Програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 2013", столична община, обявява конкурс за есе наДата01.02.2017
Размер43.26 Kb.
Размер43.26 Kb.

eu+logo[1]
УВАЖАЕМИ ДЕЦА И РОДИТЕЛИ,
В рамките на Проект „Енергийна визия 2020 за градовете от Югоизточна Европа” „Energy Vision 2020 For The South East European Cities (EnVision 2020)”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013", СТОЛИЧНА ОБЩИНА,
ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ЕСЕ НА ТЕМА

Зелени хоризонти пред съвременните градовеУсловия за участие:

Целева група и възрастова граница за участниците: от 14 до 19 години;

Технически изисквания:

 • Формат на документа:  конкурсните работи се изготвят в стил есе на български език, във формат А4, портретно ориентиран, на хартиен носител;

 • Обем на текста – до 2 печатни страници;

 • Шрифт – Times New Roman;

 • Големина на шрифта – 12;

 • Mеждуредие -1,0;

ВАЖНО! Есе, което не отговаря на техническите изисквания, няма да бъде разглеждано от комисията.

Брой на разработката: Не повече от 1 (едно) есе на участник;

Цел и тематика на есето: Представяне на собствените виждания, идеи и визия за зелените хоризонти пред съвременните градове - модерни енергийно-ефективни технологии, енергийна ефективност, във всички аспекти на понятието, възобновяеми енергийни източници и устойчиво енергийно развитие.

Условия за допускане на есето до конкурса:

 1. Есето трябва да бъде получено преди 19:00 часа на 10 октомври 2014 г. Есе, подадено след регламентирания краен срок, няма да бъде допуснато в Конкурса;

 2. ВАЖНО!!! Задължително условие е всяко едно есе да бъде придружено от попълнен Формуляр за участие, съдържащ трите имена и възрастта на участника, както и координати (телефон, електронна поща) за контакт. Лицевата страна и гърба на есето не трябва да съдържат никакви идентификационни маркери за участника - име, адрес, възраст, училище, и др. в противен случай няма да бъде допуснато за участие;

 3. В случай, че при подаването на есето, кандидатът в конкурса не използва типовата бланка на Формуляр за участие, а друг подходящ придружаващ документ в свободен текст, задължително трябва да посочи:

3.1.) Информация за автора на есето – трите имена, възраст, телефон, e-mail;

3.2.) както и да включи в свободния текст на документа следното: „С настоящото гарантирам, че съм единствен автор на подаденото есе, и че разработката не нарушава чужди авторски или други права на интелектуалната собственост. Декларирам, своето съгласие предаденото есе да бъде сканирано (снимано) и публикувано в специализирана брошура по Проекта и други свързани с целите на Проекта- с презентационна цел“ВАЖНО!!! Есе, за което не е получено, изричното писмено съгласие на автора (кандидата), няма да бъде подложено на селекция и оценяване!!!

 1. Есе, асоцииращо определена личност, организация или име на търговска марка, няма да бъде допуснато в Конкурса;

 2. Съдържанието на есето трябва да бъде оригинално, авторско, да е подчинено на темата, както и да не съдържа фрази или думи, които противоречат на етичните и морални норми. С участието си в Конкурса, Участникът гарантира, че е единствен автор на изпратеното от него есе, както и че със същото не се нарушават чужди авторски или други права на интелектуалната собственост.

Място и начин на предаване на есето: На ръка или чрез куриер в деловодството на Столична община – гр. София, ул. „Московска „№ 33, фронт-офис, адресирано до директора на дирекция „Европейски програми и проекти“, Столична община.

Краен срок за предаване на есето: 19:00 часа на 10 октомври 2014 г.

Подбор и оценка на есетата:

Подборът и оценката на есетата ще се извърши от специално назначена Комисия, съставена от представители на общинската администрация, РИО-София и академичните среди.

Всяко есе ще бъде оценявано от членовете на Комисията с брой точки от 1 до 6 по всеки един от следните критерии:


 1. За оригинална асоциация с енергийната ефективност;

 2. За степен на съотносимост към темата на Конкурса;

 3. Литературно въздействие.

Общата (финалната) оценка ще се сформира като сбор от индиидуалните оценки на членовете на Комисията.

Награди:

Класираните на първите три места есета ще получат предметни награди, както следва: • За първо място - 7’’Таблет. Наградата се присъжда на един участник

 • За второ място – Велосипед. Наградата се присъжда на един участник

 • За трето място - MP4 плейър. Наградата се присъжда на един участник


По въпроси, относно процедурата за участие в конкурса, можете да отправяте писмено запитване на e-mail: d.damyanova@sofia.bg

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!
1. По отношение на авторските права, следва да имате предвид, че участвайки в Конкурса, Вие:

 • Носите отговорност, че сте единствен автор на подаденото есе, и че разработката не нарушава чужди авторски или други права на интелектуалната собственост;

 • Декларирате, своето съгласие предаденото есе да бъде сканирано (снимано) и публикувано в специализирана брошура по Проекта и други свързани с целите на Проекта - с презентационна и/или възпитателна цел

2. По отношение на съхранението на есетата: следва да имате предвид, че есетата в конкурса няма да бъдат връщани и ще бъдат използвани за повишаване на екологичното съзнание, посредством изложби, интернет страници, плакати, публикации и т.н. за целите на Проекта.


/Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница