Отчет на общинския съвет по наркотични вещества благоевград 2012 год. Съдържание: в областта на превенциятастраница4/4
Дата01.02.2017
Размер0.7 Mb.
Размер0.7 Mb.
1   2   3   4

„Наркотиците – рушители на съвременното общество”1. Представям Ви предложението ни за бюджет за 2012 г. във вида изпратен до д-р Атанас Камбитов - Кмет на Община Благоевград на 16.12.2011 г., подготвено както всяка предходна година.

2. Отчет за броя на намалените наркозависими по години за периода 2007 – 2011 г. Социологическо проучване за пълния брой на наличните наркозависими не е правено в България, включително и в Благоевград. То е скъпо струващо и не е възможно да се обхванат 100% ползващите и спрелите употреба към момента на провеждането му ПАВ. По наше настояване НЦН и НСНВ ни включиха в качествено и количествено изследване на МБМД за 2003-2004 г., но то няма претенции за покриване на исканите от Вас данни. Заключенията са обобщаващи за големите градове в страната без възможности за конкретизиране. Няма метод, който 100% да реши проблемите, свързани с наркотиците, още по-малко това е в регламентирани наши финансови, кадрови и властови възможности.

Няколко са основните задачи на ОбСНВ в областта на превенцията, която е наша основна дейност:


 • повишаване информираността на подрастващите за влиянията на наркотиците върху човешкия организъм;

 • повишаване информираността на учители, родители, медицински сестри, психолози в училищата за влиянията на наркотиците върху човешкия организъм;

 • повишаване информираността на учители, родители, медицински сестри, психолози в училищата за първите признаци на употреба на наркотици, начини за работа със семейства на употребяващи ПАВ, както и съучениците на ползващите;

 • повишаване информираността в общността за влиянията на наркотиците върху човешкия организъм;

 • информационни медийни кампании;

 • провеждане на проучвания за нагласите на учениците и общността за употребата на наркотици, лечението и ограничаване на предлагането.

В областта на лечението, рехабилитацията и ресоциализацията - информиране на общността и в частност на семейства за възможностите за лечение и рехабилитация на зависими, помощ при настаняването за терапия и рехабилитация и осъществяване на връзки с необходимите за целта институции, представени в ОбСНВ.

В областта на съществуващите закони и наредби и тяхната адекватност - във връзка с динамиката на наркоразпространението и спецификата на проблемите, свързани с него, периодично се прави оценка на получената в ОбСНВ, чрез различни източници, информация и се изпращат предложения за допълнение или изменение в Законите, отнасящи се до ограничаване предлагането и търсенето на ПАВ, за необходимостта от съответното лечение, специалисти и програми; оценка на ситуацията и негативни тенденции.Предложения за създаване на Национална стратегия, допълнения и изменения на Закони и Правилници, направени от ОбСНВ и приети от НСНВ, МЗ, МС и НС:

 • недопускане на приемане от Комисията по здравеопазване към НС и представяне за гласуване от НС на еднократна доза наркотици / 2,5 40% хероин; 1г кокаин; 2 таблетки екстази; 1г амфетамини; 1г марихуана и други по предложение на Министъра на здравеопазването/, което би усложнило, както преследването и наказването на разпространението им, така и ефективността на превантивните програми:

 • прилагане в страната на добрите практики ОбСНВ със зависимите и семействата им с оглед мотивация за лечение, помощ при избора на програми за рехабилитация извън страната и възможности за подпомагане с храни и дрехи чрез БЧК и Православен център към Неврокопска митрополия;

 • регламентиране на определение за реклама на наркотици и определение за скрита реклама на наркотици към ЗКНВП с оглед възможност за прилагане на санкции;

 • регламентиране и ограничаване възможностите за скрита или подвеждаща реклама на наркотици:

 • регламентиране възможността за бързо идентифициране на индийския коноп и унищожаването му на място;

 • недопускане на употреба на канабис в хранителни продукти;

 • регламентиране и контрол на сайтове за игри, рекламиращи разпространението и употребата на наркотици;

 • забрана на продажба на енергийни напитки на лица под 18 години и предлагането им на територията и в близост до училища, детски градини, болници;

 • предложения в областта на превенцията, лечението и рехабилитацията на наркоманиите включени в Националната стратегия за борба с наркотиците и Плана за нейното изпълнение:

 • участие на национално ниво в работни групи към Министерството на здравеопазването за изработване Правилник за дейността на Националния съвет по наркотични вещества и Правилник за дейността на Общинските/Областните съвети по наркотични вещества;

 • създаване и реализиране на два национални конкурса съвместно с посолствата на Ирландия и Италия с международна популярност;

 • създаване и реализиране на програми за превенция съвместно с Корпуса на мира в България и техните доброволци / Отличени сме с грамота и публикация в годишното им издание в Ню Йорк за иновативни практики по превенция на наркоманиите/;


Участие във форуми и работни групи на НЦН, НСНВ и МЗ.


Нямаме право да водим регистър на зависимите и семействата им, но поддържаме връзка с тях, независимо къде се намират – в терапевтични общности извън страната, работещи във фирми, в затворите в България или на свобода в Благоевград и областта. Участвали сме в съдебни заседания като свидетели, подпомагали сме получаването на документи, помощи, консултации, при срещи със социални служби, полиция, прокуратура. Наши момчета и момичета, изпратени извън страната в терапевтични общности, вече работят и имат семейства. Между тях са известен в Торонто компютърен специалист, дизайнер в САЩ, работещи в строителството в Испания, в търговски обекти в Англия. В терапевтични общности в Испания, Италия, Германия има момчета и момичета от Благоевград и областта и днес.

Прилагаме отчетите ни за 2008, 2009, 2010 г., които всяка година представяме на Общинския съвет, НСНВ, МЗ и МСДДА /Мониторингов център на ЕК в Лисабон/, от които участващите в Комисията по здравеопазване могат най-пълно да се информират за цялостната ни дейност. Прилагаме и информация за оценката на дейността ни от ЕК – единствени в България и част от само 22 институции и организации в ЕС, получили плакет и сключили Договор за съвместни действия, част от само 7 от тях с право да представят своята дейност на 26.06. 2009 – Международния ден за борба с наркотиците; грамоти от Корпуса на мира в България; НЦН.


25.07.2012 год. Председател на ОбСНВ

Благоевград д-р Т. Любенова

Сподели с приятели:
1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница