Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9Дата15.03.2017
Размер13.24 Kb.
Размер13.24 Kb.
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД 4230, Асеновград

пл. „Акад.Николай Хайтов” № 9

Тел.: 0331/20312, 0331/62050

Факс: 0331/65156

e-mailobstina@assenovgrad.com

Asenovgrad MUNICIPALITY

4230, Asenovgrad

Acad.Nikolay Haytov” sq. № 9tel. + 359 (0) 331/20312,+359 (0) 331/62050

fax + 359 (0) 331/65156

www.assenovgrad.com


Изх. № 14.00.4153/14.08.2014 год.ДО

Всички заинтерисовани лица

ОТНОСНО:проведена тръжна процедура по правилата на Световната банка с наименование „Доставка на компютърна техника за Общностен център за деца и семейства, гр. Асеновград”, в изпълнение на проект: „Предоставяне на интегрирани социални услуги и услуги, свързани с грижи за деца от 0 до 3 годишна възраст и от 3 до 7 годишна възраст”, финансиран по Проекта за социално включване /Заем 7612 BG от МБВР/ - СФ № РД-09-48/31.05.2011 год.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Класирането на офертите, отговарящи на тръжните условия по цена, е както следва:


1.Оферент „ЕХСОМ” ЕООД Оценена цена 10 990,00 лв.

2.Оферент „Вали Компютърс” ООД Оценена цена 12 064,80 лв.

3.Оферент ЕТ „Георги Атанасов-ГЕЦ” Оценена цена 13 351,00 лв.

4.Оферент „Ес Джи Груп” ЕООД Оценена цена 14 381,00 лв.
инж. пламен йончев /п/

Зам. Кмет на Община Асеновград

Оправомощен съгласно Заповед № А-1780/31.07.2014 год.

Изготвил: /п/

/инж. Георги Ангелов –нач. отдел „ПИДРПП”/

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница