Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на външните работи за 2014 гстраница2/13
Дата02.02.2017
Размер2.54 Mb.
Размер2.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ОТ БЮДЖЕТАПриходи

Основната част от приходите на министерството се реализират от § 25-00 „Държавни такси”. При план за годината 62 000 000 лв., изпълнението към 31.12.2014 г. е в размер на 72 236 200 лв.
Приложение № 1Отчет на приходите по бюджета


ПРИХОДИ

Закон 2014 г.

Уточнен план към 31.12.2014

Отчет към 31.12.2014 г.

(в хил. лв.)

Общо приходи:

62 000,0

67 230,1

72 236,2

Данъчни приходи

 

 

0,0

Неданъчни приходи

62 000,0

67 081,3

72 084,1

Приходи и доходи от собственост

7 445,2

7 445,2

9 840,8

Държавни такси

54 554,8

54 554,8

55 964,5

Глоби, санкции и наказателни лихви

 

 

17,6

Други

 

81,3

200,09

Постъпления от продажба на нефинансови активи

 

5 000,0

6 061,1

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

 

148,7

152,1


Разходи


Приложение № 2а – Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми (по бюджета на ПРБ)РАЗХОДИ

Закон 2014 г.

Уточнен план към 31.12.2014

Отчет към 31.12.2014 г.

(в хил. лв.)

Общо разходи по бюджета на ПРБ

101 372,8

131 417,0

131 362,4

Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба

92 355,7

110 732,4

111 429,6

Бюджетна програма " Администриране и осигуряване на дипломатическата служба"

17 318,4

27 498,8

28 196,1

Бюджетна програма " Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина"

75 037,3

83 233,6

83 233,5

Политика в областта на публичната дипломация

769,6

962,1

890,5

Бюджетна програма " Публични дейности"

571,0

734,4

709,3

Бюджетна програма " Културна дипломация"

198,6

227,7

181,2

Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация

8 247,5

19 722,5

19 042,3

Бюджетна програма " Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО"

326,0

5 358,9

5 333,2

Бюджетна програма "Двустранни отношения"

331,0

313,7

241,0

Бюджетна програма "Международно сътрудничество"

4 530,7

10 927,5

10 820,9

Бюджетна програма "Европейска политика"

312,0

306,1

251,8

Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи"

2 480,8

2 496,6

2 126,8

Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност"

267,0

319,7

268,6


Приложение № 2б – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми


ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Общо консолидирани разходи

Ведомствени разходи

Администрирани разходи

(в хил. лв.)

Общо

По бюджета на ПРБ

По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

Общо

По бюджета на ПРБ

По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

Общо разходи

131 362,4

115 502,0

115 502,0

0,0

15 860,4

15 860,4

0,0

Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба

111 429,6

111 029,6

111 029,6

0,0

400,0

400,0

0,0

Бюджетна програма " Администриране и осигуряване на дипломатическата служба"

28 196,1

27 796,1

27 796,1

 

400,0

400,0

 

Бюджетна програма " Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина"

83 233,5

83 233,5

83 233,5

 

0,0

0,0

 

Политика в областта на публичната дипломация

890,5

890,5

890,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетна програма " Публични дейности"

709,3

709,3

709,3

 

0,0

 

 

Бюджетна програма " Културна дипломация"

181,2

181,2

181,2

 

0,0

 

 

Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация

19 042,3

3 581,9

3 581,9

0,0

15 460,4

15 460,4

0,0

Бюджетна програма " Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО"

5 333,2

326,8

326,8

 

5 006,4

5 006,4

 

Бюджетна програма "Двустранни отношения"

241,0

241,0

241,0

 

0,0

 

 

Бюджетна програма "Международно сътрудничество"

10 820,9

366,9

366,9

 

10 454,0

10 454,0

 

Бюджетна програма "Европейска политика"

251,8

251,8

251,8

 

0,0

 

 

Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи"

2 126,8

2 126,8

2 126,8

 

0,0

 

 

Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност"

268,6

268,6

268,6

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 3 – Източници на финансиране на консолидираните разходи


Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет

Закон 2014 г.

Уточнен план към 31.12.2014

Отчет към 31.12.2014 г.

(в хил. лв.)

Общо разходи:

101 372,8

131 417,0

131 362,2

Общо финансиране:

101 372,8

131 417,0

131 362,2

Собствени приходи

62 000,0

67 230,1

72 236,2

Субсидия от държавния бюджет

39 372,8

63 327,4

50 970,0

Целеви средства от ЦБ

 

 

 

Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ

 

 

 

Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ

 

 

 

Заеми

 

 

 

Други безвъзмездни помощи

 

 

 

Други европейски фондове, програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, вкл. и национално съфинансиране

 

 

 

Други

 

859,5

8 156,0  1. Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница