Програма по български език и литература XII кл. Зп утвърждавам: ДиректорДата03.05.2017
Размер28.57 Kb.
Размер28.57 Kb.

Изпитна програма по български език и литература

XII кл.-ЗП

Утвърждавам:

Директор:.......................І. Изпитни теми:

1.Българската литература след Първата световна война

2. Христо Смирненски. Оптимистичната визия за "пристъпа величествен на роба" (анализ на стихотворенията "Ний", "Да бъде ден")

3. Умиращите полутонове на стихотворението " Старият музикант"

4. "Зимни вечери"- лирична импресия на социална тема

5. Болката на „хиляди души разбити” в големия град (”Децата на града”)

6. Гео Милев. Поемата "Септември"- полемика "със" и "за" ценностите

7. Поетът философ Атанас Далчев. Погледът и смъртта в стихотворението "Болница"

8. Смисълът и безсмислието на вещите в стихотворението "Стаята"

9. Светът на Аза в стихотворението "Повест"

10. Диаболичното в стихотворението "Къщата"

11. Мотивът за неизживения живот в стихотворението "Книгите"

12. Лирическото светоусещане на Елисавета Багряна в контекста на българската литература през 20- те години на ХХ век. Копнеж по волност (анализ на "Вик", "Зов", "Видение", "Стихии")

13. Грешната, святата и вечната жена в "Потомка"

14. Йордан Йовков. Вечното и преходното в живота според разказа "Песента на колелетата"

15. Проблемите за любовта и смъртта, за греха, изкуплението и възмездието в „Шибил"

16. Проблемите за любовта и смъртта, за греха, изкуплението и възмездието в „Индже"

17. Отрицанието на войната като свят на зловеща "чуждост" ("Последна радост")

18. Магическата сила на женската красота в разказа "Албена"

19.Никола Вапцаров.Човекът и неговите екзистенциални прозрения в стихотворението "Песен за човека"

20. Никола Вапцаров.Човекът и вярата - "Вяра"

21. Човекът, поезията и историята в стихотворенията "История", "Борбата е безмилостно жестока"

22.Димитър Димов. Българинът и чуждият свят в романа "Тютюн"

23. Тютюнът в романа „Тютюн”24.Димитър Талев. Родът, личността и историята в романа "Железният светилник"

II. Критерии за оценяване

Оценка Отличен 6.00се поставя на писмена работа, в която са овладени следните знания и умения: осъзнат е зададеният от темата хуманитарен проблем и причините за хуманитарния конфликт; познава се задълбочено литературният материал и идеите на културната епоха; интерпретира се творбата в съответствие с нейния жанр, ориентира се в сюжета, в конфликтите и персонажите и във връзките с други творби; осмисля се темата и заложения в нея проблем, изгражда се адекватна на проблема теза, правилно се построява аргументацията, правят се адекватни изводи и заключения, спазват се правописните и стилови норми на книжовния български език.

Оценка Много добър 5.00 – се поставя на писмена работа, в която са налице социокултурни, литературни, интерпретационни и композиционни знания и умения, допускат се отделни грешки при правописното, пунктуационното и стиловото оформяне на съчинението.

Оценка Добър 4.00 – се поставя на писмена работа, в която не се постига изчерпателност при изграждане на аргументативния текст, допускат се пунктуационни, правописни и стилови грешки.

Оценка Среден 3.00 – се поставя на писмена работа,в която има пропуски при формулиране на микротезите, непознаване на правописните, пунктуационните и стилови норми на книжовния български език.

Оценка Слаб 2.00се поставя в писмена работа, в която не се познава литературната епоха, жанровите особености на творбата, допускат се фактологически грешки, ученикът не умее да изгражда аргументативен текст, преразказва съдържанието, има ниска езикова култура.

Изготвили:

Председател на комисията:..............

Член:................

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница