Отчет за младежките дейности, залегнали в плана за действие към програмата за работа с децата и младежитеДата01.02.2017
Размер45.42 Kb.
Размер45.42 Kb.


ОТЧЕТ

ЗА

МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗАЛЕГНАЛИ В ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА С ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ

В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2006г.
Настоящият отчет включва всички реализирани през 2006г. младежки дейности, както тези, които са част ог Плана за действие, съпровождащ Програмата за работа с децата и младежите в Община Велико Търново /2006-2008/г., приета с Решение № 819 на Общински съвет Велико Търново, така и допълнителни мероприятия, за които са постъпили предложения от младежките неправителствени организации през годината. През 2006г. бяха реализирани следните конкретни дейности, както следва:
1.Социо-културни дейности:

 • Акция „Свети Валентин за всеки един” /14 Февруари/

 • Стрийт парад /22 Март/

 • Кампания "И аз искам да празнувам" – събиране на средства за абитуриентите в неравностойно положение /Май/

 • Кампания "И аз искам да празнувам" – събиране на средства за Коледните и Новогодишни празници за деца сираци от Дома за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи- село Балван /Декември/

 • Детска дискотека с мото „От младите за младите” в парк „Марно поле ”/1 Юни/


2. Дейности във връзка с формалното и неформалното образование:

 • Избори за ученически кмет на Община Велико Търново/ Март-Април/

 • Състезание между училищата, посветено на 3-ти март на тема: ”Аз съм българче и зная” /3 Март/

 • Участие в националната среща на младежките парламенти в Република България на тема: „Да бъдем млади граждани – предизвикателство и отговорност”- град Пловдив /27-28 Март/

 • Участие в Третата национална среща на детските и младежки парламенти в рамките на Ботевите дни – град Враца /Юни/

 • Участие в Национална есенна сесия на Българския детски и младежки парламент на тема: „Младите–активни граждани в своята община, в Европа и в света”- град София / 22-23 Ноември/

 • Дискусия „Националното ни самосъзнание в контекста на европейската интеграция на България” /9 Март /

 • Седмица на журналистиката /Октомври /

 • Провеждане на Републиканско първенство по футбол за девойки на стадион „Ивайло” / 15-16 Април/

 • Конференция на тема: “Перспективи за младежката журналистика и свободата на словото в контекста на европейската интеграция на България”, с участието на видни журналисти и администрация от област Велико Търново /Май /

 • Ден на Европа – Европейска щафета, с участието на шест отбора от младежките организации на града /10 Май/

 • Турнир по женски футбол между училищата 22-23 Май/

 • Турнир по квартален футбол между младежки отбори по кварталите в град Велико Търново /5-7 Юли/

 • Изготвяне и представяне на театрална постановка /Март-Април/

 • Рисуване на легален графит /Юли/

 • Състезание между училищата по компютърни игри /Май/

 • Участие в национален конкурс за макет на сграда /Септември/

 • Ученическа борса в ДМТ „К. Кисимов” – възможност професионална ориентация при продължаване на средното образование /30-31Май/

 • Рожден ден на Клуба на младия журналист /23 Октомври/

 • Викторина на тема:”Познаваме ли историята на Велико Търново” /11 Декември/

 • „Предизвикателствата пред младите хора в Европейския съюз” - среща –дискусия с участието на евродепутата Филип Димитров /15 Декември/

 • Викторина на тема „Познаваме ли историята на Велико Търново” /11 Декември/

 • Откриване на изложба на художествени произведения, изработени по време на културния обмен по проекта”Култура без култ" /24 Октомври/

 • Обучение по безопасност на движението, съвместно със служители на КАТ, с цел предотвратяване последиците от шофирането с висока скорост по време на абитуриетските балове /текущо /


3. Дейности във връзка със социалната и здравна защита на младите хора

 • Тренингови обучения в детските градини и училищата от клубовете: на непушача ”Тим против дим”, по репродуктивно здраве ”Секс, сигурност и свобода” и за превенция на наркоманиите „SOS приятели”- провеждане на обучение на нови членове /текущи/

 • Информационно – здравни кампании /текущи/

 • Световен ден за борба с тютюнопушенето – конкурс за флаери на тема „Тютюнопушене” /31 май/

 • Отбелязване на Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец /8 Май/

 • Дебат на тема „Наркомании”/Април/

 • Конкурс за есе, разказ и рисунка на тема „Превенция употребата на алкохол” /Април/

 • Провеждане на ученически игри без тютюнев дим /Май/

 • Организиране на конкурс за флаери на тема „Тютюнопушене” /Март/

 • Създаване на кътове за творческа изява като алтернатива за отказване от дрогата /Март/

 • Анти СПИН кампания под мотото „Важно е да знаеш! Човешко е да общуваш”/ 1 Декември/

 • Провеждане на пътуващо обучение по училищата на тема превенция на насилието над младите хора /текущо/

 • Разпространение на филм „Открадната светлина”, по училищата, с цел превенция на насилствената проституция сред подрастващите момичета /Февруари- Април//

 • Провеждане на дискусии по темата „Насилие”, съвместно РДВР - Велико Търново и Отдел „Закрила на детето” с цел превенция на насилието и трафика на жени и деца /текущо/

 • Реализиране на Програмата „Млади приятели на полицията”, включваща обучение по самозащита /текущо/


4. Дейности във връзка с политиката на равните възможности на младите хора:

 • Запознаване на младите хора с правата на човека, равните възможности и антидискриминационното законодателство /текущо/;

 • Организиране и провеждане на Детски ромски фолклорен фестивал /Август/

 • Социална работа с децата от уязвимите социални групи, съвместно с екипа от Центъра за социална рехабилитация и интеграция /текущо/

В отчета за младежките дейности през 2006 година, са включени, както залегналите в Плана за действие мероприятия, така и новопостъпилите през годината, предложения от младежките неправителствени организации. Нереализираните, поради недостиг на финансови средства, планирани дейности са включени в Плана за младежки дейности през 2007 г.Като най-активни младежки неправителствени организации в старопрестолния град през изминалата година се изявиха: Градски ученически парламент, Клуб на младия журналист, Клуб по репродуктивно здраве ”Секс, сигурност и свобода”, Клуб за превенция на наркоманиите „SOS приятели”, Български младежки червен кръст, Младежки Общински съвет, Младежкият кмет и неговият екип, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, Клуб на непушача ”Тим против дим” и др. В станалият традиционен Стрийт парад на празника на града, взеха участие около 15 000 млади хора и е популярен в цялата страна като изключително успешна младежка инициатива.

Трябва да се отбележи, че младите хора успешно си партнират и работят в екип при реализирането на отделните мероприятия, имат добра координация помежду си и желание за работа, което е гаранция за успешното протичане на дейностите и ефективната младежка политика в нашия град.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница