Програма „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорствотоДата02.02.2017
Размер62.94 Kb.
Размер62.94 Kb.

Бакалавърска програма „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

За нас
Нашето най- голямо предимство:

Множеството платени стажове във Франция, организирани в програмата „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”, които дават възможност на студентите да самофинансират образованието си.


Обучението в програмата е за образователно квалификационна степен "професионален бакалавър" и е с продължителност три години, като студентите могат да продължат обучението си в Магистърската програма „Управление на луксозното хотелиерство”. Учебните занятия се провеждат в учебно- тренингов комплекс на НБУ, в курортен комплекс Албена и учебни зали в гр. Варна. През първата и втората година на обучение се изучават курсове посветени на въведение в специалността и общо образование (интензивно изучаване на два чужди езика-основен френски на две нива- начинаещи и напреднали/ компютърни умения, въвеждащи курсове към програмата – хотелиерство, ресторантьорство, кулинарни техники, информационни системи за резервации и настаняване, оборудване на хотел и ресторант, въведение в маркетинга, микро и макроикономика). През третата година обучението в програмата продължава в специализиращите курсове, подготвящи студентите за мениджърски позиции и изграждащи у тях управленски умения – счетоводство, мениджмънт, маркетинг, право, икономика, управление на човешките ресурси, професионални техники в хотелиерството и ресторантьорството и бизнескомуникации и делови преговори на чужд език. Извънаудиторните учебни форми включват множество учебни практики, самостоятелни работи и практикуми по чужд език и задължителни стажове в реална професионална стеда. Обучението е изключително практически ориентирано и включва изготвяне на аналитичен отчет по ресторантьорство, казус по професионална етика, анализ на професионална среда, самостоятелни работи и казуси в хотелиерството и ресторантьорството, изучава се професионална терминология на съответните чужди езици.

За какво учим?

Завършилите програмата могат да работят като управители на хотели и ресторанти, мениджъри в хотелиерството и ресторантьорството, мениджъри в представителства на чужди туроператори, международни хотелски и ресторантьорски вериги, администратори, главни готвачи, бармани, сервитьори.

Как се подготвяме за професията?

Бакалавърска програма „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството” има подписани договори за платени студентски стажове с осигурени настаняване, изхранване и транспорт:  • два холдинга във Франция: MMV /със 17 обекта, които приемат студенти/ и Vacanciel /с 19 обекта, които приемат студенти/;

  • десет частни хотела и ресторанта от различни категории в планински и морски курорти във Франция;

  • два обекта в Белгия.

Или общо програмата има договори с 48 обекта в чужбина.

Програмата осигурява възможност за стажове на трудов договор и в множество обекти в България – в хотели и ресторанти в курортен комплекс Албена и гр.Приморско, в Грифид Хотели в к.к.Златни Пясъци, в два голф комплекса по северното черноморие/Трейшън клифс и Блек Сий Рама Голф/ както и в Хотел РИУ Правец Ризорт.С какво сме различни?

Бакалавърска програма „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството” е разработена по френски модел, съвместно с френски партньори и в нея се обучават студенти от 2000 г.

Програмата включва изучаването на разнообразни аудиторни и извънаудиторни практически курсове, които преплитат теорията и практиката.


  • . Всяка учебна година се организират и реализират по над 100 учебни стажа в хотели и ресторанти из цяла Франция, в морски и планински курорти.

  • Над 95 % от студентите, завършили програмата „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”- Албена успяват да се реализират успешно и да работят на ключови позиции в големи хотелски комплекси, голф игрища и гастрономически ресторанти в България и в чужбина.

  • Представители на бизнеса, управители и собственици на хотели, ресторанти и хотелски вериги са партньори на програмата и бъдещи работодатели на студентите, обучаващи се в нея.

Прием:

Завършилите средно образование- след полагане на кандидатстудентски изпит- ТОП / тест по общообразователна подготовка/ във всички локални центрове на НБУ в страната и в гр. София.

Класирането става след успешно положен ТОП и представяне на диплома за завършено средно образование/ оригинал и копие/ .
Магистърска програма „Управление на луксозното хотелиерство” - Албена
Кратко представяне

Магистърската програма „Управление на луксозното хотелиерство” е създадена по модел на магистърски програми от Франция, Швейцария и Канада.

За момента тя няма аналог в друго висше учебно заведение в България. Има за цел да подготви специалисти в сектора на луксозното хотелиерство (високо-категорийни хотели от типа: палас, апарт- хотели, бутикови хотели, резиденции, както и гастрономически ресторанти, спа - центрове и голф - игрища) и да отговори на очакванията и особеностите на една нова вътрешна и външна V.I.P. клиентела.

Луксозното хотелиерство се изразява в свръх персонализирани услуги и продукти.

Магистърската програма „Управление на луксозното хотелиерство” е с продължителност 3 семестъра за завършилите степен „Бакалавър” и 4 семестъра за завършилите степен „Професионален бакалвър”, само от направление 3.9 Туризъм и е естествено продължение в подготовката на мениджъри за високо категорийни хотели и ресторанти. Изучаването на 3 чужди езика и присъствието на множество практики и стажове в България и Франция, подготвят високо квалифицирани кадри с придобит, по време на обучението, професионален опит –добър старт за една успешна бъдеща реализация.


Множеството платени стажове във Франция дават възможност на студентите да самофинансират образованието си.

Програмата е интердисциплинарна, има силно изразена практическа насоченост и представлява надграждане над Бакалавърска програма „Мениджмънт на Хотелиерството и ресторантъорството”. Потребността от образование с такава насоченост е провокирана от нуждите на вече развиващата се луксозна хотелиерска индустрия и в България и е подкрепена с писма от бъдещи потребители на кадри. Тя залага на усвояването на комплексни знания и умения в сфери, които засягат специфичните дейности в луксозното хотелиерство. Това са знания и умения за понятието луксозно хотелиерство, професиите, дейностите, концепциите и управленческия инструментариум в сферата на лукса. Изучават се три чужди езика. Учебната база се намира в курортен комплекс Албена, в непосредствена близост с професионалната среда и с потенциалните потребители на кадрите и е в съответствие с европейските практики за обучение по тази специалност.Програмата предлага и подготвителен модул за степени „бакалавър” и „магистър” от други професионални направления.
Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите специалността се реализират на ключови позиции и заемат ръководни постове във високо-категорийни хотели и ресторанти в страната и чужбина, в централи на световни хотелиерски вериги, както и в сходни по дейности други сектори в туристическата индустрия на лукса. Възможни заемани професии: търговски директор; управител продажби и маркетинг; маркетинг мениджър / директор маркетинг; управляващи и изпълнителни директори; ръководители в хотелиерството, ресторантьорството, търговията и други услуги.ПРИЕМ в Магистърската програма В програмата се приемат:

- студенти, завършили Бакалавърската програма „Мениджмънт на хотелиер-ството и ресторантьорството” на НБУ - за тях обучението в Магистърската програма "Управление на луксозното хотелиерство" е 4 семестъра.

- бакалаври или магистри от професионално направление 3.9. Туризъм - за тях обучението в Магистърската програма "Управление на луксозното хотелиерство" е 3 семестъра.

– бакалаври или магистри от други професионални направления - за тях обучението в Магистърската програма "Управление на луксозното хотели-ерство" е 4 семестъра. Изключение правят кандидати от друго про-фесионално направление, които имат минимум 3 години стаж в областта на туризма.При представяне на препоръка от работодател и професионална автобиография, техният период на обучение може да бъде намален на 3 семестъра.

– професионални бакалаври от направление 3.9. Туризъм – за тях обучението в Магистърската програма "Управление на луксозното хоте-лиерство" е 4 семестъра.


Приемът включва интервю или мотивационно есе и професионална автобиография.

Студентите и в двете програми могат да се ползват със студентски кредит за целия период на обучение, при изгодни условия.
Контакти:

Ако нашето обучение представлява интерес за Вас – бъдещи кандидатстуденти, оставяме на Ваше разположение следните координати за контакти:- 0579/6 20 23 – Славянка Стамова, директор на програмата;

- 0579/6 20 23 - Десислава Илиева, началник Учебен отдел в учебна база – курортен комплекс Албена - dilieva@nbu.bg

- 052/607 946 – Нериман Емин – Хасанова, началник Учебен отдел в учебна база – гр.Варна -nemin@nbu.bg

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница