Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на външните работи за 2014 гстраница9/13
Дата02.02.2017
Размер2.54 Mb.
Размер2.54 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Програма 6 „Двустранни отношения”Степен на изпълнение за заложените в програмата цели

В рамките на Програма „Принос за формиране на политиките на ЕС и НАТО” Министерство на външните работи осъществява всички дейности, които да допринесат за реализиране на външнополитическите приоритети на страната, в т.ч. по формулираните условно в съответствие със структурата на програмното бюджетиране предоставяни продукти/услуги по програмата:  • Защита на българските интереси в двустранните отношения;

  • Утвърждаване на облика на България на страна с устойчива икономическа и финансова среда и предпочитана дестинация за развитие на бизнес чрез изграждане на благоприятна политическа, публична и икономическа среда

  • Укрепване на образа на България като страна с дългогодишни традиции и значими постижения в сферата на науката, образованието и културата чрез разширяване на сътрудничество в областта на културата, науката и образованието.

  • Развитие на двустранни отношения със страни от Източна Европа, Близък изток, Америка, Азия, Австралия и Океания

В отчетния период в голямата си част бяха постигнати заложените цели, като основен проблем продължава да бъде недостатъчното финансиране на определени дейности.


Осъществени дейности/постигнати резултати
Активизиране на съществуващите регионални инициативи в Югоизточна Европа и Черноморския регион
Процесът за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ).

България подкрепи обявените приоритети на Албания - ротационен председател на ПСЮИЕ за периода юли 2014 г. – юни 2015 г.,  както и работата на създадената през м. април Специална работна група за реформата в регионалното сътрудничество. 

През отчетния период бяха предприети необходимите действия за подготовката на българското участие в:

-Втора неформална среща на министрите на външните работи на страните-участнички в ПСЮИЕ и Среща на политическите директори от министерствата на външните работи на страните от ПСЮИЕ, Букурещ, 17-18 февруари 2014 г.;

-На 23 април 2014 г. в Сараево, Босна и Херцеговина се проведе Първата среща на Специалната работна група за обмен на мнения относно бъдещото развитие на ПСЮИЕ, имаща за цел първоначална размяна на виждания и идеи, които да доведат до повишаване ефективността на регионалното сътрудничество;

-Формална среща на министрите на външните работи на страните-участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа /ПСЮИЕ/, Среща на политическите директори от министерствата на външните работи на страните от ПСЮИЕ, Среща на Ръководния борд на Стратегия „ЮИЕ 2020” и Годишна среща на Съвета за регионално сътрудничество /СРС/, Букурещ, 18-20 юни 2014 г. На срещата на външните министри България представи официално предложението си за поемане на ротационното председателство на ПСЮИЕ през периода юли 2015 – юни 2016 г., което получи одобрението на страните-участнички в Процеса.

- Среща на държавните и правителствени ръководители на държавите-участнички в ПСЮИЕ, Букурещ, 25 юни 2014 г.;

- Координационна среща на „Тройката” на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), Съвета за регионално сътрудничество (СРС) и Европейския съюз (ЕС). Същата има за цел постигане на по-добра координация в дейността на ПСЮИЕ и СРС във връзка с изпълнението на Стратегия „ЮИЕ 2020” (Сараево, 14 октомври 2014 г.);

- Участие в срещи на Комитета на политическите директори на страните-членки на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа и на Временната работна група за бъдещето на организацията на 5 и 6 ноември 2014 г. в Тирана

- Неформална координационна среща във формат „Тройка” на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) и на Секретариата на Съвета за регионална сътрудничество (СРС) на 11 декември 2014 г. в Сараево, където България участва активно, предвид поемането от нашата страна на председателството на ПСЮИЕ през юли 2015 г. В рамките на посещението в Сараево се проведоха и двустранни консултации с г-н Горан Свиланович, Генерален секретар на СРС.

Стартира подготовка и планиране на цялостната дейност по успешното осъществяване на българското ротационно председателство на ПСЮИЕ през периода юли 2015 – юни 2016 г. С цел определяне на приоритетите на българското председателство и съгласуване на организационните параметри, по предложение на дирекция „ЮИЕ” се сформира вътрешноведомствена работна група по въпросите на ПСЮИЕ, която проведе първата работна среща на 5 декември 2014 г. Изготвена е проекто-програма за 2015 г. на председателството.

България успешно проведе шестмесечното ротационно председателство на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество /ОЧИС/ за периода януари-юни 2014 г.

След края на ротационното председателство на ОЧИС., България продължи активното си участие в работата на Организацията в качеството си на член на Тройката. Българската страна взе редовно участие в мероприятията, включени в календара на председателството, в това число на експертно ниво в срещите на работните групи, както и в срещите по управлението на двата приоритетни проекта на ЧИС – Черноморски магистрален пръстен и Морските пътища на Черно море.

Бяха организирани ридшцо срещи на високо равнище, като:

- Среща на министрите на транспорта на страните-членки на ЧИС, 16 април 2014 г., София, предхождана от заседание на Работната група по транспорт (15 април 2014 г.). Срещата даде основен принос по един от водещите проекти на ЧИС – Черноморски магистрален пръстен ;

- - Работната група по здравеопазване и фармация на ЧИС и Кръгла маса на тема „Предизвикателствата пред системите на здравеопазване в страните от Черноморския регион във връзка с потока от бежанци и нелегални имигранти”, 25 март 2014 г., София;

- Конференция по създаване на регионални ICT клъстери в региона на ЧИС, 10-11 април 2014 г., София;

- - Съвет на министрите на външните работи на ЧИС, 19 юни 2014 г., Варна, предхождан от заседание на Комитета на старшите служители на ЧИС (17-18 юни) – заключителни мероприятия за българското председателство, на които нашата страна успешно предаде председателството на Република Гърция.

- В началото на декември се проведоха и заключителните мероприятия за председателството на Гърция – Срещата на комитета на старшите служители /9-11 декември 2014 г./ и 31-та Среща на Съвета на министрите на външните работи на ЧИС – 12 декември 2014 г., Солун. • Задълбочаване на евроатлантическите партньорства на България и двустранните й отношения с най-бързо развиващите се световни икономики.


Развитие на двустранни политически отношения със страните от Америка

МВнР продължи да полага последователни усилия за разширяване и задълбочаване на отношенията със Съединените американски щати във всички направления. Осъществена бе размяна на двустранни посещения на различни равнища. Направени бяха постъпки за разкриване на нови възможности за сътрудничество в редица области на двустранния диалог, сред които отбрана и сигурност, търговско-икономически обмен и инвестиции, енергийна сигурност и диверсификация на енергийните доставки, култура, образование и др. Присъединяването на България към програмата на САЩ за безвизови пътувания Visa Waiver Program (VWP) продължи да бъде приоритетно усилие в работата както в двустранен, така и в трансатлантически план.

Бяха изготвени становища, тезиси и други информационно-аналитични документи за организиране на срещи на български и американски официални представители и за участие в международни форуми с отношение към САЩ и двустранния диалог. Сред тях се откроява принос в следните прояви: • Участие на министър-председателя, г-н Пламен Орешарски, в бизнес среща, организирана от Американската търговска камара (AmCham), на 16 януари 2014 г.;

 • Организирането на посещение във Вашингтон на заместник-министъра на икономиката и енергетиката, г-н Красин Димитров (20-25 февруари 2014 г.);

 • Подготовка на среща на министъра на външните работи, г-н Кристиян Вигенин, с държавния секретар на САЩ, г-н Джон Кери, в рамките на Международна конференция на външните министри в подкрепа на Либия под надслов „Сигурност, справедливост и върховенство на закона” (6 март 2014 г., Рим);

 • Посещениe в САЩ на министъра на вътрешните работи, г-н Цветлин Йовчев, (16-21 март 2014 г);

 • Подготовка на посещение в България на помощник държавния секретар на САЩ за Европа и Евразия, г-жа Виктория Нюланд, и организиране на срещи с президента, г-н Росен Плевнелиев, министър-председателя, г-н Пламен Орешарски, и министъра на външните работи, г-н Кристиан Вигенин (31 март 2014 г.);

 • Подготовката на посещение в САЩ на делегация, водена от министърa на финансите, г-н Петър Чобанов (10-14 април 2014 г.), по повод провеждането на Пролетните срещи на управителните съвети на Групата на Световната банка и на Международния валутен фонд;

 • Подготовка на посещение на министър Кристиян Вигенин във Вашингтон и неговото участие в организираната от Атлантическия съвет на САЩ конференция „Toward a Europe Whole and Free” (25-30 април 2014 г.);

 • Среща на политическите директори на ДЧ на ЕС в Брюксел с г-жа Уенди Шърман, подсекретар по политическите въпроси в Държавния департамент на САЩ, и г-жа Виктория Нюланд, помощник държавен секретар на САЩ за Европа и Евразия (12 май 2014 г.);

 • Участие в цялостната координация и подготовка на провелото се на 8 юни 2014 г. посещение в България на американските сенатори Джон Маккейн (РП), Роналд Джонсън (РП) и Кристофър Мърфи (ДП);

 • Подготовка за двустранни разговори с представители на САЩ в рамките на Срещата на най-високо равнище на НАТО в Уелс (4-5 септември 2014 г.);

 • Участие на българската делегация в 69-ата сесия на ОС на ООН в Ню Йорк през септември 2014 г., срещи с българската общност и представители на водещите еврейски организации в САЩ;

 • Участие в създаването на междуведомствена работна група за анализ на въздействието на Споразумението за „Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство”;

 • Изготвяне на материали за срещи със секретаря на САЩ за енергетиката, в рамките на състоялия се на 20-21 ноември 2014 г. Форум на Атлантическия съюз по енергийните и икономически въпроси в Истанбул;

 • Посещение на делегация на американската еврейска организация „Лига срещу поругаването“ в София (20-22 ноември 2014 г.);

 • Съдействие в процеса на договаряне на двустранно междуправителствено споразумение между България и САЩ за прилагане на Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). В резултат на 5 декември 2014 г. бе подписано Споразумение между правителството на България и правителството на САЩ за подобряване на спазването на данъчното законодателство в международен аспект;

 • Материали за срещата на министър Митов с държавния секретар Кери на 2 декември 2014 г. (Брюксел, среща на министрите на външните работи на НАТО);

 • Работата за подготовката на Решение на МС за назначаване на г-н Джеймс Ригсби за почетен консул на Република България в щата Джорджия, САЩ, със седалище гр. Огъста.

През 2014 г. бяха приети поредица от мерки за развитие на политическия диалог и търговско-икономическия обмен с Канада. България продължава да бъде водещата и активната страна в усилията за даване на нов импулс на отношенията. Направена бе обстойна равносметка на състоянието на двустранното сътрудничество и бяха формулирани комплексни мерки за създаване на условия за трайна динамика на политически диалог на възможно най-високо равнище. Благоприятна среда бе създадена от успешното завършване през септември 2014 г. на преговорите между Европейския съюз и Канада за Всеобхватното споразумение за икономическо и търговско сътрудничество (СЕТА) и за Споразумението за стратегическо сътрудничество (SPA). С тях се поставят основите на качествено нов етап в развитието на отношения на стратегически партньори.

Латинска Америка и Карибски басейн

През 2014 г. МВнР продължи целенасочената дейност за по-нататъшно развитие и задълбочаване на отношенията и сътрудничеството с държавите от Латинска Америка и Карибите (ЛАК).

МВнР допринесе за разширяването на мрежата от почетни консули на България в Латинска Америка и на латиноамериканските държави у нас.

На 09 април 2014 г. в София се състояха политически консултации между министерствата на външните работи на България и Колумбия на равнище директор. Бяха подготвени материали и поискани срещи на равнище президент и външен министър в рамките на 69-та сесия на ОС на ООН с Бразилия, Мексико, Чили, Панама и Колумбия. Бе осъществена среща с президента на Колумбия.

Активна беше работата по осъвременяване и разширяване на договорно-правната база на отношенията с Аржентина, Бразили, Куба, Панама я и Мексико в различни области. Бе извършена целенасочената работа във връзка с повторното разкриване на българско консулско представителство в гр. Сао Пауло, Бразилия.

Развитие на двустранни политически отношения със страните от Източна Европа и Централна Азия

Източно партньорство

През цялата 2014 г. България активно участваше в очертаването на ОВППС на ЕС по отношение на Източното партньорство и събитията в региона на Източна Европа и Кавказ след изострянето на кризата в Украйна. Българските представители защитаваха европейската перспектива на Грузия, Украйна и Република Молдова. Променената регионална и глобална ситуация по отношение на Руската Федерация се отрази върху действията на България заедно с партньорите й от ЕС по отношение на Източното партньорство.

В центъра на дейността на МВнР бе подготовката за подписването на Споразуменията за асоцииране (СА), включително и на Споразуменията за задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (СЗВСТ), с Грузия, Република Молдова и Украйна, както и дейността във връзка с реагиране и урегулиране на кризата в Украйна. Тази дейност обхваща както двустранните отношения, така и многостранната дейност по линия на ЕС. България положи активни усилия за съдействие за развитие на отношенията на ЕС с източните партньори – Украйна, Молдова, Беларус, Грузия, Армения и Азербайджан. На 21 март 2014 г. беше подписана политическата част на Споразумението за асоцииране на Украйна по време на Европейския съвет в Брюксел. На 27 юни 2014 г. бяха подписани Споразуменията за асоцииране, включително и за задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия с Украйна (търговско-икономическата част), Република Молдова и Грузия по време на Европейския съвет в Брюксел.

Българската дипломация положи усилия за своевременно подготвяне на документацията за национално съгласуване и подписване на СА с Грузия, Украйна и Република Молдова, както и за подготовка на документите за ратифициране от НС на 24.07.2014 г. На 24 юли 2014 г. трите споразумения бяха ратифицирани от Народното събрание на Република България.

МВнР продължи да следи внимателно, да информира и предлага решения на политическото ръководство по ситуацията в Украйна, по отношенията в този контекст с Русия, както и по т.нар. „замразени” конфликти в региона.

МВнР оказа съдействие за поддържане на двустранния политически диалог, доизграждането на договорно-правната база и развитие на сътрудничеството в различни области от взаимен интерес с Русия и държавите-партньори от Източното партньорство. Засилен бе значително туристическият поток към България от Русия, Украйна, Беларус и Република Молдова, което има пряко положително отношение към икономическото положение в страната. От съществено значение за нарастване броя на туристите, идващи от Република Молдова, е решението от април 2014 г. за премахването на визите за краткосрочен престой в страните от Шенгенската зона за гражданите на Молдова, притежаващи биометрични паспорти.

В съответствие със заключенията на Европейския съвет от март-юли 2014 контактите на високо политическо ниво между България и Русия бяха ограничени и отношенията в политическата област се развиват с ограничена интензивност. Планираното за 6-8 май т. г. официално посещение в България на Председателя на Държавната Дума на Руската Федерация Сергей Наришкин бе отложено. Официалните поводи за осъществените във втората част на 2014 г. посещения на руския външен министър Сергей Лавров и руския заместник-министър на външните работи г-н Алексей Мешков са съответно по повод годишнините от установяването на дипломатическите отношения между България и Русия и освещаването на руската църква в София.

Важно значение за развитието на отношенията с Украйна имаше осъщественото на 4 и 5 март 2014 г. работното посещение в Киев и Одеса на министъра на външните работи Кристиан Вигенин с цел получаване на гаранции за правата на българското малцинство в страната, изразяване на подкрепата на България за суверенитета и териториалната цялост на Украйна, както и за усилията на новото правителство да върне страната по пътя на евроинтеграцията.От началото на украинската криза, започнала през ноември 2013 г. с отказа от подписване на Споразумение за асоцииране с ЕС, българската страна участва активно в усилията на международната общност за спиране на насилието в Украйна и преодоляване на политическата и икономическа криза в страната. Бяха направени много изявления в подкрепа на урегулиране на кризата с мирни, политически средства и в подкрепа на териториалната цялост и суверенитета на страната. България подкрепи провеждането на мирни, честни и свободни избори за президент в Украйна на 25 май 2014 г. Български представители взеха участие в наблюдателната мисия на ОССЕ за изборите, както и в Специалната наблюдателна мисия на ОССЕ в Украйна.

В рамките на 69-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк министър Даниел Митов се срещна с украинския си колега Павло Климкин. Двамата обсъдиха ситуацията в Източна Украйна, енергийната сигурност на Източна и Централна Европа, перспективите за европейско развитие и възможностите България да окаже помощ на Украйна.

От 28 април 2014 г. сa премахнати визите за краткосрочен престой в страните от Шенгенската зона (и България) за гражданите на Молдова, притежаващи биометрични паспорти. На 1 юли т. г. президентът на Република Молдова Николае Тимофти направи официално посещение в София по покана на президента Росен Плевнелиев.

Двустранният политически диалог с Република Беларус през първото полугодие на 2014 г. бе ограничен поради липсата на напредък от белоруска страна по въпросите, свързани със спазването на правата на човека и основните свободи, осигуряване на върховенството на закона, независимостта на медиите, провеждането на свободни избори.


Кавказки държави – Грузия, Армения, Азербайджан

През 2014 г. продължи доброто взаимодействие на политическо равнище между България, от една страна, и трите Кавказки републики - Азербайджан, Армения и Грузия. МВнР оказа съдействие за поддържане на двустранния политически диалог, доизграждането на договорно-правната база и развитие на сътрудничеството в образованието, науката и културата. МВнР оказа регулярно съдействие за разширяване и актуализирането на договорно-правната база.Бяха осъществени редица важни посещения и срещи, като: среща на президента Росен Плевнелиев с министър-председателя на Грузия Иракли Гарибашвили в рамките на Международната конференция по сигурността в Мюнхен /1 февруари 2014 г./, работно посещение на президента в Баку, Азербайджан /19 и 20 септември 2014 г. /, официално посещение на министър-председателя Пламен Орешарски в Азербайджан /19-20 февруари 2014 г./, посещение на външния министър в Грузия.

В рамките на разменениет посещения бяха подписани важни споразумения, в т.ч. споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 18 000 лв. за подпомагане укрепването на административния капацитет на Службата на обществения защитник (омбудсмана) на Грузия; Споразумение за сътрудничество между министерството на финансите на Република България и министерството на финансите на Република Азербайджан.
Централна Азия

С Държавите от Централна Азия – Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизстан и Таджикистан бе продължен политическият диалог и възможно най-ефективно икономическо сътрудничество, предвид стратегическото им значение и засиления интерес на ЕС към региона през последните години. Динамизират се контактите в различните сфери на сътрудничество.

България взема дейно участие и в сътрудничеството между ЕС и държавите от Централна Азия.

Президентът Росен Плевнелиев се срещна с министъра на труда и социалната защита на Казахстан Тамара Хусейнова, с първия заместник-председател на Съвета на министрите на Узбекистан и министър на финансите Рустам Азимов

Бе проведена Третата сесия на Междуправителствената комисия за икономическо сътрудничество (МПК), съпредседателствана от министъра на регионалното развитие на България и от заместник - министъра на труда и социалната защита на населението на Казахстан. /София,а 24 март 2014 г./.

В периода 2-4 юли 2014 г. в град Ашхабад се проведе Второто заседание на МПК за икономическо сътрудничество. Българската делегация беше ръководена от министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, а туркменистанската - от Бабамырат Таганов, министъра на икономиката и развитието на Туркменистан.Развитие на двустранни политически отношения със страните от Азия, Австралия и Океания
През 2014 г. продължи възходящото развитие на отношенията с държавите от Азиатско-тихоокеанския регион (АТР) в контекста на нарастващото значение на региона и на ролята на големи и влиятелни държави като Япония, Китай, Индия и Р Корея в световната политика и икономика; приноса на региона за преодоляване на глобалната финансово-икономическа криза; задълбочаващите се интеграционни процеси в Азия; важното място на АТР по въпросите на мира и сигурността и справянето с глобалните предизвикателства; наличието на редица конфликти, двустранни проблеми и нерешени въпроси в региона; приоритетното значение на борбата срещу тероризма и др.

България следва политика на дългосрочна ангажираност в Афганистан. Продължи българското участие в полицейската мисия на ЕС в Афганистан; посланикът на България в Афганистан кандидатства за поста ръководител на EUPOL. Осъществено бе постепенно изтегляне на българския военен контингент в Международните сили за поддържане на сигурността, чиято мисия приключва на 31 декември 2014 г. За Афганистан отпътува първият контингент от 110 военни обучители за участие в новата ръководена от НАТО мисия “Решителна подкрепа”. МС на Р България прие Решение за отпускане на левовата равностойност на 500 хил. щ.д. от бюджета за 2015 г. за поддържане на Афганистанските национални сили за сигурност, което урежда осигуряването на необходимото финансиране за приноса на България към Трайното партньорство и дългосрочния ангажимент на НАТО в Афганистан след края на 2014 г. Положени бяха усилия за справяне с бежанския поток от Афганистан. Във връзка с трагичния инцидент от 2 май 2014 г. в провинция Бадакшан бе отпусната хуманитарна помощ  на обща стойност 32 800 лв., включвщаа 50 палатки, предоставени от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи, и 200 одеяла, предоставени от Българския Червен кръст.  

Реализирано бе посещение у нас на министъра на бежанците и репатрирането и подготвяне на тристранно споразумение с ВКБООН за доброволно завръщане на афганистанските бежанци. Посланикът на България във Великобритания участва в Лондонската конференция по Афганистан (декември).

Предвид положителните развития по ядрената програма на Иран бяха предприети мерки за нормализиране на отношенията ни с тази страна и активизиране на сътрудничеството във възможните области от взаимен интерес, при отчитане на наличния санкционен режим и договореностите в рамките на ЕС.

Страната ни пое местното ротационно председателство на ЕС в КНДР за периода 1 юли – 31 декември 2014 г. Положени бяха усилия за укрепване ресурса на посолството ни в Пхенян за качествено изпълнение на ангажиментите на председателството. Доколкото въпросът с правата на човека в КНДР постепенно придоби все по-голяма актуалност, в т.ч. и като засилен инструмент за натиск на международната общност върху Пхенян, след представянето на окончателния доклад от разследването на Анкетната комисия на ООН през март т.г., България все по-категорично отстоява позиции за необходимостта от подобряване положението с правата на човека в КНДР, както по линия на ЕС и участието си в регионални формати (АСЕМ), така и в двустранния си диалог с КНДР. През декември на заседание на работната група на ЕС по Азия (COASI) в Брюксел бе представен доклад  на временно управляващия посолството в Пхенян за дейността на българското ротационно председателство на ЕС в КНДР; осъществени бяха тристранни  консултации с ЕСВД и МВнР на Румъния по ротационното председателство в Пхенян и ситуацията в страната.

Посещения и срещи на най-високо и високо равнище: осъществени са участие на президента Росен Плевнелиев в 10-та Среща на върха на АСЕМ в Милано (октомври), държавно посещение на президента Росен Плевнелиев в Китай (януари), официално посещение на министър-председателя Пламен Орешарски във Виетнам (април), посещение на вицепрезидента Маргарита Попова в Япония (май); в рамките на Срещата на върха на АСЕМ бяха проведени срещи на г-н Плевнелиев с президента на Р Корея и министър председателите на Виетнам, Китай и Сингапур. Министър-председателят Бойко Борисов участва в 3-тата среща на правителствените ръководители на Китай и ЦИЕ (Белград, декември), където проведе също двустранна среща с китайския си омолог. Осъществени бяха резица посещения на високо равнище в България.

Оказано бе съдействие за осъществяване на посещения на представители на българските власти в Китай и бяха проведени бяа политически консултации с Индия (януари), Иран (февруари); Р Корея (февруари и декември), Япония (февруари), КНДР (януари и май), Индонезия и Австралия (ноември).През изминалата година бяха положени усилия за актуализиране на двустранната договорно-правна база със страните от Азиатско-тихоокеанския регион: Приета е Съвместна декларация за издигане на равнището на отношенията в рамките на държавното посещение на президента в Китай; финализирани са двустранни споразумения и спогодби с Индия, Виетнам, Индонезия, Бангладеш, подписано бе Споразумение между правителствата за уреждане на афганистанския дълг.

Съвместно с МВР, БЧК и МО бе предоставена безвъзмездна хуманитарна помощ за пострадалите от свлачищата в провинция Бадахшан, Афганистан (юни). В периода 5-17 октомври 2014 г. в Дипломатическия институт на МВнР се проведе курс за 10 афганистански младши дипломати. Положени бяха усилия за разрешаване на въпросите, свързани с посолските имоти в Кабул (посещение в Кабул на работна група от МВнР и среща в София със собственика на втория имот). България участва в две срещи на Международната контактна група на специалните представители по Афганистан (ICG) в Делхи и Токио (януари и май) и в Лондонската конференция (декември).МВнР участва в подготовката на българското участие в АСЕМ, АСЕФ, АСЕАН в различни формати: Осъществена бе подготовка за Срещата на министрите на външните работи ЕС – АСЕАН и предшестващата я среща на старшите служители ЕС – АСЕАН (юли) в Брюксел. Подготовка и участие в Срещата на върха АСЕМ (октомври) в Милано; изготвяне на проект за изказване на президента на България и участие в междуведомствено съгласуване на проекта на заключителен документ от Срещата; участие в подготвителните срещи на старшите служители на АСЕМ (SOM) през април и юли 2014 г. в Брюксел.
Развитие на двустранни политически отношения със страните от Близкия Изток и Африка
С цел развитие на двустранното сътрудничество, през отчетния период бе оказано съдействие от страна на МВнР за разширяване на правно-нормативната база на Република България с: Йемен, Катар, Оман, Ирак, Саудитска Арабия.

Оказано бе съдействие за финализиране на процедурите по влизане в сила на Споразумение за сътрудничество в областта на вътрешната сигурност между правителствата на Република България и Държавата Кувейт, подписано на 02.02.2003 г. и ратифицирано от кувейтската страна през 2013 г.

Подготвени бяха редица посещения, като посещение на Президента на Р България г-н Росен Плевнелиев в Доха, Държавата Катар, 10-12 март 2014 год.; посещение на премиера Пламен Орешарски в Израел, 19-20 май 2014 г.посещение на министъра на външните работи г-н Кристиан Вигенин в Доха, Държавата Катар, 24-26 февруари 2014 год., участие на министър Даниел Митов в международна донорска конференция за възстановяване на Ивицата Газа – 12.10.2014 г., Кайро, Египет, където той се срещна с външните министри на Египет, Алжир и Палестина, както и с Амр Муса.

През м. септември 2014 г. МВнР оказа съдействие, в рамките на своите компетенции, за предоставяне на военна помощ на кюрдските въоръжени сили за сигурност (пешмерга) в контекста на противодействие на офанзивата на терористичната организация „Ислямска държава” на територията на Ирак и Сирия.

С решение на правителството бе отпусната 97 800 лв. хуманитарна помощ, предназначена за облекчаване на тежката социално-икономическа и хуманитарна обстановка в ивицата Газа. Средствата бяха предоставени на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци.

МВнР координира междуинституционалните действия по определяне размера на помощта от страна на България за възстановяване на палестински територии.

Оказано бе съдействие за финализиране на процедурите по влизане в сила на Споразумение за сътрудничество в областта на вътрешната сигурност между правителствата на Република България и Държавата Кувейт, подписано на 02.02.2003 г. и ратифицирано от кувейтската страна през 2013 г.;Подготовка на Срещата на високо равнище ЕС-Африка – 2-3 април 2014 г. в Брюксел, където участваха президента и министъра на външните работи;
Икономизиране на външната политика.

Представител на МВнР участва като лектор в  конференцията „ОИСР: Добавената стойност към ЕС”, организирана съвместно от Атлантическия клуб и Висшето училище по застраховане и финанси. Целта на конференцията бе да популяризира сред българската общественост и бизнеса ролята на ОИСР в глобалната икономика, ползите от членство на България в организацията и необходимите стъпки, които трябва да бъдат предприети с оглед присъединяването на България.
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми / за програма №6/


Бюджетна програма "Двустранни отношения"

Закон 2014 г.

Уточнен план към 31.12.2014 г.

Отчет към 31.12.2014 г.

І.

Общо ведомствени разходи:

331 000

313 669

241 007

 

Персонал

0

0

0

 

Издръжка

331 000

313 669

241 007

 

Капиталови разходи

0

0

0

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

331 000

313 669

241 007

 

Персонал

0

0

0

 

Издръжка

331 000

313 669

241 007

 

Капиталови разходи

0

0

0

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

Администрирани разходни показатели **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

0

0

0

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

331 000

313 669

241 007

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

331 000

313 669

241 007

 

Численост на щатния персонал

 

 

 

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 


Организационни структури, участващи в програмата

В изпълнението на програмата участват:

Министърът на външните работи, Политическия кабинет, Генерална дирекция „Двустранни отношения”, дирекция „Америка“, дирекция „Азия, Австралия и Океания“, дирекция „Близък изток и Африка“, дирекция „Източна Европа”, дирекция „ВИО”
Целеви стойности по показателите за изпълнение *

* Индикаторите са описани в текста
Информация за наличността и качеството на данните


 • Информации и отчети за дейността на МВнР и ЗП;

 • Статистическите данни на АЧИ, МИЕТ и МФ;

 • Доклади и данни на институциите на ЕС и от заседанията на Съвет „Външни работи”, Съвет „Общи въпроси” и работните органи на ЕС; доклади от ПП към ЕС;

 • Информации, паметни бележки от срещи/събития на двустранна и многостранна основа;

 • Решения на МСУНО;

 • Постановения и Решения на МС;

 • Доклади и данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие;

 • Информация от ПП към ООН, ОССЕ и други международни организации във Виена, Женева, Ню Йорк и от Делегация към НАТО;

 • Информации и доклади от участията в международни форуми, заседания на НАТО, ОССЕ, ЕС, ООН, двустранни и многостранни консултации;

 • Информации от ПП към ООН и от други ДКП;

 • Участия в международни форуми.


Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Вж. Програма 5


Отговорност за изпълнението на програмата

Програмен ръководител е определен от министъра на външните работи съгласно Заповед на министъра на външните работи № 95-00-28/ 30.01.2014 г.

Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница