Образец автобиография (външен експерт-оценител)Дата27.11.2017
Размер35.87 Kb.
Размер35.87 Kb.


Образец
АВТОБИОГРАФИЯ

(външен експерт-оценител)


 1. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Трите имена
Дата на раждане
Място на раждане
Националност
Адрес
Телефон, факс

Адрес на електронна поща (задължителен)


 1. ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

2.1. Вид и степен на завършено висше образование

Учебно заведение

[от дата – до дата]

Образователно- квалификационна степен

Специалност
2.2. Допълнителна квалификация

Учебно заведение

[от дата – до дата]

Курс/ Програма

Наименование

Сертификати/Удостовере-ния
 1. НАСТОЯЩА МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТ:

…………..

 1. ГОДИНИ НА ЗАЕТОСТ КЪМ ПОСОЧЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ: ........................................... 1. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Организация

Период

Длъжност

Основни дейности и отговорности
 1. КОМПЮТЪРНИ И ДРУГИ УМЕНИЯ: ................................................................................................
 1. КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ (РЕЛЕВАНТНИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ОБЯВАТА)


..........................................................................................................................................................


 1. УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ, СТРАТЕГИИ, ПРОЕКТИ И ДР. ;

  1. Участие в разработване/ управление/ оценка на проектни предложения/ заявления по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Структурните и Кохезионния фонд на ЕС и предприсъединителните инструменти на ЕС („ФАР”, „ИСПА”, „САПАРД”и др.);

……………………………………………………………………………………………..

  1. Участие в разработване/ управление/ оценка на проекти/заявления, финансирани от други донори;

…………………………………………………………………………………………

  1. Участие в разработване/ управление/ разработването, и/или прилагането, и/или оценката на стратегии или други инициативи за местно развитие.

…………………………………………………………………………………………………

 1. ДРУГИ

Подпис:……………………………….…………………/име и фамилия/
дата: ………………............

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница