Пътят на Хавел или чехословашкият „дисидентски моделстраница5/5
Дата01.02.2017
Размер1.06 Mb.
Размер1.06 Mb.
1   2   3   4   5

Ако трябва да сравним с България - а това е не само неизбежно, но и необходимо - отново трябва да кажем, че подобия се откриват не само в начина, по който преживяваме социализма, а и в комлексите, с които излизаме от него... Тревожността, че тези комплекси изглеждат нелечими и че пречат на нашето развитие и на пътя ни напред, е основателна и не е уникална. От подобна тревога е воден и Хавел, пишейки горните редове...Така до днес опита си от годините на социализма оценяваме само с оглед на негативите, на пораженията, които носим. Не сме се вгледали в ползата от този опит, в натрупването - положително и отрицателно - на вярата в идеологиите, на подчинението на живота на идеолологията, на познанието и тъгата, на опита и мъдростта. Непрекъснатото връщане към Еклесиаст не е случайно. То е записаната мъдрост, към която е добре да прибягваме, особено понякога...


1 В. Хавел. Силата на безсилните. С., 1994, с. 48.

2 Е. Мандлер. Дисент. мит и национална конвенция. – Ludove noviny, бр. 68/1998. – Цит. по Ал. Попов. Чешкият интелектуалец..., 20-21.

3 Е. Калинова, И. Баева. История и цивилизации. С., 2002, с. 174; Е. Иванова. Българското дисидентство 1988-1989. С., 1997, с. 5; М. Неделчев. Размишления по българските работи. С., 2002, с. 206.


4 В. Хавел. Силата..., с. 98.

5 Е. Кризеова. Вацлав Хавел - поет и президент. С., 1992.


6 Пак там, 33-34.

7 Пак там, с. 8

8 В. Хавел. Задочен разпит. С., 1992, с. 33.

9 В. Хавел. Силата..., с. 29.

10 Чешка творческа група на художници, създадена през 1942 г. под влияние на екзистенциализма и опоетизираща градската среда. - В. Хавел. Задочен раз­пит..., 267-268. - Бележките са направени от Иван Павлов.

11 Е. Кризеова. Цит. съч., с. 13.


12 Пак там, с. 18.

13 В. Хавел. Задочен разпит..., 52-53.

14 Е. Кризеова. Цит. съч., с. 32

15 Пак там.

16 Пак там

17 Е. Кризеова. Цит. съч., 46-47; също така: В. Хавел. Задочен разпит..., с. 70.


18 В. Хавел. Задочен разпит..., 70-71.

19 Пак там, с. 73.

20 Пак там, с. 75.


21 Е. Кризеова. Цит. съч., с. 54; също така: В. Хавел. Задочен разпит..., с. 103.


22 Теодоричка Готовска-Хенце. Общество и власт. Чехословакия 1945-1967 г. С., 2002, с. 217.

23 Хр. Балабанов. “Пражката пролет", чешката литература и България. – Homo Bohemicus, 3, 1994, с. 83.


24 Теодоричка Готовска-Хенце. Цит. съч., 217-221.

25 В. Хавел. Задочен разпит..., 99-100.


26 Информацията за хронологията и цитираните оценки за Пражката пролет са представени по бюлетина на Чешкия център “Чешка информационна ПАНОРАМА” от август’1998 г.

27 Вацлав Хавел. Задочен разпит..., с. 124 и сл.


28 Пак там, с. 131 и сл.

29 Е. Кризеова. Цит съч., с. 69

30 Пак там, с. 152.

31 Пак там, 70-71.

32 Пак там.

33 В. Хавел. Задочен разпит..., с. 155.

34 Пак там, с. 157.

35 Е. Кризеова. Цит. съч., с. 79.


36 Пак там, с. 84.

37 Пак там, с. 88.

38 В. Хавел. Задочен разпит..., с. 162.

39 Пак там, с. 163.

40 Пак там

41 Пак там, 168-169.


42 Пак там, с. 171.

43 Е. Кризеова. Цит. съч., с. 93.

44 В. Хавел. Задочен разпит..., с. 172.

45 Пак там, с. 174.

46 Пак там, с. 266.

47 Цит. по авторизирания превод на Харта '77, публикуван в „The Times". London, 7 януари 1977 г.


48 В. Хавел. Задочен разпит..., с. 274.

49 Пак там, 175-177.


50 Е. Кризеова. Цит. съч., с. 95 и сл

51 Пак там, с. 106.

52 Пак там, с. 113.

53 Задочен разпит..., с. 221.


54 Пак там, с. 223.

55 Е. Кризеова. Цит. съч., с. 112.


56 Пак там, с. 117.

57 Пак там, 123-124.

58 Пак там, с. 126.

59 Пак там, с. 128.

60 Пак там, с. 138.

61 В. Хавел. Силата..., с. 7.

62 Пак там, с. 12.

63 Пзк там, с. 26

64 Пак там, с. 28

65 Пак там, 32-39.

66 Пак там, с. 38.

67 Пак там, с. 39.

68 Е. Кризеова. Цит. съч., 192-206.

69 Ал. Попов. Чешкият интелектуалец през 90-те години на XX век: изкушения и неволи. С.,2001, 24-25.


70 Хавел. Силата..., с. 41.

71 Пак там, с. 47.


72 Пак там, с. 49.


73 Пак там, 49-53.

74 Пак там, 54-55.

75 Ал. Попов. Чешкият интелектуалец..., с. 22.

76 Е. Кризеова. Цит. съч., с. 162.

77 В. Хавел. Силата..., с. 56.

78 Пак там, с. 59.

79 Пак там, 59-63.

80 Пак там, с. 63.

81 Пак там. 66-67.

82 Пак там,68-70.

83 Пак там, с. 74.

84 Пак там, с. 75.

85 Пак там, с. 77.

86 Пак там, 82-83.

87 Пак там, с. 83.

88 Пак там.

89 Пак там, 86-87

90 Пак там, с. 88.

91 Пак там.

92 Пак там, 88-89.


93 Пак там, 109-111.

94 Е. Кризеова. Цит. съч., 142-143.


95 Пак там, 152-153.

96 Пак там, с. 173

97 Пак там, 173-174.

98 Пак там.

99 Пак там, с. 185.

100 Пак там, с. 187.

101 Пак там, 189-190

102 Пак там, 195-196.

103 Пак там, 196-197.

104 Пак там, с. 200.

105 Пак там, 200-202.


106 Пак там, 202-204.

107 Пак там, с. 206.

108 Пак там.

109 Пак там, с. 215 и сл.

110 Ал. Попов. Чешкият интелектуалец..., с. 26.

111 Е Кризеова. Цит. съч., с. 214 и сл.

112 Пак там.

113 В. Хавел. Летни размишления. С., 1993, 74-75.

1141 Пак там, с. 175.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница