Литература трета група 5 6-годишни седмично 3 педагогически ситуации / Годишно 96 педагогически ситуациистраница1/3
Дата25.03.2017
Размер403.1 Kb.
Размер403.1 Kb.
  1   2   3

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ТРЕТА ГРУПА
56-ГОДИШНИ

Седмично – 3 педагогически ситуации / Годишно – 96 педагогически ситуации


месец

седмица

Тема

Образователно ядро

Форма, методи, средства и похвати

Очаквани резултати

знания, умения, отношения

Приложение

Забележка

месец септември

Септември

1


„Гроздобер” - разговор

Обобщени думи (плодове и зеленчуци)

Графично упражнение (дорисуване на изображения по пунктир)


Свързана реч

Речник


Звукова култура

Педагогическа ситуация

Онагледяване,

образец,

показ, графично упражнение• Разбира и взема участие в разговори,свързани с познати теми.

• Отговаря на въпроси по картина.

• Използва речеви форми за вежливо поведение и отношение.

• Описва подробно плодове и зеленчуци.

• Контролира координацията на ръката и окото, за да развие фина моторика.


Кн. 1, с. 6, 7
Септември

1


„Лястовичките отлитат” от Л. Милева – възприемане и заучаване

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведениеПедагогическа ситуация

Онагледяване, беседа, упражнение, повторение• Възприема текста и илюстрацията на литературно произведение.

• Разбира съдържанието и съпреживява настроението.

• Отговаря на въпроси по текста и илюстрацията.

• Изговаря ясно и отчетливо думите от текста.Кн. 1, с. 7
Септември

1


„Лястовичките отлитат” – заучаване и рецитиране

Пресъздаване на литературно произведение

Педагогическа ситуация

Онагледяване, упражнение, повторение• Заучава и изразително изпълнява литературно произведение.

Кн. 1, с. 7
Септември

2


Проследяване на постиженията на децата.Септември

2
месец Октомври

Октомври

3


„Вечер у дома” – разговор по картина

Свързана реч

Педагогическа ситуация

Онагледяване, образец• Участва в разговор по картина.

• Описва обстановката, персонажите и възможните диалози между тях.

• Споделя личен опит.


Кн. 1, с. 34
Октомври

3


„Закъснели птици” от Л. Станчев – възприемане

Възприемане на литературно произведение

Педагогическа ситуация

Онагледяване, беседа• Активно възприема текста и илюстрацията на литературно произведение.

• Отговаря на въпроси по текста.

• Назовава героите .

• Разбира значението на думи и изрази от текста.Кн. 1, с. 35
Октомври

3


„Закъснели птици” от Л. Станчев – повторно възприемане и описание на литературните герои

Възприемане на литературно произведение

Педагогическа ситуация

Онагледяване,

беседа


• Изразява отношението си към литературното произведение и постъпките на героите в него.

• Разпознава епизод от литературно произведение.Кн. 1, с. 35
Октомври

4


„Един в гората” и „Есен в града” – описание на картини

Свързана реч

Педагогическа ситуация

Онагледяване, беседа, сравнение, обяснение• Описва съдържанието на две картини като ги сравнява по зададени опори (сезон, място на действие, персонажи, време, и др.).

• Използва ясен и правилен език за описание картини.Кн. 1, с. 40

Кн. 3, с. 6


Октомври

4


„Закъснели птици” – преразказ

Пресъздаване на литературно произведение

Педагогическа ситуация

Онагледяване, преразказ• Преразказва епизод от литературно произведение по зададени опори и въпроси.

• Използва подходяща интонационна изразителност при разказване.Кн. 1, с. 35
Октомври

4


„Листата” от Елин Пелин (за слушане)

Графично упражнение (оцветяване на изображения)Възприемане на литературно произведение

Педагогическа ситуация

Онагледяване,

беседа, оцветяване


• Активно възприема литературно произведение.

• Разбира значението на думи и изрази от текста.

• Отговаря на въпроси по съдържанието

• Назовава героите и изразява отношението си към тях.

• Оцветява изображения без да излиза от контура.


Кн. 1, с. 41
Октомври

5


„Кой какво прави?” – думи – действия. Прости разширени изречения по нагледна основа.

Дума и изречениеРечник

Граматически правилна речПедагогическа ситуация онагледяване, обяснение, гатанки, упражнение

• Активно използва и обогатява своя базов речник – глаголи.

• Съставя прости разширени изречения по нагледна основа.

• Различава дума от изречение.

• Отделя дума и изречение от потока на речта.Кн. 1, с. 46, 47, 48

ПРУ, с. 212, 213


Октомври

5


„Малкият пешеходец” от Ангелина Жекова – възприемане и заучаване

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведениеПедагогическа ситуация

Онагледяване, беседа, образец, упражнение• Активно възприема текста и илюстрацията на литературно произведение.

• Разбира и споделя необходимостта от спазване на правила за безопасно движение на улицата.

• Изговаря ясно и отчетливо думите от текста.


Кн. 1 с. 52
Октомври

5


„Малкият пешеходец” – заучаване и рецитиране

Пресъздаване на литературно произведение

Педагогическа ситуация

Онагледяване, упражнение, повторение• Заучава и изразително изпълнява литературно произведение.

Кн. 1 с. 52
Октомври

5


Думи – действия

Прости разширени изречения в сегашно, минало и бъдеще време.

Графично упражнение (линии по пунктир)


Речник

Граматически правилна реч

Звукова култура


Педагогическа ситуация

Онагледяване, образец, графично упражнение,• Активно използва и обогатява своя базов речник – глаголи.

• Съставя изречения по картинки в сегашно, минало и бъдеще време.

• Контролира координацията на ръката и окото, за да развие фината си моторика.


Кн. 1, с. 54, 55
Октомври

6


„Знаменитият валеж в Пиомбино” от Джани Родари – възприемане

Възприемане на литературно произведение

Педагогическа ситуация

Онагледяване, беседа, обяснение, илюстриране• Активно възприемане на текста и илюстрацията на литературно произведение.

• Разбира и съпреживява случилото се невероятно, фантастично събитие.

• Изразява отношението си към литературно произведение и към постъпките на героите в него.

• Измисля и илюстрира своя версия на валеж от небето.Кн. 1, с. 55
Октомври

6


„Знаменитият валеж в Пиомбино” – преразказ

Пресъздаване на литературно произведение

Педагогическа ситуация

Онагледяване, преразказ• Преразказва епизод от литературно произведение по илюстрация и опорни въпроси.

• Описва по илюстрация своя версия на валеж от небето.Кн. 1, с. 55
месец НОЕМВРИ

Ноември

7


„Облачета в небето” – описание по картина

Време на глаголаСвързана реч

Граматически правилна речПедагогическа ситуация

Онагледяване, беседа, образец, упражнение• Описва подробно изображения от картина.

• Съставя изречения в сегашно, минало и бъдеще време.Кн. 1, с. 62
Ноември

7


Активизиране на думи по темата „Символите на България”

„Родино мила„ от Георги Веселинов – възприемане и заучаванеРечник

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведение


Педагогическа ситуация

Онагледяване,

разказ на учителя, беседа, обяснение, образец


• Разпознава и назовава някои от символите на България.

Назовава държавата, града и улицата, на която живее.

• Активно възприема и заучава литературно произведение.


Кн. 1, с. 60
Ноември

7


„Обущарят и джуджетата” (за слушане)

Възприемане на литературно произведение


Педагогическа ситуация

Онагледяване, беседа, обяснение• Активно възприема текста и илюстрацията на литературно произведение.

• Проследява развитието на сюжета по илюстрацията.

• Изразява отношението си към литературното произведение и към постъпките на героите в него.


Табло
Ноември

8


„Кой какво прави?” – думи – действия. Прости разширени изречения

Фонемен анализ на думиРечник

Граматически правилна реч

Звукова култура


Педагогическа ситуация

Онагледяване,показ, обяснение, интониране, моделиране• Назовава глаголи.

• Съставя прости разширени изречения по нагледна основа.

• Определя броя на думите в изречението (моделира графично и с жетони).

• Интонира звуковете в думата и определя техния брой – риба, торта, лодка, шал, лале, (моделира с жетони).Кн. 1 с. 68, 69 – 77

жетони (портфолио)


Ноември

8


„Приятели” от Ангелина Жекова – възприемане и заучаване

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведениеПедагогическа ситуация

Образец на изпълнение, беседа, упражнение, повторение• Възприема и съпреживява настроението в литературното произведение.

• Отговаря на въпроси по съдържанието на литературно произведение.

• Разбира значението на думата ”приятел”.

• Произнася ясно и отчетливо думите от текста.ПРУ, с. 222
Ноември

8


„Приятели” – заучаване и рецитиране

Пресъздаване на литературно произведение

Педагогическа ситуация

Упражнение, повторение• Заучава и изразително изпълнява литературно произведение.

ПРУ, с. 222
Ноември

9


„Двете желания на Жабока” – описание по картинки и текста на „Имало едно време дългокрак жабок” от Л. Милева

Свързана реч

Педагогическа ситуация

Онагледяване, беседа, образец• Участва активно в разговор по нагледна и словесна основа.

• Съставя описание по картинки и опорни въпроси.

• Споделя свои желания и мечти.


Кн. 1, с. 76
Ноември

9


„Човече” от Л. Милева – възприемане

Възприемане на литературно произведение

Педагогическа ситуация

Разговор,

Упражнение, повторение, рисуване


• Активно възприема текста и илюстрацията на литературно произведение.

• Отговаря на въпроси по текста.

• Възпроизвежда действията на героя.

• Заучава според възможностите си цялостно или част от литературно произведение.Кн. 1, с. 77
Ноември

9


„Човече” от Л. Милева – заучаване на диалога по роли

Пресъздаване на литературно произведение

Педагогическа ситуация

Обяснение, упражнение, драматизация на диалога• Заучава и изразително изпълнява литературно произведение.

• Влиза в роля при пресъздаване на диалога.Кн. 1, с. 77
Ноември

10


Единствено и множествено число на съществителните имена и глаголите

Графично упражнение (дорисуване по пунктир)Граматически правилна реч

Звукова култураПедагогическа ситуация

Онагледяване, графично упражнение, образец, повторение• Образува множествено число на думите и обратно.

• Съставя въпросителни и прости разширени изречения по нагледна основа.

• Контролира координацията на ръката и окото , за да развие фината си моторика.


Кн. 1, с. 82
Ноември

10


Представяне на магазин за домашни любимци

Описание на домашен любимец Активизиране на определенияСвързана реч

Граматически правилна речПедагогическа ситуация

Онагледяване, разговор, обяснение,

образец


• Участва в разговор по картина.

• Описва подробно обект, като използва нагледно средство, собствени наблюдения и представи.

• Описва домашен любимец по зададени опори (външни белези и поведение, отношение).

• Съгласува по род и число прилагателни и съществителни.Кн. 1, с. 83
Ноември

10


„Котето” и „Кученцето” от Д. Габе – възприемане

Възприемане на литературно произведение

Педагогическа ситуация

Представяне на текста от учителката, разговор• Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми.

• Изразява отношението си към литературното произведение и неговите герои.

• Споделя собствен опит.


ПРУ, с. 223
месец декември

Декември

11


Описание по картина и текста на стих. „Зимна градина” от И. Павлов

Фонемен анализ на думиВъзприемане на литературно произведение

Свързана реч

Звукова култура


Педагогическа ситуация

Онагледяване, разговор, образец, интониране, моделиране• Участва в разговор по нагледна и словесна основа.

• Съставя сравнително описание по картина и опорни въпроси.

• Интонира звуковете в думата и определя техния брой – елха, зебра, бухал, шапка, жаба, пате, (моделира с жетони).


Кн. 1, с. 90, 91

жетони


(портфолио)
Декември

11


„Срещу Нова година” от Ран Босилек – възприемане

Възприемане на литературно произведение

Педагогическа ситуация

Онагледяване,

беседа, упражнение


• Активно възприема текста и илюстрацията на литературно произведение.

• Разбира съдържанието и проследява сюжета по илюстрацията.

• Назовава героите и изразява отношение към техните постъпки.

• Заучава отделни части от литературно произведение.Табло
Декември

11


„Срещу Нова година” – заучаване на диалога по роли

Пресъздаване на литературно произведение

Педагогическа ситуация

Онагледяване, образец упражнение, повторение• Заучава текста по роли.

• Упражнява вербални и невербални изразни средства.Табло
Декември

12


„Зима в града” и „На пързалката” - описание на картини

Фонемен анализ на думиСвързана реч

Звукова култураПедагогическа ситуация

Онагледяване, разговор, упражнение,

интониране, моделиране


• Участва в разговор по съдържанието на картина.

• Съставя описание на картина по избор и опорни въпроси.

• Използва базов речник и опорни въпроси.

• Интонира звуковете в думата и определя техния брой (моделира с жетони).Кн. 1, с. 94,96, 97
Декември

12


„Страшна история” от Рина Зельова и С. Иванов (за слушане)

Възприемане на литературно произведение

Свързана речПедагогическа ситуация

Онагледяване,

Разговор,


• Изразява отношение към литературното произведение и към постъпките на героите в него.

• Участва в разговор , свързан с позната тема ( „Чисто и безопасно”).Кн. 1, с. 96
Декември

12


„Срещу Нова година” – драматизация

Пресъздаване на литературно произведение

Педагогическа ситуация

Обяснение,

инструкции, драматизация


• Участва в драматизиране на литературно произведение.

• Използва вербални и невербални изразни средства.

• Разбира ролята на слушател и участник в драматизация на литературно произведение.


Табло

Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница