Особености на творбата а/ заглавие подготвя читателя за предстоящите „митарства”Дата17.11.2017
Размер29.2 Kb.
Размер29.2 Kb.

На оня свят” – Елин Пелин


  1. Особености на творбата


а/ заглавие
-подготвя читателя за предстоящите „митарства” на героя в отвъдното;

- какво ще стане с човека в задгробния свят, как ще се държи там, как ще погледне отстрани на събитията на земята, която завинаги е оставил – това са въпросите, вълнуващи разказвача
б/ ролята на фантастичното в творбата
- авторът използва приказката и апокрифа;

- преплитането на реално /смъртта на стареца/, фантастично /попадането му в рая/ и смешно превръща разказа в приказка, в небивалица, приобщавайки ни към всичко случващо се не рационално, а емоционално;

- чрез фантастичното се осмиват реалните житейски противоречия – липсата на справедливост, прекомерните човешки страдания, безизходност на индивида
в/ сюжет
- както в приказния сюжет, така и в сюжета на разказа е необходимо да се измине определен път, осеян с необичайни препятствия, които героят трябва да преодолее;

- дядо Матейко тръгва по пътя за „оня свят” с убеждението, че за хора като него с „дрипи” и „попукани ръце” посоката е „у пъклото”;

- горчивият житейски опит е научил героя, че за бедняка няма „рахат”, че още след като се е родил е записан „у дяволския тефтер”;
2. Дядо Матейко
- неукротимото влечение на дядо Матейко да се шегува – знак за непогубена жизненост;

- способността му да разсмива и развеселява е Божи дар, носещ радост в трудното ежедневие;

- името на героя – Матейко –умалително от името на евангелиста Матей /дар от Бога/; героят е дарен с чуден талант и е белязан за изпълнение на дадена мисия;

- дядо Матейко е лишен от самосъзнанието за своята изключителност, гледа на себе си като бедняк, забравен от Бога;

- в селото не могат да повярват в смъртта на шегобиеца, защото интуитивно приемат смеха като нещо неунищожимо, трайно като живота;

- леката смърт на героя е своеобразно изкупление за осемдесетгодишното му съществуване, изпълнено с мъки и теглила
3. Мотивиране на неверието на героя във висшата справедливост
- едно ангелче съобщава на дядо Матейко, че е „писан за рая”;с типичното за българския селянин неверие във висшестоящите, героят отказва да приеме това;героят прави жизнена равносметка, изпълнена с немотия и страдание, и сам си отрежда място в ада;

- обръща се към ангелчето и Свети Петър без благоговение и страхопочитание; лукавата реч, грубото подмятане, самоиронията са проявления на силата на слабия – като не може да промени света, то може да му се присмее, да се съмнява във всичко, да пренебрегва силата на институциите;

- скептицизмът кара героя да смята, че няма небесна справедливост за земните дела, разколебава вярата му в Божията воля и справедливост;

- убеден, че е грешник поради слабостта си към пиенето, дядо Матейко не проси снизхождение, а спори и отстоява своето – знак за несломимото непокорство на селянина
4. Апокрифни представи, възпроизведени в текста
-раят е обрисуван като място, изпълнено със светлина и ангелско пеене, което е знак за духовно блаженство;

- за героя, който не може да си накваси гърлото с ракийка, раят е затвор;

- в разказа е разгърната идеята за посмъртната справедливост – в ада са запратени и поп Николай /давал пари с лихва/, и владиката /горделив, гнусял се е от сиромасите/;

- отвъдното е представено като място, където се въздава мир и блаженство на кротките и търпеливите, а алчните и жестоките се наказват с вечни мъки;

- няма кръчми, но няма и бирници; правото, законът, маркиращи земния порядък, се оказват фалшиви двойници на моралното;
5. Посланието на творбата:
- ограбван материално, унизяван духовно, героят е овъзмезден едва в посмъртния си живот;

- щастливият изход от сблъсъка между доброто и злото, вярата и неверието във финала на разказа напомня края на приказка;

- финалът е средство за катарзис на човешката мъка, пречиства душата от натрупаната горчивина и потъпкано човешко и природно право, подхранва вродения в личността оптимизъм;

- приказката е дала почивка на уморената от грижи душа, укрепила е подсъзнателно вярата в справедливостта и хармонията между добро и зло


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница