде братски да живеем. Ще си засеем пшеница. Ще пожънем, ще вършеем. Ще я поделим поравно.

  • Добре - отговорил Врабчо, - ала няма да хитруваш и да чакаш наготово. Не обичам да ме мамят. Недей никога забравя: кой каквото си посее, това ще пожъне.

  • Ти не ме познаваш, братко. Затова така приказваш.Като работим задружно, ще ме разбереш каква съм.

  • Дано е така, Лисано!

Дружно отишли в полето. Взели да сеят пшеницата.

  • Сега, Врабчо – рекла Лиса, - ти ще ореш и ще сееш. Аз най-трудното ще върша. Хе, на оня хълм ще ида. Ще подпирам там небето – да не падне, та пшеницата да смаже.

И измамницата Лиса цял ден седяла на хълма. Разбрал Врабчо хитрината. Но престорил се на глупав. Разорал. Засял пшеница.

Дошло време да пожънат.  • Братко Врабчо – рекла Лиса, - облачно е днес небето. Ти пшеницата ще жънеш. Аз пък мъчното ще върша. Облаците ще подпирам.Ще задържам дъждовете да не мокрят класовете.

Изправила се Лисана. Лапи вдигнала нагоре, сякаш облаците спира.

Врабчо житото пожънал. Вързал снопите самичък.

По вършитба Лиса рекла:


  • Врабчо, братко, вършей тука. Аз на хълма ще отида. Там вятъра ще задържам, та да не ни разпилява златозърнестото жито.

Припнала нагоре Лиса. Врабчо рекъл си усмихнат:

  • Нека мисли, че и вярвам. После за всичко ще плаща.

Той си овършал самичък.

Дошло време за подялба.  • Казвай, Лисо – рекъл Врабчо, - как ще разделим храната?

  • Много лесно, братко Врабчо. Ти видя какво извърших. Мойта работа пред твойта сто пъти по-трудна беше. На мен сто зърна се падат. А на теб едничко стига.

Както рекла Кума Лиса, тъй зърното поделили.

Като прибрала храната, тя запитала врабеца:  • Разбрали сега каква съм? Работлива, справедлива…

  • Разбрах, Кума Лисо. Но ти не си ме разбрала. Не си пожънала всичко, каквото пося самичка.

Врабчо си прибрал зърната. Намерил познато куче. Разказал му за Лисана. Сговорили се набързо. Решили как да и върнат.

Кучето в дола се скрило. Врабчо долетял при Лиса.  • Бягай из дола, сестрице! Куче отгоре пристига. Къс по къс ще те раздърпа! Аз храната ще ти пазя.

Хуква към дола Лисана. Там на кучето попада. Скочило то върху нея. Сграбчило я.

  • Ау-ау! Ау-ау! Сметка, злосторнице, давай за лъжа и за измама! Отплатило и богато, па се върнало при Врабча.

Всичката храна прибрали.

Кълвал цяла зима Врабчо.Гладните врабци гощавал. Сладка пшеничена каша и на кучето поднасял

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница