Парламентарен контрол – 14. 11. 2014 г. III. Веселин Вучков, министър на вътрешните работи ще отговори настраница1/4
Дата24.04.2017
Размер0.55 Mb.
Размер0.55 Mb.
  1   2   3   4

Парламентарен контрол14.11.2014 г.

III. Веселин Вучков, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ относно клетки на радикален ислям на територията на няколко области.

2. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно зверските изтезания с моторна резачка в с. Мало Градище.

3. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно акцията на германски активисти на българската граница.

4. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно решение на Министерството на вътрешните работи за създаване на Център за настаняване на нелегални имигранти или арест в гр. Русе.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно предприетите действия във връзка с възникнало и ескалиращо напрежение и граждански протести срещу незаконни действия и строеж, довели до унищожаване на детска площадка, растителност, общинска собственост и имущество на граждани.

6. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно превишаване на правата на служители на Министерството на вътрешните работи върху протестиращи граждани пред Народното събрание.

7. Въпрос от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА относно обявените за откраднати веществени доказателства по делото срещу бившия председател на Комисията за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси Филип Златанов.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: С писмо вх. № 45400-344 от 12 ноември 2014 г., внесено от Десислав Чуколов и група народни представители, е поискано на основание чл. 107 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да се проведе изслушване на министъра на вътрешните работи Веселин Вучков и главния прокурор на Република България Сотир Цацаров. Изслушването е във връзка с откраднатото тефтерче на Филип Златанов.

Изрично е поискано на основание чл. 49, ал. 5 изслушването да се включи като точка в програмата на Народното събрание. Искането е за точка първа за четвъртък, но по причина, че във вчерашния ден нямахме пленарно заседание, приемам, че се поддържа искането за включването като точка първа в днешното пленарно заседание.

Преди да го поставя на гласуване, съм длъжна да направя следното уточнение. Съгласно чл. 8 от Конституцията държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна. В този контекст и на това основание Конституционният съд се е произнесъл със свое Решение № 5 от 1995 г. по конституционно дело 3 от същата година, където отбелязва, че с оглед разделението на властите по смисъла на чл. 8 от Конституцията от кръга на лицата, по отношение на които Народното събрание или съответната комисия могат да задължат длъжностно лице да се яви и да отговаря на поставени въпроси, следва да отпаднат президентът, вицепрезидентът, конституционните съдии и всички магистрати.

Поради това решение, което като практика се проследява и в последващи такива на Народното събрание, считам, че макар и поискано изслушване и на главния прокурор, бих нарушила Конституцията, ако Ви предложа подобна точка в дневния ред.

Затова Ви предлагам като точка първа в днешния дневен ред във връзка с посоченото искане да се проведе изслушване на министъра на вътрешните работи Веселин Вучков, като изслушването е във връзка с откраднатото тефтерче на Филип Златанов.

Моля, режим на гласуване.

Гласували 186 народни представители: за 106, против 74, въздържали се 6.

Предложението е прието.

Господин Лазаров – прегласуване.

ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, моля да подложите на прегласуване. Мисля, че не стана ясно в залата дали гласуваме предложението да не бъде включено в точката изслушването на главния прокурор, или предложението против точката по принцип. Така че моля за прегласуване, за да се ориентират колегите. (Смях и възгласи: „Е-е-е!” от ляво.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Лазаров, мисля, че много ясно заявих, че поставям на гласуване предложението като точка първа да бъде включено изслушването на министъра на вътрешните работи господин Вучков.

Прегласуване.

Гласували 186 народни представители: за 94, против 81, въздържали се 11.

Предложението е прието.

Процедура.

ИВАН ДИМИТРОВ (Атака): Госпожо Председател, предвид огромния интерес, касаещ този въпрос, ние от „Атака” искаме да предложим изслушването да се предава по националната телевизия и националното радио. (Шум и реплики, провиквания от БСП ЛБ: „Браво! Браво!”.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли обратно предложение? Няма.

Поставям на гласуване направеното процедурно предложение.

Гласували 185 народни представители: за 124, против 36, въздържали се 25.

Предложението е прието.

Преминаваме към: ИЗСЛУШВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРАДНАТОТО ТЕФТЕРЧЕ НА ФИЛИП ЗЛАТАНОВ.

Припомням на народните представители, че същата е с основание чл. 107 от Правилника. Алинея 2 казва, че когато се пристъпи към провеждане на изслушването, вносителят на предложението прави изложение на въпросите в рамките на пет минути. Изслушваните лица информират Народното събрание по въпросите, предмет на изслушването, в рамките на 10 минути, министър Вучков. Всяка от парламентарните групи има право на два въпроса, а народните представители, нечленуващи в парламентарна група, общо на един въпрос, всеки в рамките на две минути.

Изслушваното лице отговаря след задаването на всеки въпрос. Парламентарните групи имат право да изразят отношение към отговорите на изслушваните лица в рамките на пет минути.

От името на вносителите – госпожа Ташева ще развие въпросите към министър Вучков.

Моля камерите на Българската национална телевизия и микрофоните на Българското национално радио да бъдат включени.

МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): Дами и господа народни представители, през месец април 2013 г. заместник-главният прокурор Борислав Сарафов и прокурор Роман Василев дават пресконференция със слайдове, на която излагат съдържанието на страници от бележниците на председателя на Комисията за установяване и избягване на конфликт на интереси Филип Златанов, от които става ясно, че Комисията е била използвана като бухалка срещу политически опоненти и вътрешнопартийни дисиденти на управляващата партия ГЕРБ в предния мандат и че това е било правено под инструкциите на лице с инициали И.Ф., което от своя страна е действало по инструкция на лица с инициали Б.Б. и Ц.Ц.

След избухването на скандала, за който впрочем двамата обвинители казват, че не е нищо повече от търговия с влияние – Глава двадесет и шеста от Наказателния кодекс, депутатка от Партия ГЕРБ с инициали И.Ф. трябваше да напусне и парламента, и партията, за да не стои в прожектора на общественото внимание и да дразни народа.

Малко по-късно, ако си служа с лексиката на въпросната И.Ф. – този да се „удари”, друг да се „забави”, трети да бъде набеден, че има конфликт на интереси, без да има такъв, а президентът Плевнелиев да бъде защитен, въпреки че срещу него има подаден сигнал за конфликт на интереси, та, след целия този скандал са „ударени” и двамата прокурори. Така е „профилактирана” и прокуратурата, затова наблюдаващият прокурор иска за председателя на Комисията по избягване и установяване на конфликт на интереси условна присъда.

Слава Богу, първоинстанционният съд измива лицето на българската съдебна система (шум и реплики от ГЕРБ), като му дава ефективна присъда от три години и половина, затова че е укрил сигнал за конфликт на интереси при президента Росен Плевнелиев и същевременно е излязъл с решение за конфликт на интереси на неговата съветничка Димана Ранкова, въпреки че не я е предупредил за това.

Разбира се, защитата обжалва, защото не са разпитани лицата, инициализирани и вече идентифицирани в общественото съзнание. Защитата също така иска почерков анализ и графологична експертиза на оригиналите на двата тефтера – черния и червения, на въпросния Филип Златанов, чиято цел е да се види дали записките са водени от едно и също лице и дали това лице е подсъдимият.

На 25 септември, струва ми се в края на септември, започват делата пред Апелативния съд.РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Какъв е въпросът?

МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Защитата иска, първо, графологичната експертиза, и, второ, – да бъдат разпитани лицата Искра Фидосова, Бойко Борисов, Цветан Цветанов, Росен Плевнелиев и Цецка Цачева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ха?!

МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Следващото дело е насрочена на 16 октомври.

РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Имаш една минута!

МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Знам, че имам една минута.

На 30 септември със следователско постановление тефтерчетата са представени на един криминалист – Стефан Бенчев от Института по криминалистика на МВР, да направи експертизата. На 16 октомври той не я прави. Нямаме експертиза. Затова делата се отлагат за 20 ноември.

На 29 или 30 октомври следовател ги изисква от него. На 5 ноември той тръгва да ги носи, но на булевард „Монтевидео”, тоест близо до следствието, те някак си изчезват. Той не предупреждава веднага следствието, че е изчезнала папката с всички документи плюс тефтерчетата по въпросното дело. Нещо повече, криминалистът не отива да уведоми полицията, че е станал жертва на кражба. Той отива чак на другия ден и казва, че чантата му е изчезнала.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Задайте въпроса към господин Вучков.

МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Задавам въпроса към министър Вучков: първо, какви следствени действия са предприети срещу лицето Стефан Бенчев, което явно действа в интерес на петте лица, които изброих? Ако тефтерчетата не бяха изгубени, за тях опасността да се изправят на очна справка пред своя бивш служител на 20 ноември би била съвсем реална. Тук имаме интерес от осуетяване на делото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Ташева.

За отговор има думата министър Вучков. (Народни представители от ГЕРБ искат процедура по начина на водене.)МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Ще се опитам да отговоря съвсем коректно и точно по отношение на искането за изслушване, формулирано преди малко, спазвайки строго законово и конституционно определените ми правомощия от гледна точка единствено и само като ръководител на Вътрешното министерство, защото за добро или за лошо МВР не може да даде отговор на най-важните и големи въпроси по този изключително интересен случай, който очевидно представлява изключителен обществен интерес, включително и през последните 4-5 дни. Така че това, което бих могъл да направя пред Вас тук, е да споделя единствено информацията, която има във Вътрешното министерство, най-вече хронологията от тези няколко часа и дни от началото на седмицата и общо взето това, което се е случило като заявление за извършено посегателство върху лек автомобил в Шесто районно полицейско управление към Столичната дирекция на вътрешните работи.

Въпросът, който зададохте преди малко, госпожо Ташева, трудно мога да съчетая с моите конституционни правомощия в смисъл да отговоря на това. Мисля, че подобен въпрос трябва да разискваме малко по-късно, по време на парламентарния контрол – какви следствени действия са предприети срещу конкретно физическо лице, защо е назначена експертиза по това дело. Просто защото разследването, по повод на което у вещото лице са се оказали веществени доказателства, не се води от Вътрешното министерство.

Бих искал да направя важната корекция, че вещото лице в противоречие с това, което казахте преди малко, господин Бенчев – мисля, че това беше изяснено в неговите многобройни публични изяви през последните дни – не е служител на Вътрешното министерство. Когато аз разбрах за този случай в понеделник късно вечерта от една медийна публикация, във вторник сутринта при едно мое медийно участие в Националната телевизия, първото нещо, което веднага поисках да си изясня, обаждайки се на директора на НИКК – това е Институт по криминалистика и криминология към Вътрешното министерство, е дали това е служител на Вътрешното министерство, защото и служители на МВР, особено тези, които работят в НИКК, могат да се явяват в качеството на вещи лица, при това не само по наказателни, но по всички видове дела, само че там се явяват в ролята си не на служители на МВР, а в ролята си на лица, които притежават специални знания от областта на науката, изкуството или техниката. В случая се оказа, това е категорично, после и защото директорът на НИКК към МВР познава господин Бенчев, защото са били колеги, това лице е било дългогодишен служител на Вътрешното министерство. През 2007 г. напуска държавната си служба в МВР, защото е придобил право на пенсия поради навършване на пределна възраст – 60 години. Това е важно уточнение. В този смисъл това не е служител на Вътрешното министерство. Мисля, че в случая това е добре с оглед МВР да се предпази от каквито и да било спекулации по темата.

Ще прочета съвсем накратко пред Вас, няма да отнемам много време, обобщена справка, която ми беше предоставена снощи от Шесто районно полицейско управление към СДВР. Аз мога единствено да я прочета. Не мога да говоря от свое име, защото информацията по конкретното заявление, както и по водените досъдебни производства, водените съдебни производства, информацията за водените дела за прословутите тефтери „Златанов” не се съдържа във Вътрешното министерство. Тя се съдържа в различни звена от съдебната система – прокуратура, следствие, съд, където има висящи наказателни производства.

„На 5 ноември 2014 г. – чета справката от Шесто районно управление на СДВР – в 16,20 ч. след обяд в оперативната дежурна част към същото управление е прието обаждане по тел. 112 от Стефан Георгиев Бенчев със съответния ЕГН, който заявява, че е установил, че е спукана една от гумите на автомобила му. След това същият е оставил автомобила, паркиран на улицата до автобусната спирка, на която пише „Бузема”, и отишъл да търси вулканизатор, за да отремонтира своята спукана гума. След като се върнал е установил, че от задната седалка на автомобила липсва чанта с документи и сумата от около 200 лева. (Смях в БСП ЛБ). На Бенчев е зададен допълнителен уточняващ въпрос: „Какво точно липсва?”, на който същият отговаря – цитирам справката от Шесто районно управление – „сумата от около 200 лева, лични документи и разни други такива”. Бенчев е поканен в Шесто РПУ да заяви писмено за случилото се, след което той заявява, че не може да остави колата си със спукана гума, трябва да извика репатрак и ще дойде в Шесто РПУ на следващия ден – 6 ноември.”

„В проведения разговор – цитирам справката от Шесто РПУ – не се споменава за липсващи веществени доказателства, като продължителността му е 3 минути и 47 секунди.”

За случая на 6 ноември 2014 г. в Шесто РПУ на СДВР Стефан Бенчев със съответното ЕГН подава заявление с вх. № 49048/2014 г. по описа на Шесто РПУ, като в сведението писмено заявява за липса на сумата от 180 лева, тефтери тип „календар”, лични документи, документи за лек автомобил „Митцубиши” със съответния държавен контролен номер, експертизи на СРП (предполагам, че това е абревиатурата на Софийска районна прокуратура) и флашка.

На 10 ноември, понеделник, в Шесто РПУ е получен факс от Следствен отдел на Софийската градска прокуратура с рег. № 29 от 10 ноември, с който се изисква ксерокопие на горепосочената преписка, както и справка за извършените до момента оперативно издирвателни мероприятия за установяване на извършителя.

„Във факса не е упомената причина – цитирам справката на шефа на Шесто РПУ – за изискването му и не е посочена никаква допълнителна информация. Исканите документи са предоставени същия ден.”

На 11 ноември в сутрешните емисии – всички сме свидетели на това, включително и аз, е изнесена новината, че при горепосочената кражба са инкриминирани веществени доказателствени средства по дело от много голям обществен интерес. Материалите по преписката незабавно са докладвани на Софийска районна прокуратура (СРП) и с Постановление на Софийска районна прокуратура от 11 ноември е образувано досъдебно производство със съответния заявителски номер по описа на Шесто РПУ СДВР със съответния прокурорски номер срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл. 194, ал. 1 от Наказателния кодекс. Това е неквалифицираният, основният състав на кражба на чужди движими вещи.

На 12 ноември 2014 г. е било получено писмо от Софийска градска прокуратура, повтарям, на 12 ноември писмо от Софийска градска прокуратура, с което са изискани материалите по досъдебно производство с този заявителски номер по описа на Шесто РПУ. Досъдебното производство е занесено на ръка в Софийска градска прокуратура като при предаването му градският прокурор устно разпорежда до създаването на вътрешна организация да се преустанови провеждането на всякакви оперативно-издирвателни действия по конкретното досъдебно производство.

Мога да Ви уверя, че към настоящия момент досъдебното наказателно производство във връзка с кражбата от автомобила на господин Бенчев се намира в Софийска градска прокуратура. Благодаря за вниманието.ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към възможността народни представители от парламентарните групи да задават въпроси към изслушваното лице.

От името на Парламентарната група на ГЕРБ? Няма желаещи.

От името на Парламентарната група на БСП лява България?

Заповядайте.АТАНАС ЗАФИРОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Аз разбирам така приспивния тон, с който върви дискусията. Разбирам и нежеланието на колегите от ГЕРБ въобще да стигаме до такова изслушване, но въпреки всичко смятам, че дължим и като народно представителство, и като министър, Вие, господин Министър, дължите някакво обяснение на българското общество.

Вие дадохте един отговор чисто чиновнически, но аз мисля, че има и политически момент във всичко това. Вярвам, няма да отречете, че този въпрос е обсъждан и на заседание на Министерския съвет, така че едва ли отговорът трябва да се изразява само в една чиста статистика, механично представена пред народните представители.

Имам няколко конкретни въпроса към Вас:

Има ли въпросното тефтерче преписи на някакъв друг носител?

Министерството на вътрешните работи има ли достъп до тези преписи?

Бих искал да попитам каква е отговорността на вещото лице в конкретния случай? Един подвъпрос: Вие познавате ли лично въпросното вещо лице?

Защо въпросният господин все още е на свобода? Ходи по всички телевизии и дава противоречиви обяснения. Между другото, той даде и малко по-различно обяснение от това, което Вие прочетохте – какво го е принудило да се отдалечи от колата, но няма да изпадам в тези подробности.

Предвиждате ли процедура по детектор на лъжата с въпросното лице?

В крайна сметка, защо министърът на вътрешните работи научава от медиите какво се е случило с един от най-дискутираните документи в държавата – въпросното тефтерче „Златанов”?

По отношение на хронологията – смятате ли, че е нормално прокуратурата да научи четири или пет дни след случката?ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Зафиров. Имате право на един въпрос.

АТАНАС ЗАФИРОВ: Ще ползвам още един допълнителен въпрос. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дотук са минимум два или три.

За отговор – министър Вучков.МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, дори и да имам огромно желание да отговоря на част от тези въпроси, не бих могъл, защото нямам информация. Няма как и да имам.

Поставихте един конкретен въпрос – дали във въпросното тефтерче са се съдържали някакви преписи? Няма как да знам. Това е въпрос на конкретно досъдебно производство. Няма как министърът на вътрешните работи да знае по конкретно досъдебно производство – между другото, в МВР са над 200 хиляди годишно, дали има някакви преписи или няма. Това наистина е нещо, което и да искам, няма как да Ви го кажа – не само аз, като министър, всеки министър на вътрешните работи. Какво е имало там, какво е нямало, не зная, защото и МВР не е провеждало разследване във връзка с тези тефтери. Както Ви казах преди малко, изцяло в патримониума на съдебната власт са тези разследвания. Доколкото разбирам и аз от медиите, част от тях са в съдебна фаза, някои от тях са в – досъдебна.

Дали познавам вещото лице? Откровено казано, като го видях по телевизията вчера, нямам спомен някога да съм работил с него, защото аз съм бил следовател, но това беше преди 18-20 години. Около две години бях следовател, назначавал съм многобройни експертизи. Нямам спомен тогава да съм го ползвал като вещо лице. Наистина мога откровено да Ви заявя, че не познавам това лице. Ако наистина някога съм назначавал експертиза в ролята си на следовател, това е вече друг въпрос, но наистина нямам познанство с него, нито някакъв непосредствен контакт.

Защо не е разпитан? Пак Ви казвам, изредих хронологията, всички материали по досъдебното производство са в Софийска градска прокуратура. От изявления във Висшия съдебен съвет и в медиите разбирам, че ще се проведе досъдебно производство във връзка с прословутата кражба, дори не от разследващ полицай, дори, доколкото разбирам, не и от следовател, лично от съответен прокурор. Той ще извършва непосредствено процесуално-следствените действия, той ще прецени – наблюдаващият прокурор от районна или градска прокуратура, в рамките на едно обективно, всестранно и пълно разследване, кой какви процесуално-следствени действия ще извършва. Аз тук не мога да кажа дали ще бъдат разпитвани служители на МВР като свидетели или в други качества, дали въпросният господин Бенчев ще бъде разпитан и в какво качество, нито ми е ролята да правя обвинения, нито да правя внушения. Ще Ви моля да предпазите и Вътрешното министерство от някакви предварителни интерпретации по този повод. Нека прокуратурата да направи тази проверка. Тя е извън МВР и, слава Богу, че е така, за да се разбере каква е истината по случая.

Дали това лице ще бъде поканено на детектор на лъжата? Не мога да Ви отговоря по друг начин, както досега. Преценка на прокуратурата е какви следствени действия да се извършват. Между другото, подобно процесуално следствено действие – детектор на лъжата, в българското процесуално законодателство, а и в почти цялото световно няма, не съществува.

Защо разбирам от медиите? Отговорих в самото начало. Тук много важен е следният въпрос: дали Вътрешното министерство, дали СДВР, в частност Шесто РПУ, докато не излезе информацията в понеделник вечер, ако не се лъжа, в медийното пространство, са знаели, че в този конкретен случай със заявител господин Бенчев става дума за тези веществени доказателства – тефтерчетата „Златанов”. Това е ключов въпрос. Досега от цялата информация която имам – справката на телефон 112, справката на Шесто РПУ и СДВР, разбирам, че МВР до този момент изобщо не са знаели, не са били информирани, че става дума за това тефтерче „Златанов”. И аз в този период нямам основание да не вярвам на колегите от телефон 112, от СДВР и от Шесто РПУ. Просто нямам основание да не им вярвам и наистина Ви умолявам да не интерпретираме предварително каквито и да било информации.

Това са отговорите на въпросите, които ми бяха зададени досега.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи има ли въпроси? Няма.

Следва Парламентарната група на Реформаторския блок? Няма въпроси.

Следващата по големина парламентарна група е тази на Патриотичния фронт – въпроси? Няма.

Следва групата на БДЦ? Няма въпроси.

Наред е групата на „Атака”.

Заповядайте, госпожо Ташева.МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): Господин Министър, след справка и консултация с криминалисти, мога да Ви уверя, че пукането на гума, както те твърдят, е класическа схема за престъпление, за да бъде изваден шофьорът. Тя много лесно може да бъде инсценирана. Ние не разбираме какъв е този криминалист, пенсиониран при това, който, първо, изоставя толкова ценни веществени доказателства без надзор (шум и реплики в ГЕРБ), второ, забавя да сигнализира...


Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница