Pr кампания – Велинград ПредисторияДата25.02.2017
Размер345.4 Kb.
Размер345.4 Kb.

PR кампания – Велинград

 pr кампания – велинградПредистория

Велинград е известен със своите минерални извори. Той е единственият български град, в който хората могат да използват лечебната сила на минералните води на три различни находища. Векове наред тези води са привличали в града гости от близо и далеч.

Въпреки това, общинското ръководство беше разтревожено, че гражданите на Велинград:


 • a) не познават качествата на минералните води и за това не използват пълно техните свойства да лекуват широко разпространени заболявания, и

 • б) вместо това те използват водите за битови нужди като миене на коли и домашна посуда на обществени места. От своя страна това намалява ценността на водите в очите на гостите на града.

Разгледайте цялото представяне на кампанията

Планиране и дизайн на кампаниятаЦели

 • Повишаване нивото на информираност на гражданите за качествата на различните минерални води и ползите от тях.

 • Информиране на гражданите за икономическата полза от минералната вода за самите тях.

 • Убеждаване на гражданите да не използват обществените минерални чешми за битови нужди като миене и пране.

Стратегия

Докато цели 1 и 2 бяха сравнително ясни (макар, че бяха нужни усилия, за да се създаде у хората интерес да се информират за водата), то по отношение на третата цел се стигна до заключението, че ще бъде трудно да убедим по-възрастните хора да променят поведението си. Предвид ограниченото време и средства, с които кампанията разполагаше, това можеше да се окаже сериозно предизвикателство. Направен бе изводът, че децата са по-склонни да променят навиците си и същевременно с това, чрез тях може да се упражни ефективен натиск върху родителите също да променят навиците си.Целеви групи

Макар, че децата трябваше да играят ключова роля, кампанията беше насочена към по-широка аудитория, а именно: • Деца

 • Нарушители, които живеят в близост до чешмите - Домакини, мъже, които си мият колите, младежи, които чупят чешмите

 • Представители на туристическата индустрия

 • Прочути / влиятелни хора

 • Специалисти по лечение с минерална вода

 • Граждани на Велинград

 • Mедии

Съобщения

1. Нашите минерални извори са уникални и притежават редица качества, за които си струва да научите. Разпространената информация включва:

2. Не трябва да използваме минералната вода за битови нужди на обществени места, защото:

 • това е незаконно

 • това намалява важността на изворите в очите на нашите гости

3. Нашата минерална вода е важен източник на приходи:

 • Информация за туристическата такса и за какво се използват приходите от нея

Тактики

Кампанията включваше голямо разнообразие от тактики и изпълнението им беше възможно, защото a) отделът за връзки с обществеността на община Велинград се състои от трима души и б) кампанията получи значителна подкрепа от проекта. • Изработване на брошури с информация за минералната вода

 • Изработване на лого на кампанията

 • Провеждане на конкурс за най-хубава чешма

 • Поставяне на карта на минералните чешми във Велинград

 • Поставяне на табели с информация за съдържанието и лечебните свойства на минералната вода на десет важни чешми във Велинград

 • Проучване сред гражданите на Велинград, което да установи валидността на съобщенията на кампанията

 • Провеждане на ученически конкурси, свързани с темата на кампанията (есе, рисунка, викторина)

 • Изработване и поставяне на специален стикер върху чешмите, който призовава хората да не използват минералната вода за битови нужди на обществени места

 • Скрита камера (организиране заснемането на граждани които използват водата неправомерно и представяне на материала в хумористичен вид)

 • Подготовка на информация за медиите (статистика на нарушенията, брошури, прес-съобщения за събитията на кампанията и др.)

 • Конкурс за най-добър журналистически материал по темата на кампанията

 • Организиране на празник на минералната вода

Прочетете стратегията на кампанията като PDF файл

Разгледайте цялото представяне на кампаниаята

Резултати

Значителният брой на гражданите, които участваха в кампанията е едно отлично постижение. Повече от 60 деца участваха в конкурса за рисунка, 100 други се включиха във викторината, в която се представиха 4 местни училища. Тези събития бяха излъчени по всички местни телевизии, което направи възможно достигането на информацията да широк кръг от хора. Около 5000 души присъстваха на фестивала на минералната вода, който се проведе за първи път във Велинград и беше реализиран с изключителната подкрепа на проекта. Информационната кампания е добър старт цялата общественост трябва да продължи да работи по проблема, ако искаме да постигнем трайна промяна в поведението на гражданите по отношение използването на минералната вода.

Медиите бяха толкова отзивчиви и позитивно настроени към всички инициативи, че беше решено да отпадне идеята за награждаване на най-добра медия, за да не обезкуражим останалите.

Заключителното проучване за оценяване на постигнатите от кампанията резултати показа, че същата е била много полезна за реализиране на цел номер едно: повишаване познанията на гражданите за минералната вода.

Брошурата, която беше издадена по проекта постигна изключителен успех, който подтикна общината към издаване на брошурата на английски език, за да може тя да бъде полезна и на чуждестранните гости на града. По време на викторината стана ясно, че децата бяха попили всеки детайл от информацията, публикувана в брошурата, а по време на фестивала на водата навсякъде се виждаха хора, които я четяха с интерес. Картата "По пътя на минералната вода" също стана изключително популярна.

Както се очакваше, цел номер три е трудно изпълнима, а именно редуциране използването на минерална вода за обществени нужди. Това не е изненадващо: Много по-лесно е да се подобри нивото на осведоменост, отколкото да се промени поведението. От друга страна, видима промяна в поведението е невъзможно да бъде постигната с краткосрочна кампания. Въпреки всичко, една информационна кампания е подготвителен елемент от въздействието върху промяната в поведението и това усилие ще трябва да се поддържа, ако желаем да намалим неподходящото използване на минералните извори.

Цел номер две не беше преследванa изцяло. Още в началото стана ясно, че икономическата изгода от минералната вода е малко, поне за болшинството от хората.

Както става ясно от отчета на общинския експерт по връзки с обществеността, кампанията се оказа изключителен професионален опит за общината при организиране и провеждане на кампании за връзки с обществеността.Разгледайте цялото представяне на компанията

Планиране и дизайн на кампанията

Предистория

Велинград е известен със своите минерални извори. Той е единственият български град, в който хората могат да използват лечебната сила на минералните води на три различни находища. Векове наред тези води са привличали в града гости от близо и далеч.

Въпреки това, общинското ръководство беше разтревожено, че гражданите на Велинград: a) не познават качествата на минералните води и за това не използват пълно техните свойства да лекуват широко разпространени заболявания, и б) вместо това те използват водите за битови нужди като миене на коли и домашна посуда на обществени места. От своя страна това намалява ценността на водите в очите на гостите на града.

В началото на кампанията беше извършено представително проучване, което потвърди тези опасения. В него се включиха 101 граждани на възраст от 15 до 70 години, приблизително равен брой мъже и жени. Изненадващо дори тези от хората, които бяха убедени в ползата от минералните води (66 души), бяха слабо информирани за техните качества. Повече от половината от същите не можаха да дадат конкретен отговор на въпроса колко вида минерална вода има във Велинград и кой вид вода за какво е подходяща за лечение.Изработване на план за кампанията

По време на двудневен семинар с участието на консултантите на програма МАСИП и още седем членове на Асоциацията на Специалистите по Комуникации от Общините (АСКО), беше изработен следния план за провеждане на кампанията.Цели

 • Повишаване нивото на информираност на гражданите за качествата на различните минерални води и ползите от тях.

 • Информиране на гражданите за икономическата полза от минералната вода за самите тях.

 • Убеждаване на гражданите да не използват обществените минерални чешми за битови нужди като миене и пране.

Стратегия

Докато цели 1 и 2 бяха сравнително ясни (макар, че бяха нужни усилия, за да се създаде у хората интерес да се информират за водата), то по отношение на третата цел се стигна до заключението, че ще бъде трудно да убедим по-възрастните хора да променят поведението си. Предвид ограниченото време и средства, с които кампанията разполагаше, това можеше да се окаже сериозно предизвикателство. Направен бе изводът, че децата са по-склонни да променят навиците си и същевременно с това, чрез тях може да се упражни ефективен натиск върху родителите също да променят навиците си.Целеви групи

Макар, че децата трябваше да играят ключова роля, кампанията беше насочена към по-широка аудитория, а именно: • Деца

 • Нарушители, които живеят в близост до чешмите - Домакини, мъже, които си мият колите, младежи, които чупят чешмите

 • Представители на туристическата индустрия

 • Прочути / влиятелни хора

 • Специалисти по лечение с минерална вода

 • Граждани на Велинград

 • Mедии

Съобщения

1. Нашите минерални извори са уникални и притежават редица качества, за които си струва да научите. Разпространената информация включва:

 • Кой вид вода какви болести лекува

 • Защо водата помага (химически състав и др.)

 • Брой на изворите и многобройни исторически факти, свързани с тях

2. Не трябва да използваме минералната вода за битови нужди на обществени места, защото:

 • това е незаконно

 • това намалява важността на изворите в очите на нашите гости

3. Нашата минерална вода е важен източник на приходи:

 • Информация за туристическата такса и за какво се използват приходите от нея

Tактики

Кампанията включваше голямо разнообразие от тактики и изпълнението им беше възможно, защото a) отделът за връзки с обществеността на община Велинград се състои от трима души и б) кампанията получи значителна подкрепа от проекта. 1. Изработване на брошури с информация за минералната вода

 2. Изработване на лого на кампанията

 3. Провеждане на конкурс за най-хубава чешма

 4. Поставяне на карта на минералните чешми във Велинград

 5. Поставяне на табели с информация за съдържанието и лечебните свойства на минералната вода на десет важни чешми във Велинград

 6. Проучване сред гражданите на Велинград, което да установи валидността на съобщенията на кампанията

 7. Провеждане на ученически конкурси, свързани с темата на кампанията (есе, рисунка, викторина)

 8. Изработване и поставяне на специален стикер върху чешмите, който призовава хората да не използват минералната вода за битови нужди на обществени места

 9. Скрита камера (организиране заснемането на граждани които използват водата неправомерно и представяне на материала в хумористичен вид)

 10. Подготовка на информация за медиите (статистика на нарушенията, брошури, прес-съобщения за събитията на кампанията и др.)

 11. Конкурс за най-добър журналистически материал по темата на кампанията

 12. Организиране на празник на минералната вода

Изпълнение на стратегията и резултати

Критерии за оценка на кампанията

 • Статистика за броя на участниците във викторината и конкурсите

 • Анкета за установяване нивото на познания

 • Статистика на нарушенията

 • Анкета, която да установи промяната в отношението и познанията на гражданите за минералната вода

 • Медиен преглед

Реализация

Някои тактики се оказаха по-трудни за реализация от други и не бяха реализирани, в това число конкурса за най-добър журналистически материал по темата на кампанията, скритата камера и конкурса за най-хубава чешма (за повече детайли виж отчета на общинския специалист по Връзки с обществеността). Важно е да се отбележи, че по-голямата част от дейностите бяха изпълнени успешно, по начин, по който бяха планирани.Резултати

Значителният брой на гражданите, които участваха в кампанията е едно отлично постижение. Повече от 60 деца участваха в конкурса за рисунка, 100 други се включиха във викторината, в която се представиха 4 местни училища. Тези събития бяха излъчени по всички местни телевизии, което направи възможно достигането на информацията да широк кръг от хора. Около 5000 души присъстваха на фестивала на минералната вода, който се проведе за първи път във Велинград и беше реализиран с изключителната подкрепа на проекта. Информационната кампания е добър старт цялата общественост трябва да продължи да работи по проблема, ако искаме да постигнем трайна промяна в поведението на гражданите по отношение използването на минералната вода.

Медиите бяха толкова отзивчиви и позитивно настроени към всички инициативи, че беше решено да отпадне идеята за награждаване на най-добра медия, за да не обезкуражим останалите.

Заключителното проучване за оценяване на постигнатите от кампанията резултати показа, че същата е била много полезна за реализиране на цел номер едно: повишаване познанията на гражданите за минералната вода. (за повече информация виж проучването и резултатите).

Брошурата, която беше издадена по проекта постигна изключителен успех, който подтикна общината към издаване на брошурата на английски език, за да може тя да бъде полезна и на чуждестранните гости на града. По време на викторината стана ясно, че децата бяха попили всеки детайл от информацията, публикувана в брошурата, а по време на фестивала на водата навсякъде се виждаха хора, които я четяха с интерес. Картата “По пътя на минералната вода”също стана изключително популярна.

Както се очакваше, цел номер три е трудно изпълнима, а именно редуциране използването на минерална вода за обществени нужди. Това не е изненадващо: Много по-лесно е да се подобри нивото на осведоменост, отколкото да се промени поведението. От друга страна, видима промяна в поведението е невъзможно да бъде постигната с краткосрочна кампания. Въпреки всичко, една информационна кампания е подготвителен елемент от въздействието върху промяната в поведението и това усилие ще трябва да се поддържа, ако желаем да намалим неподходящото използване на минералните извори.Цел номер две не беше преследване изцяло. Още в началото стана ясно, че икономическата изгода от минералната вода е малко, поне за болшинството от хората.

Както става ясно от отчета на общинския експерт по връзки с обществеността, кампанията се оказа изключителен професионален опит за общината при организиране и провеждане на кампании за връзки с обществеността.Материали на кампанията: Лого, Стикер и Брошура

Лого на кампанията

click on image to open full copy in new window

 

Стикер

Поставян върху чешмите и призоващ хората да не използват минералната вода за битови нужди на обществени места

click on image to open full copy in new window

 

Брошура на кампаниятаЛицева страна (натиснете върху картинката, за да я видите цялата)

click on image to open full copy in new window

Гръб (натиснете върху картинката, за да я видите цялата)

click on image to open full copy in new window

Викторина

През юни 2003г. беше организирана викторина с участието на четири отбора от четири училища във Велинград. Целта беше да се създаде мотивация у децата да научат повече за минералната вода, като им се даде възможност да покажат знанията си в конкуренция със свои връстници. Организаторите разчитаха на силната подкрепа на медиите, които да направят възможно достигането на съобщенията на кампанията до повече хора, които от своя страна да научат повече за минералните води. Викторината се оказа изключително добра тактика за фокусиране вниманието на децата (13-19 год.) върху съобщенията на кампанията.Събитието

С помощта на своите учители, децата се подготвиха за участие във викторината, която беше излъчена на запис по местната телевизия. В резултат на това всички отбори бяха много добре подготвени.

Участниците бяха подкрепяни от своите учители, родители и съученици, така че образователния ефект на викторината не беше ограничен само върху отборите. Повече от 100 души присъстваха на състезанието и атмосферата в залата беше изпълнена с напрежение.

Отборите бяха облечени с разноцветни тениски с логото на кампанията. Това създаде допълнително настроение и беше особено интересно за телевизионните камери.

Водеща на викторината беше една от участничките в ученическия парламент на Велинград и това допълнително помогна за приобщаването на децата към кампанията.

Четиричленно жури оценяваше отговорите. Членовете на журито бяха внимателно подбрани и имаха нужната квалификация в областта на науката, балнеологията или историята. Това беше от голямо значение, тъй като форматът на въпросите беше отворен.Въпросите на викторината

Викторината се проведе на четири кръга от по четири въпроса. Участниците сами изтегляха въпросите и разполагаха с три минути за отговор. Щом отборът, който е на ред приключи, останалите отбори имаха думата за допълнения. Въпросите включваха история и легенди за водата, както и ползите от нея и състава на водата в различните извори. Отвореният формат на въпросите трябваше да мотивира децата да потърсят допълнителна информация, към тази предоставена от кампанията.Реакцията на медиите

Общо пет местни медии, две кабелни телевизии и три вестника отразиха събитието. Всички те подкрепиха целите на кампанията за повишаване нивото на информираност за минералната вода.Уроци

Младите хора харесват съревнованието и се готвят сериозно за него

Подробните отговори показаха, че децата са се подготвили отлично. Нивото на подготовката им беше доказателство, че участието в съревнованието за тях е по-важно от самата награда – едномесечни карти за безплатно посещение на общинския минерален плаж. Допълнителна мотивация за тях да се представят добре беше и факта, че местната телевизия излъчи пълен запис на викторината.Отвореният формат на въпросите създава опасност от неяснота в критериите за оценка.

Отвореният формат наистина мотивира децата да четат повече. Той обаче не предполага ясно и недвусмислено определяне на верни и грешни отговори. Това даде възможност на публиката (която далеч не беше безпристрастна), да критикува някои от решенията на журито. Тъй като отговорите бяха много подробни и често изпълнени с научни и медицински факти, присъстващите не разполагаха с достатъчно познания и не разбираха защо някои отговори получиха повече точки от други.Подготовката на журито е много важна

Членовете на журито често се спускаха в специализирани обяснения. Щеше да е по-добре, предвид различните им специалности и трудността от оценяване на отворените въпроси, ако те се бяха срещнали предварително и бяха уточнили критериите, които ще следват. На практика се получи така, че журито имаше разногласия по колко точки да присъди на някои въпроси.Учителите приеха подготовката прекалено сериозно

Учителите очевидно бяха приели съревнованието между различните училища много сериозно и бяха положили много труд, за да подготвят децата. За съжаление преподавателите на отбора, който се представи най-слабо, много се разстроиха и започнаха да оспорват решенията на журито.Добрата организация е много важна

Макар, че членовете на журито бяха подбрани предварително, никой не се погрижи да потвърди участието им непосредствено преди викторината. В резултат се оказа, че единият от членовете е забравил за ангажимента си и се присъедини към колегите си по-късно. За щастие той се оказа наблизо и се яви бързо.Конкурс за детска рисунка

Конкурс за детска рисунка по темата на кампанията беше организиран през май 2003г. Целите бяха три: 1. децата да бъдат включени в кампанията с надеждата, че те ще повлияят на нагласите и поведението на своите родители,

 2. да се създаде положително отношение към кампанията,

 3. да се даде възможност на медиите за по-задълбочени публикации по темата.

Събитието

Конкурсът беше обявен на 7 май в местните медии и в училищата, с помощта на преподавателите по изобразително изкуство. Децата имаха срок от две седмици (до 20 май), да предадат рисунките си.

62 деца от 4-ти до 8-ми клас участваха в конкурса.

Рисунките бяха оценени от тричленно жури в състав: местен художник, директора на Художествената галерия и уважаван учител по изобразително изкуство.

Всички рисунки бяха рамкирани и изложени в Художествената галерия за един месец. Победителите получиха парични награди : 50 лв за първо място, 30 лв за второ и 20 лв за трето място.

Повечето рисунки бяха толкова хубави, че журито взе решение да присъди 9 поощрителни награди – тениски с логото на кампанията.Церемонията

Връчването на наградите се състоя в Художествената галерия, придружено от откриването на детската изложба. Залата беше пълна, присъстваха много от участниците в конкурса и техните учители, както и представители на общинското ръководство. Общинският експерт по връзки с обществеността откри церемонията, като обясни целите на конкурса и повтори основните съобщения на кампанията. Общината беше осигурила музика и цялостното настроение беше празнично. Накрая децата облякоха тениските с логото на кампанията и си направиха обща снимка с кмета на общината.Реакцията на медиите

Всички местни медии с изключение на един вестник присъстваха на церемонията и всички публикуваха подробни материали, които включваха части от речта на общинския експерт по връзки с обществеността, както и съобщенията на кампанията. Една от местните телевизии включи в репортажа си интервю с носителя на втора награда, който не само изрази щастието си от наградата, но и подчерта, че минералната вода е много важна за жителите на Велинград.Представяне на брошурата

По време на церемонията се състоя и официалното представяне на брошурата. Тя беше възприета много добре, хората я четяха с интерес. Кметът също беше много впечатлен и изрази желание Общината да осигури финансирането на превода на брошурата на Английски език, за да достигне тя и до чуждестранните гости на града.Уроци

Постарайте си да организирате събитието във време, удобно за всички желаещи да участват

Първоначалният план на кампанията включваше и конкурс за есе сред по-големите ученици, като наградите бъдат връчени на обща церемония. За съжаление конкурса съвпадна с края на учебната година, децата бяха много заети и нямаше достатъчно участници. За това срокът за подготовка на есетата беше удължен с още две седмици и беше определена нова дата за награждаването. Конкурсът беше още веднъж рекламиран в медиите и с помощта на училищната система.Предварително уточнете кой ще бъде допуснат до участие

Получи се така, че първа награда спечели дъщерята на председателя на Общинския Съвет. Макар че нейната рисунка беше много добра, подобен резултат от конкурса можеше да доведе до подозрение в критериите на журито. Още повече, че самото дете не присъстваше на церемонията и наградата беше връчена на бащата. Добре би било при други такива събития роднините на организаторите да не бъдат допускани до участие.Информирайте предварително ключовите участници и потвърдете присъствието им

Въпреки, че победителите в конкурса не бяха уведомени предварително за резултатите, също така те не бяха уведомени непосредствено преди събитието за обявяване на наградите. По тази причина дори носителят на първа награда беше забравил за събитието и не се яви да си получи наградата.Фестивал на минералната вода

Целта на фестивала на минералната вода беше да се покаже уважение към минералната вода на Велинград и да се поднесе информация за нея по забавен и интересен начин. Интересен е факта, че въпреки, че градът има много фестивали, включително и един, посветен на картофите, досега не е имало фестивал, посветен на минералната вода.Събитието

Програмата на фестивала беше много амбициозна и атрактивна, насочена към хора от всички възрасти.

Събитието беше финансирано от Община Велинград, която осигури необходимите средства за реализирането на фестивала от своя собствен бюджет, както и с помощта на местни спонсори.

Първата част на програмата включваше разнообразни инциативи за хора от всички възрасти: състезателни танци, състезания по плуване, ревю на стари бански костюми от миналия век, представено от професионални модели. През втората част на програмата много хора се присъединиха към фестивала, за да празнуват със своите любими поп групи. (За повече подробности, виж програмата)

Съобщенията на кампанията се разпространяваха наоколо посредством брошури, шапки, чрез въпросите и отговорите, които задаваха водещите по време на състезанията. По време на фестивала беше организирана дегустация на минерална вода за определяне на минерален извор на годината.Медии

Всички медии в града участваха много активно в информирането на обществеността за събитието преди и след неговото провеждане. Предаваха се съобщенията на кампанията и се изказа всеобщото задоволство както на гражданите, така и на гостите на града от идеята да се празнува празник на минералната вода.Резултати

Фестивалът на минералната вода постигна излючителен успех, успявайки да привлече 5000 участници. Млади и стари се забавляваха на разнообразната програма.

Независимо от факта, че генералната репетиция не беше направена изцяло (някои от изпълнителите са големи имена в шоу бизнеса и пристигнаха малко преди изпълненията си), програмата беше изпълнена гладко.

Разнообразната програма изискваше много добра координация и поради тази причина се разработиха подробни планове със задачите, кой и в какъв срок трябва да ги изпълни, за да се осигури перфектното изпълнение на поставените задачи.

През първата част на програмата навсякъде можеха да се видят хора, четящи брошурата. По този начин те се оказаха добре подготвени да отговорят на въпросите на водещите и да се състезават за награди като фланелки и шапки с логото на кампанията.

Както споделя общинският екперт по Връзки с обществеността, организирането на фестивала се е оказало ценен опит в организирането на важни събития. 

Meдиен мониторинг

Общи публикации за кампанията


Събитие и цел

Нашето съобщение

Публика

Mедия и вид отразяване

Важни съобщения

Повишаване нивото на информираност за минералната вода Информация за икономическия ефект на минералната вода върху жителите на града. Да убедим гражданите да не ползват минерална вода за битови нужди на обществени места.

Нашите минерални извори са уникални.

Не трябва да перем и мием с минерална вода на обществено място, защото това ни излага пред гостите на града и защото е забранено

Минералната вода ни носи пари


Младежи
Обща

Темпо, местен всекидневник

Описание на кампанията, нейните цели и тактики. Цитат от общинския PR, че целта на кампанията е да повиши уважението към минералната вода. Предложение на д-р Попова за създаване на питеен павилион във Велинград. Снимка от пресконференцията

 

ВикторинатаСъбитие и цел

Нашето съобщение

Публика

Mедия и вид отразяване

Важни съобщения

Повишаване нивото на информираност за минералната вода. Да убедим гражданите да не ползват минерална вода за битови нужди на обществени места.

Нашите минерални извори са уникални. Не трябва да перем и мием с минерална вода на обществено място, защото това ни излага пред гостите на града и защото е забранено. Минералната вода ни носи пари

Младежи Обща

Чепинец, местен седмичник

Чепинец, местен седмичник Ще се проведе викторина в рамките на кампанията Информация за мястото на провеждане и членовете на журито. Целта на викторината е да повиши знанията на децата за най-голямото богатство на Велинград

 

 

Обща

Темпо, местен седмичник

Проведе се викторина за минералната вода. Отборите бяха облечени с тениски с логото на кампанията. Децата бяха много добре подготвени по въпроси за качествата и ползите на минералната вода, история и легенди свързани с нея. Имаше недоволство от решенията на журито. Информация за наградите

 

 

Обща

Темпо, местен седмичник

Един от отборите участници във викторината протестира срещу решенията на журито с открито писмо до вестника

 

Конкурс за рисунка и есеСъбитие и цел

Нашето съобщение

Публика

Mедия и вид отразяване

Важни съобщения

Повишаване нивото на информираност за минералната вода. Да убедим гражданите да не ползват минерална вода за битови нужди на обществени места.

Нашите минерални извори са уникални

Обща Младежи

Темпо, местен седмичник

Съобщение за конкурс за есе и рисунка, Лого на кампанията

 

 

Обща

Темпо, местен седмичник

Общината откри изложба с рисунките от конкурса, Информация за раздадените награди

 

 

 

Новини, местен вестник

През тази седмица ще бъде открита изложба с рисунките от конкурса

 

 

 

Темпо, местен седмичник

Приключи и конкурса за есе, информация за раздадените награди. Откъси от три есета, в които децата говорят за ползата от минералната вода и колко ценна е тя за Велинград

 

Празника на минералната водаСъбитие и цел

Нашето съобщение

Публика

Mедия и вид отразяване

Важни съобщения

Повишаване нивото на информираност за минералната вода. Да убедим гражданите да не ползват минерална вода за битови нужди на обществени места.

Нашите минерални извори са уникални. Не трябва да перем и мием с минерална вода на обществено място, защото това ни излага пред гостите на града и защото е забранено

Обща

Темпо, местен седмичник

Кампанията завърши с празник на минералната вода. Цитат от кмета за значението на минералната вода за Велинград. Описание на концерта. Снимка от празника

 

 

Обща

Чепинец, местен седмичник

Празникът на минералната вода ще сложи край на кампанията. Информация за целите на кампанията. Информация за другите събития от кампанията

 

 

Обща

Новиниобластен вестник

Във Велинград се проведе празник на водата, който сложи край на важна общинска кампания. Информация за целите на кампанията. Кампанията останови, че туристите знаят повече за лечебните качества на велинградската вода от местните хора. Раздавана беше информационна брошура за водата. Снимка от празникаКампания за връзки с
Обществеността

http://files.asko-bg.com/mgi_cd/images/logos/velingrad.jpg
Община
Велинград


Телевизионно отразяване

 


Конкурси за рисунка и есе

http://files.asko-bg.com/mgi_cd/images/velingrad/tv_1.jpg

http://files.asko-bg.com/mgi_cd/images/logos/spacer.gif

Новинарски репортаж за началото на кампанията и обявяването на конкурсите по местната телевизия.

 • http://files.asko-bg.com/mgi_cd/images/logos/xvid.gif
  XviD видео


 • http://files.asko-bg.com/mgi_cd/images/logos/flash.gif
  Flash видео


 • http://files.asko-bg.com/mgi_cd/images/logos/mpeg.gif
  MPEG видео


 

Стикери и информационни табла

http://files.asko-bg.com/mgi_cd/images/velingrad/tv_2.jpg

http://files.asko-bg.com/mgi_cd/images/logos/spacer.gif

Новинарски репортаж за началото на кампанията по повишаване нивото на информираност за минералната вода по местната телевизия.

 • http://files.asko-bg.com/mgi_cd/images/logos/xvid.gif
  XviD видео


 • http://files.asko-bg.com/mgi_cd/images/logos/flash.gif
  Flash видео


 • http://files.asko-bg.com/mgi_cd/images/logos/mpeg.gif
  MPEG видео


 

Викторина

http://files.asko-bg.com/mgi_cd/images/velingrad/tv_6.jpg

http://files.asko-bg.com/mgi_cd/images/logos/spacer.gif

Любителски репортаж за събитието.

 • http://files.asko-bg.com/mgi_cd/images/logos/xvid.gif
  XviD видео


 • http://files.asko-bg.com/mgi_cd/images/logos/flash.gif
  Flash видео


 • http://files.asko-bg.com/mgi_cd/images/logos/mpeg.gif
  MPEG видео


 

Туристически карти

http://files.asko-bg.com/mgi_cd/images/velingrad/tv_3.jpg

http://files.asko-bg.com/mgi_cd/images/logos/spacer.gif

Репортаж за събитието в местния телевизионен канал.

 • http://files.asko-bg.com/mgi_cd/images/logos/xvid.gif
  XviD видео


 • http://files.asko-bg.com/mgi_cd/images/logos/flash.gif
  Flash видео


 • http://files.asko-bg.com/mgi_cd/images/logos/mpeg.gif
  MPEG видео


 

Фестивал на минералната вода

http://files.asko-bg.com/mgi_cd/images/velingrad/tv_4.jpg

http://files.asko-bg.com/mgi_cd/images/logos/spacer.gif

Репортаж за събитието в местния телевизионен канал.

 • http://files.asko-bg.com/mgi_cd/images/logos/xvid.gif
  XviD видео


 • http://files.asko-bg.com/mgi_cd/images/logos/flash.gif
  Flash видео


 • http://files.asko-bg.com/mgi_cd/images/logos/mpeg.gif
  MPEG видео


 

Резултати и анализи

http://files.asko-bg.com/mgi_cd/images/velingrad/tv_5.jpg

http://files.asko-bg.com/mgi_cd/images/logos/spacer.gif

Репортаж за заключителния етап на кампанията по местния телевизионен канал.

 • http://files.asko-bg.com/mgi_cd/images/logos/xvid.gif
  XviD видео


 • http://files.asko-bg.com/mgi_cd/images/logos/flash.gif
  Flash видеоКакво знаем за минералната вода

Анкета проведена на територията на ВелинградАнкетирани:

 • Брой на анкетираните: 101

 • Възраст: 15 - 70

 • Пол: равен брой жени и мъже

 • Социален статус: разнообразен

Въпроси и резултати:

1. Използвате ли минерална вода?

 • ДА – 92

 • НЕ - 3

2. Ако да, за какво?

Хората използват минералната вода за пиене и къпане,по-рядко за пране. Единици са тези, които използват водата за лечение.3. Според Вас колко вида минерална вода има на територията на Велинград?

Разнообразни са отговорите на въпроса. Най-честият отговор е посочване на някакъв брой от 90 до 3-4. Чест отговор е много. Единици от анкетираните групират водите според химическия им състав или според името на извора от който извират.4. Вярвате ли че минералната вода лекува различни болести?

 • Да, убеден съм: 66

 • По-скоро да: 27

 • Не, не съм убеден: 7

5. Знаете ли какви болести трябва да се лекуват с минералната вода във Велинград.

60 не са информирани, а 40 дават конкретен отговор и посочват 1 до 5 болести6. Знаете ли кой вид вода какви болести лекува?

9 души дават конкретен отговор на този въпрос, а 92 души отговарят не, или да без да конкретизират.Анализи

7 души не са убедени, че минералната вода лекува болести. Повечето са жени, на възраст 26-52 години, с разнообразен социален статус. Тези хора използват водата предимно за миене и къпане. Нямат информация за видовете минерална вода и как точно се използва за лечение. Дават разнообразни отговори на въпроса колко вида са минералните води, но никой не посочва верен брой.

27 души дават отговор “по скоро да”, на въпроса дали вярват, че минералната вода лекува болести. Повечето са жени, от всички възрастови групи.Около една трета от тях не знаят за какво и как точно се използват различните води във Велинград, нито колко са.

Използват водата предимно за пиене, както и за пране и къпане. Около две трети от тях са информирани в различна степен какви групи заболявания могат да се лекуват с водите на Велинград. Най-често даваните отговори са бъбречни, гинекологични, заболявания на двигателния апарат. Повечето хора посочват 1 до 3 заболявания. 4 души посочват повече заболявания.

2-ма души имат информация коя вода за какви болести се използва, но информацията им е частична и непълна. И двете са жени на 66 и 40 години, с добро образование.

66 души дават отговор”да убеден съм” на въпроса дали вярват че минералната вода лекува болести. Повече от половината от тях не посочват конкретен отговор колко вида минерална вода има във Велингард и кой вид за какви болести се използва. Получените отговори на тези въпроси са да, не, много, всички. Хората са от всички възрасти, равен брой жени и мъже.

25 от тези хора могат да посочат от 1 до 3 заболявания, в редки случаи до 5, които могат да се лекуват с водите във Велинград. Най-често срещаните отговори са бъбречни, гинекологични, стомашно чревни, артрити. Тези хора не са информирани кои води точно за какви болести се използват. Хората са от всички възрастови групи, равен брой жени и мъже.

Само 7 души знаят не само за какви болести може да се използват водите във Велинград, но и с какви води кои болести лекуват. Те са жени 45-56 години, служители или пенсионери. Посочват отделните извори във Велингарад и изреждат заболявания които се лекуват там.

Проучване сред гостите на Велинград

Колко важни за туристите са водите на Велинград?

През месец юли община Велинград анкетира 96 туристи и резултатите потвърдиха убеждението на всички, че хората, които посещават Велинград са твърдо убедени в лечебните качества на местните минерални извори.Резултати

 • 83% от анкетираните са в града, за да ползват процедури с минерална вода.

 • 95% от тях намират ефект в следствие на процедурите.

 • 95% биха препоръчали процедурите на семейството си, роднини и приятели.

 • Почти половината от анкетираните –47% бяха виждали местни хора да използват водата за битови нужди. 54% от тях не са се впечатлили от това, а 24% са останали по-скоро неутрални.

 • 50% посещават Велинград за първи път, което потвърждава факта, че магията на минералната вода днес е не по-малко силна отколкото е била в миналото.

Поради факта, че 93% от анкетираните се интересуват да научат повече за историята на минералната вода, резултатите от това проучване накараха община Велинград да вземе решение за издаване на информационната брошура за минералната вода и на английски език.

Резултатите от проучването бяха предоставени на медиите.Финално проучване и оценки

Резултати от анкета за установяване ефективността на кампанията за връзки с обществеността:“Да пазим живата вода”.

Проучването беше осъществено по време на Празника на Минералната вода, който постави края на кампанията. Събитието беше огромно, в него се включиха повече от 5,000 души, включително гости от Пловдив и други близки населени места. Повечето от тях бяха привлечени преди всичко от прочутите участници в концерта. По тази причина събитието беше насочено към много по-широка аудитория от таргет групите на кампанията. Въпросите целяха преди всичко да установят промените в нивото на разбиране на проблема като резултат от кампанията.Обобщение на резултатите

 • 64% от запитаните по време на празника заявиха, че са научили повече за минералната вода по време на тримесечната кампания на Общината “Да пазим живата вода”.

 • Голямо мнозинство от тях, 91% смятат, че тази нова информация е полезна и интересна.

 • Дори и тези, които казват, че не са научили нищо по време на кампанията, може би са били повлияни от нея повече, отколкото предполагат. Не по-малко от 79% от тях заявяват, че сега са по-склонни, отколкото преди три месеца, да повярват в лечебните качества на минералните води във Велинград.

 • 78% от хората, които са научили нещо ново за водата в последните месеци, могат да изброят три заболявания, които могат да се лекуват с минерална вода. В допълнение, 33% oт хората, които не са научили нищо през трите месеца на кампанията, също изброиха някои от известните качества на велинградските води. Tези факти показват, че някои от хората, които твърдят, че не са научили нищо ново в последните месеци, всъщност са били добре информирани.

 • Голямо мнозинство от запитаните осъждат използването на минералната вода за битови нужди на обществени места. 84% от хората, които са получили нова информация от кампанията, не одобряват използването на водата за битови нужди на обществени места.

Участници в анкетата

В представителното изследване участваха 67 души.

61% от запитаните са жени. 37% oт запитаните са на възраст 15-20г., 19% са на възраст 20 – 30г., 13% са на възраст 30 – 40г., 15% са на възраст 40 – 50г и 16% са по-възрастни от 50г.

а може би щеше още по-широко да популяризираме това, което правим и те щяха да се чувстват по-ангажирани към цялата кампания.Викторина

Когато започнахме подготовката за викторина сред учениците най-напред се опитахме да изясним регламента за участие. Беше ни трудно да възстановим как точно са протичали викторините, когато самите ние сме участвали в тях. Може би в самото начало трябваше да се обърнем за помощ към някое от училищата.

Грешка от наша страна беше, че от всички средни училища в града ние посочихме четирите , които да участват. Трябваше да го направим чрез жребий между всички училища. Така нямаше да има обидени и пренебрегнати, както се случи с училището по дървообработване. Другата ни грешка при викторината беше, че членовете на журито не бяха събрани предварително, за да изяснят помежду си механизма на гласуване.

Според мен освен въпросите, ние трябваше да подготвим и отговорите им и да ги предоставим на всички отбори. Тяхната задача щеше да се състои в това да ги научат и да се стремят да ги представят гладко и за малко време. Беше посочена литература и всеки трябваше да се подготвя сам. В този случай обаче дори и журито, което се състоеше от специалисти в различните области се оказа не съвсем компетентно по всички въпроси. Хубавото тук беше, че в едно от училищата преди нашата викторина се проведе вътрешна, за излъчване на по-добрия отбор. Така те отчетоха едно свое мероприятие, а освен това бяха сигурни в знанията на отборa си.

Иначе мероприятието протече интересно. Отборите бяха облечени с тениски в различни цветове, които след това им подарихме. Установихме, че учениците бяха подходили много сериозно и бяха добре подготвени, правеха допълнения към отговорите на другите отбори, спореха разпалено. От името на общината подарихме на четиримата участници от отбора победител безплатни едномесечни карти за посещение на централния минерален плаж.

Конкурси за есе и рисунка

Тъй като една от основните ни целеви групи бяха младите хора обявихме сред тях конкурси за рисунка и есе, като този за есета обявихме за учениците от горния курс, а за рисунка сред по-малките. Оказа се, че участниците в първия конкурс бяха по-малко тъй като в съответния период те се готвеха за края на учебната година, а освен това в същия момент в града бяха обявени още няколко конкурса.

Към конкурса за рисунка беше проявен огромен интерес. В него участваха деца от почти всички училища, а за журито беше изключително трудно да определи най-добрите. Затова ние решихме освен обявените вече награди да раздадем и много поощрителни. С рисунките беше уредена изложба в градската художествена галерия.

Телевизионен клип

Този продукт беше съвместна работа с колегите от телевизия “Братя Бееви”. След като направихме сценария и обяснихме какво искаме, компютърния специалист на телевизията изработи клипа, който даже след края на кампанията продължи да се излъчва по тяхната телевизия, абонати на която са много жители на общината. В клипа включихме и много стари архивни кадри от документалния филм “Царица на плажа”, който разказваше за първия по рода си такъв конкурс във Велинград през 30-те години. Филмът любезно ни бе предоставен от Историческия музей. Сигурни сме, че това направи телевизионния клип освен полезен за нашите цели и по-интересен за зрителите.Туристическа карта “По пътя на живата вода”

Такива табла с размери 1.30 /1 м поставихме в центровете на трите квартала. Те оказват местонахождението на всички чешми от които тече минерална вода. Направихме го най-вече за почиващите, които разполагат с време и могат ако желаят да правят обиколка и да опитват водата от различните находища. Още при монтирането им установихме, че туристите ги одобряват и разглеждат с интерес. Имахме идея да предложим на някои от хотелите да организират маршрути “По пътя на живата вода” за своите гости.Анкети в хотелите и почивните станции

Добрата техника, която получихме по проекта МАСИП ни даде възможност сами да изработим анкетите. Въпросите формулирахме заедно с консултантите по проекта, като целяхме да получим определена информация. Резултатите след обработката ни дадоха възможност да направим съответните изводи.Табели на чешмите

Преди години на някои от по-известните чешми във Велинград стояха табели със състава и температурата на минералната вода, както и с препоръки за какво лечение може да се използва. С течение на времето те бяха унищожени. Затова, като част от кампанията ние ги възстановихме. Поставихме такава информация на 7 чешми разположени по главните улични артерии на града.Празник на минералната вода

Тази проява беше замислена, като завършек на кампанията. Провеждането й съвпадаше с края на традиционните празници на културата във Велинград. Ръководството на общината отпусна средства, което ни позволи да поканим за празника известни и харесвани поп изпълнители. Средства бяха отпуснати и за изработването на флагчета и картонени шапки с логото на кампанията, които направиха обстановката много празнична. В празника поканихме за участие харесвани местни групи и клубове. Съдействаха ни Дружеството за защита правата на детето и Исторически музей. Хората се чувстваха добре, забавляваха се, участваха активно в различните мероприятия, изказаха мнение, че такава проява отдавна е трябвало да има.

Отчитаме като грешка, това че не можахме да организираме всички участници за генерална репетиция няколко дни преди проявата. Това беше трудно тъй като през летния сезон не всички бяха на разположение в определеното време. Трудностите произтекоха и от факта, че мястото на провеждане – минерален плаж “Терма” беше ежедневно посещаван от много хора, което създаваше неудобства и за тях и за нас.

Заключение

Проведената кампания ни даде възможност освен да популяризираме сред жителите и гостите на града едно от най-големите му богатства – минералната вода и да се научим на много полезни неща. Придобихме опит при подготовката и провеждането на масови прояви, при подготовката и оформянето на рекламни и информационни материали. Кампанията ни научи да работим в екип, направи отношенията между нас по-колегиални, а нас самите по-отговорни. След приключването й констатирахме по –добра организираност и в рутинните ни задължения. Повиши се нивото на комуникации с НПО и различни институции. Особено полезни лично за мен бяха обученията в Банкя по отношение поведението пред камера и начина на даване на интервю. Обогатиха ме контактите с всички знаещи и можещи хора от “Международни градски сътрудници”, както и с консултантите по проекта. Бих искала да се запозная по-задълбочено с механизма по изготвяне на проекти, касаещи примерно социалната сфера , младежките дейности и комуникациите.

Техниката , която получихме по проекта значително улеснява работата ни, пести ни много време , създава ни удобство и самочувствие, че сме PR сектор, отговарящ на съвременните изисквания.

Благодарности

От името на Община Велинград и на всички колеги от PR – сектор благодаря, че ни беше дадена възможност да работим по програма МАСИП на Холандското министерство на външните работи и да реализираме кампания по връзки с обществеността !Весела Цинцева,

Специалист по връзки с обществеността,
Община Велинград


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница