Литература коментирайте проблема за красотата и греха в разказа „АлбенаДата11.02.2017
Размер31.67 Kb.
Размер31.67 Kb.


ПОМОЩ ЗА КЛАСНОТО ПО ЛИТЕРАТУРА
Коментирайте проблема за красотата и греха в разказа „Албена”

1.Примерен вариант за увод :

Йордан Йовков твори през 30-те – 40-те години на 20. век.Известен е като „майстор на късия разказ”, но той е автор и на повести, драми, романи.Интересът му е насочен към нравствеността на човека. Чрез героите си търси смисъла на живота, неговите ценности.Според писателя красотата, любовта, трудът, добротворчеството са движещите сили на живота, мостовете, по които хората се „спасяват” от мъката, болката, от злото, което понякога ги обсебва и тласка към грехове.

2.ТЕЗА: Проблемът за красотата и греха е в основата на разказа „Албена”. Главната героиня е надарена с изключителна физическа хубост.Тя омайва млади и стари, мъже и жени, изтръгва възхищението и преклонението им. Красотата поражда любов, а понякога това чувство може да доведе и до престъпление.Албена става съучастничка в убийството на мъжа си – тя престъпва християнски и патриархални норми и правила. Моралистът Йовков не може да остави ненаказано деянието на жената, защото балансът, хармонията в обществото трябва да се възстановят. Писателят внушава, че красотата не може да оневини злото.

Коментирайте проблема за греха и възмездието в разказа „Индже”
2.Примерен вариант за увод:

Естет, моралист, хуманист – всички тези определения важат за писателя Йордан Йовков.Неговото творчество открива един свят, в който има красиви хора, силни личности; свят , в който каруците „пеят”, летят бели лястовици и има цветя - много цветя…Свят на добротата и хармонията.ТЕЗА: Главният герой на разказа „Индже” извършва много грехове: спрямо детето, съпругата, приятеля и народа си.След дълги размишления, провокирани от разговора с дядо Гуди, кърджалийският водач се опълчва срещу себе си, срещу миналото си. Преминал през покаянието, пречистил душата си, Индже разбойникът, убиецът се превръща в защитник на българите от Романя.Когато е на върха на славата си, го застига възмездието за сторените някога злини.Спокойно и мъдро приема наказанието от ръката на собственото си дете. Чрез последните думи на своя герой Йовков реализира

концепцията си за цикличността на живота, за космическия ред, който трябва да бъде възстановен и уравновесен.
Проблемът за смисъла на човешкия живот в разказа „Песента на колелетата”
ТЕЗА:Разказът „Песента на……” поставя проблема за смисъла на човешкия живот. Главният герой е надарен от Бога с умение, което му спечелва слава и богатство. С напредването на възрастта си , Сали Яшар все по-често се замисля за важните неща , за онова, без което човешкото съществуване би било безсмислено.След много размишления майсторът подрежда ценностите – красотата , любовта , добротата.

Мъдрецът търси своето място в живота и най-накрая открива „себапа”, за който копнее и който ще го надживее.Неговите пеещи каруци ще докосват сърцата на хората, ще им носят радост, а и той самият ще изпита удовлетворение в сътворяването им - ще влага ум, въображение, любов, ще прави света по-красив и хармоничен.


Проблемът за живота и вярата в стихотворението „Вяра”

ТЕЗА: В първото стихотворение от цикъла „Песни за човека”поетът разкрива своите разбирания за живота и вярата.Лирическият говорител изпитва омраза към действителността „тук и сега”, но от друга страна, е готов да рискува в името на още няколко мига живот. Онова, което го крепи, е светлата вяра, че настоящето може да се промени, че социалният ад може да се замести от едно хуманно общество. За поета вярата е висша ценност, по-важна дори и от живота. Без нея той ще съществува само , ще агонизира, т.е. ще бъде нищо.Тя е съкровена духовна сила, пред която физическият натиск е безсмислен.

Лицата” на завода в стихотворението „Завод” ИЛИИстините за живота и прозренията за утрешния ден
ТЕЗА:В стихотворението „Завод” поетът разкрива „лицата” на завода –живот. В душната и прашна обстановка властват социалното неравенство, експлоатацията, унижението.Борбата за насъщния принизява, оскотява човека. Но между сивите заводски стени се раждат омразата и протестът.Заводът е учител на работниците, той ги обединява в желанието им за противодействие срещу живота –затвор, живота капан, зарежда ги с вяра в нов по –справедлив и хуманен обществен строй.


ЗАБЕЛЕЖКА: ТОВА СА ПРИМЕРНИ, А НЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ВАРИАНТИ ЗА ТЕЗИ. ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ТЕЗИТЕ, КОИТО ИЗРАБОТИТЕ САМОСТОЯТЕЛНО, СА ДА БЪДАТ ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ И ПЪЛНИ./МАКСИМУМ 3-4 ИЗРЕЧЕНИЯ
РЕШАВАЙТЕ ТЕСТОВЕ ОТ СЛЕДНИТЕ АДРЕСИ:

http://www.bgschool.info/index.php?Itemid=15131

http://www.myschoolbel.info/Pomagala/PomagaloDZI/test.html

http://www.copaste.net/_tests/index.php?cat=20&id=183

http://www.copaste.net/_tests/index.php?cat=20&id=159

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница