Министерство на земеделието и храните – софия „североизточно държавно предприятие” дп тп: държавно ловно стопанство „шерба”Дата20.03.2017
Размер14.59 Kb.
Размер14.59 Kb.МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – СОФИЯ

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДПТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА”
9100, с. Горен чифлик,ул. „Шерба” 7, Варненска област

Тел. 05141/2358, Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg
..............................................................................................................

Изх.№ 1113/27.09.2016 г.

офис с.Старо ОряховоИнформация по чл. 22б, ал. 2 т. 14 от ЗОП (отм.)
Уведомяваме всички заинтересовани, че на основание сключен договор № Др-30/19.07.2016 г. между ТП ДЛС „Шерба“ и „Ди ес хоум“ ООД с предмет: „Периодична доставка, осъществена чрез покупка на строителни материали, съгласно техническа спецификация за нуждите на ТП ДЛС Шерба” през 2016 год.”, във връзка със заповед № 438/30.11.2015 г. на Директора на СИДП ДП гр. Шумен е извършено плащане, както следва:Основание за плащане

Размер на плащането – лв. без ДДС

Дата на плащането

1

Фактура № 7000125477/01.09.2016

82,27 лв.

12.09.2016 г.

2

Фактура № 7000125478/01.09.2016

106,32 лв.

12.09.2016 г.

3

Фактура № 7000125479/01.09.2016

134,91 лв.

12.09.2016 г.

ЗАМ.ДИРЕКТОР: /п/ печат

/инж. Р. Радев/
Упълномощен със Заповед №266/08.12.2015 г. на Директора на ТП ДЛС „Шерба“

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница