!!!предприемчество и мениджмънт + моден дизайн първи курс учебна 2015 / 2016 ІІ семестър всички съботи отДата17.11.2017
Размер143.79 Kb.
Размер143.79 Kb.!!!ПРЕДПРИЕМЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ + МОДЕН ДИЗАЙН ПЪРВИ КУРС УЧЕБНА 2015 / 2016

ІІ семестър - всички съботи от 8..2. до 11.06.2016+ 4 седмици от 7.03.до 2.04.16 + 4 седмици от 16.05. до 11.06.2016; ;

РЕДОВНИ ИЗПИТИ – 13.06.2016 до 18.06.2016;

ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ – 20.06.2016 до 25.06.2016ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР

петък

събота

петък

събота

петък

събота

12 февруари 2016

13 февруари 2016

19 февруари 2016

20 февруари 2016

26 февруари 2016

27 февруари 2016
Рисуване и композиция - 4

9.00 -12.00Светломир Мариновски
История на костюма -4

9.00 – 12.00Снежана Генова
Конструиране на обл. – 4

9.00 – 12.00Маруся Николаева
Фирмено счетоводство-4

теория


12.30 – 15.30

Вера Илиева
История на мат.и дух.култ./

История на изкуството-4

12.30 – 15.30

Ралица Базайтова

История на мат.и дух.култ./

История на изкуството-4

12.30 – 15.30

Ралица Базайтова


понеделник

Вторник

сряда

Четвъртък

петък

Събота

7 март 2016

8 март 2016

9 март 2016

10 март 2016

11 март 2016

12 март 2016

Технология на обл.-4

9.30- 12.30

Мариана Тунева


Иконом.информатика и презентации – 4

10.00 –13.00

Деси Матеева


Английски/немски– 4

9.00 – 12.00В.Чирпанлиева

Изработв.на бут.обл.- 4

9.00- 12.00Ивайла Петрова

Английски/немски– 3

9.00 – 11.00В.Чирпанлиева

Моден дизайн-4

9.00 – 12.00Снежана Генова

Моден дизайн -4

13.00 – 16.00Снежана Генова

Изработв.на бут.обл.- 4

13.00- 16.00Ивайла Петрова

Фолклорни празници и традиции -4

13.00 – 16.00

Д-р Виолета Коцева


Рисуване и композиция - 4

12.30 -15.30Светломир Мариновски


История на костюма -4

11.30 – 14.30Снежана Генова

Конструиране на обл. – 4

12.30 – 15.30Маруся Николаева

понеделник

Вторник

сряда

Четвъртък

петък

Събота

14 март 2016

15 март 2016

16 март 2016

17 март 2016

18 март 2016

19 март 2016

Технология на обл.-4

9.30- 12.30

Мариана Тунева


Иконом.информатика и презентации – 4

10.00 –13.00Деси Матеева

Английски/немски– 4

9.00 – 12.00В.Чирпанлиева

Изработв.на бут.обл.- 4

9.00- 12.00Ивайла Петрова

Английски/немски– 3

9.00 – 11.00В.Чирпанлиева

Конструиране на обл. – 4

9.00 – 12.00Маруся Николаева

Фирмено счетоводство-4

теория


13.00 – 16.00

Вера Илиева

Предприемачество и

мениджмънт -4

14.00 – 17.00

Здравка Каранешева


Фолклорни празници и традиции -4

13.00 – 16.00

Д-р Виолета Коцева


Рисуване и композиция - 4

12.30 -15.30Светломир Мариновски


История на костюма-3

11.30 – 13.30Снежана Генова

История на мат.и дух.култ./

История на изкуството-4

12.30 – 15.30

Ралица Базайтова


Предприемачество и

мениджмънт -4

14.00 – 17.00

Здравка Каранешева

понеделник

Вторник

сряда

Четвъртък

петък

Събота

21 март 2016

22 март 2016

23 март 2016

24 март 2016

25 март 2016

26 март 2016

Технология на обл.-4

9.30- 12.30

Мариана Тунева


Иконом.информатика и презентации – 4

10.00 –13.00Деси Матеева

Английски/немски– 4

9.00 – 12.00В.Чирпанлиева

Изработв.на бут.обл.- 4

9.00- 12.00Ивайла Петрова

Английски/немски– 3

9.00 – 11.00В.Чирпанлиева

Предприемачество и

мениджмънт -4

9.00 – 12.00

Здравка Каранешева


Фирмено счетоводство-4

теория


13.00 – 16.00

Вера Илиева

Предприемачество и

мениджмънт -4

14.00 – 17.00

Здравка Каранешева


Фолклорни празници и традиции -4

13.00 – 16.00

Д-р Виолета Коцева


Рисуване и композиция - 4

12.30 -15.30Светломир Мариновски


Моден дизайн -3

11.15 – 13.15Снежана Генова

История на мат.и дух.култ./

История на изкуството-4

12.30 – 15.30

ЗАВЕРКА

Ралица Базайтова


Фирм. счетоводство-4

теория


13.30 – 16.30

Вера Илиева
Събота

събота

събота

събота

Събота
2 април 2016

9 април 2016

16 април 2016

23 април 2016

14 май 2016
Конструиране на обл. – 4

9.00 – 12.00Маруся Николаева

Моден дизайн -4

9.00 – 12.00Снежана Генова

Технология на обл.-4

9.30- 12.30

Мариана Тунева


Моден дизайн -4

9.00 – 12.00Снежана Генова

Конструиране на обл. – 4

9.00 – 12.00Маруся Николаева
Предприемачество и

мениджмънт -4

12.30 – 15.30

Здравка Каранешева


Фирмено счетоводство-4

Учебна практика

12.30 – 15.30

Вера Илиева


Проф. етика и култура-4

13.00 – 16.00Лили Сергиева

Предприемачество и

мениджмънт -4

12.30 – 15.30

Здравка Каранешева


Фирмено счетоводство-4

Учебна практика

13.00 – 16.00

Вера Илиева

понеделник

Вторник

сряда

Четвъртък

петък

Събота

16 май 2016

17 май 2016

18 май 2016

19 май 2016

20 май 2016

21 май 2016

Технология на обл.-4

9.30- 12.30

Мариана Тунева


Пластична анатомия - 4

9.30 -12.30Светломир Мариновски

Английски/немски– 4

9.00 – 12.00В.Чирпанлиева

Изработв.на бут.обл.- 4

9.00- 12.00Ивайла Петрова

Английски/немски– 4

9.00 – 12.00В.Чирпанлиева

Проф. етика и култура-4

9.00 – 12.00Лили СергиеваПроф. етика и култура-4

13.00 – 16.00Лили Сергиева

Рисуване и композиция - 4

12.30 -15.30Светломир Мариновски

Моден дизайн -4

12.30 – 15.30Снежана Генова

Конструиране на обл. – 4

12.30 – 15.30Маруся Николаевапонеделник

Вторник

сряда

Четвъртък

петък

Събота

23 май 2016

24 май 2016

25 май 2016

26 май 2016

27 май 2016

28 май 2016ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИЦИ

НЕУЧЕБНИ ДНИ


Изработв.на бут.обл.- 4

9.00- 12.00Ивайла Петрова

Английски/немски– 4

9.00 – 12.00В.Чирпанлиева

Фирмено право -4

9.00 – 12.00Грозд. Трендафилова

Рисуване и композиция - 4

12.30 -15.30Светломир Мариновски

Моден дизайн -3

12.15 – 14.15Снежана Генова

Конструиране на обл. – 4

12.30 – 15.30Маруся Николаева
Фирмено счетоводство-3

Учебна практика

14.30 – 17.00

Вера Илиева

понеделник

Вторник

сряда

Четвъртък

петък

Събота

30 май 2016

31 май 2016

1 юни 2016

2 юни 2016

3 юни 2016

4 юни 2016

Технология на обл.-4

9.30- 12.30ЗАВЕРКА

Мариана ТуневаПластична анатомия - 4

9.30 -12.30ЗАВЕРКА

Светломир Мариновски

Английски/немски– 4

9.00 – 12.00ЗАВЕРКА

В.Чирпанлиева

Изработв.на бут.обл.- 4

9.00- 12.00ЗАВЕРКА

Ивайла Петрова

Фирмено право -4

9.00 – 12.00Грозд. Трендафилова

Фирмено право -4

9.00 – 12.00ЗАВЕРКА

Грозд. Трендафилова

Фирмено счетоводство-4

Учебна практика

13.00 – 16.00

Вера Илиева


Предприемачество и

мениджмънт -4

14.00 – 17.00

Здравка Каранешева


Проф. етика и култура-4

13.00 – 16.00Лили Сергиева

Рисуване и композиция - 4

12.30 -15.30ЗАВЕРКА

Светломир Мариновски

Моден дизайн -3

12.15 – 14.15ЗАВЕРКА

Снежана Генова

Предприемачество и

мениджмънт -3

12.30 – 14.30

ЗАВЕРКА

Здравка КаранешеваПроф. етика и култура-2

15.40 – 17.00ЗАВЕРКА

Лили Сергиева

Фирмено счетоводство-3

Учебна практикаЗАВЕРКА

14.30 – 17.00Вера Илиева

Конструиране на обл. – 3

15.00 – 17.00ЗАВЕРКА

Маруся Николаева

Р Е Д О В Н И И З П И Т И

понеделник

Вторник

сряда

Четвъртък

петък

Събота

13 юни 2016

14 юни 2016

15 юни 2016

16 юни 2016

17 юни 2016

18 юни 2016

П О П Р А В И Т Е Л Н И И З П И Т И

понеделник

Вторник

сряда

Четвъртък

петък

Събота

20 юни 2016

21 юни 2016

22 юни 2016

23 юни 2016

24 юни 2016

25 юни 2016


НАЧАЛО НА УЧЕБНА 2016/2017 - 26 .09. 2016
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница