Писмено общуване Област на компетентностДата01.02.2017
Размер28.78 Kb.
Размер28.78 Kb.

МОДУЛ 2

Писмено общуванеОбласт на компетентност

Знания, умения и отношения

В резултат на обучението ученикът може:Четене


●· да разбира личен имейл/писмо, несложна делова и/или официална кореспонденция, информационен бюлетин, съобщение от средствата за масово осведомяване, блог, реклама, обява, програма или разписание, несложна техническа инструкция, интервю по актуална или позната тема, кратка статия от списание или вестник (вкл. читателско писмо или репортаж) по теми, свързани с всекидневието, с личните интереси или с профила на училището, адаптиран художествен или научнопопулярен

текст, когато са написани на стандартен език.

-----------------------------------------------------------------
●да разбира и да извлича основната информация от

различни в жанрово и стилово отношение текстове

(автентични, адаптирани или учебни).

-------------------------------------------------------------------

●да разбира и да извлича конкретна информация от

различни в жанрово и стилово отношение текстове (автентични, адаптирани или учебни).

--------------------------------------------------------------------

●да разбира в подробности съдържанието на различни в жанрово и стилово отношение текстове по познати теми (автентични, адаптирани или учебни).

●да използва набор от стратегии при четене на текстове от оригинални източници (напр. открива значението на нови думи и изрази в контекст, търси ключови/опорни думи, разчита на международна лексика, прави справка с речник и/или друг подходящ източник и др.).


Писане
Репродуктивно писане

●да води бележки по време на беседа, да прави план или резюме на прочетен текст, при сбит или по-подробен преразказ на чут или прочетен текст, да разработвапроектна задача, изискваща съставяне на писмен текст на база събрана информация от различни източници.

●да създава самостоятелно текст от определен тип

(жанр), съобразен с целта на общуването и поставената задача, потенциалния читател и комуникативната ситуация.

●да структурира правилно и логично изложението си или да следва логиката на оригиналния текст.

●да използва уместно езиковите средства, съобразявайки се с основните изисквания за писмено общуване и поставената задача по начин, който не възпрепятства разбирането.

●да прилага изучените езикови норми (вкл. за правопис и пунктуация).Продуктивно писане

●да попълва документация (формуляри, анкетни карти и др.), са съставя кратък автобиографичен текст по зададен модел, да води лична кореспонденция (картичка, писмо, покана, имейл), да съставя кратки информативни текстове (съобщения, бележки, обяви, анотации на книга или филм, доклади и др.), да прави описание на човек, предмет или място, да разказва случка, преживяване или събитие, да създава съчинение (есе) на тема от всекидневието или свързана с личните интереси, да прави презентация по позната тема от всекидневието или свързана с личните интереси.

●да създава самостоятелно текст от определен тип

(жанр), съобразен с целта на общуването, потенциалния читател и комуникативната ситуация, по опори или по модел.

●да структурира правилно и да построява логически

изложението си.

●да използва уместно богат набор от изучените езикови средства, като се съобразява с основните изисквания за писмено общуване и поставената задача.●да прилага изучените езикови норми (вкл. за правопис и пунктуация), без да затруднява разбирането.


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница