Отчет за дейността на риокоз -добрич за 2008 годстраница2/13
Дата01.02.2017
Размер2.62 Mb.
Размер2.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Туберкулоза

За 2008г. са регистрирани 55 заболели от Туберкулоза (16 вероятни и 39 потвърдени случаи) - заболяемост 27,08%ооо. За 2007г. са регистрирани 59 заболели (42 вероятни и 17 потвърдени случаи) - заболяемост 28,70%ооо. Относителен дял спрямо всички ОЗБ - 3,59%, а спрямо всички дихателни инфекции е 7,69%. Заболелите от белодробна туберкулоза са 51 - 92,73%, от извънбелодробна форма - 4 (ТБК епидидимит, ТБК на млечна жлеза, ТБК на бъбреците и ТБК аднексит) - 7,27%.

Засегнати са 7 от общините, като в община Крушари не са регистрирани заболели. Водещи, със заболяемост над средната за областта са следните общини: Тервел, Добрич, Каварна и Ген.Тошево. В сравнение с 2007г. през 2008г. има регистрирани заболели в общини Каварна и Шабла, заболяемостта в община Добричка е намаляла.

Водещи по заболяемост са възрастовите групи 45-59г. и 25-27г.

От заболелите 35 са хоспитализирани - 63,64%, 21 са градски жители, 14 са селски жители. Един е починал, смъртност - 0,49%ооо, леталитет - 1,82%. Починалият е мъж на 49г. от гр. Добрич. Диагностициран в Италия. Лекуван стационарно и амбулаторно. След завръщането си насочен и на 04.12 2008г. хоспитализиран в СБАЛББ-гр. Габрово с диагноза: Инфилтративно-пневмотична ТБК на бели дробове в 1к+2+3/2 в разпадане. Въпреки отпочнатото противотуберкулозно и антибиотично лечение на 24.12.08г. е направил екзитус леталис.

Проучени са 55 огнища с 1 открит източник на зараза при епидемиологичните проучвания. От общо 238 контактни лица, 154 са изследвани лабораторно; 71 са с положителен резултат и са профилактирани с Изонид. Двама от контактните са заболели.

Пневмофтизиатричният кабинет към ОФД на МБАЛ-Добрич осъществява диспансеризация на контактни на активна ТБК и на лица със Статус алергикус и химиопрофилактиката им с Изонид.

При епидемиологичните проучвания сътрудниците от отдел “ПЕК” активно издирват контактните на ТБК лица и ги насочват към ОПЛ и ПФК на МБАЛ-Добрич за медицински преглед и изследвания.


 • Грип и орз – система за епидемиологичен надзор

През 2008г. продължи проследяването, активното събиране и изпращане на информация за заболяемостта от Грип и ОРЗ по възрастови групи от сентинелно наблюдаваните групови практики за първична медицинска помощ в МЗ и НЦЗПБ ежедневно и ежеседмично извън сезона чрез Интернет базирана информационна система за сентинелен надзор на грип и ОРЗ в България.

регистрирани са 1966 ОРЗ, срещу 9872 ОРЗ за 2007г. и 12 926 ОРЗ за 2006г. Най-голям е броят им през месец януари - 413. За 2008г. на територията на областта не е обявявана грипна епидемия.

От 1998 г. насам заболяемостта от невроинфекции бележи пикове и спадове. През 2008г. отново е регистрирано увеличение на заболяемостта (за сметка на Вирусни менингити и менингоенцефалити) – 33 заболели, заболяемост 16,25%ооо срещу18 заболели, заболяемост 8,58%ооо за 2007г. Относителен дял спрямо всички ОЗБ - 2,15%, а спрямо всички въздушно-капкови инфекции - 4,62%.Разпределението по нозологични единици е следното:

 • Бактериални менингити и менингоенцефалити с уточнена етиология - 3 случая- 9,09%;

 • Бактериални менингити и менингоенцефалити с неуточнена етиология - 5 случая-15,15%;

 • Вирусни менингити и менингоенцефалити - 23 случая - 69,07%;

 • Менингококова инфекция -2 случая - 6,06%.

Всички заболели са хоспитализирани, трима са починали (смъртност - 1,47%ооо, леталитет - 9,09%). Превес имат заболелите мъже - 19 (57,58%), спрямо жените - 14 (42,42%).

 • Бактериални менингити и менингоенцефалити

За 2008г. са регистрирани 8 заболели (5 вероятни и 3 потвърдени случаи), заболяемост 3,94%ооо, срещу 9 заболели (3 вероятни и 6 потвърдени случаи), заболяемост 4,38%ооо за 2007г. Относителният им дял спрямо всички ОЗБ е 0,52%, а спрямо всички ВКИ е 1,12%. Засегнати са 3 от общините - Добрич, Каварна и Тервел. Засегнати са 6 възрастови групи, като водеща по заболяемост е възрастова група 0г. От 8 случаи на бактериален менингит и менингоенцефалит, 3 са с уточнена етиология (37,5%) - 2 с причинител Стр.пневмоние и 1 с причинител - Стр.пиогенес. Пет от случаите са с неуточнена етиология и са регистрирани като вероятни. Всички са хоспитализирани, трима са починали, смъртност-1,47%ооо, леталитет - 37,5%. Проучени са 8 огнища. От общо 18 контактни лица, няма заболели.

 • Бактериални менингити и менингоенцефалити с неуточнена етиология

За 2008г. са регистрирани 5 случая, заболяемост 2,46%ооо, срещу 3 случая и заболяемост 1,46%ооо за 2007г. Заболяванията са регистрирани в 3 от общините- Добрич, Каварна и Тервел. Засегнати са 4 възрастови групи, водеща е възрастта - 0г.-1г. Заболелите са неорганизирани. Всички заболели са хоспитализирани. Един е починал. Смъртност 0,49%ооо, леталитет 20%. Касае се за дете на 15 дневна възраст (четвърто в семейството), родено в АГО на МБАЛ – Тервел. Изписано на третия ден, имунизирано с противохепатитна и БЦЖ ваксина. Хоспитализирано в Детско отделение на МБАЛ – Добрич, след консулт с инфекционист е приведено в Инфекциозно отделение с диагноза Остър менингит в тежко увредено общо състояние, с леко изразен обрив по кожата, балониран корем и вяла перисталтика.

 • Бактериални менингити и менингоенцефалити с уточнена етиология

За 2008г. в област Добрич са регистрирани 3 заболели, заболяемост 1,48%ооо (случаите са потвърдени), срещу 6 заболели, заболяемост 2,92%ооо за 2007г. и 9 заболели, заболяемост 4,38%ооо за 2006г., когато е регистриран пик в заболяемостта от тази нозологична единица за 10 годишен период. Заболелите са от гр.Добрич. Заболяванията са регистрирани в 3 възрастови групи: 5 - 9г.;15-19 г. и 50-54 г. Всички заболели са хоспитализирани. Заболяванията са с уточнена етиология и са лабораторно потвърдени: 2 с причинител Стр.пневмоние и 1 - с причинител Стр.пиогенес. Един от заболелите е организиран в детски колектив, 2 са неорганизирани (пенсионери). Двама от заболелите са починали, смъртност-0,98%ооо, леталитет-66,67%.

 • Вирусни менингити и менингоенцефалити

За 2008г. са регистрирани 23 заболели (22 вероятни и 1 потвърден случаи), заболяемост 11,3%ооо, срещу 8 заболели лица и заболяемост 3,89%ооо за 2007г. и 18 заболели и заболяемост 8,70%ооо за 2006 г., като е регистриран пик в заболяемостта за 10г. период за област Добрич. Относителният дял на заболяванията спрямо всички ОЗБ е 1,5%, а спрямо всички ВКИ е 3,22%. Засегнати са 7 от общините в областта, не са регистрирани заболели само в община Шабла.Водещи по заболяемост са възрастови групи: 0г., 5-9г., 10-14г. и 15-19г. Двама от заболелите са организирани в ученически колективи, 1 е служител, 3 са в работнически колективи и 18 са неорганизирани. Всички заболели са хоспитализирани. Проучени са 23 огнища. От общо 86 контактни лица, няма заболели. като “вероятни” са регистрирани 22 от случаите (95,65%), един е лабораторно потвърден (4,35%). Касае се за лице, хоспитализирано в ИО на МБАЛ-Добрич с диагноза Вирусен менингит, изследвано и с положителен резултат за ранни антитела срещу Грипен вирус тип А.

 • Менингококова инфекция

За 2008г. са регистрирани 2 случая на Менингококова инфекция – заболяемост 0,99%ооо – “потвърдени” (за 2007 г. е регистриран 1 потвърден случай, заб.0,49%ооо, а за 2006г. 2 случая и заболяемост 0,97%ооо).Относителният дял спрямо всички ОЗБ е 0,13%, а спрямо всички въздушно-капкови инфекции – 0,28%. Заболелите са от гр.Добрич, във възрастови групи 1-4г. и 25-29г. Заболялите са хоспитализирани, неорганизирани, градски жители. Проучени са две огнища. Уточнени са 7 контактни лица при епидемиологичното проучване, от които няма заболели.

Чревната заболяемост поддържа едно сравнително високо ниво за областта на фона на средната заболяемост за страната. През 2008 г. относителният дял на чревните инфекции в структурата на острите заразни заболявания е 42,73 %. През отчетната година заболяемостта от чревни инфекции е с тенденция за снижаване в сравнение с 2007г. заболелите от чревни инфекции са 750, заболяемост 369,21%ooo срещу 938 случая и заболяемост 456,84 %ooo за 2007г. Превес в структурата на чревните инфекции имат ентероколитите с относителен дял 74%. Значително е занижена заболяемостта през годината от Дизентерия, Салмонелоза, както и тази от Колиентерити. От 1995г. до 2008г. чревната заболяемост в област Добрич (включително и Вирусен хепатит тип А - фиг. 27 ), с изключение на 1997г. и 2005г. винаги е била над средната за страната с пик 2002 г. (заболяемост 612,87%ооо), като подчертано в последните две години отново показва висок ръст. Чревната заболяемост, без вирусен хепатит / фиг. 28 / от 1997г. до сега, постоянно е над средната за страната. Вероятно чревните инфекции са свързани и с ниския стандарт на живот и невъзможност за спазване на елементарните хигиенни норми при определени групи население. Предпоставка за завишената заболяемост може да е и нередовното водоподаване (макар в редки случаи, на определени населени места в областта), амортизираната водопроводна мрежа и честите аварии и ремонти. Най-висока заболяемост от чревни инфекции се наблюдава в детската възраст - от 0-9г.

През годината са регистрирани 3 епидемични взрива от ВБИ с причинители Шигела флекснери, Шигела зоне и от Е.Е.коли О20. Епидемични взривове от ОВХ тип А бяха регистрирани на територията на община Добричка и гр. Добрич.

През 2008 г. от работа са отстранени 16 лица, от които 5 работят в хранителни обекти, 9 са в социални детски заведения, 1 медицинска сестра и 1 санитарка в ДГ и ДО.


 • Салмонелоза

През 2008 г. регистрираните случаи на Салмонелоза са 18 (потвърдени), заболяемост 8,86 %ооо срещу 42 случая и заболяемост 20,43 %ооо за 2007г. Относителният дял на Салмонелозите спрямо всички чревни инфекции е 2,4 % срещу 4,49 % за 2007 г. Заболяемостта от Салмонелоза от 1995г. до 2007г. в Добричка област е над средната заболяемост за страната, с изключение само на 2002г.и 2006 г. За 2008 г. не са регистрирани заболявания на Салмонелоза в общините Тервел, Ген. Тошево, Каварна и Крушари. Със заболяемост над средната за областта е община Шабла. най-висока е заболяемостта във възрастова група 1-4 г. Броят на проучените епидемични огнища на Салмонелоза е 18. Открит е 1 заразоносител, изследван за здравна книжка – Салмонела паратифи група В. Броят на контактните е 182, лабораторно изследвани са 152. Няма с положителен резултат.

По щамове разпределението е както следва: Салмонела ентеритидис –8 щама; Салмонела тифимуриум – 4 щама; Салмонела група В – 3 щама и Салмонела група Д – 3 щама.

Отстранени от работа – 5 лица контактни на Салмонела като 4 от тях работят в хранителни обекти, а 1- в социално заведение..


 • Дизентерия

През 2008 г. регистрираните случаи на Дизентерия са 44 (потвърдени) срещу 94 за 2007 г. Заболяемост за 2008 год. – 21,66%ооо, а за 2007 год. – 45,73%ооо. Относителният дял на Шигелозите за 2008 г. спрямо всички чревни инфекции е 5,87%. Чувствително е намален в сравнение с 2007 г., когато е бил 10,04%. заболявания от Шигелоза има регистрирани във всички общини без община Шабла. Със заболяемост над средната за областта са общините Крушари, Балчик и Тервел. най – висока заболяемост е регистрирана във възрастова груп 1-4 г.-16 случая, заболяемост – 208,5%ооо От заболелите 44 лица – 38 са хоспитализирани. Седемнадесет ( 38,64% )са от организирани колективи. Проучени са 39 огнища. Броят на контактните лица е 563, от тях 468 са лабораторно изследвани, като с положителен резултат са 13 лица. Заболели от контактните – 4.

Открити са 3 източника на инфекция и 18 заразоносители от следните щамове: Шигела флекснери – 1, Шигела флекснери 2а – 4, Шигела боидии 6 - 1, Шигела боидии 12 – 2 и Шигела зоней – 10. Разпределение по щамове на Шигелозите: Шигела зоней – 14; Шигела флекснери – 29; Шигела флекснери 2а – 1. За 2008 г. отстранени от работа са 2 лица – санитарка от социално заведение като носител и контактен на дизентерия, работещ в хранителен обект. регистрирани са два ВБИ взрива от дизентерия – един с причинител Шигела флекснери в ДДЛРГ с. Овчарово и един в ДДМУИ с. Крушари с причинител Шигела зоней. • Колиентерити

За 2008 г. са регистрирани 39 (потвърдени) случая на Колиентерити, заболяемост 19,20%ооо, срещу 72 случая и заболяемост 35,03%ооо за 2007 г. Относителният дял на Колиентеритите от всички чревни инфекции през 2008 г. е 5,2%. Регистрира се чувствително понижаване на заболяемостта в сравнение с предходните години. Въпреки това заболяемостта за област Добрич от 1995 г. е по – висока от средната за страната. През анализираната година случаи на Колиентерити са регистрирани във всички общини без община Шабла. Най-висока заболяемост над средната за областта се наблюдава в общини Тервел, Добричка и Кавар.на. Засегнати от колиентерит както за предходната така и за 2008 г са кърмаческата, детската и ранната училищна възрасти. От всички 39 заболели лица 31 са хоспитализирани, като от организирани колективи са 7 лица ( 4 от социални заведения и 3 от ДГ). Проучени са 37 огнища. От всички 155 контактни, 72 са лабораторно изследвани, от които с положителен резултат са 4 лица. Открит е един източник на зараза и 49 заразоносители. От регистрираните 49 заразоносители водещи са случаите на носителство на Е.Е коли О6 – 8 случая и Е.Е коли О78 и Е.Е. коли О20 – по 7 случая. Отстранени от работа – 7 лица. От тях като носители 5 санитарки в социално заведение, 1 в ДО и 1 медицинска сестра в ДГ.

За периода 07.08.2008 г.-10.09.2008 г. г. е регистриран един епидемичен взрив в ДМСГД гр. Добрич с причинител Е. Е. коли О20. Заболели са 3 деца от Второ приемно кърмаческо отделение (ІІ ПКО). При микробиологичното изследване е изолирано Е.Е. коли О20 при 2 от тях. Изследвани са 20 контактни лица (деца и персонал), от които 1 дете без клинична симптоматика е с положителен резултат на Е. Е. коли О6 (носител). • Ентероколит

Относителният дял на Ентероколитите е 73,87% спрямо общия брой на чревните инфекции, което поставя заболяването на първо място сред всички чревни инфекции – тенденция набелязана от предходните години. Заболяемостта от Ентероколити през 2008 г. е 272,72%ооо (554заболели) срещу заб. 305,54%ооо (628 заболели) за 2007 год. Заболяемостта от Ентероколит в Добричка област от 1998 г. за десет годишен период е по-висока от тази за страната. От регистрираните Ентероколити, 534 са вероятни и 20 потвърдени, от които: Протеус вулгарис – 2, Протеус мирабилис – 9, Клебсиела – 7 и Псеудомонас аеругиноза – 2. Заболявания от Ентероколити за 2008 г. са регистрирани във всички общини на областта. С най – висока заболяемост са общините Шабла, Каварна и Добричка. Засегнати са всички възрастови групи, но с най – висока заболяемост за 2008 г. са следните: 0 г – 111 случая, заболяемост 5692,3%ооо, следвана от 1-4 г. – 214 случая. От заболелите 554 лица – 416 са хоспитализирани (75,09%). Броят на проучените епидемични огнища е 546. Броят на контактните лица е 2140, от които лабораторно изследвани са 57. Организирани в детски колективи са 91от заболелите (относителен дял от всички Ентероколити 16,43%). Отстранени от работа са 2 лица, работещи в социално заведение – санитарка и рехабилитаторка. През 2008 г. е регистриран един починал от Ентероколит – дете на 3 месечна възраст от ІІ ПКО на ДМСГД гр. Добрич. Леталитет – 0,18%, смъртност 0,49%ооо. Изследвано е като контактно на Колиентерит в Микробиологична лаборатория на РИОКОЗ – Добрич на 13.08.2008 г. – с отрицателен резултат. Починало е в Инфекциозно отделение на МБАЛ-Добрич в резултат на усложнения в хода на заболяването (мозъчен оток, двустранна пневмония, остър миокардит, ОССН, ОДН), на фона на придружаващите заболявания (вродена инфекция, хроничен хепатит, хидроцеле, ДЦП, епилепсия, тромбоцитопения). Серологично изследване – положителен резултат за НСV.

регистрираните случаи на Вирусни хепатити през 2008 г. са 112, заб. 55,13%ооо, срещу 125 заболели и заболяемост 60,82%ооо за предходната година. Относителният дял на Вирусните хепатити за 2008 г. е 7,31% от всички ОЗБ;

 • Вирусен хепатит тип А заема 84,8% от всички заболели от Вирусни хепатити, регистрирани 95 случая, заб. 46,77%ооо, проучените епидемиологични огнища са 77, установените източници на зараза са 10 лица, броят на контактните в огнищата е 1169, като 957 от тях са изследвани за пигменти в урината (на част от тях са изследвани и серумни трансаминази). С положителен резултат – 35 лица . Брой заболели от всички контактни– 35 лица. Профилактирани с гама глобулин–35 лица, а с ваксина против Вирусен хепатит тип А като контактни – 4 лица. Случаите на заболели от ОВХ тип А за 2008 г. са установени във всички общини с изключение на община Шабла. Засегнати са всички възрастови групи без кърмаческата и възрастта над 60г, като най – засегнати са 5-9 г.

През 2008 год. на територията на област Добрич възникнаха епидемични взривове от ОВХ тип А с контактно-битов път на предаване на инфекцията в гр. Добрич и община Добричка:

  • За периода 28.08-12.09.2008 г. - в ДДЛРГ „Добруджанче” с. Овчарово, заболели са 9 деца на възраст от 4 до 7 години от втора група;

  • За периода 24.09.- 25.10.2008 г. - в ЦДГ № 32 гр. Добрич Заболели са 4 деца на възраст от 4 до 6 г. като две от заболелите деца са от различни групи.

  • от 15.10.2008 г. до момента - в ОУ “П. Волов” гр. Добрич, заболели 11 ученика от 7 паралелки и 3 деца от предучилищната група;

  • от 17.11.2008 г. до момента - в ОУ “Й. Йовков” гр. Добрич, заболели 5 ученика от 4 паралелки и 3 деца от предучилищната група).

 • Вирусен хепатит тип В заема 12,5% от всички заболели от Вирусни хепатити, заболяемост 6,892%ооо (14 заболели), проучени епидемиологични огнища – 16, установени 74 контактни лица, от тях лабораторно изследвани - 25 лица, с отрицателен резултат. Открити са два източника на инфекция. регистриран е един починал с диагноза: ОВХ тип В HBSAg/-/,антиHB-corIgM/+/- Тежка дистрофична форма. Остра чернодробна недостатъчност. Чернодробна енцефалопатия.Чернодробна коагулопатия. Чернодробна кома. Белодробен оток. Мозъчен оток. Вклиняване на малкомозъчните тонзили. Най-висока заболяемост е отчетена в община Каварна и община гр. Добрич

Открити са 109 носители на НвsAg и 10 лица положителни за НСV при изследване в РИОКОЗ, МБЛ към ДКЦ 1 и ДКЦ 2 и ОТХ. На същите са изпратени уведомителни писма и са насочени към ОПЛ за клиничен преглед и проследяване. Най-голям брой носители на HbsAg са регистрирани в следните възрастови групи: 45-49 – 21 случая, 30-34г. – 18 случая, 25-29г. – 18сл.

 • Вирусен хепатит тип Неопределен – 1,79% от всички хепатити, заб. 0,98%ооо, 2 заболели 2 проучени огнища, 3 контактни лица;

 • Хроничен вирусен хепатит тип С – 0,89% от всички хепатити, 1 регистриран случай. през последните три години заболяемостта от вирусни хепатити в Добричка област е чувствително завишена за сметка на заболелите от Вирусен хепатит тип А. От заболяването са засегнати всички общини без община Шабла. С най – висока заболяемост са гр. Добрич и общините Добричка и Тервел.

По възрасти за 2008 г. най-висока заболяемост от Вирусен хепатит е наблюдавана във възрастова група 5-9 год. – 42 случая, заб.470,5%ооо, следвана от възрастова група 10-14 г. - 16 случая, заб. 168%ооо и 1-4 г. – 8 случая, заб. 104,2%ооо.

Изминалата 2008г. е по-неблагоприятна по отношение заболяемостта от трансмисивни инфекции (заболяемост –25,11%ooo), спрямо 2007г., заболяемост 18,21%ооо. регистрирани са 51 заболели от трансмисивни инфекции – 25 заболели от Лаймска болест (заболяемост 12,31%ооо) и 26 от Марсилска треска (заболяемост 12,8%ооо). От 1995 г. до 2000 г. заболяемостта от трансмисивни инфекции за област Добрич е много под средната за страната. От 2001г. до 2005 г. заболяемостта за област Добрич (с изключение на 2003 г.) е значително над средната за страната, с пик през 2005 г. – заболяемост за областта 47,37%ооо, за страната – 23,14%ооо. След 2005 г. се очертава тенденция към намаляване на заболяемостта от трансмисивни инфекции. • Лаймска болест

За 2008 г. са регистрирани 25 заболели от Лаймска болест, заболяемост 12,31%ооо. От тях 20 са вероятни, 5 са потвърдени. За 2007 г. са регистрирани 29 заболели - заболяемост 14,11%ооо като от тях 19 са вероятни и 10 – потвърдени. Няма регистрирани заболявания в общините Каварна, Крушари и Шабла. Най – висока е заболяемостта в община Тервел. с най – висока заболяемост са възрастовите групи 5-9 г. и възрастова група над 65 г.

По Националната програма за КПИ в РИОКОЗ – Добрич през 2008 г. лабораторно изследвани с безплатни тестове са 30 лица с 52 проведени изследвания. От тях за IgM – 28 лица с 33 изследвания, от които с положителен резултат са 4 лица, а 1 е с гранични стойности. За IgG от изследваните 18 лица с 19 изследвания, 3 са с положителен резултат, а 1 е с гранични стойности. • Марсилска треска

За 2008 г. са регистрирани 26 заболели, 18 потвърдени и 8 вероятни, заболяемост 12,80%ооо. За 2007 г. са регистрирани 8 заболели – 5 потвърдени и 3 вероятни, заболяемост 3,89%ооо. С най – висока заболаемост е община Балчик, следвана от община Каварна и община Шабла. Няма регистрирана заболяемост в общините Добричка, Тервел, Ген Тошево и Крушари. По възрасти – най-засегнати са следните възрастови групи до 1 г. и от 40-44 г. Всички заболели са хоспитализирани. Преобладават заболелите от градовете – 21 пред заболелите от селата – 5. Серологично изследвани са всички. От тях с положителен резултат за IgM срещу R. conorii са 18 лица, а 8 са отрицателни.

Анализът на половопреносимите болести, регистрирани в област добрич през 2008 г. показва тенденция заболяемостта от тях да намалява (фиг.31). Считаме, че причината за това е в неизвършването на регистрация от страна на лечебните заведения. • За 2008 год. в област Добрич са регистрирани 5 случая на заболели от сифилис (2 вероятни и 3 потвърдени) – заб. 2,46%ооо, а за 2007г. общо 10 случая на заболели от сифилис (1 вероятен случай и 9 потвърдени ) – заб.4,865%ооо). Разпределението им е както следва: Община Добрич – град и Община Г.Тошево – по 1 случай, Община Добричка– 3 случая. Няма регистрирани заболявания в другите общини на територията на област Добрич. Най –висока заболяемост има при новородените (възр.група-0год.) – заб.51,282%ооо – 1 заболял, следвана от възр.група 15- 19год. – 2 заболели, заб.14,76%ооо. И през 2007 год. водеща възрастова група по заболеваемост е била възр.група - 0 год. Разпределение град: село - 1 от заболелите е от град Добрич и 4 от селата. Хоспитализирано през годината е 1 лице.

 • За 2008 год. няма регистрирани заболели от Гонорея. През 2007 год. има един потвърден случай на гонорея, заболяемост – 0,49%ооо, а за 2006 год. 6 заболели, заболяемост – 2,92%ооо, за 2005 год. е имало 15 заболели, заболяемост – 7,25%ооо.


Заболяемостта от паразитни болести за Добричка област през 2008 год. не бележи съществени промени.

От групата на хелминтозите основен проблем представляват заболяемостта от ехинококоза и ентеробиоза.

 • Ентеробиоза

Най-разпространената паразитоза в организираните детски колективи продължи да заема водещо място и през 2008г. за всички изследвания. От изследваните за ентеробиоза през годината 12561 лица са открити 161 опаразитени с E. vermicularis. За сравнение през 2007г са изследвани 12125 лица, от тях 109 са опаразитени, за 2006г. са изследвани 7125 лица, от които опаразитени 139. Средната опаразитеност на всички изследвани лица за ентеробиоза, изследвани през 2008г. е 1.28%, 2007г. - 0.9% за сравнение с 2006г. - 2.71%. През тази година по-голям процент от изследванията за ентеробиоза бяха профилактични изследвания за здравни книжки.

Броят на постоянните детски заведения е 128. През годината, по график, по-голямата част от тях преминаха профилактичните паразитологични изследвания с перианален секрет, а в някои и с фекални проби. Изследвани с перианален секрет са на 5422 деца, като 143 от тях са с положителни резултати на E. Vermicularis.

Екстензитетът за опаразитеност с ентеробиоза в организираните детски колективи в Добрички регион за 2008г е 2.63%, сравнен с 2007г - 1.80%, сравнен с 2006г - 2.67 %.

Прогноза: Поради продължаващата негативна социално-икономическа ситуация (особено в селските райони с нисък социален статус), както и недостатъчния бюджет на детските заведения за подържане на достатъчно добър санитарно-хигиенен режим, очакваме екстензитета на опаразитеност от ентеробиоза в организираните детски колективи да се запази в тези граници и през настоящата година. • Аскаридоза и трихоцефалоза

В Добрички регион няма регистрирани ендемични за аскаридоза селища. През 2008г. са изследвани за хелминти 7661 фекални проби, като от тях 4 са положителни резултати за Ascaris lumbricoides. Има 4 случая на трихоцефалоза - два регистрирани случая на трихоцефалоза на деца от ДДМУИ с.Крушари, която се установи при годишното профилактично изследване за хелминти и протозои и два - на възрастни хора от ДВУИ – с. Българево. Изследвани са контактните от домовете, не са установени други опаразитени лица. проведено е етиологично лечение със Zentel по схема. Контролните проби са с отрицателен резултат.

 • Тениози

През изминалата година има един регистриран случай на химелепидоза на двегодишно дете от ДМСГД- гр Добрич. След лечението, контролните резултати са отрицателни. От изследваните контактни деца от дома няма други с положителни резултати на H.nana.

През годината няма регистрирани случаи на тениаринхоза. • Ехинококоза

През 2008г. в лаборатория “Медицинска паразитология“ са регистрирани 23 лица с ехинококоза. Едно от тях е дете на 3 г. възраст. Двадесет и един от случаите са първични, има и един рецидив. Всички са оперирани, като при някои от пациентите е приложен PAIR. На всички е назначена противорецидивна химиопрофилактика със Zentel по схема. Органната локализация на ехинококови кисти на пациентите е както следва:

 • с чернодробна локализация – 15;

 • с белодробна локализация -5;

 • множествена ехинококоза – 2;

 • с локализация на бъбреците- 1.

Заболяемостта от ехинококоза за 2008 г. (11,32%ооо), сравнена с 2007 г.(7,3%ооо) е чувствително завишена. Заболелите са от следните общини: Добрич – град, Добричка, Тервел, Ген.Тошево, Крушари и Балчик. Заболяемостта по общини - най-засегната е община Ген. Тошево-23.00%ооо, следва община Тервел -22.5%ооо и община Крушари-18%ооо. Заболяемостта от ехинококоза за 2008г за гр.Добрич -10.7%ооо, община Добричка – 4.0%ооо

По възрастови групи, най-засегната е от 10-14г - 41.99%ооо заболяемост, следва 55-59г - с 25.77%ооо заболяемост и 50 - 54г – 20.51%ооо. Най – малко случаи има във възрастова група над 65г -6.07%ооо заболяемост.

Анализът на заболяемостта и тенденциите в развитието и разпространението на ехинококозата се обсъждаха на заседанията на Регионалната комисия за борба със зоонозите, които се провеждаха веднъж в тримесечието.

През годината по програмата за контрол на ехинококозата при хората и животните в Добрички регион бяха изследвани серологично 46 лица, всички с ELISA. Положителни резултати имаха 24 от тях – 51.17%. Всички серуми от изследваните пациенти са изпратени в паразитологичната лаборатория на НЦЗПБ за потвърдителни тестове.

От 1998 г., когато регистрираната заболяемост от Ехинококоза в област Добрич е била 8,28%ооо и е над средната за страната, заболяемостта през продължителен период до 2006 г. е била по-ниска от тази за страната, като през през последните три години се забелязва значителното й завишаване.


 • Трихинелоза

За 2008г. няма регистриран случай на трихинелоза в Добрички регион.

От групата на протозоозите основен проблем представлява заболяемостта от ламблиоза.

 • Токсоплазмоза

През 2008г са изследвани 32 лица, като 13 от тях са с положителни резултати, срещу 25 изследвани с 13положителни за 2007г. Всички проби са изследвани с РПХА. При голямата част от случаите с положителни резултати се касае за латентна форма на токсоплазмоза, като на проблемните болни за определяне на токсоплазмените Ig G, Ig M, Ig A са изпратени серологични проби в референтната лаборатория в НЦЗПБ. Продължават да се увеличават и изследванията на пациентите с очна патология.

 • Ламблиоза

Екстензитетът на опаразитените с ламблиоза лица за 2008г е 0.30%, при 0.26% за 2007г. и 1.33 % за 2006г. От 7661 изследвани фекални проби за протозои на лица, 23 са положителни за L. intestinalis.

Сред децата от организираните детски колективи от 223 изследвани фекални проби, 18 са с положителен резултат - 8.07%, сравнено с 2007г - 6.52%, за 2006г - 6.56 %, като 10 от положителните резултати са от деца от ДМСГД, 3 на деца от дома в с.Крушари и 2 от ДДЛРГ-с.Овчарово. Всички деца опаразитени с ламблиоза са консултирани и им е проведено етилогично лечение по схема. Контролните резултати са отрицателни.

От изследваните паразитологични проби за ЛЗК през годината има 4 положителни резултата за L.intestinalis и 18 на E.vermicularis. На всички е назначено етилогично лечение и са изследвани контролни проби - с отрицателен резултат.


 • Трихомоназа

През 2008г. в паразитологична лаборатория са постъпили 5 проби за изследване на трихомони. Една от тях е положителна на Trichomonas vaginalis.

Относно контрола върху внесените паразитози следва да се отбележи, че през годината в отдел ”Медицински изследвания” на РИОКОЗ Добрич няма постъпили проби за изследвания за малария, както и няма постъпили бързи известия за това заболяване.
Основни изводи:

 • продължава намаляването на демографския ресурс на областта, като това се дължи на общото застаряване на населението, изразено по категорично в селата, както и на механичното движение на населението, породено от икономическата миграция;

 • естествения прираст на областта е отрицателен, като съществуват големи различия в неговите нива в различните общини.

 • след 2004 има тенденция към увеличаване на раждаемостта в областта;

 • общата заболяемост за областта продължава да намалява;

 • преобладават заболяванията на сърдечно-съдовата и дихателната система;

 • най-честите причини за общата смъртност продължават да бъдат болестите на сърдечно-съдовата система, злокачествените образования и травмите и отравянията;

 • продължава да нараства смъртността, особено в трудоспособната и творческата възраст;

 • проблем за областта продължава да бъде по-високата заболяемост от чревни и трансмисивни инфекции.

ДЕЙНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО НА РИОКОЗ – ДОБРИЧ

През 2008 год. усилията на ръководството на РИОКОЗ - Добрич бяха насочени към:


 • актуализиране организацията на работа, поддържане на доброто взаимодействие и координацията между отделните структури на инспекцията;

 • осигуряването на независима и прозрачна инспекционна дейност;

 • подготовка, обмяната на опит и квалификация на кадрите за правилното и ефективно прилагане на нормативна уредба и подобряване качеството на работа;

 • приоритет на дейностите по разработването и изпълнението на проекти по профилактичните програми

 • утвърждаване на новия модел на организация и провеждане на държавния здравен контрол над обектите с обществено предназначение;

 • въвеждането на утвърдените от МЗ стандартни оперативни процедури, както и на конкретната документация по тях – протоколи, доклади, чек-листи

 • съблюдаване на правилен и точен подход при налагане на необходимите мерки за административна принуда, както и за прецизно оформяне на съответните актове по тях.

 • обучение на кадрите по проблемите на държавната администрация.

 • провеждане на ефективен здравен контрол върху обектите, дейностите, продуктите и стоките със значение за здравето на човека, повишаване на качеството и компетентността на контрола и прилагането на адекватна административно-наказателна дейност;

 • осъществяване на ефективен епидемиологичен надзор над заразните болести с цел запазване и подобряване на достигнатите показатели;

 • недопускане на епидемични взривове от ваксинопредотвратими инфекции;

 • постигане на висок имунизационен обхват при изпълнение на Имунизационния календар на страната, правилно планиране и отчитане на извършените имунизации и отчетност на биопродуктите;

 • предприемане на адекватни профилактични мерки и промотивни здравни мероприятия, основани на системното наблюдение и оценка факторите на жизнената среда, начина на живот, както и тяхното въздействие върху здравното състояние и демографските показатели;

 • подобряване качеството на лабораторната дейност.

Извършен беше преглед на вътрешната нормативна база на инспекцията и своевременно и адекватно бяха въвеждани съответните промени.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница