Практикум за европейската политика на регионите и механизми за усвояване на средства от предприсъединителните и структурните фондове на есстраница5/6
Дата17.01.2018
Размер0.63 Mb.
Размер0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6Примерен бюджет на проект по Предприсъединителните програми на ЕС3. Анекс В. Бюджет на проекта

Финансов принос от ФАР

Финансов принос на кандидата

ОБЩО Разходи (в €)

Разходи

Единица

Брой единици

Единична ставка (в €)

Разходи (в €)2

Единица

Брой единици

Единична ставка (в €)

Разходи (в €)
 

 

 

1.Човешки ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Заплати (брутни суми, местен персонал)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Технически персонал
1.1.2 Административен/помощен персонал
 

 1.2 Заплати (брутни суми, чуждестр./международен персонал)
 

 1.2.1 Технически персонал
 

 1.2.2 Административен/помощен персонал
 

 1.3 Дневни за мисии/пътуване
 

 1.3.1 В чужбина (персонал по проекта)
 

 1.3.2 Местно (персонал по проекта)
 

 1.3.3 Участници в семинари/конференции
 

 Сума за човешки ресурси

 
 
 

 

 2. Пътуване

 

 

 
 

 

 2.1 Международно пътуване
 

 2.2 Местен транспорт ( над 200 км)
Сума за пътуване

 

 

 
 

 

 3. Оборудване и материали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за оборудване и материали

 

 

 
 

 

 4. Разходи за местния офис по проекта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо разходи за местния офис по проекта

 

 

 
 

 

 5. Други разходи, услуги

 

 

 
 

 

 5.1 Публикации

 

5.2 Проучвания, научни изследвания

 

5.3 Разходи за одит

 

5.4 Превод

 

5.5 Финансови услуги (за банкова сметка и трансакции)

 

5.6 Разходи за конференции/семинари

 


 

 

 Общо други разходи, услуги

 

 

 
 

 

 6. Други

 

 

 

0

 

 

 

0

0

Общо други

 

 

 
 

 

 

1500

29530

7. Общо преки разходи по проекта (1-6)

 

 

 
 

 

 

11892

107621

8. Административни разходи (максимум 7% от ред 7, общо преки признати разходи на проекта)

 


 

 

 

0

4000

9. Общо признати разходи по проекта (7+8)

 


 

 

 

11892

111621
4. Очаквани източници на финансиране
 

 

 

Сума

Процент
 Евро

от общото
 

 

 

 

%
 

 

 

 

 
Финансов принос на кандидата

 

 


 
 

 

 


Принос на Комисията, който се търси с тази молба
 

 

 


Принос(и) от други Европейски институции или страни-членки на ЕС
 

 

 


Вноски от други организации

 

 


Име

Условия

 

 

 


 
ОБЩО ПРИНОСИ

 

 Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница