Отчетна информация за изпълнение на нсрбир по области област благоевградстраница49/69
Дата01.02.2017
Размер11.44 Mb.
Размер11.44 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   69

ПРИОРИТЕТ: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

По данни на Регионална здравна инспекция – Силистра, които са извадка от обобщените отчети на общопрактикуващи лекари, обслужващи населени места с преобладаващо ромско население, броят на извършените профилактични прегледи за 2013 г. е 4 004. От тях извършените профилактични прегледи на деца са 2 697.

През 2014 г. в селата с компактно ромско население са родени 34 деца. Новородените в село Йорданово през 2014 г. са 7 като всички са от общността. В с. Калипетрово новородените са 24, като не може да се направи разделение по етнически произход. В село Бабук новородените през годината са само 3. При три деца все още няма данни за избран личен лекар /2 от село Калипетрово и 1 от село Йорданово/. Към момента се очакват данни от кметските администрации за ЕГН и адресна регистрация на тези новородени и родителите ще бъдат поканени в РЗИ Силистра за извършване на задължителните имунизации и уточняване на причините за неосъществен избор на личен лекар.

Здравната култура сред ромското население в община Силистра по населени места е различна.

Поради ниската здравна култура и лоша хигиена в селищата и махалите им, по-често боледуват от белодробни заболявания, стомашно-чревни заболявания и болести, причинявани от паразити. Изключително сериозен проблем представляват инфекциозните заболявания. През 2014 г. регистрираните болни от заразни и паразитни болести сред общността в село Калипетрово са 24 /чревни инфекции, остър вирусен хепатит тип А, туберкулоза, дребни глисти/. Заболели от чревни инфекции има и в село Йорданово – 10 и село Бабук – 2.


Предприети мерки, резултатите от тях и добри практики през 2014 г.

В общинските планове в подкрепа на интеграционните политики по приоритет „Здравеопазване” са посочени основните цели, свързани с повишаване на здравната култура, подобряване на здравната помощ и профилактичните дейности за новородените и децата в предучилищна възраст, както и с повишаване на здравните знания и информираността на ромското население. През 2014 година са проведени следните дейности:

- Във връзка с превенцията и контрола на туберкулозата в сътрудничество с РЗИ и Община Силистра са реализирани две мероприятия: Лекция на тема „24 март – Световен ден за борба с туберкулозата” в ОУ „Юрий Гагарин” – гр. Силистра и беседа на тема „ Открий, лекувай, излекувай!” в ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” – с. Калипетрово, сред ученици от 7 и 8 клас. Експерти от РЗИ разясниха на учениците важността от задължителните планови реимунизации с ваксина БЦЖ съгласно имунизационния календар на Република България.

- С цел превенция на СПИН в сътрудничество с РЗИ и общините са проведени беседи на различни теми, както следва: • В ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” – с. Калипетрово е проведена беседа, онагледена с мултимедийна презентация „Да се предпазим, а не да се лекуваме!” с учениците от 7 и 8 клас;

 • В Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра е проведена беседа, онагледена с мултимедийна презентация „Да се предпазим, а не да се лекуваме!” с ученици от ромски и турски произход от 7 и 8 клас от СОУ „Юрий Гагарин” - гр. Силистра;

 • По време на проведената национална лятна АНТИСПИН кампания е реализирана информационна кампания „Животът е безценен!” – превенция на ХИВ и СПИН в подкрепа за хората, живеещи с ХИВ” по време, на която са извършени безплатни изследвания за ХИВ, хепатит В, С и сифилис сред жителите на село Калипетрово и ромския квартал „Дръстър”. В хода на кампанията 47 лица са преминали експресен, анонимен тест за проверка на личния ХИВ – статус, а 43 лица са се тествали за хепатит и сифилис.

 • Във връзка с Европейската седмица, посветена на изследването на ХИВ /21.11 – 28.11.2014 г./ и Световния ден за борба със СПИН – 1-ви декември е реализирана информационна кампания „Да запазим посоката, да продължим пътя!” с безплатни изследвания за ХИВ и сифилис сред ромското население в село Йорданово и Проф. Иширково. В хода на кампанията 27 лица са се изследвали анонимно чрез експресен тест за ХИВ, а 24 са се възползвали от допълнителната услуга – тест за сифилис.

 • По проект „Спри и се прегледай” в съответствие с Националната кампания за ранна диагностика на онкологичните заболявания, финансирана по ОПРЧР и държавния бюджет са проведени скринингови прегледи в лечебните заведения в община Силистра: „МБАЛ – Силистра” АД и „ДКЦ-1 – Силистра” ЕООД. Броят на извършените в тези лечебни заведения прегледи и изследвания е 278. Разпределението по заболявания е следното – за рак на маточната шийка – 145, за рак на млечната жлеза – 74, за колоректален рак – 59.

 • По Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка на всички подлежащи момичета на 12 годишна възраст в област Силистра в т.ч. и община Силистра са изпратени писма-покани до родителите за включване в програмата. За деветмесечието на 2014 г. в лекарски практики с преобладаващо ромско население на община Силистра са извършени 28 имунизации срещу РМШ.

 • За Международния ден без тютнев дим – 20 ноември в сътрудничество с РЗИ, лични лекари, Община Силистра, ПИЦ, училища и НПО е реализирана информационна кампания с изнесен консултативен кабинет за отказ от тютюнопушене и възможност за измерване на въглеродния монооксид и карбоксихемоглобин в издишан въздух на пасивни и активни пушачи. Измерването е извършено с апарат Smokerlyzer сред ромското население в село Йорданово. Кампанията премина под наслов „Какво ще спечелите ако престанете да пушите!”.

 • По повод Световния ден на физическата активност – 10 май по инициатива на РЗИ съвместно с групата „Приятели на движението за здраве” от ОСУ „Дръстър” – Силистра е проведен поход.

 • През отчетната година Превантивният информационен център по зависимости към Община Силистра е провел три превантивно-информационни кампании по повод:

  • Месеца на трезвеността „Избирам да съм здрав. А ти ...”. Кампанията обхвана деца на възраст 7-18 години и граждани. По време на кампанията се проведоха обучения и дискусии по различни теми. В училищата и сред гражданите на Силистра бяха разпространени около 650 бр. информационни материали.

  • Световния ден без тютюнев дим - 31 май „Аз Избрах да НЕ пуша! НЕ пуши и ти!”. По време на кампанията с членовете на клуб „Превенция на зависимостите” се проведе дискусия, свързана със здравните проблеми от употребата на цигари и възможностите, младите хора да направят своя избор за алтернатива на употребата на цигари. В училищата бяха разпространени информационни материали – брошури, учебни линийки «Никотин» и дипляна «Опасностите от пасивното пушене»;

  • Световния ден за борба с наркоманиите „Нека бъдем заедно! За живот без дрога!” Кампанията стартира с обучение на 15 ученици от различни училища на територията на гр. Силистра по подхода „Връстници обучават връстници”. В рамките на инициативата се проведе и гребна регата с участието на 40 младежи на възраст до 17 години.

- Един от основните превантивни подходи е провеждането на обучения по отношение на въздейстнието на наротичните вещестества и последствията от употребата им. В тази връзка през изминалата на година са проведени поредица от обучения в училищата на територията на община Силистра.

- Ежегодно Превантивният информационен център по зависимости реализира програма „Спорт и творчество за деца и младежи в свободното време”, в която се включват деца и ученици в т.ч. и от различни етнически общности . През 2014 година в рамките на програмата са проведени: конкурс за комикс, приказка, разказ и есе за ученици от 1 до 12 клас по превенция на употребата на алкохол, цигари и наркотици, коледни турнири по баскетбол и шахмат за деца като в надпреварата участие взеха 140 деца.

- За първи път през 2014 г. година се реализираха номинации „Рицар на добротворчеството“ за деца до 14 години, извършили благородни постъпки, достойни за уважение и признателност. Номинирани бяха 10 индивидуални добротворци, група от 6 деца към НЧ “Паисий Хилендарски – 2006“ – с. Айдемир и 2 класа от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Силистра.

- По повод Световният ден за възпоменание жертвите от ПТП, Превантивният информационен център по зависимости съвместно с отдел “Образование и младежки дейности“, Регионална здравна инспекция, сектор "Пътна полиция" и младежките организации - Ученически парламент, Български младежки червен кръст, Екоклуб "Пеликан и Клуб "Превенция на зависимостите" проведоха кампания в училищата, на площад „Свобода“ и по пешеходните пътеки в централната част на града. Представители на младежките организации разпространиха различни листовки, свързани с безопасност на движението и Апел за безвъзмездно кръводаряване като своеобразна форма на съпричастност към пострадалите и семействата на жертвите от пътни инциденти в страната.ПРИОРИТЕТ: ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

Ромското население е концентрирано в крайните части на населените места в естествено обособили се ромски квартали.

По отношение на жилищното настаняване сред ромите и хората в ситуация сходна начина на живот на ромите според населеното място се наблюдават различни проблеми. Населението от ромската и турска общности живеят предимно в крайните квартали на градовете и селата. Част от техните жилища са изградени в регулация, а друга част в урбанизирани територии. Уличната мрежа и комуналната инфраструктура в община Силистра са в сравнително добро състояние като за много малка част от територията липсва канализация.

Населените места от Община Силистра с преобладаващ брой роми с изготвени кадастрални карти са гр. Силистра и с. Калипетрово. Необходимо е изготвянето на такива и за останалите населени места като ангажимента е на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Относно мерките, касаещи подобряване техническата инфраструктура и изграждане на обекти: водоснабдяване и канализация в квартали с обособено ромско население в град Силистра и резултатите от тях в момента, Община Силистра в качеството си на бенефициент реализира проект „Изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадъчни води - Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра”. Проектът се реализира по ОП „Околна среда” от 2012 г. и е с продължителност 27 месеца. Благодарение на него стартира и в момента се реализира реконструкция на водопровод и изграждане на разделна канализация, както и подмяна на битова канализация и в райони на град Силистра със смесено население.

През лятото на 2014 година бе извършена рехабилитация и реконструкция на улиците в село Йорданово с преобладаващо население от общността. Обновяването бе направено по Публично инвестиционната програма на стойност 149 894, 64 лв. След извършените ремонтни дейности през месец декември 2014 година с решение на МОН е предоставен чисто нов 35 местен автобус за извозване на ученици от с. Йорданово да училището в село Проф. Иширково. Благодарение на извършените горепосочени дейности се осигурява безпрепятствен и удобен достъп на децата и учениците от крайните квартали на селото до училище.

По заложените мерки, свързани с ежегодни ремонти на социални домове в община Силистра през настоящата година 2014 г. до момента са извършени частични такива на някои от социалните домове на територията на община Силистра. Това са Дом за стари хора с отделение за лежащи – гр. Силистра, Дом за възрастни с физически увреждания – с. Айдемир, Център за временно настаняване – гр. Силистра, Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Силистра на обща стойност за близо 84 000 лв.

С решение на ОбС – Силистра от 2008 г. е предоставена възможност обитателите на общински жилища в обособен ромски квартал „Дръстър” / Каро/, село Калипетрово, община Силистра да придобият чрез дарение жилището, което обитават. През 2009 г. е дарено 1 жилище, през 2010 г. – 19 бр., 2011 г. – 11 бр., 2012 г. – 9 бр., през 2013 г. - 16 броя, а през 2014 г. – 7 бр.

Не съществува голяма разлика между степента на осигурени комунални услуги на ромските жилища и на жилищния фонд в община Тутракан като цяло. Данните за общината сочат, че около 90 % от кварталите с компактно ромско население имат изградена комунална инфраструктура /улична мрежа, електроснабдяване, водоснабдяване, канализация, осветление, съобщения, сметосъбиране/. Останалата част от кварталите попадат извън строителните граници на населеното място, което е предпоставка за влошени жилищни условия. За гр. Тутракан е приключил процеса на трасиране и заснемане, и всички територии попадат в кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК гр. София.

В община Тутракан се поддържа картотека на лица с установени жилищни нужди с жилищен фонд от 83 бр. сгради и резервен фонд от 3 бр. сгради, предназначен да осигурят временно жилищна площ на лица в нужда. Пет ромски семейства с доказана жилищна нужда са настанени в общински жилища, като едно семейство е настанено в квартал с преобладаващо ромско население, а четири семейства са настанени в Рибарска махала и квартал „Възходи”. През 2012г.-2013г., резервно жилище се предостави на друго ромско семейство, с остри социални и здравословни проблеми, обитаващо негодно за живеене жилище.

С решение на Общински съвет Тутракан ежегодно се определят общински терени, предназначени за жилищно строителство, върху които могат да се изпълняват процедури по учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди.

За подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура в община Алфатар са асфалтирани улици в с. Бистра, поставени са трошенокаменни настилки в с. Алеково, с. Бистра, с. Васил Левски, с. Цар Асен и с. Чуковец. Разработен е проект за техническа инфраструктура: водоснабдяване, канализация, улична мрежа, благоустрояване.

Инфраструктурата в ромските квартали в община Главиница е в относително добро състояние. Част от жилищата, обитавани от ромски семейства са в лоши хигиенно-битови условия, което възпрепятства повишаването на социално-икономическия и здравен статус на ромите и е една от сериозните пречки пред цялостната интеграция на ромската общност.

В община Главиница няма данни за жилища извън регулация. Водопроводната мрежа е нова и не се нуждае от подмяна. Канализацията отговаря на изискванията. Част от улиците, в които е концентрирано ромско население се нуждаят от асфалтиране, преасфалтиране или от настилка. Всички улици разполагат с контейнери за сметосъбиране, които обаче не се използват по предназначение. В резултат на лошите хигиенно-битови навици дворните места на голяма част от ромската малцинствена група са неподредени и се използват за складиране на ненужни отпадъци и строителни материали.

Общината разполага с изработена кадастрална карта и кадастрален регистър на териториите, включващи ромско население. Към момента общината не разполага със социални жилища или фургони, поради което при необходимост ще се насочи към реконструкция на обекти на образователната, културната и социалната инфраструктура.

В община Ситово по-голяма част от ромите живеят капсулирано, бедно и на махали. Жилищните постройки са извън регулация, което затруднява изграждането на канализационна, електрическа, пътна и водопроводна мрежа. Улиците не са асфалтирани. Има изградена система за сметопочистване контейнерите не винаги се използват по предназначение.

С Общия устройствен план на община Ситово, къщите в ромските махали в селата Любен и Искра ще бъдат вкарани в регулация и така ще се даде възможност за изграждане и подобряване на инфраструктурата по различни оперативни програми.

ПРИОРИТЕТ: ЗАЕТОСТ

През 2014 г. Дирекция ”Бюро по труда” - Силистра реализира в рамките на своите компетенции конкретни мерки за повишаване пригодността на представители на етноса за реализация на пазара на труда и намаляване на безработицата сред ромското население. Стъпките са съобразени със специфичните особености на района и потребностите на местното население и пазара на труда. За съжаление голяма част от безработните роми са неграмотни и не могат да се включат в курсове за квалификация, което съответно ограничава възможностите за устройването им на подходяща работа в условията на растяща конкуренция и повишени изисквания на пазара на труда. Специалистите от ДБТ активно консултират работодателите при разработването на проекти за заетост.

През 2014 година в ДБТ Силистра не са провеждани курсове за ограмотяване.

По мярка за подкрепа за започване на собствен бизнес през 2014 година няма безработни лица самоопределили се като роми, които да са започнали собствен бизнес.

В съответствие с преобладаващия аграрен характер на регионалната икономика, усилията на служителите на ДБТ бяха насочени към консултиране на представители на ромския етнос за развитие на собствен бизнес в сферата на земеделието, животновъдството и традиционните занаяти. Липсата на резултат е преди всичко свързана с липсата на квалификационни и предприемачески умения у безработните роми и липсата на финансови ресурси.

Осигурена е заетост на лицата от ромски произход предимно по НП ”ОСПОЗ” и по схеми на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” има за цел осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, обект на месечно социално подпомагане. По нея са назначени на непълен работен ден 25 работници за аварийни дейности през зимния сезон за периода 01.12.2014 – 31.12. 2014 г.

Друга програма, реализирана през 2014 г. по схема на ОПРЧР за осигуряване на заетост е проект „Подкрепа за заетост”. Той е насочен към осигуряване на заетост на безработни лица от рискови социални групи. След подадени заявки в Дирекция „Бюро по труда” – гр. Силистра, оценка от Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Русе и одобрение от Агенция по заетостта са сключени 3 договора за разкриване на общо107 работни места. Назначени на длъжност „Работник – поддръжка” са 107 души от рискови групи безработни лица във всички населени места на община Силистра.

По проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи” в периода от стартиране на проекта - 08.11.2011 г. са преминали три етапа на прием на документи на кандидат потребители на услугата «Личен астистент» и на кандидати за длъжността „Личен асистент”. До края на 2014 г. услугата „Личен асистент” се е предоставяла в семейна среда на 126 потребители от назначени на непълен работен ден 112 лични асистенти.

По данни на Дирекция ”Бюро по труда” – гр. Тутракан от активните към края на месец ноември 2014 година безработни лица, общо 31 са се самоопределили като представители на ромската етническа група и съставляват 4 % от всички безработни. Ниската степен на образование значително затрудняват включването им в заетост. По-голямата част от тях се регистрират за получаване на услугите на Дирекция „Социално подпомагане”. С цел повишаване конкурентноспособността на ромите на пазара на труда се организират курсове за професионална квалификация и ключови компетентности със средства от НПДЗ, които се провеждат в Българо-германските центрове за професионално обучение. През анализирания период няма включени роми. Основната причина е липса на необходимото образователно ниво и отдалечеността на центровете за обучение. От м. юли 2014 година с цел подпомагане на мотивацията за активно търсене на работа и професионална ориентация в Дирекция „Бюро по труда“ се предлага услугата „Ателие за търсене на работа”. Консултиране за професионално развитие и ограмотяване се извършва за всички регистрирани безработни лица. Усилията с тази дейност са насочени към всички безработни лица. През отчетения период 12 лица от ромски произход са започнали работа по „ОСПОЗ”,”Заетост и обучение на хора с трайни увреждания, ОПРЧР, ”Асистенти на хора с увреждания” в сезонна работа по НП „От социални помощи към осигуряване на заетост”.

Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Тутракан активно реализира държавната политика за насърчаване на заетостта и закрила при безработица и популяризира текущите програми и насърчителни мерки за заетост сред работодателите в региона. Това дава положително отражение на местния трудов пазар поради факта, че обхваща голяма част от рисковите групи. Във връзка с реализирането на редица програми през последните няколко години, Община Тутракан се явява най-големия работодател на своята територия по отношение на ромите.

По данни на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Дулово регистрираните като трайно безработни са 2291 души, от които 10,34 % са от ромски произход. Висок е процента на ниско образованите, което е сериозна пречка при осигуряването на работа. Основната алтернатива за реализация на лицата от ромски етнос остава включването им в програми и мерки за обучение и заетост, финансирани от държавния бюджет или със средства от Европейския фонд.

През 2013 и 2014 г. община Дулово реализира следните проекти по ОПРЧР към Дирекция „Бюро по труда“:


 • Нов избор – развитие и реализация“ за длъжности „работник поддръжка пътища“, „Работник озеленяване“ като са обучени 403, а в заетост са включени 390 - 40 лица са от ромски произход;

 • Проект „Подкрепа за заетост“ – през 2014 г. са наети 116 души, от тях 3 роми;

През 2014 г. в НП ОСПОЗ за аварийни и възстановителни дейности са наети 106 човека, от тях роми 25. За сезонни дейности – 55 човека, от тях роми 14.

По НП „Сигурност“ – 34 човека, 4 човека от ромски произход, а по „Регионална програма“ от 10 наети лица – 2 са роми.


ПРИОРИТЕТ: ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

Във всички инициативи на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и Общинският съвет по наркотични вещества (ОСНВ) при Община Силистра са обхванати деца и ученици от различните етнически групи на територията на община Силистра.

През 2014 година в Местната комисия са разгледани 2 образувани през 2013 г. дела и са образувани 42 нови възпитателни дела за 42 извършители, като: за 41 от тях са произнесени решения; срещу двама делото е прекратено на основание чл. 21, ал.1, т. 4 ЗБППМН. В сравнение с предходната година (2013) са регистрирани почти еднакъв брой преписки и сигнали, но има леко увеличение на броя на възпитателните дела поради повечето преписки с двама или повече извършители. Разглежданите противообществени прояви са основно кражби и лека телесна повреда.

Основен приоритет в работата на МКБППМН е превенцията на противообществените прояви, насилието и агресията сред младежите. В тази връзка МКБППМН разработи Програма за работата си с цел набелязване на дейности по превенция и противодействие на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните чрез приобщаване на децата към основните ценности на гражданското общество, усвояване на модели на поведение от децата, как да общуват, как да преодоляват конфликти, да изявяват индивидуалните си способности, да канализират енергията си, чрез развлечения и организиране на свободното време.

В изпълнение на превантивната си функция Комисията, самостоятелно и съвместно с други институции, организира следните мероприятия:

- „Сцена на младите таланти” – съвместно с Община Силистра, Дирекция „Хуманитарни дейности“ и Превантивен информационен център по зависимости, МКБППМН даде възможност за изява на младите таланти на Силистра. В „Сцената на младите таланти” се включиха над 200 деца, от които 30 с индивидуални изпълнения и 18 групи. Участниците бяха на възраст от 5 до 18 години и показаха своите умения с песни, танци, стихотворения, рисунки и театрални етюди. В кулинарно ателие своите знания представиха и учениците от ПГСУАУ „Атанас Буров” - 18 и 19 юни 2014 г. ;

- За втори път Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и Общинският съвет по наркотични вещества (ОСНВ) при Община Силистра обявявиха конкурсна сесия за ученически проекти „Младежта срещу насилието и наркотиците. През 2014 година бяха подадени и одобрени 8 проекта.

- За втори път МКБППМН организира Летни клубове по интереси за деца от 7 до 18 години. Основната цел на инициативата под мотото „Младежта срещу насилието и наркотиците“ бе представяне на алтернативни начини за прекарване на ваканцията, изграждане на умения, общуване и екипен дух, стимулиране любознателността и придобиване на разнообразни знания в дванадесет направления, организирани в следните клубове по интереси: плуване; тенис на корт; картонени модели; изгряваща звезда (пеене); театър и други приключения; гребане; стрелба; фотография; приложно изкуство; шахмат; футбол; двуседмичен интензивен клуб „Млад скаут“. В Лятната програма се включиха близо 150 деца. Участието им беше напълно безплатно.

- Съвместно мероприятие „Доброто има детско лице“ на МКБППМН с РБ „П.Павлович“ и ООС „Младост“ – концерт, беседа за доброто и връчване на награда „Рицар на доброто“ за граждани, дарили средства или вещи на учащи се;

- Психолози и обществени възпитатели от МКБППМН през цялата година периодично проведоха беседи и тренинги в училищата на град Силистра по превенция на насилието в училище, мирно решаване на конфликти. Проведе се и дискусия „Светът отрича насилието” в ООС „Младост“, която насочи вниманието на участниците в нея към проблемите, свързани с агресията в живота на децата и юношите, за начина, по който агресията овладява по-голямата част от младите хора и причините, които я пораждат, както и начините за нейното преодоляване.

- Обществени възпитатели към МКБППМН работят в тясно сътрудничество с ЦНСТ – Силистра за организиране на различни занимания (свързани с помощ за училище, развиване на различни артистични и комуникационни умения) за децата, настанени в институцията.

Всички тези прояви са част от разнообразния и богат календар на Община Силистра, обединяващ основния принцип за толерантност, недискриминация и разбирателство между отделните етнически общности. Приоритетно те ясно открояват общите усилия при осъществяването на различни инициативи и дейности, свързани с проблематиката и основно са насочени към подрастващите и младите хора, независимо от тяхната етническа и религиозна принадлежност.

През 2014 г. от МКБППМН при Община Тутракан, работи активно по приоритетите, подкрепящи ромската интеграция в общината. Съвместно със сформираните училищни комисии от училищата, на ученици в риск бяха раздадени учебници, тетрадки, дрехи и други необходими за тях вещи и материали, за да могат пълноценно и без притеснение да посещават училище.

Реализирана кампания по „Превенция на ранните бракове”, съвместно със СОУ „Христо Ботев”, мотивирайки подрастващите завършване на средно образование. Отчитаме, че липсата на сексуално възпитание в училище води до агресия, насилие, както и увеличаване броя на абортите и разводите.

Дейността на обществените възпитатели, към МК е изцяло 90 % с ромски деца, с които специалисти работят и в Консултативния кабинет. Основните реализирани цели са задържане на учениците в училище, приобщаване към извънучилищните дейности-спорт и изкуство. Срещи и въвличане на родителите в организираните инициативи, в които наистина родителите са активната страна.

Обявихме конкурс „Клас на годината”. Има населени места в общината, в които преобладава ромско население. Надяваме се, наградата, която е екскурзия из забележителни дестинации на нашата страна, да мотивира учениците към постоянно присъствие в училище и намаляване на безпричинните отсъствия.

Съвместно с РУ на МВР- ИДПС, обществените възпитатели и членове на МК, запознавахме със Закона за борба срещу против обществените прояви на малолетните и непълнолетните. Други теми с които дискутирахме с учениците са вредата от тютюнопушенето, алкохола и психотропните вещества-проведохме инициатива „С музика срещу дрогата”, както и към безопасния начин на полово общуване, по повод международния ден за борба със СПИН-с ученици от 7 и 8 клас в ОУ с. Нова Черна, където има 99% от учениците са с ромски произход. Насочили сме вниманието на децата от начална училищна възраст към проявите на агресия и насилие под мотото „Стоп агресия”.

По повод деня на толерантността 16 ноември 2014г., проведохме общински конкурс „Светът на доброто”, в който като съорганизатор бе Социално-педагогически интернат” с. Варненци - 95 % от учениците са от ромски произход.Сподели с приятели:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   69


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница