Примерен морфологичен анализ на изречение Нито времето, нито възрастта бяха му помогнали да осъзнае, чеДата18.11.2017
Размер21.04 Kb.
Размер21.04 Kb.


Примерен морфологичен анализ на изречение
Нито времето, нито възрастта бяха му помогнали да осъзнае, че

когато децата се опълчат така единодушно срещу някого, той стои по-ниско от тяхното разбиране за света. (Ив.Петров)

нито-нито – съчинителен съединителен съюз

времетосъществително нарицателно име, абстрактно, ср.р., ед.ч., членувано, определено, ОснФ време

възрастта – съществително нарицателно име, абстрактно, ж.р., ед.ч., членувано, определено, ОснФ възраст

бяха помогналисложна глаголна форма, положителна, 3л., мн.ч., минало предварително време, деятелен залог, изявително наклонение, удостоверителен модус

// ОснФ (да) помогна – св.в., Iспр., ВДв (да) помогна/помагам, личен глагол, непреходен, невъзвратен

му лично местоимение, кратка форма, 3л., ед.ч., м.р., Д.п.

даподчинителен съюз

осъзнае – проста глаголна форма, положителна, 3л., ед.ч., сег.време, деятелен залог, изявително наклонение, универсален модус

//ОснФ (да) осъзная- св.в., Iспр., ВДв (да) осъзная/осъзнавам, личен глагол, преходен, невъзвратен

че – подчинителен съюз

когато – относително местоименно наречие за време

децата – съществително нарицателно име, конкретно, ср.р., мн.ч., членувано, определено, ОснФ дете

се опълчат – сложна глаголна форма, положителна, 3л., мн.ч., сегашно време, възвратно-среден залог, изявително наклонение, универсален модус

// ОснФ (да) се опълча – св.в., IIспр., ВДв (да) се опълча/опълчвам се, личен глагол, непреходен, възвратен

така – показателно, местоименно наречие за начин, за близост

единодушно – наречие за начин

срещу – прост предлог

някого – неопределително местоимение за лице, м.р., ед.ч., В.п.

той – лично местоимение, 3л., ед.ч, м.р., И.п.

стои – проста глаголна форма, положителна, сегашно време, деятелен залог, изявително наклонение, универсален модус

//ОснФ – стоя – несв.в., IIспр., ВДв не образува, личен глагол, непреходен, невъзвратен

по-ниско – наречие за място, сравнителна степен, ОснФ ниско

от – прост предлог

тяхното – притежателно местоимение, пълна форма, 3л., ср.р., ед.ч.(на притежавания обект), за много притежатели, членувано

разбираненелична глаголна форма, отглаголно съществително, нарицателно, абстрактно, ср.р., ед.ч., нечленувано, определено (от тяхното)

// ОснФ разбирам – несв.в., IIIспр., ВДв (да) разбера/разбирам, личен глагол, преходен, невъзвратен

за – прост предлог

света – съществително нарицателно име, абстрактно, м.р., ед.ч., членувано, определено, ОснФ свят

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница