Отчет за дейността на риокоз -добрич за 2008 годстраница10/13
Дата01.02.2017
Размер2.62 Mb.
Размер2.62 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Програмни дейности за здраве съвместно с лечебната мрежа

  • Образование на високо рискови групи:

Продължава обучението на високорискови групи в Центъра за обучение на диабетици и Рехабилитационния център за сърдечно болни към МБАЛ-Добрич, където през 2008г. са обучени 428 души страдащи от хронични неинфекциозни заболявания. Няма промяна в начина на работа с колегите от лечебната мрежа. Необходима ни е добра практика за мотивиране и активизиране на колегите от лечебната мрежа.

  • Обучителни дейности за специалисти

Продължаваме с обучителните дейности за медицинските специалисти от детските градини и училища. Работим по предварително изготвена в началото на годината програма за съвместна работа с периодичност на обученията и темите. Проведени са 12 обучения за усъвършенстване на компетентностите и методите за работа в училищата и детските градини.

2. Образователни дейности на РИОКОЗ

През отчетния период сътрудниците на Дирекция “ООЗ” проведоха следните образователни дейности:


 • По фактори на риска: общо 21 обучения на 566 души, като основно темите, на които се акцентираше бяха: “Профилактика на тютюнопушенето”, “Здравословно хранене”, “Двигателна активност” и “Профилактика на стреса”.

 • По профилактика на заболяванията: общо 57 обучения на 1456 души, като темите бяха: “Профилактика на хипертонията”, “Профилактика на остеопорозата”, “Профилактика на сърдечно-съдовите заболявания”, “Профилактика на диабета” и “Профилактика на затлъстяването”.

Организирани и реализирани са 7 кампании:

 • Кампания за стимулиране на двигателната активност

Мото: “НЕ СПИРАЙ! СКАЧАЙ, ТИЧАЙ – ЗДРАВЕТО ОБИЧАЙ”

Време на провеждане: 26.03. – 01.04.08 г.

Дейности: По време на кампанията в 17 детски градини се организира “Празник на двигателната активност”, като на медицинските специалисти се предостави методично ръководство – практическо помагало за здравословен начин на хранене и двигателна активност. В 15 училища се проведоха игри със състезателен характер между учениците.


 • Кампания за профилактика на тютюнопушенето

Мото: “Спри и спечели 2008”

Време на провеждане: 02 – 29.05.08 г.

Дейности: в кампанията се включиха 61 добричлии, от които 35 жени и 26 мъже. 21 от всички 61 участника успяха да издържат 1 месец без цигари. По време на кампанията са проведени 3 обучения с общо 47 ученика и 4 обучения с обхванати 62 лица във възрастова група 25 – 64 г. Раздадени са 4 вида здравно – образователни материали. под патронажа на кмета на гр.Добрич се проведе шествие “Не на наркотиците, цигарите и алкохола”. Издадени са 3 информационни бюлетина, реализирани са 1 пресконференция, 6 радиопредавания, 8 ТВ предавания, 9 публикации в пресата. Финансирането (1000 лв. за награден фонд), както всяка година се осигури от Община гр. Добрич.


 • Кампания, посветена на 26.06. – международен ден за борба с дрогата

Мото: “Живот без дрога”

Време на провеждане: м. юни 2008 г.

Дейности: Проведе се съвместно с Община град Добрич, Младежки дом - Добрич и младежките организации. По традиция са проведени хепънинг, Антидрога шоу – Живот без дрога, литературно четене “Не го прави”, Рок концерт и 1 дискотека.


 • Кампания Здравословно хранене

Мото: “Да победим наднорменото тегло”.

Време на провеждане: 1 - 30.08.2008 г.

Дейности: В рамките на кампанията са проведени 7 обучения на 172 души на тема: “Как да се храним здравословно” и 2 дискусии на тема “Ползата от здравословното хранене”. Раздадени са 250 здравно-образователни материала по темата. По време на кампанията е издаден един информационен бюлетин. Кампанията е отразена в медиите: 4 публикации в пресата, 2 радиопредавания и 1 ТВ предаване.


 • Кампания за профилактика на остеопорозата

Мото: “Останете високи, говорете открито за здравето на вашите кости”.

Време на провеждане: м. октомври 2008 г.

Дейности: Издаден е информационен бюлетин по повод 20 октомври – Световен ден за борба с остеопорозата. През 2008 г. се проведе първия пилотен етап от Национално представително проучване, което обхваща 6 областни центъра – София, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора и Добрич. Анкетирани и изследвани са 420 случайно подбрани жени на възраст от 50 до 80 години. Този етап стартира в област Добрич от м. октомври до края на м. ноември. Националният статистически институт бе предоставил случайно подбрана извадка с имена на жени, които ще подлежат на изследване с Декса скенер. Изследването се проведе безплатно в МЦ “Вива Феникс” – гр. Добрич, който е Национален център по остеопороза за област Добрич. През 2009 г. проучването ще продължи, като ще бъдат обхванати още около 1000 жени. През месец ноември 2008г. е поставено началото и на създаване на пилотен регистър по остеопороза при жени над 60 годишна възраст. В област Добрич в МЦ “Вива Феникс” – гр. Добрич са изследвани 150 жени на възраст от 60 до 79 години, разпределени в 4 възрастови групи, в една анатомична област – лява бедрена шийка.

Има 3 публикации в пресата, 2 радиопредавания и 3 ТВ предавания. Проведени са 18 обучения на тема: “Как да се предпазим от остеопорозата?” на 850 души. • Кампания за профилактика на високото кръвно налягане

Мото:Контролирай хипертонията си

Време на провеждане: м. ноември 2008 г.

Дейности: Проведени са 9 обучения на 517 души. Раздадени са здравно-образователни материали. Медицинските специалисти от детските градини и училищата на гр. Добрич измерваха кръвното налягане на желаещи граждани през целия м. ноември - общо 847 души. Изработени са здравно-образователни табла на тема: “Профилактика на Хипертонията”, които са изложени във фоайетата на детските градини и училищата в гр. Добрич.


 • Кампания за профилактика на затлъстяването

Мото: “Деца без затлъстяване”

Време на провеждане: 03.11 – 09.11.2008 г.

Дейности: Дейностите са насочени предимно към децата и учениците в област Добрич. Активно с мероприятия се включиха всички 17 ЦДГ и 14 училища в гр. Добрич, като в реализиране на дейностите помогнаха медицинските специалисти от УВЗ. Във всички детски градини са изработени информационни табла на тема “Здравословно хранене и повишаване на двигателната активност”, а медицинските специалисти проведоха дискусии и беседи с децата на тема: “Здравословно хранене”, “Как и колко да ям”, “Какво обичам да ям?”. Във всички ЦДГ са проведени мероприятия за повишаване на двигателната активност на децата под формата на спортни игри и фолклорни танци. В 10 ЦДГ са направени изложби на плодове и зеленчуци – аранжиране на “Кошници на здравето”. Направени са 4 изложби с рисунки на тема “Даровете на Есента”. По повод на 6 ноември – “Европейският ден за здравословна храна и готвене” в 7 ЦДГ са проведени плодови партита, на които децата сами приготвяха плодови салати. В 5 ЦДГ са проведени Празници на здравето с викторини на тема “Какво и колко да ям?”, много песни, танци и стихотворения. В ЦДГ № 17 децата с помощта на своите учители ходиха на “Пазар за здравословни храни”.

Във всички 14 училища са проведени “Плодово междучасие”, като учениците сами си носеха любими плодове за закуска през цялата седмица и дейности за повишаване на двигателната активност на учениците - спортни игри, крос или фолклорни танци на открито. Медицинските специалисти от училищата изготвиха Информационни табла и проведоха беседи и дискусии на теми “Здравословно хранене” и “Двигателна активност”.В 5 училища са организирани изложби с рисунки на тема “Здравословни храни” и в други 5-изложби на плодове и зеленчуци “Даровете на есента”. По повод на 6 ноември – “Европейският ден за здравословна храна и готвене” в СОУ “П. Р. Славейков” гр. Добрич е проведено “Салатено парти”, като учениците от ІІ до ІV клас приготвяха салати по рецепти от кулинарната книга на П. Р. Славейков. Общинска фирма СП “Столове” гр. Добрич предлагаше един път седмично рационално меню и плод за десерт през месец ноември.

В ОУ “Стефан Караджа” гр. Добрич от тази учебна година е въведен ежеседмично млечен и плодов ден за учениците.

По повод на 6 ноември – “Европейският ден за здравословна храна и готвене” в ресторанта на Международния колеж по туризъм гр. Добрич е изготвено меню от здравословни ястия, а РИОКОЗ-Добрич подготви щанд със здравно-образователни материали, на който е раздаван на гражданите по време на обяда айран, като здравословна напитка.

През цялата седмица РИОКОЗ-Добрич разпространява сред учениците и обществеността на област Добрич “Препоръки за здравословно хранене за ученици от 7-19 години в България”, “Пирамида за здравословното хранене за ученици от 7-19 години”, “Препоръки за здравословно хранене на населението в България 18-65 години” и други здравно-образователни материали, свързани със здравословното хранене и двигателната активност.

Всички мероприятия през седмицата са отразени в местните медии, като имаше 15 публикации в пресата, 2 радио-предавания и 10 ТВ-предавания по темата. Изготвен е 1 информационен бюлетин.


В рамките на кампаниите са реализирани множество мероприятия, които са обхванали значителен брой участници. Подробното описание на дейностите е посочено в отчета на Д”ООЗ” за 2008год.
3. Образователни дейности на партньорите

  • Образователни дейности на медицинските специалисти от училищата и детските градини във възрастова група 25 – 65 г., които не са отчетени никъде другаде:

 • По фактори на риска:

 • Тютюнопушене – 28 обучения на 536 души от персонала, 19 обучения на 324 родители

 • Алкохол – 3 обучения на 74 родители

 • Двигателна активност – 13 обучения на 197 души от персонала, 6 обучения на 140 родители

 • Хранене - 24 обучения на 383 души от персонала, 8 обучения на 178 родители

 • Затлъстяване – 25обучения на 410 души от персонала, 8 обучения на 102 родители

 • Травми – 6 обучения на 67 души от персонала, 2 обучения на 13 родители

 • По профилактика на заболяванията:

 • Хипертония – 22 обучения на 260 души от персонала, 6 обучения на 87 родители

 • Остеопороза – 19 обучения на 239 души от персонала, 5 обучения на 83 родители

 • Захарен диабет – 10 обучения на 158 души от персонала

 • Други ХНБ – 12 обучения на 144 души от персонала, 8 обучения на 139 родители

Общо проведени мероприятия на лица във възрастова група 25 – 65 г. от медицинските специалисти са 142/1562 по факторите на риска и 82/1110 лица по профилактика на заболяванията.

 • Община град Добрич

И тази година Община – град Добрич е добър партньор в реализирането на Кампанията “Спри спечели 2008 г.”, анкетното проучване, свързано с детската компонента на програма СИНДИ по проект “Здрави деца в здрави семейства” и реализиране на дейностите, посветени на 10-годишнината от създаването на СИНДИ зона Добрич.

 • Младежки информационен център към Младежки дом – гр. Добрич

Нашите експерти са консултанти и провеждаме обучения на млади хора по теми, свързани с фактори на риска за развитие на ХБН и профилактика на ХНБ.

 • Домашен социален патронаж

Ежемесечно съгласуваме менюто на домашен социален патронаж. Те изхранват лица с хронични заболявания. При съгласуване на менюто се съобразяваме с диетите и заболяванията на хората. При необходимост правим промени и препоръки.

 • Библиотека “Доба Габе”

Продължаваме да поддържаме кът със здравно – образователни материали, които се четат от посетителите на библиотеката.

На територията на област Добрич са регистрирани 4042 хранителни обекта, които се контролират периодично от отдел КХОХ. Направени са 7343 проверки. Издадените актове за констатирани нарушения са 222, а предписанията – 211.

Общо в Дирекция “Лабораторни изследвания” са изследвани за съдържание на калиев йодат в трапезната сол 90 проби, нестандартни са 2 проби - 1 с увеличено и 1 с намалено съдържание на калиев йодат.В рамките на областния съвет за безопасност на храните съвместно с Регионалния съюз на хлебопроизводителите работим по намаляване количеството на влаганата сол в хлебните изделия на добричките производители.

 • Дейности с неправителствени организации:

Това са инцидентни мероприятия. За съжаление Добричка област няма добре развити, работещи в областта на здравето и социалните сейности НПО. Те не се ангажират по някакъв начин с подпомагане на дейности по програма “СИНДИ”.

 • Дейности с Коалицията:

Обществената Коалиция за здраве оказа необходимото съдействие на екипа по програма СИНДИ. Планираната промяна в състава на управителния съвет не можа да се случи по организационни причини. Влизането в сила на закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси ще затрудни още повече функционирането на ОКЗ, тъй като по-голяма част от членовете й са служители на различни администрации.

 • Дейности по промоция на здраве на работното място:

През 2008 г. успешно си партнирахме с фирми от гр. Добрич във връзка с провеждане на Кампании и отбелязване на Световни и Международни здравни дни – “Бряст” АД, “Булмат” ЕООД, “Фарин” ООД, “Жакард” АД, “Данибекс” ООД, “Социални грижи” – гр. Добрич, “Пътнически превози” АД – гр. Добрич, “Добруджански хляб” АД. Работихме по превенция на рисковите фактори – тютюнопушене, хранене, двигателна активност и стрес, както и по профилактика на хроничните неинфекциозни болести – сърдечно-съдови заболявания, хипертония, остеопороза и диабет.

 • Работа с медии :

Медиите ни партнираха при реализиране на кампаниите и отбелязването на Световни и Международни здравни дни. Чрез тях посланията ни достигаха до голяма част от добричлии. Работим с две радия, една телевизия и два вестника. За 2008 г. са издадени 8 Информационни бюлетина, имаме 53 ТВ, 59 радиопредавания и 63 публикации в пресата.

Доклади, печатни материали и публикации .

  • Печатни издания

Здравно – образователните материали са в тираж 6450 - листинг с логото на програма СИНДИ, информационен бюлетин за проведените дейности по програма СИНДИ за 2008 г., книжка за оцветяване, книжка за профилактика на хипертонията с паспорт на хипертоника и стикер “Взех ли си таблетката?”, картончета – 4 вида, двойно картонче – 1вид, дипляни – 3 вида, ключодържатели – 2 вида, тефтер с листинг за профилактика на тютюнопушенето.

 • Образователни дейности на РИОКОЗ в училища и детски градини:

 • По фактори на риска – общо 92 обучения на 1908 ученика, като темите са: “Профилактика на тютюнопушенето”, “Превенция на алкохола и други зависимости”, “Здравословно хранене”, “Двигателна активност” и “Нравствени ценности”.

 • По профилактика на заболяванията - общо са проведени 31 обучения на 466 ученика, като темите са: “Профилактика на Хипертонията”, “Профилактика на сърдечно-съдовите заболявания” и “Профилактика на остеопорозата”.

  • Образователни дейности на медицинските специалисти от училищата и детските градини във възрастова група до 18 г.:

 • По фактори на риска:

 • Тютюнопушене – 107/2043 деца и ученици;

 • Алкохол – 68/1451 ученика;

 • Двигателна активност – 459/7536 деца и ученици;

 • Здравословно хранене - 319/7362 деца и ученици;

 • Затлъстяване – 139/3103 деца и ученици;

 • Травми – 110/2652 деца и ученици;

 • По профилактика на заболяванията:

 • Високо кръвно налягане – 19/368 ученика;

 • Остеопороза – 40/1051 ученика;

 • Захарен диабет – 16/293 ученика;

 • Бронхиална астма – 11/ 362 ученика;

 • Други ХНБ – 87/1594 ученика

Дейностите, които реализираме в детските градини и училищата на гр. Добрич, съвместно с медицинските специалисти са много разнообразни, като например спортни празници, походи за учениците, организиране на изложби, викторини, празници на здравето в детските градини с песни и стихотворения и др. Във всички детски градини и училища има изготвени здравно-образователни табла, на които се представя информация по различни здравни теми. Съвместно с медицинските специалисти в детските градини и училищата се отбелязват Световни и Международни здравни дни.


По - важни резултати през 2008 г.

 1. Реализирахме успешно първото базово анкетно проучване по детската компонента на програма СИНДИ на 740 ученика на възраст от 14-18 г. от гр. Добрич.

 2. Продължаваме да работим успешно за стартирането на детската компонента на програмата.

 3. Тази година чествахме 10-годишнината от създаването на СИНДИ зона Добрич. Партньори в организирането и провеждането на събитието бяха Община град Добрич и ОКЗ- Добрич. Сред официалните гости бяха представители на НЦООЗ, Областна управа – Добрич, Община град Добрич, Общински съвет – гр. Добрич, ОКЗ , представители на РЗОК, РЦЗ, БЛС и лечебните заведения на територията на гр. Добрич. На честването присъства и доц. д-р Н. Василевски – национален координатор на програма СИНДИ, както и колеги от другите СИНДИ зони. Бяха връчени поздравителни писма и плакети по повод “10 години СИНДИ зона Добрич”. С официални грамоти бяха наградени медицинските специалисти от детските градини и училищата на гр. Добрич. Грамоти получиха и доц. д-р Н. Вълканова и д-р Т. Василева. ОКЗ- Добрич връчи грамота на ОУ “Стефан Караджа” като пример за едно от училищата, работещи успешно за реализирането на програма СИНДИ. Презентации изнесоха доц.д-р Н. Вълканова, д-р Д. Каменова и д-р Св. Ангелова.


Трудности:

 1. Специалистите от лечебната мрежа на този етап не могат да бъдат мотивирани за партньорство по програмата.

 2. Трудно се мотивират младите хора да водят здравословен начин на живот поради неглежиране на рисковите фактори.

 3. Продължаваме да изпитваме трудности при изграждането на екипи.

 4. Трудно се работи с организирани работнически колективи, тъй като не всички работодатели са съгласни да се прекъсва работния процес.


Предложения:

 1. Считаме за важно Националният координатор да посещава зоните поне веднъж годишно.

 2. Да се направи общ сайт, за по- лесно комуникиране помежду ни.

 3. Програма СИНДИ да има интернет страница.

Национален план за действие по околна среда и здраве

Програмата се ръководи от старши инспектор - еколог в дирекцията.

В изпълнение на задачите по НПДОСЗ през изтеклата 2008 г. са извършени следните дейности по факторите на околната среда:  • Оказване на консултативна и методична помощ при разработване на ОПДОСЗ:

 • Консултации – 67 на 90 лица

 • ОМД – 30 на 70 лица

 • Мониторинг и анализ на факторите на околната среда:

 • Води питейни и морски

Обработени са данните от протоколите за питейните води и за морски води за област Добрич. Изготвени са анализи за състоянието и качеството им, които са представени за информация на всички общини, както и пред съответните институции (Областна управа, Басейнова Дирекция и МЗ).

 • Шум

През месец септември 2008 г. се замери транспортен и комунален шум. Обработени са получените резултати и е изготвен анализ на съществуващото състояние. Анализът е представен на МЗ, както и на всички заинтересовани институции на местно ниво за информация и съдействие при разработването на програма за подобряване на акустичната обстановка в град Добрич.

 • Атмосферен въздух

Подготвен и изпратен е Анализа за състоянието на въздушния басейн в град Добрич, както на МЗ, така и на всички заинтересовани институции на местно ниво за информация и съдействие, при разработването на програма за подобряване качеството на въздуха в град Добрич.

 • Управление на отпадъците

 • Контрол по управление на опасни отпадъци - извършени са 540 проверки по чл. 97 от ЗУО на място и са издадени 37 здравни удостоверения за временно съхраняване на опасни отпадъци и 77 становища за класификация на отпадъците.. Констатирани са 12 нарушения, за чието отстраняване са издадени 10 предписания. Предписанията са изпълнени.

 • Участвахме в предварителното проучване и подготовка на документи за изграждане на регионално депо в с. Стожер.

 • Участвахме в работата на общинските екологични съвети на общини -гр.Добрич, Община Каварна, Община Крушари и Община Ген. Тошево

 • проект “Обич и здраве за подрастващите''

През изтеклата година дирекция “ООЗ” реализира проект “Обич и здраве за подрастващите'' - проучване за влиянието на шума върху учениците. Изготвени бяха обобщаващ анализ и оценка на здравния риск и бе представен на заинтересованите страни.

В рамките на планираните цели и дейностите по тяхното постигане в периода септември - октомври 2008 година, се проведе проучване за влиянието на наднормените шумови нива върху здравето на подрастващите в три общини на област Добрич /община Добричка, община Крушари и община Каварна/. Контролни училища за целите на проучването са три СОУ, намиращи се на територията на горецитираните общини. Две от тях са разположени на натоварени пътни артерии, с не много добро озеленяване, а третото се намира в тиха и добре озеленена улица. Във времето на подготовка и организация се разработи представителна извадка, анкетна карта и проект на здравно образователен материал за рисковите фактори на човешкото здраве. През месец септември се проведоха: анкетиране на представителна извадка от 140 ученика в трите училища; проучване на хроничната заболяемост от болести на сърдечно - съдовата и нервната системи, които биха имали връзка с наднормените шумови нива; замерване на кръвното налягане на 140 ученика /по около 45 от трите училища, разпределени по пол и възраст. През месец октомври приключи замерването на шумовите нива около училищата, както и бе изготвен анализ на получените резултати. Пробонабирането на шум се извърши в два последователни дни, в 4 точки на пункт, 3 пъти дневно. Използва се инструменталният метод. Подготвен е анализ и оценка на здравния риск.

Здравно образователния мятериал /дипляна/ „Рисковите фактори на човешкото здраве„ излезе в тираж 2000 бр. Данните от пробонабирането на шумовите замърсители, както и оценката на здравният риск ще се предоставят на съответните общини от Област Добрич. Ще бъде сформирана работна група за изработване на програми с конкретни предложения и отговорници.

Данните от прегледите и оценката на здравният риск са предоставени на личните лекари на учениците за наблюдение с цел: • Да се намали и предотврати здравният риск от въздействието на шума в населените места

 • Да се усъвършенства контролът на шума в училищните зони

 • Работа с млади хора от училища:

Отбелязахме следните световни и международни дни: “Ден на земята” в 6 общински центъра и “Деня без автомобилен транспорт” в гр.Добрич

Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница