Литература след Освобождението: документални и биографични подходи към литературния текстДата23.02.2017
Размер17.86 Kb.
Размер17.86 Kb.

Българска литература след Освобождението: документални и биографични подходи към литературния текст

  1. Общи проблеми на биографичната методология в литературознанието и социалните науки. Характеристика на отношенията между контекст, автор и творба.  1. Архив, документ, биография. Теория на документа  1. Разбирането за автора през епохата на романтизма. Концепцията за Гения  1. Културноисторическата и позитивистката концепции за автора  1. История на биографичните методи в Европа:

5.1 – Психоаналитични подходи към фигурата на автора;

5.2 – Криза на авторството: Мишел Фуко и Ролан Барт;

5.3 Биография и литературно поле. Социология на литературата при Пиер Бурдийо;

5.4Биографичният метод в Новия историзъм и микроисторията;

5.5Автотекстуалността: подстъпи към биографичното след „смъртта на Автора”


  1. Биографичният метод в историята на българското литературознание

Библиография

Барт, Ролан. „Смъртта на Автора” (http://www.litclub.bg/library/kritika/bart/dead.html).

Биографичният метод. – Български фолклор”, 1994, кн. 6

Бурдийо, Пиер. Правилата на изкуството. Генезис и структура на литературното поле, С., 2004 г.

Гадамер, Ханс-Георг. Истина и метод, Плевен, 1997

Гинзбург, Карло. Дървени очища. 9 размишления за дистанцията. С., 2016

Кант, Имануел. Критика на способността за съждение, С., 1980

Коларов, Радосвет. Повторение и сътворение. Поетика на автотекстуалността, С., 2009

Леви, Джовани. Упражнения по микроистория, С., 2008 г.

Петкова, Стефка. Увод в архивознанието, В. Търново, 1998 г.

Кирова, Милена (съставител). Психоанализа и литература. С., 1995

Рьовел, Жак. Есета по история и историография, С., 2010

Стайнър, Питър. Руският формализъм: Метапоетика, Шумен, 1995

Тен, Иполит. Есета върху литературата и изкуството, С., 1981

Фуко, Мишел. Що е автор? – Литературен вестник, 1991, бр. 21.

Clough, Peter, Dan Goodley etc. Researching Life Stories: Method, Theory and Analysis in a Biographical Age. Second Edition, Routledge, 2004 г.

Prue Chamberlayne etc. The Turn to Biographical Methods in Social Science: Comparative Issues and Examples, Routledge, 2000

Ferrarotti, Franco. On the Science of Uncertainty: The Biographical Method in Social Research, Lexington Books, 2005Benton, Michael. Literary Biography: An Introduction, Blackwell Publishing, 2009

Lee, Hermione. Biography: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2009

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница