Пробни тела-модели за опитно определяне на обемната якост на зъбите на зъбни колелаДата25.12.2017
Размер44.72 Kb.
Размер44.72 Kb.
    Навигация на страницата:
  • Kolev

Списък на публикациите (хронологично) за периода 01.09.2001-
Колев П.:

"Пробни тела-модели за опитно определяне на обемната якост на зъбите на зъбни

колела". 6-та международна конференция по машиностроителна техника и технологии

АМТЕХ 2001, Созопол, 03-05 октомври. Сборник доклади, Том 1, стр. 150-155


Колев.К, П.Колев, А.Лилов:

"Стенд-пулсатор за моделно изпитване на умора при огъване на зъбите на

малкомодулни зъбни колела". 6-та международна конференция по машиностроителна

техника и технологии АМТЕХ 2001, Созопол, 03-05 октомври. Сборник доклади, Том 2,

стр. 141-147
Колев П.:

"Контактно натоварване на елементите и еквивалентно динамично натоварване на

аксиален съчмен лагер с ексцентричен осов товар". Научно-технологична конференция с

международно участие ТРИБОЛОГИЯ 2001 София, 25-26 октомври. Сборник доклади,

стр. 25-30. ISBN 954-9566-12-9
Predki W., F.Jarchow, P.Kolev:

"Reliability of sintered gear wheels". International Conference on Gears 2002 München, March

13-15. VDI-Berichte 1665, Volume 1, S. 263-278. ISBN 3-18-091665-6
Атанасов А., А.Ангелов, В.Николов, П.Колев:

"Датчик за измерване на линейно преместване, скорост и ускорение". XI-та национална

научно-техническа конференция с междунар. участие "АВТОМАТИЗАЦИЯ НА

ДИСКРЕТНОТО ПРОИЗВОДСТВО" АДП 2002 София, 10-11 юни. Научни известия на

НТС по машиностроене, Год.IX, Бр.2(58), Юни 2002, стр. 292-296. ISSN-1310-3946
Колев П.:

"Програмен модул за конструиране на профила на зъба на цилиндрично зъбно колело и

произвеждащия го инструмент". XI-та национална научно-техническа конференция с

междунар. участие "АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДИСКРЕТНОТО ПРОИЗВОДСТВО" АДП

2002 София, 10-11 юни. Научни известия на НТС по машиностроене, Год.IX, Бр.2(58),

Юни 2002, стр. 362-369. ISSN-1310-3946


Kolev P.:

"Computerprogramm zur Methode der Randelemente und eine Lösung für den

Spannungszustand eines ringförmigen Zahnrades". XI-та национална научно-техническа

конференция с междунар. участие "АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДИСКРЕТНОТО

ПРОИЗВОДСТВО" АДП 2002 София, 10-11 юни. Научни известия на НТС по

машиностроене, Год.IX, Бр.2(58), Юни 2002, стр. 405-412. ISSN-1310-3946


Kolev P.:

"Experimentelle Untersuchungen der Tragfähigkeit gesinterter Zahnräder". International

scientific conference RESEARCH AND DEVELOPMENT OF MECHANICAL ELEMENTS

AND SYSTEMS "JAHORINA - IRMES ' 2002", Srpsko Sarajevo - Jahorina, 19-20

September. Сборник доклади, Том 2/2, стр. 607-612
Колев П., Г.Димчев:

"Приложение на ISO 6336 за изчисляване на товароносимостта на синтеровани зъбни

колела". Десета юбилейна национална конференция с международно участие

"СТАНДАРТИЗАЦИЯ-ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ-ПОТРЕБИТЕЛИ ' 2002"

Созопол, 7-8 октомври. Сборник доклади, стр. 72-75
Атанасов Н., A. Aнгелов, В. Николов. П.Колев:

"Изследване на динамичното поведение на автомобилно окачване, с оглед

стандартизацията на метода на изпитване". Десета юбилейна национална конференция с

международно участие "СТАНДАРТИЗАЦИЯ-ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ-

- ПОТРЕБИТЕЛИ ' 2002" Созопол, 7-8 октомври. Сборник доклади, стр. 103-106
Predki W., F.Jarchow, P.Kolev:

"Zahnfußfestigkeit von gesinterten Zahnrädern"

Сп. "Konstruktion - Special S1/2003 April", стр. 16-17
Kolev P., Predki W.:

"Anwendung einer statistischen Methode zur Abschätzung der zu erwartenden Ausfälle in

Zahnradlaufversuchen aus Ergebnissen von Pulsatorversuchen". Международна

конференция “ТЕХНИКА НА ЗАДВИЖВАНИЯТА`03” Варна, 11-12 септември 2003.

Сборник доклади, секция III, стр. 20-25. ISBN 954-90272-9-5
Колев П., К.Колев:

“Експериментално изследване и статистически анализ на размерите на повърхнината на

счупване на зъба на малкомодулни колела с радиусна преходна крива“. Първа

конференция с международно участие “Машинознание и машинниелементи” София, 4-6 ноември 2004 г. Сборник доклади, Том I, стр. 202-209.

ISBN 954-580-173-5


Динев Г., П.Колев:

“Определяне на геометрията на профила на зъба от зъбна предавка на електрически

локомотив“. Първа конференция с международно участие “Машинознание и

машинни елементи” София, 4-6 ноември 2004 г., Сборник доклади, Том I,

стр. 125-129. ISBN 954-580-173-5


Hristova G., P.Kolev, A.Yankov, S.Kavaldzhiev:

"Geometrie-, werkstoff- und kostenbezogene CAD-Untersuchung der

Straßenkappenkonstruktion in einem Unterflurhydrant". XIV-та юбилейна национална

научно-техническа конференция "АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДИСКРЕТНОТО

ПРОИЗВОДСТВО" АДП 2005 София, 10-11 юни. Научни известия на НТС по

машиностроене, Год.XII, Бр.03/81, септември 2005, стр. 392-397. ISSN-1310-3946


Kolev, P.:

"Ein Modell zur Abschätzung des Rollreibmomentes in elastohydrodynamisch geschmierten Kontakten".

FDIBA, Wissenschaftlichtechnische Jubiläumskonferenz mit internationaler Teilnahme “15 Jahre FDIBA 2006“,

23 November 2006, Sofia. Научни известия на НТС по Машиностроене,

Год. 13, Бр. 11/94, с. 93-99, ноември 2006. ISSN-1310-3946
Boyadjiev, I.; Veselinov, K.;...; Kolev, P.:

"Richtungen der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten an der FDIBA".

FDIBA, Wissenschaftlichtechnische Jubiläumskonferenz mit internationaler Teilnahme “15 Jahre FDIBA 2006“,

23 November 2006, Sofia. Научни известия на НТС по Машиностроене,

Год. 13, Бр. 11/94, с. 26-31, ноември 2006. ISSN-1310-3946
Колев, П.:

"Характеристики на мазилния слой при сближение на цилиндрична гърбица с плоскост".

XVI ННТК с межд. участие “АДП-2007”, октомври 2007, Семково.

Научни известия на НТС по Машиностроене, Год. XIV, Бр. 4/99, стр. 197-202,

октомври 2007. ISSN-1310-3946
Янков, А.; Колев, П.:

"Методика и устройство за изследване на демпфиращите свойства на смазочни слоеве".

Сп. “Механика на машините“, бр. 83, с. 23-26, 2009, ISSN 0861-9727
Колев, П.:

"Характеристики на мазилния слой при плъзгане на цилиндър по плоскост".

Четвърта конференция с международно участие “Машинознание и машинни елементи“,

6–8 ноември 2008 г. София, Сборник доклади, с. 101-108, ISBN 978-954-580-260-7


Kolev, P.; Yankov, A.:

“Untersuchung zum Bewegungsgesetz im geschmierten Festkörperkontakt bei Näherung in Normalenrichtung“.Balkan Association of Power Transmissions (BAPT), 3rd International Conference on Power Transmissions,

October 1st and 2nd, 2009 in Kallithea–Chalkidiki. Proceedings, P. 493-500, ISBN 978-960-243-662-2

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница