Програма за млади професионалисти на Световната банка 11 Конкурс за наградите "Джон Атанасов" 12страница7/10
Дата02.02.2017
Размер428.56 Kb.
Размер428.56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Процедура за подкрепа на научни форуми с международно участие, провеждани в България


Дирекция „Наука”, МОН стартира процедура за набиране на предложения за финансова подкрепа (на основата на съфинансиране) на научни форуми с международно участие, които ще се провеждат на територията на България.

Цел на процедурата: Подпомагане провеждането на форуми в областта на науката с цел създаване на по-добър имидж на страната ни, възможност за включване на българските учени в изпълнението на различни изследователски задачи, популяризиране на техните научни резултати и сравнимост на научните изследвания в дадена област на национално и международно ниво. Като преки резултати от участието в научни форуми е публикуване на материалите в реферирани издания, което дава видимост на българските научни изследвания, запознаване с последните тенденции в науката и представяне на българския опит.

Допустими кандидати: Българска академия на науките, Селскостопанска академия, държавни висши училища.

КРИТЕРИИ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ:

 • събитието се провежда на територията на България;

 • доказано международно участие;

 • структурирана програма;

 • проявата да е в приоритетните области на Националната стратегия за развитие на научните изследвания;

 • минимален брой участници 20 човека;

 • престиж на международните лектори;

 • ясно разписан бюджет на исканото съфинансиране от МОН, както и да се посочи размера на финансирането от други източници. Средствата от МОН могат да се използват за организационни разходи, като са недопустими разходите за авторски хонорари и компютърно оборудване.

 • събитието да не е финансирано по други публични източници и програми (проекти, подкрепени от Фонд  “Научни изследвания”, програми на структурните фондове и др.). Доказва се с декларация в свободен текст от кандидатстващата организация.

Предложенията се представят в свободен формат, при условие че съдържат информация за всички посочени критерии и ще бъдат разглеждани по реда на постъпването си.

Максимална стойност за съфинансиране на една конференция - 7 000 лв.

Предложенията трябва да се подават в деловодството на МОМН, бул. „Дондуков” 2А – за дирекция „Наука”.Начин на предоставяне на съфинансирането: за институтите на БАН и висшите училища – трансфер по бюджета. За институтите на Селскостопанската академия – чрез договор за съфинансиране провеждането на научни прояви.

За допълнителна информация: тел.02 9217 536; e-mail: d.lesseva@mon.bg

Четвърти конкурс за двустранно научно-техническо сътрудничество между Република България и Република Словакия за периода 2013-2015 г.


Въз основа на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Словашката република за научно и технологично сътрудничество, подписан на 1 декември 2005 г. в София, Фонд «Научни изследвания» към Министерството на образованието, младежи и науката на Република България

О Б Я В Я В А

Конкурс за представяне на предложения за научни изследователски проекти за двустранно научно-техническо сътрудничество между Република България и Словашката република.

ПОКАНА

Приложения

Приложение 1: Форма на проектното предложение - българска версия

Приложение 2: Форма на проектното предложение - английска версия

Приложение 3: Критерии за оценка - българска версия

Приложение 4: Критерии за оценка - английска версия

Приложение 5: Указание за подготовка на проекта и за разходи на проекта - българската версия

Краен срок за подаване на проектите: 8 юли 2013.


Швейцарската научна фондация обявява конкурс за набиране на проекти в рамките на програмата SCOPES за научно сътрудничество между Швейцария и страните от Източна Европа за периода 2013 - 2016 г.


Програма SCOPES е част от дейностите на Швейцарското федерално правителство в подкрепа на научните изследвания в страните от Източна Европа. Основна цел да програмата е да обезпечи съвместната работа на научни колективи и институции от Швейцария и от страните на Източна Европа и новите независими републики на бившия Съветски съюз, които са в период на преход. Участието на учени от България (и други нови страни-членки на ЕС) се допуска само в многостранен проект в качеството им на посредник между швейцарския екип и страната бенефициент.

Общият бюджет на Програмата е 16 милиона швейцарски франка и включва следните финансиращи схеми: • Конференции (Conference Grants) – Подпомага участието на учени и изследователи от страните от Източна Европа да участват в конференции, които се провеждат в Швейцария, като обезпечава пътуването и настаняването им за периода на конференцията (заявления могат да се подават постоянно);

 • Научни проекти (Joint Research Project) – обезпечава изпълнението на съвместни иновативни научни проекти между учени от страните партньори (страните от Източна Европа, Швейцария и новите страни-членки на ЕС) по специфични проблеми във всички области на научните изследвания (подават се заявление в рамките на обявен конкурс);

 • Подготовка на проект (Preparatory Grants) – обезпечава срещи на учените с цел подготовката на съвместен научен проект (подават се заявление в рамките на обявен конкурс за научни проекти);

 • Научни резултати (Valorisation Grants) – има за цел да увеличи социалното и икономическо въздействието на научните резултати от съвместните научни проекти и да осигури тяхната устойчивост (заявления се подават в края на изпълнението на научния проект).

Повече информация може да получите от обявата на Швейцарската научна фондация, ТУК или на адрес: http://www.snf.ch/E/international/europe/scopes/Pages/default.aspx

Швейцарската научна фондация набира предложения по Програма SCOPES 2013 – 2016 г. до 20 септември 2013 г
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница