Програма за млади професионалисти на Световната банка 11 Конкурс за наградите "Джон Атанасов" 12страница6/10
Дата02.02.2017
Размер428.56 Kb.
Размер428.56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Награда от 2 милиона евро за пробив в технологиите в областта на ваксините


Конкурсът е за разработване на новаторска алтернатива на съществуващите технологии, свързани с хладилната верига за съхранение и транспортиране на ваксини.

Могат да участват всички, законно установени в страна от ЕС или в страна, асоциирана към Седма рамкова програма за научни изследвания.Краен срок: 3 септември 2013 г

Европейска награда за най-добро интернет съдържание за деца


Европейската награда за най-добро интернет съдържание за деца обръща внимание на достъпното качествено съдържание за деца на възраст от 4 до 12 години и насърчава създаването на ново съдържание, което да предложи на младите хора възможности за учене, игра, откривателска и изследователска дейност.

Това е второ издание на конкурса и през 2013 г. ще се проведе в повечето държави - членки на Европейския съюз, както и в Исландия, Норвегия и Русия.

Националните и европейските победители ще бъдат наградени в четири различни категории: възрастни специалисти, възрастни неспециалисти, индивидуално участие за младежи (до 3 души), училищни класове/младежки групи (поне 4 души).

Националните победители от всяка от участващите страни ще бъдат обявени през есента. Печелившите разработки ще се състезават в Европейската награда за най-добро интернет съдържание за деца и победителите ще бъдат обявени в Деня за безопасен интернет - 11 февруари 2014 г. Европейските победители ще бъдат поканени на Европейска церемония по награждаването в Брюксел на 11 февруари 2014.

Националните награди ще бъдат предоставени от организацията, провеждаща националното състезание и следователно могат да са различни за различните страни.

Изисквания и кандидатстване

Разработките от възрастни могат да бъдат предавани както от специалисти, така и от неспециалисти. Може да бъде предадено интернет съдържание под всякаква форма - от уебсайтове, блогове и видеоклипове до приложения и игри, но то трябва да е разработено по подходящ начин за ползване от деца и младежи. Съдържанието може да е ново и създадено специално за състезанието или да е вече съществуващо. Желаещите могат да подадат своите разработки на интернет страницата на конкурса.

Повече информация може да намерите на интернет страницата на състезанието.

Краен срок: 31 октомври 2013 г

Конкурс за есе "Замразяване или освобождаване на електроенергийните цени?"


Институтът за енергиен мениджмънт обявява за трета поредна година конкурс за студентско есе. Темата за тазгодишното издание е "Замразяване или освобождаване на електроенергийните цени?".

Награди
Най-добрите есета ще бъдат отличени с парични награди в размер до 1000 лв. и ще бъдат публикувани на интернет страницата на института. Победителят ще бъде обявен в двумесечен срок.

Изисквания и кандидатстване

Конкурсът е за студенти от всички специалности в България или чужбина. Предложените текстове трябва да са с обем от 500 до 2000 думи. Желаещите трябва да изпращат материалите си на emi@emi-bg.com с посочено име, специалност и висше учебно заведение.

Подробности можете да намерите на страницата на Института за енергиен мениджмънт.

Краен срок: 30 юни 2013 г.

Конкурс за Европейската младежка награда


Европейската младежка награда е насочена към изявени европейски ученици и млади предприемачи, които използват интернет и мобилните устройства по оригинален начин, за да създадат съдържание, засягащо най-важните предизвикателства в днешния свят.

Във всяка категория ще има трима победители и три втори места. Победителите ще бъдат поканени на събитието по връчването на наградите.Изисквания и кандидатстване

В конкурса могат да участват млади хора до 30 години от ЕС, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Исландия, Лихтенщайн, Македония, Черна гора, Норвегия, Сърбия, Швейцария, Турция и Украйна.

Те могат да се включат с проекти в следните категории:

1. Борба с бедността, глада и болестите

2. Образование за всички

3. Права за жените

4. Създайте своя култура

5. Бъдете "зелени"

6. Преследвайте истината

Кандидатите могат да се регистрират на сайта на конкурса. Подробности можете да намерите на официалната страница на конкурса.Краен срок: 1 юли 2013 г.

Брюксел организира конкурс за здравна журналистика


Европейската комисия обяви петото издание на Наградата на ЕС за здравна журналистика. Конкурсът има за цел да стимулира журналистически творби, повишаващи осведомеността по въпроси, свързани със здравеопазването и правата на гражданите.

Темите в тазгодишното издание на конкурса са превенция на заболяванията, здравно обслужване, системи на здравеопазване и права на пациентите.Награди

Всяка държава членка излъчва един финалист. Националните финалисти получават покана за церемонията по награждаването в Брюксел, където победителят и двамата подгласници ще получат следните награди: • Първа награда: 6500 евро

 • Втора награда: 4000 евро

 • Трета награда: 2500 евро

Изисквания и кандидатстване

Журналистите се приканват да изпратят свои статии, публикувани в печатна или онлайн медия в страна от ЕС (включително Хърватия) между 1 август 2012 г. и 30 септември 2013 г. Статиите трябва да имат отношение към една от 12-те здравни теми, изброени на интернет страницата на конкурса.

Подробности за правилата за участие в конкурса ще намерите на официалната му интернет страница.

Краен срок: 30 септември 2013 г.


ПРОГРАМИ

Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” – 2013 г.


Целта на конкурса е да насърчи:

 1. Провеждане на качествени и конкурентоспособни научни и научно–приложни изследвания в следните приоритетни области:

 • Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии;

 • Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни;

 • Нови материали и технологии;

 • Културно – историческо наследство;

 • Информационни и комуникационни технологии;

 1. Междуинституционалната интеграция на университети и висши училища, научни звена на Българска академия на науките и на Селскостопанска академия, предприятия, нестопански организации и други;

 2. Засилване на връзката „наука – бизнес”.

Предварителен бюджет на конкурса за 2013 г.: 11 800 000,00 лв.

В конкурса участват некласираните проектни предложения от конкурсната сесия „Финансиране на фундаментални научни и научно приложни изследвания в приоритетните области“ -2012 г. Ръководителите на проектните предложения потвърждават намерението си за участие в новата конкурсна сесия като ръководителят подава декларация за потвърждение в Деловодството на Фонд „Научни изследвания“.

Декларацията се подава на хартиен носител в Деловодството на Фонд „Научни изследвания“ до 17 ч. на 08.07.2013 г.

Срок за определяне на бенефициентите: до 30.09.2013 г.

Срок за изпълнение на проектите: 24 месеца.

За целите на етапността, заложена в проектните предложения, първият етап е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на предоставяне на авансовото финансиране. Вторият етап е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на предоставяне на финансирането за втория етап.Допустимост на кандидатите

В конкурса не могат да участват кандидати с проектни предложения, които не са кандидатствали в конкурсна сесия „Финансиране на фундаментални научни и научно-приложни изследвания в приоритетните области“ – 2012 г.

В конкурса могат да участват кандидати, които са подали проектни предложения, но не са одобрени за финансиране за конкурс „Финансиране на фундаментални и научноприложни изследвания в приоритетните области“ – 2012 г. Проектните предложения следва да са били подадени онлайн до 17 часа на 16.07.2012 г. и да са били представени и на хартиен носител в 3 (три) идентични на онлайн версията екземпляра, както и на три диска (CD) в Деловодството на Фонд „Научни изследвания“ до 17 часа на 16.07.2012 г.

Изисквания към участниците в проекта

Ръководителят на проектa трябва да бъде хабилитирано лице за университетите и научните инстути или лице, придобило научната и образователна степен „доктор”, с необходимата научна компетентност, удостоверена чрез професионална автобиография, научни публикации в България и чужбина и притежание на патенти (ако е приложимо) за последните пет години в съответната научна област.Допустимост на проектните предложения

Подпомаганите проекти трябва изцяло да попадат в рамките на една или повече от следните категории научноизследователска дейност:Минимален и максимален размер на финансирането от Фонд „Научни изследвания”

Минималният размер на финансирането от Фонд „Научни изследвания” за проект за целия програмен период е 80 000.00 лв.

Максималният размер на финансирането от Фонд „Научни изследвания” за проект за целия програмен период е 500 000.00 лв.

Краен срок: 8 юли 2013Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница