Програма на Европейския съюз за България проект по програма фарстраница1/8
Дата16.11.2017
Размер428.45 Kb.
Размер428.45 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Strengthening the capacity of the Bulgarian public administration for implementing the e-Government Strategy
EuropeAid/122540/D/SV/BG:Програма на Европейския съюз за БългарияПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ФАР :

Укрепване на капацитета на Българската държавна администрация за изпълнение на стратегията за електронно правителство”


BG2004/016-711.10.01

EuropeAid/122540/D/SV/BG:

Преглед на технологиите

Приложение Б към доклад „Препоръки за оптимизация на националната информационна инфраструктура”

30 Ноември 2007
Настоящият проект се финансира от Европейския съюзПроектът се реализира от

IBM България ООД

Global Business ServicesЗАГЛАВНА СТАРНИЦА НА ДОКЛАДА

Име на проекта:

Укрепване на капацитета на Българската държавна администрация за изпълнение на стратегията за електронно правителство

Проект No. :

BG2004/016-711.10.01 — EuropeAid/122540/D/SV/BG

Държава :

Република България
Изпълнител

Име :

IBM България ООД

Адрес :

Световен търговски център

Бул. “Драган Цанков” 36

1057 София, България


Телефон :

++359 2 973 3171

Факс :

++359 2 973 3163

Email:

peter.bozadjiev@bg.ibm.com

Телекс :
Лице за контакти:

Петър Бозаджиев

Крис Дж. БраунПодписи :Дата на доклада: 30 ноември 2007 г.

Версия Oкончателен доклад

Автори на доклада: Крис Браун, с подкрепата на специалисти от IBM

Начало на проекта: 30 ноември 2006

Начало на дейностите: 30 ноември 2006

Срок на проекта: 12 месецаСъдържанието на настоящата публикация е отговорност единствено на IBM България ООД и по никакъв начин на отразява възгледите на Делегацията на ЕК или на Европейската комисия.

СЪДЪРЖАНИЕ

1 ВЪВЕДЕНИЕ 7

2 IBM Global Technology Outlook (GTO) 2007 (глобални технологични перспективи за 2007 г. на ibm) 9

2.1 Изчислителна мощност и базови технологии 9

2.2 Актуализация на нанотехнологията 10

2.3 Управление на информацията 11

2.4 Бизнес виртуализация 12

2.5 Управление на целостта на бизнеса 14

2.6 Електронни общности 15

2.7 Значение на технологията за електронното правителство 163 ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОГНОЗИ НА IBM за мсп 19

3.1 Управление на знанията и сътрудничество 19

3.2 Лесен достъп/ лесна употреба 22

3.3 Сигурност и мониторинг 23

3.4 Информационна инфраструктура 25

3.5 Обобщение 274 Hype – цикъл на гартнър за появяващите се технологии 29

4.1 Обединено управление на идентификацията 31

4.2 Институционална система за незабавно изпращане на съобщения 32

4.3 Център за интеграция на данни за клиента (CDI център) 32

4.4 Управление на конкретни случаи между агенциите в правителството 33

4.5 Управление на институционалното съдържание за правителството 33

4.6 Управление на работния процес за правителството 34

4.7 XML в правителството 35

4.8 SOA 35

4.9 Правителствена институционална архитектура 36ФИГУРИ

Фигура 1 – IBM Digital Video Surveillance (цифрово видео наблюдение) 12

Фигура 2 – Еволюция на бизнес екосистема 13

Фигура 3 – Осигуряване на цялост на бизнеса с MDBT 15

Фигура 4 – Оценка на тенденциите в технологиите по отношение на електронното правителство 18

Фигура 5 – Технологичен изглед за управление на знанията и сътрудничество 21

Фигура 6 – Изглед на технологията за лесен достъп/ лесна употреба 23

Фигура 7 – Изглед на технологията за мониторинг на сигурността 25

Фигура 8 – Да направим уеб услуги толкова прости, колкото електронната таблица 26

Фигура 9 – Изглед на технологията за мониторинг на сигурността 27

Фигура 10 – Hype-цикъл за трансформация на правителството, 2007 [Изследване на Гартнър] 29

Фигура 11 – Матрица с приоритети за трансформация на правителството, 2007 [Изследване на Гартнър] 31

ТАБЛИЦИ

Таблица 1 Обобщение на зрелостта и въздействието на технологичните домейни 28

РЕЧНИК

КЦИКУТ

Координационен център за информационни, комуникационни и управленски технологии

КСИО

Координационен съвет за информационно общество

ЦЗФД

Централно звено за финансиране и договаряне при Министерство на финансите

МС

Министерски съвет

CV

Автобиография

ЕК

Европейска комисия

ОЕК

Организация на европейските консултанти

ЕС

Европейски съюз

ОД

Окончателен доклад

МЖЦИ

Модел на жизнения цикъл на информацията

ИПАЕИ

Институт за публична администрация и европейска интеграция

ОПЕ

Основен показател за ефективност

ДЕ

Дългосрочен експерт

МФ

Министерство на финансите

МЗ

Министерство на здравеопазването

МВР

Министерство на вътрешните работи

МП

Министерство на правосъдието

МДААР

Министерство на държавната администрация и административна реформа

МД

Месечен доклад

СЧ

Страна-членка

НПО

Неправителствена организация

НСЧ

Нови страни-членки

ДА

Държавна администрация

ДАР

Държавна административна реформа

ЗИП

Звено за изпълнение на програми

УСП

Управителен съвет по проекта

ДАИТК

Държавна агенция за информационни технологии и комуникация

ГСО

Главен служител по проекта

КЕ

Краткосрочен експерт

РЕ

Ръководител на екипа

ТЗ

Техническо задание

РП1 – РП3

Работен поток 1, 2, или 3
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница