Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г., за 2014-а годинастраница13/14
Дата01.02.2017
Размер2.63 Mb.
Размер2.63 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Проект  "Черноморска мрежа за устойчив туризъм – стратегии за съвместен маркетинг в туризма и развитие на черноморския регион” /BS NST/, финансиран по Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013

Водеща организация :Институт за бизнес консултации ( Business Consulting Institute), Кишинев, Молдова

Партньори: Община Бургас, IBDIPC - Батуми, Грузия, Отдел по туризъм и курорти на регион Аджара, Грузия, Агенция за регионално развитие - Одеса, Украйна, Агенция за развитието на източното Черноморие (DOKA), Трабзон, Турция

Продължителност: 18 месеца (начало-януари 2014 г.)

Общ бюджет: 629 665 евро; на община Бургас - 99 815 евро

Общите цели на проекта са

· Подобряване на местния капацитет за планиране, координация и изпълнение на съвместни стратегически документи

· Изграждане на ефективна структурна мрежа за популяризиране и въвеждане на ориентирани към нуждите на пазара туристически продукти

· Създаване на подходяща среда за изграждане на общ дневен ред за устойчиво развитие на туризма в региона на Черноморския басейн като се отразят спецификите на региона

· Засилване на трансграничното икономическо развитие посредством дейности в сферата на туризма

Специфични цели:

· Да се постигне по-засилено регионално партньорство и сътрудничество сред регионите в басейна на Черно море за управление на устойчив туризъм и обща маркетингова стратегия, фокусирана върху ПЧПЦелеви групи:

• Обществен сектор - отдели по туризъм, регионални власти, общини и др.

• НПО - работещи в сферата на туризма - асоциации по туризъм, организации за развитие на туризъм и др

• Частен сектор - туроператори, туристически агенции, собственици на хостели, къщи за гости, семейни хотели и др.Очаквани резултати:

· 5 трансгранични партньорства за развитие на местни проекти

· 600 предприемачи да участват в обучения, инициативи и семинари

· 16 проведени изследвания и анализи

· 50 международни обществени събития
Проект „Интегрирано управление на горещи точки (hot spots) и опазване на Черноморската екосистема /HOT BLACK SEA/, финансиран по Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013
III. СЪТРУДНИЧЕСТВО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Тясното сътрудничество с неправителствените организации, извършващи дейност на територията на община Бургас остава един от приоритетите на Община Бургас.

Дирекция „Европейски политики и програми” продължи да си сътрудничи с неправителствените организации и през 2014 г. в следстовие на което изпълнението на долу посочените прокети бяха съ-финансирани от Община Бургас по реда на „Правилника за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на НПО”. Общата сума, отпусната от бюджета на общината е в размер на 7800 лева..

1. Организация: Сдружение "АСУ ДЕЛФИ"

Проект: "Действай, съдействай, въздействай"

Финансираща организация: Национална програма за младежта (2011 - 2015)

Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 1 000,00 лв.2. Организация: Сдружение "Асоциация Деметра"

Проект: "Насърчаване на доброволческите дейности и инициативи по проблемите на човешките права, дискриминацията, ксенофобията и речта на омразата сред младите хора на възраст 13 - 18 години"

Финансираща организация: Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014г."

Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 1 500, 00 лв.3. Организация: Сдружение "Онкоболни и приятели"

Проект: "Пациентски информационен център"

Финансираща организация: Програма за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014г.

Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 2 200,28 лв.4. Организация: Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива (БСНГИ)

Проект: "Гражданско участие и демокрация в дигиталната ера- насърчаване на Е демокрацията в България чрез най- добър опит от Исландия"

Финансираща организация: Програма за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 -2014г.

Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 1 500, 00 лв.

 5. Сдружение "Равновесие"

Проект „Овластяване на уязвими на трафик млади хора“

Финансираща организация: Програма за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 -2014г.

Отпуснато съфинансиране от Община Бургас: 1 600, 00 лв.ІV. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ И НАГРАДИ НА ОБЩИНА БУРГАС 2014 ГОДИНА
1. ОБЩИНА БУРГАС за трети път получи приза за „Най-добър град за живеене”

2. В конкурса „Сграда на годината” Община Бургас получи специална награда за иновативен подход при интерпретиране самобитността и високата културно-историческа ценност на Средновековен манастирски комплекс - остров „Света Анастасия“.

 1. За поредна година Община Бургас получи награда в категорията „Туристическа атракция“ на ОП „Регионално развитие“. Наградата се присъди за остров „Света Анастасия“.

4. През ноември на церемония в Брюксел обявиха Бургас за „Европейски град на спорта 2015 година”.

Предстои 2015година да е най-наситената със спортни събития година в историята на Бургас. Повечето от тях ще са за любители, но вече се знае и за няколко големи майсторски турнира: Европейско първенство по футбол за младежи до 17 г., Европейско първенство по ветроходство, Европейско първенство по триатлон,  Балкански параолимпийски шампионат за хора с увреждания. Тези и всички останали състезания ще се проведат под егидата на ACES и с мотото: "БУРГАС -  ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД НА СПОРТА".5. Бургас в първите 33 града, от четвъртото издание на европейския конкурса „Достъпен град“ 2014 (Access City Award 2014) на Европейската комисия.

Община Бургас участва в четвъртото издание на конкурса „Достъпен град“ 2014 (Access City Award 2014) на Европейската комисия. Наградата „Достъпен град“/ „Access City Award е инициатива на Европейската комисия в сътрудничество с Европейския форум на хората с увреждания (European Disability Forum). Тази наградата има за цел да покаже като добри практики и награди най-добрите от участващите в състезанието градове от страните – членки с население над 50 000 жители, които планират и изпълняват дейности, свързани с подобряване на достъпността на градската среда за хора с увреждания и възрастните хора.

Тази година в конкурса участваха 102 града от 23 европейски държави. Бургас беше избран в първите 33 града, чиито кандидатури покриват изискванията на състезанието. Селектирането на Бургас в първите 33 града е показателно, че Бургас е постигнал много в тази сфера през последните години и че се развива в правилната посока.

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

Служителите от дирекция "Административно обслужване" отговарят за:

-   качественото предоставяне на цялата гама административни услуги;

-   удовлетвореността на клиентите - физически или юридически лица при административно обслужване от служителите на Община Бургас;

-   разумното управление на собствеността и пестеливото разходване на бюджетни средства.

1. Подобряване качеството на публичните услуги за гражданите и бизнеса чрез:

- Поддържане на Интегрираната система по управление на качеството и околната среда:

Успешно преминаха вътрешният одит, прегледът от ръководството през м. ноември 2014 г. и ресертификационния одит на внедрената ИСУ по международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 през м. ноември 2014 г. Констатациите направени от одиторския екип от сертифициращата организация  "Бюро Веритас" показаха, че интегрираната система за управление на качеството и околната среда е ефикасно внедрена и поддържана и съответства на изискванията на стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. Служителите на Община Бургас демонстрират добро познаване и правилно прилагане на изискванията на ИСУ. В резултат от одита не се констатираха никакви несъответствия и забележки, а работата на администрацията бе високо оценена и Община Бургас получи нови сертификати за срок от три години в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 от Bureau Veritas Certification с акредитации на UKAS (U.K.). Общинска администрация за пореден път доказа ангажимент и желание да поддържа една стабилна система, ръководена от принципите на модерното управление. По време на одита бе изразена увереност, че една ефикасна система за управление на качеството е пътят, по който администрациите могат да управляват и контролират дейностите си и да удовлетворяват потребностите и очакванията на местните жители и всички заинтересовани страни.

-  Обслужване на граждани в Центъра за административно обслужване:

През 2014 г. Центърът за административно обслужване на Община Бургас заработи по нов начин с въведената  билетна система за управление на "опашките". Работният процес в новия фронт-офис беше за служителите по-организиран и спокоен, а новите условия на работа осигуриха на гражданите повишено доверие към служителите, получавайки съвет на място и помощ при попълване на документацията. В ЦАО е поставен нов КИОСК- терминал, със свободен достъп до посетителите на фронт-офиса, даващ информация за общината, за всички административни услуги, със срокове и цени, за Общински съвет-Бургас и неговите постоянни комисии.

През изминалата 2014 г. в деловодната система на Община Бургас са регистрирани 130265 броя документи. Регистрираните писмени жалби, сигнали и предложения на гражданите за годината са 1101 броя. Подадени са 30 заявления за достъп до обществена информация. На всички е изпратен отговор, от тях 2 решения са за частично предоставяне на достъп и 4 решения за отказ. 

Само за приемните дни на Кмета на общината са подадени 380 бр. заявления от граждани и юридически лица, а за приемните дни на зам.-кметовете – 377 бр. Най-често проблемите, които хората посочват са: безработица, социални помощи, прием в детски градини, здравословни проблеми, възстановяването на земи, строителството, инфраструктура, жилищни потребности.

В изпълнение изискванията на нормативните законодателни разпоредби в изискуемия срок се обявяват всички публични обяви и съобщения за своевременно осведомяване на гражданите без нито една основателна забележка или жалба от страна на компетентните органи - Съд и Прокуратура, частни съдебни изпълнители, юридически и физически лица. В резултат на това са направени 968 публични обявления. • Други инициативи;

В началото на годината беше утвърдена и внедрена нова Номенклатура на делата в Община Бургас по Закона за държавния архивен фонд, а след структурни промени на администрацията и начина на работа в Центъра за административно обслужване бяха актуализирани Хартата на клиента, Деловодната инструкция и Вътрешните правила за административно обслужване, с които бяха запознати всички служители в общинска администрация Бургас.

В сградата на Културен дом на НХК се ремонтираха няколко помещения, които бяха пригодени за нуждите на учрежденския архив.

През м. януари 2014 г. към Министерски съвет се подготви подробна информация за Системата за самооценка на административното обслужване и за Отчетния доклад за състоянието на администрацията.

И през 2014 г. общинска администрация продължи добрата практика да покрива критериите за прозрачност. Дирекция "Административно обслужване" подготви и подаде подробна информация за участие в Конкурса на Фондацията за прозрачни регламенти за приз в категория "Най-прозрачна общинска администрация".2. Удовлетвореност на клиентите - самоконтрол и самооценка

На разположение на гражданите е изготвена анкета за качеството на административното обслужване, която е достъпна в Центъра за административно обслужване, в дирекциите „Центрове за административни услуги“, а в сайта на Общината може да се попълва онлайн. С цел повишаване на отчетността на администрацията пред гражданите и бизнеса, резултатите от нея  се анализират периодично и се публикуват на сайта на общината, като се вземат мерки относно забележките и резултатите.3. Разумно управление на собствеността и пестеливо разходване на бюджетни средства от дирекцията

В направление "Управление на собствеността" през цялата година:

-   се осъществяваше технически контрол по поддържането и експлоатацията на оборудването, съоръженията и техническите системи, осигуряващи дейността на общинската администрация;

-   се съблюдаваше безпроблемното материално-техническото снабдяване на общината с машини и съоръжения, резервни части, инвентар, организационна техника, консумативни материали и обзавеждане;

-   навременно се обработваха, съгласно правилата на СФУК всички фактури по сключени договори, вкл. и фактурите за разход на ток, вода, топлоенергия, телефони, пощенски услуги и др. в общинските сгради, дирекциите „Центрове за административни услуги“ и кметствата.
През изтеклата 2014 г. в дирекцията се подготвиха технически задания или покани за предоставяне на оферти за:


 • Избор на мобилен оператор;

 • Избор на фирма за доставка и монтаж на климатична техника;

 • Избор на фирма за почистване на административни сгради;

 • Избор на фирма за поддръжка на телефонната централа и всички телефони по териториалните дирекции и другите общински сгради в Бургас;

 • Избор на фирма за поддръжка и ремонт на климатичната техника;

 • Избор на фирма за абонамент на вестници и списания за общинската администрация;

 • Избор на фирма за абонаментно поддържане на газовата котелна инсталация за отоплителния сезон;

 • Избор на фирма за абонаментно поддържане на пожароизвестителната система;

 • Избор на фирма за електронно архивиране на регистри;

 • Избор на оператор за фиксирана телефония;

 • Избор на фирма за изработка и доставка на знамена;

 • Избор на фирма за изработка и доставка на табели;

 • Избор на фирма за изработка и доставка на щори;

 • Избор на фирма за изработка и доставка на формуляри;

 • Избор на фирма за доставка на канцеларски материали;

 • Избор на фирма за изработка и доставка на униформено облекло за служителите на община Бургас, обслужващи клиенти в ЦАО.

4. Участие в организационно-техническата подготовка на избори

Съвместно с дирекция „Гражданска регистрация на населението“, дирекция „Административно обслужване“ участва пряко в организационно-техническата подготовка на Избори за членове на Европейския парламент от Република България през месец май 2014 г. и Избори за Народно събрание през месец октомври 2014 г.


ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО"

Служителите от дирекция "Гражданска регистрация на населението" се стремят да изпълняват следните цели и задачи:

-         качествено и бързо предоставяне на административни услуги по гражданско състояние и гражданска регистрация;

-         удовлетвореност на клиентите - физически или юридически лица при административно обслужване от служителите на Община Бургас;

-         поддържане актуализацията на данните на населението в локална и национална бази данни, чрез допълнителни програмни продукти

1. Подобряване качеството на публичните услуги за гражданите и бизнеса чрез:

-         Обслужване на граждани в Центъра за административно обслужване и служебна кореспонденция:

С промените в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Закона за гражданската регистрация (ЗГР), както и с приетите Наредба №РД-02-20-06/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Наредба №РД-02-20-9/21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданската регистрация бе нормативно очертана насоката в развитието на административното обслужване, осъществявано от общините. Неговото усъвършенстване към комплексно административно обслужване (КАО) налага продължаване на процеса за създаване на всички необходими условия на организация на работата в общинска администрация Бургас по предоставянето на услуги, свързани с гражданската регистрация на населението. Към настоящия момент на 28 служители от структурата на Дирекция ГРН и на шестте дирекции ЦАУ, в т.ч. и на двама служители, за кв. Банево и кв. Ветрен, са предоставени права за издаване на документи посредством издадените им за целта електронни подписи, и предоставено право на достъп до НБД „Население“. С това се съкращава на времето за обслужване на гражданите, като се предоставя възможност на заявителите да получават веднага или в много кратки срокове съответната административна услуга относно гражданското състояние и гражданската регистрация както за жителите на Община Бургас, така и за гражданите с постоянен адрес в други населени места.

От Електронния регистър НБД „Население“ се издават различни видове удостоверения от регистъра на населението, както на територията на шестте ЦАУ, така и във фронт-офиса в централната сграда на общината на ул. „Александровска“ №26.- Броят на обработените от служители на Дирекция  "ГРН"  документи до 30.12.2014 г. е:


Обработени документи от Дирекция „Гражданска регистрация на населението“ за 2014 г.


За периода 02.01.2014 -  30.12.2014 г.

Брой

Комплектоване на документи за установяване наличие на българско гражданство

15

Удостоверения за наследници

14217

Дубликати раждане

4775

Препис-извлечения от актове за смърт

494

Дубликати бракове

872

Адресна регистрация - настоящ и постоянен адрес

10487

Решения по чл.117-118 от КМЧП

28

Удостоверения за родствени връзки

306

Удостоверения за семейно положение

4876

Удостоверения за сключване на брак в чужбина

115

Заверка за чужбина

2262

Заверка на копия

666

Удостоверения за идентичност на лице

566

Удостоверения за идентичност на адрес

172

Припознаване на дете

299

Удостоверение за правно ограничение

128

Удостоверение за вписване в картотечен регистър

439

Удостоверения за постоянен адрес

1482

Предоставяне на данни и удостоверения на държавни органи и институции

10990

Поддържане на регистър на настойниците и попечителите - преписки

155

Удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт

12

Други удостоверения по искане на лицата

2760

Общо:__56116__Обработени_актуализационни_съобщения'>Общо:

56116

Обработени актуализационни съобщения

 

За периода 02.01.2014 до  30.12.2014 г.

 

Раждане

3746

Промяна в акт за раждане

1694

Брак

3198

Промяна в акт за брак

171

Развод

723

Смърт

3173

Промяна в акт за смърт

44

Настоящ адрес

7676

Правни ограничения

10

Гражданство

66

Постоянен адрес

5966

ЛРК /записи/

1625

ЛРК корекции

18623

Особени бележки

8692

Роднини-данни

6543

Общо:

61950

През месец януари 2015 г. завърши актуализацията на картотечните регистри /Личните регистрационни картони/ на съставните села. До края на месец март 2015 г. ще приключи актуализацията за кв. Ветрен и кв.Банево. Всички електронни регистри по гражданско състояние /актове за раждане, брак и смърт/ в НБД „Население“ са подписани, като ежедневно също се прави актуализация и подписване на новите актове. Към настоящия момент е сканиран и целият архивен регистър на населението (Реg Pages) по томове и страници, на гр. Бургас и всички съставни села, като през 2014 г. бяха сканирани и качени и най-старите актовете за раждане – тези от 1893 г. до 1949 г., съставени в гр. Бургас.

За 2015 г. е планирано да продължи електронното архивиране (в рамките на 20.000 лв.) със сканиране на архивните ЛРК на гр. Бургас и съставните села. По този начин ще бъдат запазени всички архивни документи, търсенето на данни ще се улесни и ще се подобри предоставяното административно обслужване, както и да се създаде възможност кметовете и кметските наместници да заявят електронни подписи и право на достъп до Електронен регистър НБД „Население“ с цел модернизация на обслужването в сферата на гражданското състояние и гражданската регистрация на цялата територия на Община Бургас.

Продължава въвеждането в „Актуер“ на актовете за раждане, брак и смърт, съставени преди 2000 г. от служителите на дирекция „ГРН“ по график и актуализирането на данните за НБД „Население“ от Картотечния регистър на населението.


Комисия по чл.4 на Правилника за финансово подпомагане на процедури "ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас„ДИРЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ“
С оглед опазване на обществения ред и осигуряване на спокойствие и благоприятни условия за труд и отдих на гражданите и гостите на град Бургас, служителите от дирекция УКОРС при Община Бургас извършват ежедневни проверки за спазване разпоредбите на следните нормативни актове: Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, Наредба за преместваемите обекти, за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас, Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас, Наредба по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас, Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас, Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на Община Бургас, Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определени като зона, Закона за движението по пътищата, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Закона за събранията, митингите и манифестациите, Закона за устройство на територията и др. нормативни актове. При констатиране на нарушения съставят актове за установяване на административни нарушения, като въз основа на тях се издават наказателни постановления, с цел да се предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред и се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани. В отдела се изработват наказателни постановления по съставени АУАН от служители на дирекция УКОРС, както и по констатирани нарушения на разпоредбите на Наредбата за опазване на обществения ред на територия на Община Бургас от служители на ОДМВР-Бургас.

През 2014 г., служителите от дирекция УКОРС самостоятелно и съвместно с органите на МВР са участвали в обезпечаването на обществения ред при провеждането на мероприятия, организирани от Община Бургас: Великденски и други църковни празници, Коледни и Новогодишни празници; празници, посветени на Деня на славянската писменост; Детски Фолклорен фестивал; Откриване на „Флора – Бургас”; национални конкурси за песни „Сладкопойна чучулига” и „Бургас и морето”; Международен Фолклорен фестивал; МТВ Фестивал „Духът на Бургас”; Турнири по художествена гимнастика „Жулиета Шишманова” и „Гранд При”; Международен турнир по спортни танци; мероприятия по спортна „Седмица на морето”; колоездачни и рали състезания; изложби; Национални празници и много други обществени, спортни и културни прояви.

Извършва се ежедневен контрол по опазване на обществения ред, с цел предотвратяване употребата и разпространението на наркотични и упойващи вещества в района на училищата на територията на гр.Бургас, включително и денонощен контрол в Приморски парк.

За опазване живота и здравето на участниците в движението по улиците на град Бургас и за улесняване придвижването на пешеходците по тротоарите, се осъществява ежедневен контрол по неправилно паркирани моторни превозни средства на територията на града по улици и тротоари, както и в зелени площи, дворове на учебни и детски заведения, като същите са принудително премествани с техническо средство тип „Паяк”, а на нарушителите са съставяни актове. За да се дисциплинират пешеходците към спазване на установените правила за движение, с цел да се опази живота и здравето им, служителите от дирекция УКОРС ежедневно извършват контрол, като при констатиране на нарушения съставят актове, за да се въздейства чрез наказанието както възпитателно-възпиращо, така и коригиращо върху нарушителите, а също и възпитателно и предупредително върху останалите граждани.

Служителите от дирекцията стриктно контролират преминаването на автомобили в Централна градска част и Приморски парк, при пълен синхрон с контрола, извършван от служителите на ОДМВР-Бургас. За зареждане на търговски и други обекти, находящи се в тези части на града ни, в отдел ОФК се изготвят пропуски за движение и престой в пешеходните зони и Приморски парк. За цялата 2014 г. са издадени 153 броя. На основание Протокол № 25/29.06.2001 г. на Общински съвет гр. Бургас, с който е определена месечна такса от 50 лв. за издаване на пропуск за преминаване на автомобили в Централна градска част и Приморски парк са платени такси в размер на 9500 лв.

Извършват се нощни проверки по спазването на работното време на търговските обекти, мерките за недопускане в заведенията на лица с огнестрелно и друго оръжие, както и посещаването на питейни заведения, дискотеки, интернет клубове и други обществени места от лица до 18 години. В отдел ОФК се изготвят разрешения за удължено работно време на търговските обекти. За 2014 г. са издадени 57 броя.

Контрол се извършва и по отношение на устройваните сватбени, семейни и други частни събирания на открито, на територии общинска собственост, абсолютно условие за провеждането на които, е предварително разрешение, издадено от директора на дирекция УКОРС. За 2014 г. са издадени 25 броя разрешения.

Осъществява се контрол за недопускане движението на превозни средства с животинска тяга на територията на град Бургас. При констатиране на нарушения, същите се репатрират с техническо средство тип „Паяк”, а на нарушителите се съставят актове. Контрол се извършва и с цел опазване от повреждане и замърсяване със строителни и други отпадъци на улици, паркове, градини и зелени площи, строителни замърсявания и изхвърляне на битови и строителни отпадъци на нерегламентирани места; поставяне на афиши, плакати и други информационни материали извън определените места; опазване на общински дървета, цветя и храсти от нерегламентирано отсичане, изкореняване и късане; контрол по носене или ползване на хладни оръжия на обществени места или ползване на всякакъв вид пневматично оръжие; контрол по отглеждането, пашата и свободното пускане на животни в границите на населените места на територията на Община Бургас, както и разхождане на кучета в дворовете на учебни и детски заведения или извън забранените места, но без каишка и намордник; контрол по извършване на търговска дейност на открито без разрешение, както и продажбата на храни на открито; контрол с цел предотвратяване на продажбата на тютюневи и спиртни напитки на лица до 18 години, както и консумацията им от тези лица. Осъществява се контрол по изпълнение заповедите на кмета на общината, издадени в изпълнение на неговите правомощия по чл.44, ал.2 от ЗМСМА.

През летния сезон се извършва постоянен контрол по спазване разпоредбите на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, а именно: посетителите на водните площи на град Бургас да спазват нарежданията на личния състав на спасителните постове и станции, да не скачат от плавателни съдове и бреговите съоръжения, непригодени за тази цел, да се къпят само в зоната на спасяване на разрешените и максимално обезопасени водни площи, да не плуват зад ограничителните плаващи знаци и др., с цел да се осигурят безопасни условия на отдих и да се опази живота на гражданите и гостите на град Бургас.

Ежедневно се контролира нерегламентирано поставени на територията на общината рекламно-информационни елементи и преместваеми обекти за търговска дейност – поставени без разрешение, в противоречие с издадено разрешение, когато срокът на разрешението е изтекъл или не отговарят на други изисквания, определени в Наредба за преместваемите обекти, за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас и Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас. На нарушителите се съставят АУАН и се провеждат процедури по премахването на тези обекти.

Извършва се съдействие на общинската администрация за опазване на общинското имущество. Инспекторите съдействат и участват в съвместни проверки по прилагане на нормативни актове с другите структурни звена на администрацията. Оказва се съдействие по принудително премахване на гаражи и други постройки, поставени на територията на Община Бургас без разрешение, както и по обезопасяване на територии при опасни обекти от срутване с цел предотвратяване на инциденти.

Инспекторите са съдействали на спасителния отряд на „Гражданска защита” и „Районна служба за пожарна безопасност и защита на населението” в много случаи на критични ситуации – пожари, наводнения, случаи на удавяния, аварии, бедствия, катастрофи, с цел спасяване на човешкия живот и опазване здравето и имуществото на гражданите.

При влошени метеорологични условия и други критични ситуации, служителите обхождат територията на Община Бургас и оповестяват населението и при необходимост подпомагат работата на специализираните органи и фирми.

Служителите на дирекцията осъществяват ежедневни проверки по писмени жалби, искания, заявления на граждани, на които се изготвят и изпращат пълни и компетентни отговори до жалбоподателите в срок. За 2014 г. са постъпили и отработени 182 жалби. Проверки се извършват незабавно и по сигнали на граждани и от дежурните на ОДМВР, които постъпват денонощно в дежурната на Община Бургас – скъсани проводници, ел. и ВиК аварии, пожари, наводнения, замърсявания, разливи, обгазявания, пътнотранспортни произшествия, съборени дървета и клони, нарушения на обществения ред, нарушения на работното време на търговските обекти, междусъседски отношения, нарушена инфраструктура, неработещо улично осветление и други обстоятелства, застрашаващи здравето и спокойствието на гражданите. Създадена е синхронизация с обслужващите фирми и отговорните служители от общинската администрация с цел бързото и компетентно реагиране, като е въведена и обратна връзка с гражданите.

На основание чл.43, ал.4 от Закона за административните нарушения и наказания, служителите са осъществили връчване на множество актове за установяване на административни нарушения, съставени от контролни органи от други градове на страната, дадени за връчване на Община Бургас. За 2014 г. са връчени 121 броя.

Със своя стремеж към непрекъснато обучение и усъвършенстване, служителите от дирекцията изпълняват своите задължения точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със законите на страната, Устройствения правилник на Община Бургас и другите законови и подзаконови нормативни актове. Служителите обслужват гражданите професионално, културно и етично, като се стремят да запазят доброто име на общината и повишат доверието на гражданите. За компетентното изпълнение на служебните им задължения, на служителите от дирекцията ежедневно се провеждат юридически консултации. За постигане целите на Община Бургас, служителите от дирекция УКОРС ефективно взаимодействат с всички структурни звена на администрацията.

За цялата 2014 г. от служителите на дирекция УКОРС са извършени множество контролни проверки, като за констатираните нарушения са съставени 14478 броя АУАН. Съставените АУАН от служителите на ОДМВР – Бургас по Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, по които в отдел ОФК се изработват наказателни постановления са 120 бр. Издадените наказателни постановления са 14500 броя с обща стойност на наложените глоби и имуществени санкции, в размер на 469250 лв. От тях са събрани суми по 5122 броя наказателни постановления за 140990 лв. Неплатените доброволно глоби по влезли в сила наказателни постановления се изпращат на компетентните органи за предприемане действия по принудително изпълнение.

Брой на съставените актове за 2014 г. от служителите на дирекция УКОРС, както следва: 1. По Закона за движението по пътищата (паркиране на забранени места и неспазване на правилата за движение от пешеходците) – 12657 бр.

 2. По Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас – 1609 бр.

 3. По Наредба за преместваемите обекти, за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас – 1 бр.

 4. По Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас – 116 бр.

 5. По Наредба по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас – 27 бр.

 6. По Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи – 48 бр.

 7. По Закона за устройство на територията – 11 бр.

 8. По Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определени като зона – 7 бр.

 9. По Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас – 1 бр.

 10. За неспазване Заповед на Кмета на Община Бургас – 1 бр.

Дейността на състава на дирекция УКОРС е насочена към общите усилия за осигуряване на привлекателна жизнена среда за населението и създаване на условия за превръщането на Община Бургас в стратегически, икономически и културен център.

Сподели с приятели:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница