Направление феттДата17.11.2017
Размер44.01 Kb.
Размер44.01 Kb.

Технически университет – София
Направление – ФЕТТ

Основи на инженерното проектиране

Курсова работа №1:

Електрически схеми

Разработил: Проверил:

Емилиян Георгиев Николов ас. Чалъкова

Група: 34

Факултетен №: 101211004


Инженерен анализ на кодова брава  1. Главна и основни функции:

Главна функция – отключване на врата, при набиране на предварително зададена комбинация от цифри.


Основни функции:

f1 – отчита въвеждане (блок „сензори“)

f2 – подава сигнал при вярно въведена комбинация (блок „преместващ регистър“)

f3 – рестартира преместващия регистър и го връща в чакащ режим (блок „схема на нулиране“)

f4 – генерира звуков сигнал при натискане на определени бутони (блок „звуков генератор“);

f5 – забавя действието на схемата за нулиране (блок „закъснителна верига“)

f6 – усилва елeктрическия сигнал (блок „усилвател“)

f7 – при подаден сигнал включва електромагнита (блок „електронен ключ“)

f8 – стабилизира захранващото напрежението (блок „стабилизатор“)

f9 – преобразува електрически в акустични сигнали (блок „високоговорител“)

f10 – отключва бравата (блок „електромагнит“)

f11 – изправя тока (блок „изправител“)

f12 – провеждане на ел. сигнал

f13изолация

f14 – защита

f15 – закрепване  1. Описание на варианти на изделието:

Изделието е кодова брава, която при въвеждане на комбинация проверява дали е вярна. При вярна комбинация се подава сигнал на електромагнита, който отключва бравата. След известно време бравата отново се заключва, като изчаква ново въвеждане на комбинация. Ако се натисне бутон, който не присъства в комбинацията се включва звуковият генератор.

Всеки от основните функционални блокове може да бъде изпълнен чрез различни схемни решения и различни елементи. Изборът на алтернатива зависи от изискванията за простота, надеждност и работни параметри.  1. Други приложения на кодовата брава:

Кодовата брава може да се използва за заключване на врати и прозорци, включително такива на стаи, сейфове, гаражи или при замяна на електромагнита с електромагнитно реле за контролиране на електрически инсталации и съоръжения.
  1. Нови (допълнителни) функции:

Възможни допълнения и промени в кодовата брава:

1) добавяне на опция за програмируемост, която да позволява лесна смяна на вярната комбинация или времето за изчакване преди да се нулира регистърат, премахвайки необходимостта от механично нарушение на връзките или замяна на елементи от схемата

2) допълнителни сензори, като четец за пръстови отпечатъци, четец за RFID карти и да се увеличи броят на бутоните от клавиатурата, разчитане на очен ирис

3) подсветка за клавиатурата

4) светлинна сигнализация за правилно или грешно въведен кода за достъп

5) охранителна камера, която при въвеждане на комбинация автоматично да започва заснемане и да приключва, когато се напусне помещението или докато не спре алармата

6) функция да се превключва между електромагнита или други контролирани устройства

7) интерком с евентуален охранител

8) паник бутон

9) възможност за идентифициране на влизащия чрез въвеждане на различен код за всеки имащ достъп

10) сензор за движение в охраняваното помещение или около самата кодова брава с цел засичане на неразрешен достъп или опит за неутрализация на кодовата брава

11) дисплей за изобразяване на въведеното или за проверка на състоянието на системата

12) външно захранване, подсигуряващо работа на кодовата брава дори при спиране на мрежовото захранване

13) при нарушаване на достъпа автоматично алармиране на съответните охранителни органи

14) домофон
Недостатъци:

1) увеличаване на времето за вход в помещението

2) възможност за недостъпност на охраняваното помещение при повреда в кодовата брава

3) амортизация на механичните части

4) възможност за случайно грешно отчитане на неразрешено проникване в охраняваното помещение в зависимост от допълнителните функции

5) необходимост потребителя да помни кода за достъп


Околна техническа среда:

1) Врата, стена, панти, прозорец, ограда, мрежа, решетки, домофон, звънец за вход

2) Кодовата брава може да се вгради директно във вратата или стената, може да е част от ключалката на вратата


  1. Място на схемата в процеса на проектиране:

Процесът на проектиране на кодова брава е рашаване на редица логически и евристични задачи, следене за качеството, надежността и сигурноста. Качеството на елементите е в зависимост от цената. По-евтините са за по голямо потребление в не чак толкова важни обекти. По-скъпите ще имат по-стеснено търсене за обикновения потребител, но тяхната надеждност ще удовлетворява желанията на по-придирчивите потребители. Всеки един вариант на кодова брава се изготвя и тества от специализирани лица преди неговата експлоатация. След изготвянето на работните платки и съставните елементи се изготвя списък на елементите и указание за ползване.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница