Програма за млади професионалисти на Световната банка 8 Конкурс за есе "Какво е да си българин гражданин на Европейския съюз?" 9страница3/8
Дата02.02.2017
Размер354.73 Kb.
Размер354.73 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Съветът на Европейския съюз предлага стажове


Всяка година генералният секретариат към Съвета на Европейския съюз предлага платени и неплатени стажове.

Платени стажове

Програмата е с продължителност пет месеца. Стажантите са включени в работата на един или повече отдели на генералния секретариат към Съвета на ЕС.

Кандидатите трябва да са граждани на държава, членка на ЕС, и да са завършили висше образование. Изисква се да владеят отлично един от официалните езици на ЕС и да имат познания по втори такъв. Задължително е владеенето на английски или френски език.

Стажантите ще получават стипендия в размер от 900 евро на месец. Желаещите да кандидатстват трябва да попълнят онлайн формуляр, който е достъпен на сайта на Съвета на ЕС.

Кандидатстването ще е възможно от 1 юни до 31 август 2013 г.

Желаещите трябва да попълнят онлайн формуляр за кандидатстване.

Подробности за изискванията и за стажа можете да намерите на интернет страницата на Съвета на ЕС.

Стажантска програма на Карол


Стажантската програма се провежда всяка година през лятото. Подборът започва още в края на пролетта.

Програмата е структурирана в 3 основни модула:

  • ежедневно интерактивно обучение от водещи експерти на компанията;

  • работа по индивидуален изследователски проект, под наставничеството на експерт от компанията;

  • работа по определени казуси индивидуално и/или в екип;

Всяка година стажантската програма има определен тематичен акцент, на който са подчинени индивидуалните проекти и казусите.

Краен срок: няма посочен

Летен стаж в Държавната агенция за българи в чужбина


Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) организира за дванадесети път летен стаж, който ще се проведе в периода от 4 юли до 26 юли 2013 г.

За практиката могат да кандидатстват български студенти, които учат в чуждестранни университети, както и такива с интерес към проблемите на миграцията и интеграцията. Младежите трябва да се обучават в специалности като "Политология", "Международни отношения", "Икономика", "Право", да владеят чужди езици и да имат добра компютърна грамотност.

Документите за кандидатстване включват студентско удостоверение от висшето училище, автобиография и мотивационно писмо. След успешно приключване на стажа всички участници ще получат сертификат. Подробна информация има на официалната страница на ДАБЧ.

Краен срок: 15 юни 2013 г.

Платен стаж в Световната търговска организация


Световната търговска организация (WTO) предлага платен стаж на студенти в магистърски и докторски програми. Стажовете се провеждат целогодишно в Женева, Швейцария.

Студентите получават заплащане в размер на 60 швейцарски франка дневно, включително за почивните дни и за официалните празници. Стажантите трябва сами да поемат разходите си за път до и от Женева и тези за здравна застраховка.

Кандидатите трябва да бъдат на възраст между 21 и 30 години и да имат бакалавърска степен в подходяща дисциплина, например: икономика, право, политически науки или международни отношения.

Според нуждите си WTO определя кога да обяви свободни позиции и в кой от отделите й ще се приемат стажанти. Те са избирани от база данни с кандидати, регистрирани на страницата на организацията.

Програмата е целогодишна като максималната продължителност на стажа е 24 седмици.

Допълнителна информация може да намерите на уебсайта на WTO.Краен срок за кандидатстване няма.

Европейската агенция по лекарствата предлага стаж


Европейската агенция по лекарствата организира два пъти в годината стажове за наскоро завършили висшисти.

Програмата има за цел да запознае участниците с работата на агенцията и ролята й в дейностите на Европейския съюз. Тя ще им даде също практически опит в някой от отделите на агенцията, както и професионален опит в хода на тяхната работа.

Стажът е с продължителност между шест и девет месеца и започва през октомври. Агенцията отпуска на одобрените кандидати месечно заплащане в размер от 1350 паунда и покрива пътни разходи.

Изисквания

Кандидатите трябва да са завършили наскоро студенти от държави членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или страните кандидати за членство. Задължително е доброто владеене на английски език и на друг официален език на ЕС.

Изисква се и опит в област, свързана с дейността на агенцията, например фармация, медицина, природни науки, химия, здравеопазване или информационни технологии. Адвокати, специализиращи законодателство в областта на фармацията, и кандидати с интереси в човешките ресурси, бюджета и счетоводството също могат да участват.

Желаещите трябва да попълнят формуляр за кандидатстване, достъпен на сайта на Европейската агенция по лекарствата.

Подробности можете да намерите на интернет страницата на Европейската агенция по лекарствата.

Краен срок: 15 юни 2013 г

Френско радио предлага платени стажове за студенти


Eur@dioNantes, европейско радио в Нант, подкрепено от Европейската комисия, започна подбор за екип от стажанти.

Стажът ще започне на 23 август 2013 г. в Нант и ще продължи до 23 февруари 2014 г. Стажантите ще получават месечна стипендия от около 436.05 евро.

Екипът на радиото е съставен от няколко млади журналисти от цяла Европа. Те ще получат обучение от професионални френски журналисти. В продължение на няколко месеца студентите ще имат възможността да се научат как да създадат нови начини за слушане на информация за Европа в областта на културата, икономиката, обществото и политиката.

Стажантите ще могат да предават новини и от Страсбург, където се провеждат пленарни заседания на Европейския парламент.Изисквания

Eur@dioNantes търси студенти по политически науки, журналистика или европеистика. Кандидатите трябва да владеят свободно френски език.

Желаещите трябва да попълнят формуляр за кандидатстване. Подробности ще намерите на интернет страницата на Eur@dioNantes.

Краен срок: Документите трябва да бъдат изпратени до края на юни.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница