Програма за млади професионалисти на Световната банка 11 Конкурс за наградите "Джон Атанасов" 12страница3/10
Дата02.02.2017
Размер428.56 Kb.
Размер428.56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Стипендии "Ото Байер"


За стипендиите "Ото Байер" на фондация "Байер" могат да кандидатстват студенти по биология, химия, физика и други природни науки, а също и медицина или фармация.

Финансовата помощ се отпуска за летни курсове, стажове, учебни проекти, дипломни работи и разработване на докторски тези в Германия.

Срокът на подпомагане е не повече от година, а стипендиите покриват разходи за живот, път и такива, свързани с разработването на конкретния проект.

Необходимите документи влючват потвърждение от приемащ немски университет, мотивационно писмо, академична справка, резултати от езиков тест, проектно предложение и бюджет.

Повече информация за стипендиите може да намерите в раздел "Ото Байер", а за процеса на кандидатстване - в раздел "Условия за кандидатстване" на интернет страницата на фондацията.

Краен срок: 15 юли 2013

Стипендии за мобилност на изследователи


Изследователи от всички националности и възрасти могат да кандидатстват за финансиране на мобилност по програма EURIAS.

В програмата участват 16 висши учебни заведения, в които може да се осъществи научният престой. Сред тях са реномирани институции в Берлин, Болоня, Брюксел, Виена, Йерусалим, Лион, Париж, Упсала, Фрайбург и Цюрих.

Финансирането се отпуска за срок от 10 месеца и е в размер между 26 и 38 хил. евро на човек в зависимост от квалификацията, като допълнително се покриват разходи за настаняване и път. Осигурен е и бюджет за научна дейност.

Допустими са проекти най-вече в областта на социалните и хуманитарните науки. Възможно е да бъдат одобрени и проекти в областта на природните науки при условие, че не изискват интензивна работа в лаборатория или ако са интердисциплинарни.

Кандидатите трябва да имат докторска степен и поне две години изследователски опит. Изключение се прави за юристи, като за тях изискването е за магистърска степен и поне 6 години изследователски опит.

Необходимите документи за участие в конкурса включват попълнен формуляр за кандидатстване, CV, копия от публикации (2 за младши и 5 за старши изследователи) и предложение за изследователски проект.

Стипендии се отпускат ежегодно, a предстоящият краен срок за кандидатстване е 5 юли 2013 г. Повече информация може да намерите на интернет страницата на програма EURIAS.

Финансиране за научна дейност в Барселона


Барселонският Universitat Pompeu Fabra (UPF) отпуска стипендии на млади учени от цял свят за изследователска дейност в областта на социалните и хуманитарни науки, информационните и комуникационни науки или здравни науки.

Възможността се осъществява с подкрепата на програма Marie Curie COFUND, която цели да съфинансира 24 международни проекта.

Кандидатите трябва да имат докторска степен. След като бъдат одобрени, те ще подпишат тригодишен договор, по който ще получават брутно възнаграждение за труда си в размер на 47 300 евро на година. В допълнение към тази сума ще им бъдат отпуснати още 800 евро на година за покриване на пътните разходи и 3 000 евро за покриване на разходите по проекта им.

Част от документите за участие в подбора включват автобиография, предложение за изследователски проект, имената на трима референти. Допълнителна информация има на страницата на UPF.

Крайният срок за кандидатстване е 1 юли 2013 г.

Пълна стипендия за докторантура в Шефилдския университет


Департаментът по руски и славянски науки към университета в Шефилд, Великобритания отпуска пълна стипендия за обучение в докторантура по фолклор и литература на Кавказкия регион.

Кандидатите трябва да владеят свободно руски език и да демонстрират интерес в областта на посочения регион. Знанието на кавказки език ще се счита за предимство.

Стипендията покрива цялата такса за обучение, разходите за живот и разноските по изследователския проект. Заинтересованите да кандидатстват трябва да изпратят автобиография, предложение за научно изследване и мотивационно писмо.

Допълнителна информация за възможността има на страницата на университета.

Крайният срок за подаване на документи е 30 юни 2013 г.

Стипендии за докторантури в Италия


За академичната 2013/ 2014 г. италианският University of Trento ще отпусне 23 стипендии за обучение в някоя от следните три програми: докторантура по икономика и мениджмънт (9 стипендии), докторантура по локално развитие и глобална динамика (4 стипендии) и докторантура по социология и социални изследвания (10 стипендии). Работният език е английски.

Кандидатите трябва да имат магистърска степен в подходяща дисциплина. Стипендиите са в размер на 1 200 евро на месец, чиято сума би следвало да е достатъчна за покриване разходите за живот в града. Такси за обучение няма.

Пакетът с документи за кандидатстване включва копие на паспорта, академични справки, предложение за изследователски проект, автобиография, контакти на трима референти, сертификат за успешно положен изпит по език, списък с научни публикации.

Подробна информация за възможността има на страницата на университета.

Краен срок: 3 юли 2013 г.

Стипендии на Германската федерална фондация за околна среда


Програма на Германската федерална фондация за околна среда (DBU) отпуска стипендии за изследователски престой на млади учени от Централна и Източна Европа.

Срокът на финансиране от е от 6 до 12 месеца, а институциите, където може да се проведе стаж, са университети, предприятия в областта на околната среда, консултантски фирми по екологичен мениджмънт, министерства и неправителствени организации.

Всяка година DBU отпуска около 60 стипендии в размер на 1060 евро. Освен това поема разходите за задължителни застраховки и осигуровки в Германия и тези за курс по немски език преди началото на програмата.

Кандидатите трябва да са завършили магистратурата си преди не повече от 3 години и даимат познания по немски език.

Формулярът за кандидатстване и повече информация можете да намерите на сайта на DBU.

Предстоящият краен срок за подаване на документи е 16 август 2013 г.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница