Програма за подкрепа на комуникационната стратегия на мосв през 2013г. Кампания „младежта в действие”Дата23.02.2017
Размер308.33 Kb.
Размер308.33 Kb.

ПРОГРАМА

ЗА ПОДКРЕПА НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА МОСВ ПРЕЗ 2013г.

КАМПАНИЯ „МЛАДЕЖТА - В ДЕЙСТВИЕ”


Основни задачи / изпълнител

Дейности и резултати

Показатели (брой)

Срок

Единични стойности

(лв)

Обща стойност

(лв)

1. Разпространение на информация и стимулиране участието на младите хора и учебните заведения в процеса на управление на водите. Проект

Младежки Воден Парламент: младите хора гласуват „За” бъдещето на водата”1.1. Разпространение на 4 броя информационни материали в 200 учебни заведения.


4 броя информационни материали

700

МВП

Сборник материали – печатно издание и CD300
МВП

„ЕКОКАКВО” (интерактивна игра) – печатно издание100
МВП

Брошури и материали на екоклубовете за провеждане на информационните кампании.

МВП

Сборник с материали от конкурсите и изложбите, организирани от екоклубовете на МВП по екологичния календар300
Участие на младите хора в управлението на водите и водните екосистеми 31.01.

1.2. Проведени дискусии на екологична тема в 50 учебни заведения.

Дискусии в 8 населени места с представители от 50 учебни заведения
4200


Екоклуб „Заедно за водата” 39 СОУ София

Кръгла маса МЛАДИТЕ ХОРА ГЛАСУВАТ ”За бъдещето на водата” във връзка с 02.02.-Ден на влажните зони

Кръгла маса с участие на 4 учебни заведения

31.01.2013


изпълнено
МВП – всички училища

Дискусия на тема: Водата – извор на живот” – паралелни дискусии - 22.03. Ден на Водата:


Дискусии в 8 нас.места с 40 учебни заведения

22.03.2013

800
МВП – всички училища

Дискусия на тема: „Имат ли място младежките инициативи за опазване на Биоразнообразието” 22.05. Ден на биоразнообразиетоДискусии в 8 нас.места с 40 учебни заведения

22.05.2013

800
МВП – всички училища

Дискусия на тема:Младите хора в управлението на водите” - 05.06. Ден на Околната среда.

Дискусии в 8 нас.места с 40 учебни заведения

05.06.2013

800
МВП – всички училища

Дискусия на тема: „Пътищата на реките – разделят ли ни или ни свързват” - 29.06. Ден на река Дунав.

Дискусии в 8 нас.места с 40 учебни заведения

29.06.2013

800
ОЦИДЗИ, с.Байкал

и

Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда”, Лом

Дискусия на тема: „Река Дунав като мост за младежко сътрудничество” - 29.06. Ден на река Дунав.

Дискусия с 6 учебни заведения

29.06.2013

200
МВП – всички училища

Дискусии на тема: „Опазването на Морето е и нашата грижа” - 31.10. Ден на Черно море.

Дискусии в 8 нас.места с 40 учебни заведения

31.10.2013

8001.3. Организирани 4 работни еднодневни срещи (с преподаватели от МВП и поканени нови участници) за представяне на екологични инициативи.

4 работни срещи
1 000БМВП

Пловдив: разработване на програма и планиране на логистиката за „Екоучилище – 2013 в НП Рила”
03.2013

200
БМВП

с.Байкал, Плевенска област: работна среща на преподаватели за представяне на екологични инициативи и материали за „Екоучилище – 2013 в НП Рила”
29.06.2013

300
БМВП

Стара Загора: обсъждане и подготовка на инициативи за ІІІ Парламентарна сесия на МВП
09.2013

200
БМВП

София: работна среща за отчитане на дейностите от 2013г и планиране на инициативи за 2014г.
12.2013

3001.4. Стартиране на 10 младежки инициативи за опазване на водите и водните екосистеми.

10 инициативи10100


Клуб „Екопулс", ОУ „Йордан Йовков”, Каварна

Инициатива за участие в наблюденията и преброяване на водолюбиви птици в Шабленското езеро
02.2013

500
Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда”, Лом

Информационна кампания за популяризиране на  биоразнообразието на влажните зони на р.Дунав

(с БД-Плевен)
02.02.2013

500
„Екоклуб” СОУ „П.Евтимий”-Пловдив


Инициатива за проучване и популяризиране на местообитания на птици във влажните зони на р.Марица (биоразнообразие във влажните зони) – ”Вълшебният свят на Влажните зони”:

(с БД –Пловдив)
02.02.2013

500
„Екоклуб” СОУ „П.Евтимий”-Пловдив

Инициатива за информационна кампания по тема

Воден отпечатък, виртуална вода”;


22.03.2013

500
ОДК Бургас

Инициатива за изследване на водите и биоразнообразието ПП Странджа Странджанските ендемити и реликтни видове при река Велека”

(с БД-Варна, ръководството на ПП Странджа)
15.05.2013

500
Екоклуб „Приятели на Водата”, ГПЧЕ „Ромен Ролан”, Ст.Загора

Биоразнообразие в на р.Бедечка и нейната влажна зона – инициатива за проучване, информационна кампания защита на биоразнообразието „Живата вода на големия град”
22.05.2013

500
Екоклуб “ Заедно за водата 39 СОУ „П.Динеков “ София

Инициатива за изследване на водите и биоразнообразието ПП Витоша Биоразнообразието в Природен парк Витоша –резервата ”Бистришко бранище”

БД-Плевен, ръководството на ПП Витоша)
31.05.2013

500
МВП

Инициатива за алтернативно еко-обучение и възпитание на младежи в националните и природните паркове „Екоучилище в НП Рила – 2013г”

(Басейнови дирекции, ръководството на НП Рила)
15 – 20.07. 2013г.

5 600
  • Екоклуб “ Заедно за водата 39 СОУ „П.Динеков “ София

  • Испанска гимназия”Сервантес”, София

  • Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда”, Лом

  • ОЦИДЗИ, с.Байкал

Инициатива за проучване и популяризиране на биоразнообразието на река Искър и крайбрежните й зони „Биоразнообразието на р.Искър – от извора до устието” (съвместно с Басейнови дирекции)
5-9.2013

500
Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда”, Лом

Инициатива за подобряване на екологията на градската среда по проект „За чиста и зелена градска среда"


09.2013

5001.5. Провеждане на 1 национална и 4 регионални сесии на МВП.

5 сесии
2 000

МВП

Регионална младежка сесия в Лом, за Дунавски регион с Басейнова дирекция Плевен
4-7.2013

250
МВП

Регионална младежка сесия в Пловдив, за Източно-беломорски регион с Басейнова дирекция Пловдив
4-7.2013

250
МВП

Регионална младежка сесия в Бургас, за Черноморски регион с Басейнова дирекция Варна
4-7.2013

250
МВП

Регионална младежка сесия за създаване на секция на МВП в Благоевград с Басейнова дирекция Благоевград
4-7.2013

250
МВП и

ОЦИДЗИ, с.Байкал, обл. ПлевенскаІІІ-та Парламентарна сесия на МВП в Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси с. Байкал, Плевенска област

В сътрудничество с МОСВ и Басейнови дирекции
1-3.11.2013

1000
2. Организиране и участие в кампании и инициативи за популяризиране на проблемите, свързани с опазването на водите и водните екосистеми.

Проект

Всяка спасена Капка Вода - означава живот за Реката, Езерото и Морето”
2.1. Участие на 2000 младежи от 100 учебни заведения в национални и регионални кампании за опазване на околната среда и водите.

12 кампании
3400

Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда”, Лом

Кампания за повторно използване и рециклиране на опаковките от коледните и новогодишни подаръци


участници в МВП от учебни заведения

01.2013

изпълнено
Клуб „Екопулс", ОУ „Йордан Йовков”, Каварна

2.02. Международен ден на влажните зони:

Информационна кампания – видеофилм за Дуранкулашко езеро;

интерактивни екологични игри


участници в МВП от учебни заведения

02.02.2013


изпълнено
Клуб „Екопулс", ОУ „Йордан Йовков”, Каварна

2.02. Международен ден на влажните зони: Участие в среднозимно преброяване на водолюбиви птици – Шабленско езеро

участници в МВП от учебни заведения

02.2013

изпълнено
Екоклуб „Заедно за водата 39 СОУ „П.Динеков “ София2.02. Международен ден на влажните зони Биоразнообразие във влажните зони – „Вълшебният свят на Влажните зони”: презентация за Драгоманското блато ;

Птиците при УСТИЕТО на р.Искър, с.Байкал;

Посещение на Природонаучния музей, София

Участие в регионална кампания на БД –Плевен, с.Байкал, гр Лом и........


участници в МВП от учебни заведения

02.02.2013

изпълнено
Екоклуб „Млад природозещитник”, СОУ „А.И.Чапай”, Белово

2.02. Международен ден на влажните зони: Информационна кампания в училище и в града – изготвяне на информационно табло и материали в училище и на обществено място.

участници в МВП от учебни заведения

2.02.2013

изпълнено
ОДК Бургас

2.02. Международен ден на влажните зони: Ученическа дискусия, презентации и ролеви игри, посветени на влажните зони край Бургас

участници в МВП от учебни заведения

2.02.2013

изпълнено
Екоклуб „Приятели на Водата”, ГПЧЕ „Ромен Ролан”, Ст.Загора, „Екоклуб” СОУ „П.Евтимий”, Пловдив,

БД-Пловдив02.02. Ден на Водата: Честване деня на Влажните зони в гр.Пловдив – дискусия, участие в игри, посещение на защитена местност „Нощувка на малък корморан”, посещение на Природо-научен музей в гр.Пловдив

20 участници от 2 учебни заведения

2.02.2013

изпълнено
Екоклуб “ Заедно за водата 39 СОУ „П.Динеков “ София

22.03. Ден на Водата: „Водата – извор на живот” – конкурси за рисунки, постери, видеоклипове.

“Воден отпечатък, виртуална вода” екоигра; състезания. Участие в регионална кампания (инициативи съвместно с БД-Плевен)


22.03.2013

100
Екоклуб „Приятели на Водата”, ГПЧЕ „Ромен Ролан”, Ст.Загора

22.03. Ден на Водата: Училищен „Празник на Водата” –

Спортно състезание – „Водна олимпиада”;

Състезания със знания – „Стани богат със знания за Водата”;

Участие в регионална кампания (инициативи съвместно с БД-Пловдив и РИОСВ СТ.Загора)

22.03.2013

100
Екоклуб „Млад природолюбител”, СОУ „А.И.Чапай”, Белово

22.03. Ден на Водата: Провеждане на училищно състезание между класовете, на тема „Опазване на водите".
22.03.2013

100
Екоклуб „Приятели на Водата”, ГПЧЕ „Ромен Ролан”, Ст.Загора

23.03. Часът на Земята: „Що е то Часът на Земята” – информационна кампания: къде по света и как се отбелязва; как го отбелязваме в България
23.03.2013

100
Екоклуб „Млад природолюбител”, СОУ „А.И.Чапай”, Белово

23.03. Часът на Земята: Информационна кампания - изготвяне на информационен кът и организиране на мероприятия с ученици от малките класове.
30.03.2013

100
Екоклуб „Приятели на Водата”, ГПЧЕ „Ромен Ролан”, Ст.Загора

01.04. Международен ден на птиците: кампания за поставяне на хранилки за птиците в крайбрежието на р.Бедечка
01.04.2013

100
Екоклуб “ Заедно за водата 39 СОУ „П.Динеков “ София

Първа седмица на април – Седмица на гората.

Залесителна кампания в Училищна гора над Драгалевски манастир, съвместно с отдел Екология на район Младост


1-7. 04.2013

100
„Екоклуб” СОУ „П.Евтимий”, Пловдив

Първа седмица на април – Седмица на гората.

Залесителни дейности в ЗМ „Пловдивските хълмове” или друга територия


м.04.2013г

или м.11.2013г100
ОДК Бургас

Първа седмица на април – Седмица на гората.

Участие в залесяване на територията на Природен парк „Странджа”


1-7. 04.2013

100
МВП – всички клубове

Участие в националната кампания за почистване "Да изчистим България за един ден": информационни кампании по места, организация и участие в дейностите.

04.2013

800 (8 уч.заведения х 100 лв)
ОДК Бургас

22.04. Ден на Земята: Екоакция и хепънинг в Морска градина
22.04.2013

100
ОДК Бургас

22.05. Ден на биоразнообразието: Екологичен практикум в ЗМ „Пода”
18.05.2013

100
Екоклуб „Млад природолюбител”, СОУ „А.И.Чапай”, Белово

22.05. Ден на биоразнообразието: „Да запазим чист дома на живата природа в Рила” - акция за почистване на водни обекти и крайводни зони в НП "Рила"
23.05.2013

100
„Екоклуб” СОУ „П.Евтимий”-Пловдив

22.05. Ден на биоразнообразието: Биоразнообразие в резервата „Червената стена” експедиция до резервата, екоигри, спортни състезания, изследване на водите и биоразнообразието на района „Водите на територията на резервата” (инициативи съвместно с БД и РИОСВ- Пловдив)
31.05.2013

100
Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда”, Лом

05.06. Световен ден на околната среда:  Информационна кампания – представяне на документален филм на екологична тематика 
05.06.2013

100
Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда”, Лом

29.06. Деня на Дунав: Почистване на Дунавския парк и плажната ивица 
29.06.2013

100
ОДК Бургас

Акция и информационна кампания „Ден без автомобили” - поход до местността Ченгене скеле
22.09.2013

100
МВП – всички клубове

18.10. Световен ден на водния мониторинг: Кампания за мониторинг на местните водни обекти
18.10.2013

800 (8 уч.заведения х 100 лв)
ОДК Бургас

31.10. Международен ден на Черно море - участие в екологиечн практикум по изследване на водите в акваторията на Бургаски залив.
31.10.2013

100
Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда”, Лом

ЕСНО: Кампания за намаляване на отпадъците

акции за събиране на хартия, изработване на компостер, информиране на гражданите чрез мобилна изложба, показваща красиви и грозни гледки от природата 11.2013

1002.2. Проведени 10 конкурса и изложби на екологична тема.

10 конкурса и изложби550

Екоклуб “ Заедно за водата 39 СОУ „П.Динеков “ София

22.03. Ден на Водата: Изложба на конкурсни работи на тема „Водата – извор на живот”: рисунки, постери, видеоклипове.
22.03.2013

50
„Екоклуб” СОУ „П.Евтимий”-Пловдив

22.03. Ден на Водата.

конкурс за рисунки, постери, дискусии;


22.03.2013

50
Екоклуб „Приятели на Водата”, ГПЧЕ „Ромен Ролан”, Ст.Загора

22.03. Ден на Водата: Училищен „Празник на Водата” –

фотоконкурс, конкурс за рисунка, песен, есе „Водата – извор на живот”


22.03.2013

50
ОДК Бургас

22.03. Ден на Водата: Участие в Националния конкурс „Водата – извор на живот” и изложба на конкурсни творби
22.03.2013

50
„Екоклуб” СОУ „П.Евтимий”-Пловдив

22.04. Ден на Земята Конкурс на тема „Природата велик художник и ваятел” за художествени произведения – стихове, проза, рисунки, макети и фотографии
19.04.2013

50
Клуб „Екопулс", ОУ „Йордан Йовков”, Каварна

22.04. Ден на Земята: Международен ден на Земята- участие в пролетно почистване, изложба "Как да използваме отново битовите отпадъци" 
22.04.2013

50
Екоклуб “ Заедно за водата 39 СОУ „П.Динеков “ София

22.04. Ден на Земята: Екофестивал „Живей екологично” (изложба от рециклирани материали)
22.04.2013

50
Клуб „Екопулс", ОУ „Йордан Йовков”, Каварна

Конкурс "Екоидеи за моя град" – моята идея за плажа на Каварна
05.2013

50
Екоклуб „Млад природолюбител”, СОУ „А.И.Чапай”, Белово

05.06. Ден на околната среда: Акция за озеленяване на училището с цветя: конкурс „Моята градинка е най-жива”
02.06.2013

50
МВП

05.06. Ден на околната среда: Конкурс за мото и лого на лятното „Екоучилище в НП Рила – 2013г.”
05.06.2013

50
Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда”, Лом

29.06. Деня на Дунав: Модно ревю с тоалети от отпадъци, протестно шествие и хепънинг  
29.06.2013

50
Клуб „Екопулс", ОУ „Йордан Йовков”, Каварна

29.10. Деня на Черно море: национален конкурс „Морето един различен свят”
29.10.2013

-
ОДК Бургас

31.10.Международен ден на Черно море – Национален конкурс „Морето не е за една ваканция”
31.10.2013

-2.3. Създаден и представен (у нас и в чужбина, вкл.VІІ Световен форум в Южна Корея – 2015г.) късометражен филм „Младите за бъдещето на Водата”, за популяризирането на младежкото участие в управлението на водите в България.

1 филм

01.04.2013
2000

3. Създаване на партньорска мрежа за ефективно управление на водите.

Проект „Парламентьори на Водата”

3.1. Проведени дискусии на екологична тема в 10 населени места между младежи от МВП и представители на държавни институции и органи на местната власт.

10

дискусии1000

„Екоклуб” СОУ „П.Евтимий”-Пловдив

и

Екоклуб „Приятели на Водата”, ГПЧЕ „Ромен Ролан”, Ст.ЗагораУчастие в дискусия на БД Пловдив на тема „Управление на влажните зони” по случай откриване на новия Иформационен посетителски център БД-Пловдив

Съвместно с БД –Пловдив, представители на институции и НПО
28.02.2013

100
Екоклуб “ Заедно за водата 39 СОУ „П.Динеков “ София

31.03. Часът на Земята „Ние и светът около нас”

30.03.2013

100
Екоклуб „Приятели на Водата”, ГПЧЕ „Ромен Ролан”, Ст.Загора

Дискусия за бъдещето на р.Бедечка и парк „Бедечка” – с представители на НПО и местни органи на властта100
Екоклуб „Приятели на Водата” ГПЧЕ „Ромен Ролан”, Ст.Загора
Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда”, Лом
Екоклуб „Заедно за водата” 39 СОУ София
Екоклуб „Млад природолюбител”, СОУ „А.И.Чапай”, Белово


Честване на 05.06. Ден на Околната среда:Младите хора в управлението на водите” – представяне на Декларацията на 11 ЕМВП – дискусии на младежите

с представители на местните власти (София, Ст.Загора, Лом, Белово).

29.05.- 05.06. 2013

100

100

100

100

Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда”, Лом

Участие в публично обсъждане на идеи по проект „За чиста и зелена градска среда", с представители на общинското ръководство и местния бизнес
09.21013

100
Екоклуб „Дунав”, ОЦИДЗИ, с. Байкал, Плевенска област

Европейските дни на птиците (първата събота на октомври): Наблюдение на водоплаващи и водолюбиви птици по поречието на река Дунав и устието на река Искър и дискусия, съвместно с БД Плевен
05.10.2013

100
Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда”, Лом

Дискусия и разпространение на петиция "Искаме елха с корен" в различни институции на територията на град Лом, съвместно с местни бизнес-организации
12.2013

1003.2. Участие на МВП в 8 обществени консултации за плановете на речните басейни и наводненията.

10 общ.консултации1200

Екоклуб “ Заедно за водата 39 СОУ „П.Динеков “ София

Опазване чистотата на водата и пестене на водата: Мониторинг на водите на река Искър; изследване на свойствата и чистотата на водите; изработване на информационни материали;

Екошествие в кв.Горубляне с макети изработени от участниците в клуба „Тези риби ги отглеждаме ние”


15.03.2013

200
„Екоклуб” СОУ „П.Евтимий”-Пловдив

Опазване чистотата на водата и пестене на водата. Мониторинг на водите на река Марица;

Пречистване на водата – посещение на ПСОВ.

Изработване на информационни материали;

15.03.2013

200
МВП

Кръгла маса – обществствени консултации за плановете на речните басейни и наводненията, за ефективно управление на водите

(по региони на 4-те Басейнови дирекции)


05.2013

8 х 1003.3. Организиране на работни срещи за сърудничество с НПО и бизнес

3 раб. срещи1400

Екоклуб “ Заедно за водата 39 СОУ „П.Динеков “ София

1.04. Международен ден на птиците

Работна среща за сътрудничество с БДЗП София (и евентуално бизнеса): „Водни детективи” – кампания за откриване на следи от човешко въздействие на водоемите в региона (практически дейности на терен);

Наблюдения (изследвания) на птиците на р. Драгалевска и територията около посетителски център „Витоша“ .

5.04.2013

500
„Екоклуб” СОУ „П.Евтимий”-Пловдив

Работна среща за сътрудничество с НПО и евентуално - (бизнеса): „Водни детективи” – кампания за Откриване на следи от човешко въздействие на водоемите из региона- практически дейности на терен – Наблюдения (изследвания) на птиците на р. Марица по случай Международния ден на птиците 1.04
5.04.2013

500
„Екоклуб” СОУ „П.Евтимий”-Пловдив

Ние и светът около нас - във връзка с Часът на Земята - 23.03. 2013г. и седмица на гората. Кръгла маса с държавните институции и органите на местната власт на тема: „Мястото където искам да живея” – екологично мислене за Пловдив

(участници: МВП, представители на БД Пловдив, отдел екология на Община Пловдив и НПО)


5.04.2013400
3.4. Стартиране на 4 съвместни инициативи между МВП, НПО и бизнес-структури.

4 инициативи2000

Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда”, Лом

31.03. Часът на Земята Организация и провеждане, съвместно с Община Лом на събитието – изработване и разпространение на брошури и плакати, факелно шествие, концерт на свещи, светлинно шоу
23.03.2013

800
МВП и Екоклуб „Дунав”, ОЦИДЗИ, с. Байкал, Плевенска област

29.06. Международен ден на река Дунав – съвместно честване с Басейнова дирекция на Дунавски район - съвместни инициативи между МВП, НПО и бизнес – структури, съвместно с Басейнова дирекция Плевен
29.06.2013

400.
Еко клуб „Дунав”, ОЦИДЗИ, с. Байкал, Плевенска област

29.06. Международен ден на река Дунав:

Интеркултурни младежки мостове – среща на младежки екологични организации от страни по поречието на река Дунав.


29.06.2013

400
Клуб „Екопулс", ОУ „Йордан Йовков”, Каварна

Опазване  на парковете в Каварна – обсъждане на идеи и кръгла маса; апел към каварненската общественост по местната кабелна ТВ 
09.2013

400
4. Международно струдничество за развитие на инициативата Младежки воден парламент

Проект „Приятели на Водата от Европа и Света”

4.1. Осъществени международни младежки срещи и обмени.


8000

МВП

15 – 20. 07. Участие на делегация на МВП в 11 Европейски младежки воден парламент в Армения

(МВП, Solidarity Water Europe (SWE), Agence de l'Еau Artois Picardie)
12 – 20.05. 2013г.

-
МВП

15 – 20. 07. Обмен на младежки екологични практики с МВП на Артоа-Пикарди, Франция – участие на младежка група от Франция (10д.) в Екоучилище в НП Рила (за пребиваване на групата в България, без пътни разходи от/за Франция)

(МОСВ, Басейнови дирекции, ръководството на НП Рила, Agence de l'Еau Artois-Picardie)
14 – 21.07. 2013г.

5 000
МВП

Младежки обмен с МВП на Артоа-Пикарди, Франция: Партньорско посещение за обмен на екологични практики на представителна делегация на МВП (10д.) във Франция (за пътни разходи на групата до/от Франция, без разходите за пребиваване)

( МОСВ, Дирекции на МОСВ, Agence de l'Еau Artois-Picardie)
09.2013

3000ОБЩ БЮДЖЕТ


37550 лв.Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница