Практикум за европейската политика на регионите и механизми за усвояване на средства от предприсъединителните и структурните фондове на есстраница3/6
Дата17.01.2018
Размер0.63 Mb.
Размер0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6

I. КАНДИДАТЪТ


1. Самоличност


Пълно юридическо название (фирмено име):

Регионално Сдружение на Общините “Марица”

Акроним
Юридически статут2

Регистрационен номер по ДДС:
Официален адрес
Пощенски адрес
Лице за контакти
Телефонен номер
Факс номер
Електронна поща
Интернет страница

2. Банкова информация


Име на сметката
Номер на сметката
Код на сметката
IBAN код (по избор)
Название на банката
Адрес на банката
Име на подписващото лице (лица)
Длъжност на подписващото лице (лица)


Банка кореспондент (ако има такава)


Име на сметката
Номер на сметката
Код на банката
IBAN код (по избор)
Название на банката
Адрес на банката

3. Описание на кандидата

3.1. Кога е създадена Вашата организация и кога е започнала дейността си?
3.2. Какви са понастящем основните дейности на Вашата организация?

3.3. Списък на управителния съвет/комитет на Вашата организация

Име

Професия

Пол

Длъжност

Години стаж в управителния съветЖ / М

Ж / M

4. Възможност за управляване и осъществяване на проекта
4.1. Опит с подобни проекти

Максимално по 1 страница за всеки проект. Моля дайте подробно описание на проекти, управлявани от вашата организация през последните пет години в сферата, с която програмата се занимава, обърнете внимание да посочите за всеки проект:


а) обекта и местоположението на проекта
б) резултатите от проекта
в) ролята на вашата организация (основен изпълнител или партньор) и нейната степен на ангажираност в проекта
г) стойността на проекта
д) донори за проекта (име, адрес и електронна поща, телефонен номер, предоставена сума)
Тази информация ще се използва, за да се направи преценка дали имате достатъчно опит в управляването на проекти в същия сектор и сравними по мащаб с проекта, за който искате субсидия.

4.2. Ресурси
Максимално 3 страници. Моля дайте подробно описание на различните ресурси, с които организацията ви разполага, и по-конкретно следните:


а) годишен приход през последните три години, упоменавайки, ако е възможно, за всяка година, имената на основните финансови източници и процента от годишния приход, който всеки от тях е предоставил.
б) броят на служителите на пълно и непълно работно време по категория (напр. брой на мениджърите на проекти, счетоводители и пр.), като указвате къде работят те
в) оборудване и офиси
г) други ресурси, свързани с проекта (напр. доброволци, асоциирани организации, мрежи, които могат също да допринесат за изпълнението)
Тази информация ще се използва, за да се прецени дали имате достатъчни ресурси да осъществите проект от мащаба на този, за който кандидатствате за субсидия.
5. Други заявления за кандидатстване, подадени в европейски институции, Европейския фонд за развитие и страни-членки на ЕС3
5.1. Грант, договори и заеми, получавани през последните три години от европейски институции, Европейския Фонд за Развитие и страни-членки на ЕС
Наименование и референтен номер на проекта

Бюджетна линия на ЕК, ЕФР или друг източник

Сума (евро)

Дата на получаване
5.2. Заявления за кандидатстване за грант, подадени (или които скоро предстои да се подадат) в европейски институции, ЕФР и страни-членки на ЕС за текущата година:

Наименование и референтен номер на проекта

Бюджетна линия на ЕК, ЕФР или друг източник

Сума (евро)
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница