Обзавеждане на жилище за шест членно семействостраница1/3
Дата16.11.2017
Размер0.6 Mb.
Размер0.6 Mb.
  1   2   3

СПЕЦИАЛНОСТ

ВЪТРЕШНО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА МЕБЕЛИ


ДИПЛОМНА РАБОТА
НА ТЕМА:

ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЖИЛИЩЕ ЗА ШЕСТ ЧЛЕННО СЕМЕЙСТВО (РОДИТЕЛИ, ДВЕ МОМЧЕТА, ВЪЗРАСТНИ РОДИТЕЛИ)

Дипломант: Научен ръководител:
фак. №


2000

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 1. Уводна част


 2. Теоретична обосновка

 3. Идеен проект

 4. Изгледи и разрези на гардероб

 5. Заключение

 6. Разработка на урок

 7. Чертежи

I. УВОДНА ЧАСТ


Домът на българина, както в миналото, така и днес е играл решаваща роля в запазването на неговото национално съзнание, семейна топлота и уют и чудесните български традиции.

В своето жилище човек прекарва по-голяма част от живота си. Тук той почива, приема приятели, храни се, спи. В него израстват децата – играят, учат, възпитават се. Тук изживяват последните години от живота си възрастните.

Животът в едно жилище може да протича хармонично само, ако то има правилно обемно-композиционно решение. Но съвременното жилище вече не може да гледаме, като на сбор от наредени едно до друго от двете страни на коридора безименни помещения. Той е един завършен действен организъм, всяка клетка на който има точно предназначение. Именно заради това за отделните помещения са обмислени точните размери, формата и мястото им в цялостната обемно-пространствена композиция, където трябва разумно да организираме площта, с която разполагаме и да създадем удобно жилище.

Обикновено помещенията в съвременното жилище се разделят на две основни функционални групи – “ден” и “нощ”. Към първата група принадлежат помещенията, в които преобладават функциите: пребиваване, приготвяне на храната и хранене. Към втората група спадат: спалните помещения.

Ето защо всеки от нас влага в построяването, обзавеждането и украсата на своя дом, своите най-красиви образи на въображението, своето виждане за удобство и красота.

За да могат да изпълняват функциите, които са им отредени, помещенията трябва да са подходящо обзаведени. Вариантите, в които може да бъде решена вътрешно една стая, са различни. Собственият стил и индивидуалният курс на обитателите създава вътрешна атмосфера във всяка стая.

През последните години у нас се създават все по-благоприятни условия за усъвършенстване устройството на жилищата и тяхната непосредствена среда. Материалите, от които се изграждат сега, имат продължителен период на физическа годност, в резултат на което създадените сега жилища за дълго оформят облика на селищата.II. ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА
Главната цел на жилището е да предпазва човека от различните атмосферни влияния: студ, влага, топлина и други. Жилището трябва да бъде така устроено, че да може да даде всички условия за добра работа и почивка. Във външния вид на жилещето, както във вътрешния и в неговата мебилировка са отразени всички битове прояви на един народ или епоха. Вътрешният вид на жилището трябва да бъде тясно свързан с външната архитектурна фасада. Мебелировката, която обслужва човека, трябва да бъде издържана в стил единен с външната архитектурна форма. Мебелите трябва да бъдат нагодени така, че да могата да бъдат в пълна свобода на обитаващите, създаващи условия за правилна и целесъобразна работа, както и спокойна почивка. Това жилище трябва да притежава следните по главни разпределения:

 • кухня

 • хол (дневна)

 • спалня

 • трапезария

 • детска стая

 • антре1. Кухня

Добре уредените столове и закусвални, обществени кухни и заведения за обществено хранене предлагат вкусни и разнообразни полуготови и готови ястия, които могат да задоволят увеличените изисквания. Но все пак домашната кухня е предпочитана. Тук всеки сам решава възникналите проблеми. Приготвянето на храната, измиването на съдовете и въобще извършването на всички дейности, свързани с подготовката за храненето, трябва да става за възможно най-кратко време и с най-малък разход на енергия. Ако в кухнята е предвидено и място за хранене, основното ù предназначение се допълва с това. Ето защо трябва да се подчертае, че правилното подреждане на мебелите и съоръженията и спазването на технологичната последователност при приготвяне на храната са от особена важност за правилното протичане на трудовите процеси в съвременната кухня. За да може тя да изпълнява своето предназначение, трябва да бъде обзаведена и съоръжена с необходимите мебели и домакински електроуреди.

Много важно е основната група – мивка – работна маса – печка, и съответните шкафове около тях да се монтират на определените места, съобразно с правилата и нормите за кухненско обзавеждане.

Най-целесъобразно е обзавеждането със секционни кухненски шкафове от първи и втори ред (а понякога и трети), комбинирани с удобна мивка, електрическа или газова печка, хладилник, машина за миене на съдове и евентуално автоматична пералня.

Когато в кухнята е предвидено и място за хранене, необходими са освен това маси и столове или ъглова пейка.

Обзавеждането на кухнята зависи изключително от нейното предназначение и това, какъв е нейният вид. Основните видове кухни в зависимост от функционалната им същност са: • само за готвене (кухня – лаборатория);

 • за готвене и хранене (кухня – столова);

 • кухненска ниша (обикновено към дневната или столовата).

Кухнята – лаборатория има сравнително малки размери и е с квадратура от 4,5 до 7 кв.м. Поради недостатъчната площ обикновено в нея не се предвижда място за хранене. Тя е предназначена само за готвене. В някои случаи с помощта на сгъващ се или прибиращ се плот може да се организира място за закуска на един или двама души. Когато семейството разполага с такава кухня, мястото за хранене е предвидено в съседно помещение – в дневната и столовата. В някои случаи кухнята – лаборатория се отделя от мястото за хранене, чрез преграждащ шкаф с двустранно използване. Неговото функционално и естетическо оформяне е различно. Откъм мястото за хранене шкафа се свързва с останалите мебели в помещението, като по този начин се създава приятна и уютна обстановка. Откъм кухнята той се свързва със секционните кухненски шкафове. Необходимо условие и при двата вида кухни е те да имат самостоятелна вентилационна уредба. Освен това кухнята-лаборатория трябва да бъде в удобна и пряка връзка с преддверието или със сервизното антре, за да се избегне внасянето на продукти и изнасянето на отпадъци през мястото за хранене.

В съвременното жилище много често кухнята е с по-големи размери. Това дава възможност в нея да се организира място за хранене на четирима – шестима души. В зависимост от разположението на кухненските шкафове и съоръжения, от свободната площ и съобразно с необходимостта от място за хранене на определен брой членове на семейството зоната за хранене може да се организира по най-различни начини. Масата за хранене може да бъде поставена с тясната или с широката си страна до стената, като при нужда се отдръпва от нея, за да се освободи допълнително място за хранене на още двама души.

Добро е и решението, при което зоната за хранене е разположена в ъгъла между две стени. Местата за сядане се оформят от ъглова пейка и допълнителни столове по свободните страни на масата.

При кухни с по-голяма площ мястото за хранене се обособява като самостоятелен кът с маса и столове. Според естетическите виждания на обитателите зоната за хранене може да бъде подредена така, че в нея всеки да вложи частица от своя характер. С пестеливи, но същевременно въздействащи средства може да се подчертае индивидуалното, различното от това, което се среща в многобройните типови обзавеждания. Достатъчно би било например чрез сполучливо подбрано осветително тяло, спуснато над масата, оптически да се подчертае мястото за хранене. Хармоничното и с вкус решено цветово оформяне на столовете или пейката допълва приятното впечатление, създава настроение и топлина, чувство за домашен уют.

Кухнята-столова има един недостатък, изразяващ се в това, че храненето става в кухненска обстановка, което от гледна точка на по-висока култура при храненето не се препоръчва.

По-добро решение на кухнята-столова се постига, когато мястото за готвене се отдели със завеси или преграден шкаф от общата площ на столовата. И тук обаче не могат да се избегнат сливането и пресичането на някои функции, а изолиране от миризмите и изпаренията при готвенето въпреки вентилационната уредба на кухненската ниша не може да се постигне напълно.

Правилното разпределение на функциите – приготвяне на храната, хранене и дневно пребиваване – намира решение най-добре при кухня, свързана непосредствено с мястото за хранене, а чрез него и с дневната. Трябва да са осигурени и останалите връзки на кухнята – със сервизното антре и преддверието. В даденият случай цялата кухненска работа по приготвяне на храната е отделена в самостоятелно помещение. Благодарение на пряката връзка с мястото за хранен, организирано в предвидената за това част към дневната, сервирането е бързо и удобно. Зоната за хранене, естетически и функционално, се оформя като подходящо свързана мебелна група от цялостното решение на дневната. Осъществената по този начин функция (приготвяне на храната – място за хранене – дневна) говори за постигната висока битова култура, за най-малко разход на сили и време, за поддържане винаги на изрядно и подредено жилище независимо от това, в кой момент и коя негова част се използва.

Както вече се изтъкна, рационалното използване на кухнята като работно място е в пряка зависимост от действително необходимия брой мебели и съоръжения за нейното обзавеждане. Освен това тези мебели и съоръжения не трябва да се поставят случайно на едно или друго място.

Схемите, по които се осъществява обзавеждането на кухнята – подреждане на кухненски шкафове и съоръжения, са най-често следните:


 • двустранно подреждане покрай двете срещуположни стени на кухнята;

 • Г-образно подреждане под ъгъл покрай едната дълга и едната къса стена на кухнята;

 • П-образно подреждане – покрай двете дълги и едната къса стена на кухнята;

 • Околовръстно подреждане – всички стени в кухнята са заети от мебели и съоръжения, като се оставят свободни места само при вратите и прозорците.

Независимо от това, по коя схема са подредени мебелите и съоръженията, трябва да се знае, че с оглед на съкращаване на технологичния процес в кухнята принципната последователност е една и съща.

Многобройните краткотрайни и специфични операции при приготвянето на храната на семейството биха се извършвали най-рационално, ако за основното ядро от мебели и съоръжения – мивка – работно място (плот, маса) – печка, и съответните шкафове около тях се потърси най-рационалното подреждане.

За съвременната добре обзаведена кухня не са достатъчни само прекрасните домакински електроуреди. Много важно е да се спазва и функционалната схема при подреждането на кухненските съоръжения. Това изисква мивката да предхожда работния плот-маса, а след него да е поставена печката. Това правило се допълва от още няколко функционални изисквания. До мивката трябва да се предвиди място за съхранение на продуктите и тяхната първична обработка. Такова място може да бъде килерът или удобния съвременен хладилник. Добре е между него и мивката да се монтира малък или голям плот за работа (според размерите на кухненското помещение). На него удобно непосредствено до мивката се извършва първоначалната подготовка на зеленчуците, месото и другите продукти, използвани при приготвянето на храната. След това се поставя мивката, на която те се измиват, а след храненето се измиват приборите и съдовете. След мивката непосредствено преди печката се поставя големия работен плот-маса, на която се извършва основната подготовка и обработването на продуктите преди поставянето им на печката. След печката се предвижда място, където се сипва храната. Оттук вече, приготвена и разпределена, тя се подава до мястото за хранене. След готвенето и храненето съдовете и приборите се връщат на мивката за измиване или се поставят в миячната машина. Изсушени, те се подреждат в обслужващите шкафове, разположени в различни сектори и зони на кухнята. Препоръчва се подреждането на кухненските мебели и съоръжения по тази функционална схема да се извършват от ляво на дясно.

Основното правило при обзавеждането на кухнята е правилно функционално подреждане на действително необходимите мебели и съоръжения и осигуряване на такава технологическа последователност, при която да става най-бързо и с най-малък разход на труд и енергия приготвянето и поднасянето на храната и свързаните с това допълнителни задължения.

В зависимост от това, с каква площ се разполага и какви са нуждите на отделното семейство, кухнята се обзавежда с по-големи или по-малки набори от мебели и съоръжения. Във всички случаи обаче е необходим известен минимум, без който кухнята не може да изпълнява своето предназначение. Това основно ядро от мебели и съоръжения е групата мивка-работно място (шкаф или маса) – печка.

Следващото правило е това, че в зависимост от вида на кухнята трябва да предлага максимални условия за нормалното протичане на трудовите процеси. Това значи, че ако кухнята е организирана само за приготвяне на храната на семейството, обзавеждането и съоръженията ù трябва да отговарят на всички изисквания за ефективно решаване на възникналите проблеми във връзка с тази функция.

Ако към кухнята е предвидено и място за хранене, заемащо самостоятелна част от помещението, прибавя се и изискването за най-рационално поднасяне на приготвената храна.

Кухнята-столова и кухнята-дневна изпълняват няколко функции едновременно и изискванията към тях са по-различни. Освен за приготвянето на храната тук трябва да се мисли и за удобна и пряка връзка с мястото за хранене, което облекчава домакинята при приготвяне на храната.

При обзавеждането на кухните, поради повишените изисквания относно тези помещения е необходимо да се спазват определени нормативи. Те са в тясна връзка с вида на кухнята и със схемата, по която са подредени шкафовете и съоръженията в нея.

И така, ако кухнята е предвидена само за готвене, при едностранно подреждане минималната ù широчина трябва да е 1800 мм., като между работното място и срещуположната стена трябва да има 1200 мм. разстояние, за да се осигури свободното движение на домакинята. Площта за работа в право положение трябва да се намира на височина 850мм. от пода, а изтеглящият се плот за работа в седнало положение трябва да е на височина 650мм. от пода. За да се обслужват удобно мивката и печката, дължината на площта за работа между тях трябва да се движи от 600 до 1000мм.

При двустранно подреждане минималната широчина на кухнята трябва да е 2400мм. В този случай в кухнята свободно могат да работят двама души, като при това единият може да бъде и седнал. Това разстояние може да бъде и 1000мм., но в този случай в кухнята трябва да работи само един човек.

При Г-образно, П-образно и околовръстно подреждане на шкафовете и съоръженията в кухнята основните изисквания към групата мивка-работно място-печка в общи линии се запазват. По-големите размери на кухненското помещение в тези случаи дава възможност за по-богато обзавеждане на кухнята. Към основната група тук има възможност да се оставят хладилник, допълнителни шкафове за съхранение на храни, съдове и най-различни пособия, необходими при домакинската работа.2. Дневна

Тя е основното помещение на групата за общо семейно използване. Тя е най-голяма по размер и има най-разнообразно предназначение и функции. По същество дневната е ново помещение, което в миналото не е съществувало в този си вид. Тя изпълнява част от функциите на възрожденското “в къщи” и “одая”, но има значително по-богати задачи, свързани със съвременния начин на живот. Нарича се всекидневна, хол, гостна, като в това обикновено се влага подобен или еднакъв смисъл. Архитектите наричат това помещение “дневна”, като подчертават, че то е общото помещение в жилището, в което семейството се събира, общува, посреща гости, гледа телевизия или извършва многообразни други съвместни дейности. Тук се осъществяват контактите между децата и родителите, между семейството и неговите близки, приятели или роднини. Дневната е сърцето на съвременното едносемейно жилище. Дневната стая е централно помещение в жилището, в което се преплитат и съчетават най-различни по вид и характер дейности. Многобройните разнородни функционални и естетически изисквания, на които тя трябва да отговаря, създават много проблеми при нейното пространствено и функционално организиране и обзавеждане. За решаването на всички тези проблеми се изисква добра професионална подготовка, непрекъснато усъвършенстване и прилагане на новостите в съвременното обзавеждане, за което техническия прогрес създава все по-големи възможности. Чувството за естетика, функционалната необходимост, високите експлоатационни качества и икономическата ефективност трябва да бъдат ръководно начало в проектантската работа. На трудовите хора е необходимо ново по съдържание, изпълнено с повече топлина уютно жилище. Необходими са им условия за пълноценен отдих след напрегнатия работен ден. Такива условия се създават най-добре в дневната и всеки проектант е длъжен да ги създаде, за да има повече радост и красота в живота на хората.

Особено място в съвременната дневна заема телевизорът. Той е в тясна връзка с групата за сядане и със своите специфични изисквания оказва влияние върху нейното местоположение. Телевизорът трябва да бъде поставен на определено разстояние от зрителя, който зависи от големината на екрана, а често е трудно на такова разстояние да се намери подходящо място. От значение за доброто възприемане е и ъгълът, под който се наблюдава телевизионното предаване. Групата за сядане трябва да попадне в този оптимален ъгъл. Към това трябва да се прибави и обстоятелството, че през време на предаване върху екрана не трябва да се отразява светлина. ТВ предаване се възприема най-добре, когато зрителят е отдалечен от екрана на разстояние L=5-6 пъти диагонала на кинескопа. Ъгълът на телевизора трябва да е на височина 360-760мм. от пода. Освен свободно стоящ телевизорът може да бъде поставен в един от секционните шкафове.

Зоната за почивка е част от дневната. Понякога в нея е необходимо да се внедри и самостоятелно място за работа или подходящо бюро.

За чертане плотът трябва да е с подходяща повърхност, която да дава нужните условия за посочената работа. В работното място е необходимо да се намира подходящ стол или кресло с подръчници, което дава по-добра опора на работещтия.

Подходящо условие за работно място предлагат секционните шкафове. Площта за работа може да се получи чрез повдигане или клапване надолу на подходящи по размери врата. При този вариант вратата трябва да е здраво закрепена за секционния шкаф в хоризонтално положение. Височината при отворено положение на вратата от пода трябва да е достатъчна за удобна и качествена работа. Този вариант е много икономичен поради, това че не се взема излишно пространство в дневната за работна площ.

Ако имаме на лице целодневна писмена работа такова подвижно работно място не е подходящо и е нужно да се организира зона за работа с бюро поставено в близост до прозореца. За предпочитане е светлината да идва от лявата част на пишещия или от пред. Зоната за писмена работа е организирана в близост до секционния шкаф, където сборниците, справочната литература, речниците и други са винаги под ръка. За работа с пишеща машина е универсално решението до бюрото да има друга приставка с по-малка височина позволяваща удобно експлоатиране на машината. Лек и подвижен стол е добра приставка към къта, на който работещият да се чувства достатъчно удобно.

При работа вечер светлината от изкуствения източник е от решаващо значение. Трябва да се осигури достатъчно и правилно насочено осветление върху работното място. Насоченият надолу затворен светлинен кръг от осветителното тяло за предпочитане. Това придава чувство за усамотение и дава възможност за съсредоточаване върху умствена и физическа дейност.

Секционните шкафове заемат една от свободните стени фронтално или до групата за отдих.

Има възможност за вариант с ъглово решение, но в съображение от формата и размерите на помещението и разположението на вратите и прозорците в него. При липса на пространство, секционните шкафове се оформят във вариант, при който да се образува ниша, достатъчно голяма за разговори и отдих. При дневни с голяма дължина шкафовете се поставят на една от късите страни, като по този начин помещение­то се оразмерява /намалява разликата в дължините на стените/ и обемното възприятие се подобрява. Секционните шкафове могат да предложат богати възможности с открити и закрити обеми, остъклени врати и използвани съвременни материали. Многофункционалността им дава добри условия за интересни и различни решения. Шкафовете в дневната заемат освен тези си разположения и чрез подходящи конструктивни системи могат да са свободно стоящи хванати между пода и тавана на стаята. При дневни с подходящи размери това дава възможност да се прегради част от нея, като се отдели допълнителния кът /за хранене, спане, работа/ в самостоятелна зона, от части свързана с цялостното решение на стаята. При този вариант шкафовете се използват двустранно.

Освен телевизионния приемник в дневната често се налага да се предвидят места и за радио, грамофон в последно време и CD-уредби. За удобно манипулиране могат да са в близост до групата за сядане освен в случаите, при които устройството разполага с дистанционно управление и не се нуждае от непосредствена близост до използващия го. При слушането на стерио-музика /пространствена музика/ има нужда от включването на два допълнителни високоговорителя, за които предварително е подбрана подходяща точка. Основно изискване за разположението на тон колоните е образуването на равнобедрен, а още по-добре равностранен триъгълник между слушателя и колоните, като разстоянието между колоните да е минимум 2м.

Значително внимание се дава на факта, че дневната се използва и за спане. Дневната е често използвано помещение за горе посочената дейност. При много от случаите в двустайните жилища дневната е използват от родителите, а спалнята бива предоставена на децата. При това обстоятелство възникват някои проблеми, които трябва да се решат, за да запази предназначението и характера на дневната. Най-вече тези недостатъци се състоят във вида и мястото, разположението на леглата. Има много и функционални решения за този проблем. Използването на едно легло или легло до легло е неподходящо в организирането на дневната.

Изключително точен и рационален вариант се оказва включването в дневната за сядане на канапе-легло, използвано за сядане през деня, а вечер чрез трансформиране с помощта на механизъм в легло. Добра възможност дават и леглата вградени в секционните шкафове. Чрез хоризонтална или вертикална ос или чрез плъзгане и завъртане се осигурява необходимо пространство за спане.

Понякога в дневната се налага да се обособи място за хранене. То трябва да е в близост до кухнята ако е възможно. При специално предназначен кът за хранене е задачата на обзавеждането се опростява. Столовете, масата се подреждат в група за хранене. В отделни случаи и при възможност могат да се използват ъглови пейки с различна големина в зависимост от големината на масата и къта за хранене, с преградна декоративна решетка, чрез която се постигат допълнителни естетически качества и разнообразие в общото оформление на дневната. Отделянето на къта за хранене може да стане и чрез секционни шкафове за двустранно ползване.

Ако позволява строителният отвор от кухнята към къта за хранене в дневната може да се сложи такава преграда и между кухнята и къта. В определен вариант тази преграда ще играе важна роля при подписаното на храната, като се приеме, че може в нея да се предвиди сервизно гише кът, където да се подават хранителните приготовления. Други възможности за хранене в дневната предлагат секционните шкафове като зоната се разположи непосредствено до тях и за маса бъде използван плот, който се отваря. При това положение след използването на плота като той се затваря и възвръща първоначалното си положение. Тук е нужно столовете да бъдат сглобяеми и да се прибират в определено за тях място в секционния шкаф.

Ако дневната не предлага подходящите условия за до тук изброените вариант, то трябва да се търси съчетаващо решение, като за това хранене бива да е използван къта за отдих. За това съчетание се изисква специално оформление на масата и столовете, фотьойлите тъй като те трябва да са използвани едновременно за отдих и хранене. Фотьойлите не трябва да са много меки и с височина съответстващи на масата. Също така масата трябва да е достатъчно висока, за да е удобна за използване за хранене. Комбинирането на зоната за отдих с тази за хранене е възможна, когато стаята е с малки размери. Възможен е вариантът на мебели с променяща се височина. При положение, че са използвани за отдих са на едно ниво, а когато трябва да са използвани за хранене не друго с по-голяма височина.

Подобаващо съоръжение за отопление в дневната с камината. Мястото трябва да е определено в самото начало при планирането на зоните в дневната. Поставянето на камината на не добре избрано място води до груби грешки в пространственото оформление на интериора. Оформянето на огнището крие нейните главни естетически черти и качества, поради които трябва да играе просто декоративна роля. Огънят и светлината на камината излъчвани от нея са в основата на чара с който тя придава по-специално предназначение на цялата дневна. В различните идеи за разположение на камината трябва да се търси и спазва правилото на съединяващия център, който играе първостепенна роля в организирането и интериора. Към него се насочват всички функционални зони в дневната. Мястото на зоната за отдих е добре да бъде избрано срещу камината, като по този начин се постига чувството за уют в по-студените дни.

Камината е важен елемент от интериора на нашия дом. Хората, които подбират с повече усет мястото и вида на камината допринасят добре съчетаваното пространствено решение на помещението. По този начин се създава допълнителна красота и топлина в дома.

Особено важната роля, която играе дневната в съвременното жилище, изисква да се познава добре правилата и нормите за обзавеждането ù. Не е възможно да се намери сполучливо решение при обзавеждането на това многофункционално помещение без тяхното правилно прилагане съобразно с предназначението ù във всеки конкретен случай.

Ето защо трябва да се спазват следните правила:

- дневната трябва да е включена в групата помещения за общо обитаване, така че е мебелите, с които ще бъде обзаведена, да задоволяват многостранните изисквания на всички обитатели на жилището;

- организирането на функционалните зони и степенуването им по значение и характерна черта при обзавеждането на дневната в съвременното жилище;

- мебелите, които са необходими за оформяне на отделните зони, трябва да удовлетворяват напълно съответните изисквания за функционалност, естетика и сигурност при експлоатация;

- мястото на зоната за отдих и разговори трябва да се търси в спокойната и приветлива част на помещението;

- мебелите в дневната трябва да са разположени, така че да се осигуряват равномерно запълване на пространството без да се получават струпани с мебели или оголени зони;

- организирането на функционалните зони трябва да е съобразено с ходовите линии в дневната, за да се осигури свободен достъп до вратите на помещението;

- ако в дневната има телевизор, той трябва да се постави на такова разстояние, под такъв ъгъл спрямо зоната за отдих, че възприемането на телевизионното предаване да е най-добро;

- секционните шкафове трябва да са разположени, така че зад тях да не се получават затъмнени ъгли и пространства;

- мебелите, предназначени за обзавеждане на дневна, трябва да са обединени от единно конструктивно и естетическо решение.

Освен тези правила трябва да се знаят и никои норми при подреждането на мебелите в дневната, които са в тясна връзка с човека, с положението му в покой и в движение и с площта, необходима за правилно извършване на различните функционални дейности.

Целта при обзавеждането е да се създадат най-добри условия за пълно задоволяване на конкретните потребности при максимална площ, т.е. мебелите и мебелните групи да са достатъчно добре подредени, без да създават впечатление за претрупаност и ненужно запълване на пространството.Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница