Покана за изразяване на интерес община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”Дата03.12.2017
Размер19.56 Kb.
Размер19.56 Kb.


ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС
Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция медиатор) по Проект „Социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip.

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
1.1. Основни изисквания


1.2. Специфични изисквания
Ще се счита за предимство:

  • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.


2. Условия на поканата
Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 17:00ч. на 19.06.2014г.
Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно процедурите, описани в указанието на Световна банка „Избор и наемане на Консултанти от заемополучатели на Световна банка” (последно издание) и в съответствие със следните критерии:
(1) специфичен опит, съответстващ на заданието - 30

(2) квалификации и компетентност за изпълнение на заданието - 70

Общо точки - 100

Заинтересуваните Консултанти могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник – петък) от 10:00 до 16:00 часа.


Документите могат да се изпращат:

- по електронен път на адрес: obnikolaevo@mail.bg

- на хартия на адрес: Област Стара Загора, Община Николаево, гр. Николаево 6190,

ул. „Георги Бенковски”№9

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница