Ракът да оцелееш извън матрицата София, 2013 Преводът е направен по изданието canserстраница34/34
Дата01.02.2017
Размер7.06 Mb.
Размер7.06 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ

СЕА (карциноембрионен антиген) - туморен маркер в кръвта.

Fasciolopsis Buski - метил, който паразитира в хората и свинете.

PSA (простатноспецифичен антиген) - тест за диагностициране на рак на простатата.

Sesquioxide - оксид, съдържащ три атома кислород и два атома (или радикала) от друго вещество.

Thrombopoietin (ТРО) - цитокин, който стимулира произвеждането на кръвни плочици.

Автоимунна реакция - заболяване, при което имунната система на човека произвежда антитела, нападащи собствените му телесни тъкани.

Адаптогенен - способен да увеличава възможността на организма да се противопоставя на стресори.

Аденозинтрифосфат (АТФ) - „енергийната валута” на клетките.

Аеробен - означава „с кислород”.

Акриламиди - канцерогенни химически вещества, образувани при загряване на скорбяла.

Алкален - с високи стойности на pH.

Амалгама - най-често използваният материал за запълване на зъбни кухини, съдържа живак.

Амилаза - храносмилателен ензим, който разгражда въглехидратите. Анаеробен - означава „без кислород".

Анаеробно дишане - процес на създаване на енергия „без кислород”; нарича се още „анаеробен метаболизъм".

Ангиогенеза - физиологичен процес, включващ растеж на нови кръвоносни съдове от преди това съществуващи.

Анемия - заболяване, при което намаленият брой червени кръвни клетки може да причини симптоми като умора, недостиг на въздух и слабост.

Антибиотици - лекарства, които се борят с инфекциите.

Антинеопластичен - предотвратяващ растежа или развитието на раковите клетки.

Антиоксиданти - химически съединения или вещества, които задържат окисляването.

Антитяло - белтък, произвеждан от плазмените клетки, когато срещнат чужди нашественици; определени антитела се свързват с определени нашественици (антигени).

Апарат на Голджи - подобна на мрежа структура в клетъчната цитоплазма, която складира аденозинтрифосфата.

Апоптоза - програмирана клетъчна смърт.

Ацетогенини - дълги вериги от въглеродни атоми, които намаляват растежа на кръвоносните съдове, подхранващи раковите клетки, и задържат растежа на клетките с множествена лекарствена резистентност.

Бактерия - прост едноклетъчен микроорганизъм.

Бели кръвни клетки (левкоцити) - кръвни клетки, които поглъщат и смилат бактерии и гъбички; важна част от имунната система; специфичните бели кръвни клетки включват лимфоцити, гранулоцити и моноцити.

Бета каротин - предшественик на витамин А; най-добре познатият каротено-ид.

Биопсия - хирургическо изваждане на тъкани за микроскопско изследване.

Витамин - органично вещество, което действа като коензим или регулатор на метаболитните процеси.

Водород - най-разпространеният химически елемент.

Гликан - верига от захариди.

Гликоген - полизахарид, основната форма на съхраняване на въглехидратите в животните и човека; среща се главно в тъканите на черния дроб и в мускулите; лесно се превръща в глюкоза; нарича се също животинска скорбяла.

Гликонутриенти - около 200 естествени биологично активни растителни монозахариди; изследователите са открили малка група от 8 незаменими гликонутриенти, които включват глюкоза, галактоза, маноза, фукоза, ксилоза, N-аце-тилглюкозамин, N-ацетилгалактозамин и N-ацетилневраминова киселина.

Глиобластом мултиформе - най-разпространеният и агресивен вид първичен мозъчен тумор при хората, засягащ глиални клетки.

Глутатион - най-главният антиоксидант.

Глюкоза - монозахарид. В кръвта служи като основен източник на енергия за организма. Намира се и в повечето растителни и животински тъкани.

Глюконеогенеза - образуване на глюкоза, особено от черния дроб, от невъгле-хидратни източници, като аминокиселини и глицеролната част на мазнините.

Гранулоцити - бели кръвни клетки, изпълнени с гранули от токсични химически вещества, с чиято помощ могат да смилат микробите чрез процеса фагоцитоза (буквално „изяждане на клетки”). Трите вида гранулоцити са неутрофили (които убиват бактерии), еозинофили (които убиват паразити) и базофили.

Дезоксирибонуклеинова киселина (ДНК) - носи клетъчната генетична информация и наследствените характеристики чрез своите нукпеотиди и тяхната последователност; може да се самовъзпроизвежда и да синтезира РНК.

Дизахарид - верига от две захарни молекули (като лактозата, която се състои от глюкоза и галактоза).

Диметил сулфоксид (DMSO) - нетоксичен, сто процента естествен продукт, който идва от дървообработващата индустрия.

Диоксин - всяко от няколко канцергоенни химически вещества, които се срещат като примеси в извлечените от петрол хербициди.

Доброкачествен - вид тумор, който не е раков; антоним на злокачествен.

Екситоксини — вещества, обикновено аминокиселини, които се свързват със специализирани рецептори (неврони) в мозъка по такъв начин, че да водят до унищожение на определени видове клетки.

Електрон - елементарна частица с отрицателен заряд.

Електронна транспортна верига - последният етап от цикъла на Кребс.

Ензими - белтъци, произвеждани от живите организми и действащи като биохимични катализатори.

Епидермис - външният слой на кожата.

Еритроцит - виж Червени кръвни клетки.

Еукариотна клетка - клетка с ядро и органели.

Жлъчка - жълтеникаво-зелена течност, произвеждана от черния дроб, която спомага за усвояването на мазнините и изхвърлянето на токсините.

Захарид - молекула захар.

Зеолити - естествени вулканични минерали с уникална и сложна кристална структура.

Злокачествено образувание - рак, новообразувание или тумор, който се разраства неконтролируемо и може да навлезе в близка тъкан и да образува местастази (да се разпространи) в други области на организма.

Имунна система - система, която предпазва организма от чужди вещества, клетки и тъкани, като предизвиква имунна реакция; включва тимуса, далака, лимфните възли, лимфоцитите и антителата.

Инсулин - хормон, отделян от панкреаса, който регулира метаболизма на въглехидратите и мазнините и превръща глюкозата в гликоген, което понижава нивото на кръвната захар.

Интерлевкин - естествено произвеждано химическо вещество, отделяно от организма.

Интерферон - образувано по естествен начин химическо вещество, отделяно от организма в отговор на вирусни инфекции.

Канцероген - причиняващо рак вещество или фактор.

Капиляри - най-малките кръвоносни съдове, доставящи кислород и хранителни вещества до клетките и изхвърлящи отпадните продукти.

Карцином - рак, който започва в обвивката или във външната част на органите.

Аденокарцином - злокачествен тумор, произхождащ от жпезиста тъкан.

Бронхогенен карцином - рак, произлизащ от белите дробове или дихателните пътища.

Ендометриален карцином - рак на тялото на матката.

Карцином на базалните клетки - разпространен вид рак на кожата.

Плоскоклетъчен карцином - рак, произлизащ от кожата или повърхностите на други структури, като устата, шийката на матката или белите дробове.

Церквиален карцином - рак на шийката на матката.

КАТ сканиране (компютърна аксиална томография) - тест, използващ рентгенови лъчи за създаване на образи на различни части на организма.

Кахексия - цикълът на „изтощаване” на много болни от рак.

Киселинен - с ниски стойности на pH.

Клетъчна мембрана - „кожата” на клетките.

Клетъчни фибри - „мускулите” на клетките.

Коензим - органично вещество, което обикновено съдържа витамин или минерал и се свързва с определен белтък, за да образува активна ензимна система.

Колаген - нишковиден белтъчен „цимент”, който закрепва костите, хрущялите, сухожилията, съединителната тъкан и клетките.

Костен мозък - поресто вещество, намиращо се в костите.

Кръвни клетки - миниатюрни структури, произвеждани в костния мозък; включват еритроцити (червени кръвни клетки), левкоцити (бели кръвни клетки) и тромбоцити (кръвни плочици).

Кръвни плочици - най-малките от трите вида кръвни клетки; наричат се още тромбоцити; основната им функция е да предотвратяват кървенето.

Ксеноестрогени - „чужди” естрогени; действат като свободни радикали в организма; доказано причиняват различни видове рак.

Лауринова киселина - мастна киселина, получавана главно от кокосово масло.

Левкемия - рак на кръвните клетки.

Левкоцити - виж „Бели кръвни клетки“.

Лимфом - рак на лимфната система, който започва от лимфоцитите; двата вида са болест на Ходжкин (включва наличието на клетка на Ред Стемберг) и неходжкинов лимфом (няма наличие на клетка на Ред Стемберг).

Лимфоцити - бели кръвни клетки, намиращи се в лимфатичната система; включват Т-клетки, К-клетки и NK-клетки.

Липаза - храносмилателен ензим, който разгражда липидите.

Липиди - група молекули, включващи мазнини, масла и холестерол.

Макрофаги - вид бели кръвни клетки, които поглъщат чужди вещества; участници в имунната реакция спрямо чуждите нашественици: микроби, антигени и други чужди вещества.

Мамограма - рентгенова снимка на гърдата.

Меланом - най-сериозната форма на рак на кожата; злокачествен тумор, който започва от меланоцитите.

Меланоцити - клетки, произвеждащи пигмента меланин, който оцветява кожата, косата и очите и е силно концентриран в повечето бенки.

Мелатонин - хормон, произвеждан от аминокиселината триптофан в епифиз-ната жлеза; кара ви да заспивате, когато е тъмно.

Метилсулфонилметан (MSM) - по същество това е DMSO с допълнителен кислороден атом, прикрепен към серния атом.

Миелом - злокачествен тумор на костния мозък.

Микотоксини - гъбични токсини.

Микроб - микроорганизъм, особено бактерия, която причинява болест.

Минерал - неорганичен елемент, подобряващ химическите реакции в организма и необходим за добрия клетъчен метаболизъм.

Митохондрии - „клетъчна електроцентрала"; органела в цитоплазмата на почти всички еукариотни клетки, съдържаща генетичен материал.

Мозъчен удар - прекъсване на нормалния кръвоток в мозъка поради кръвен съсирек или кръвоизлив.

Монозахарид - всеки от няколкото въглехидрати, които не могат да бъдат разложени на по-прости захари.

Мононатриев глутамат - хранителна добавка, получена от глутамова киселина; екситоксин.

Мононенаситен - съдържащ само една двойна или тройна връзка на молекула; мононенаситените мазнини намаляват количеството на LDL холестерола в кръвта.

Моноцити - бели кръвни клетки, които поглъщат мъртви или увредени клетки и представляват имунна защита срещу много инфекциозни организми; накрая се превръщат в макрофаги.

Надбъбречни жлези - чифт жлези, разположени над бъбреците; произвеждат хормони като епинефрин, кортикостероиди и андрогени.

Натриев бикарбонат - сода за хляб; NaHC03.

Натриев нитрит - канцерогенно вещество, използвано за консервиране и оцветяване на храни, особено на месни и рибни продукти.

Неврони - нервни клетки; провеждат електрически импулси.

Нитрозамини - канцерогенни вещества, които се получават от храносмилането на натриев нитрат и/или натриев нитрит.

Новообразувание - анормален нов израстък на тъкан; тумор.

Нуклеотид - основен елемент на ДНК и РНК.

Окисляване - прибавяне на кислород към съединение, при което се губят електрони.

Олигозахариди - захари с дължина на веригата от 3 до 20 молекули.

Омега-3 мастни киселини - полиненаситени мастни киселини, които се намират главно в рибата, рибените масла, растителните масла и зелените листни зеленчуци; омега-3 мастните киселини включват алфа-линоленова киселина (ALA), ейкозапентаенова киселина (ЕРА), докозахексаенова киселина (DHA) и докозапентаенова киселина (DPA).

Омега-6 мастни киселини - полиненаситени мастни киселини, които се намират главно в ядките и зърната; омега-6 мастните киселини включват линолова киселина (LA), свързана линолова киселина (CLA), гама-линоленова киселина (GLA), дихомогамалиноленова киселина (DGLA) и арахидонова киселина (АА).

Омега-9 мастни киселини - срещат се в зехтина и авокадото; познати са също като олеинови киселини.

Онколог - лекар, специализиращ в областта на лечението на рака.

Органела - диференцирана структура вътре в клетката, която изпълнява определена функция.

Ортомолекулярен - свързан с теорията, че болестите могат да се излекуват, като се възстанови оптималното количество вещества, нормално налични в организма.

Остеосарком - най-често срещаният рак на костите.

Патогенен - способен да причинява болести.

Плазма - оцветената в жълто течна съставка на кръвта, в която се суспендират кръвните клетки; част от имунната система.

Плеоморфен - който има много форми.

Полизахарид - всеки от класовете въглехидрати, чиито молекули съдържат вериги от десет или повече монозахарида.

Припадък - изблик на анормална електрическа активност в мозъка.

Пробиотици - „добри бактерии"; „жива" хранителна добавка, която подобрява чревния баланс.

Прокариотна клетка - клетка (като бактериите), която няма ядро.

Протеаза - храносмилателен ензим, който разгражда белтъците.

Протон - елементарна частица с положителен заряд.

Протоплазма - сложно вещество, което съставлява живата материя на растителните и животинските клетки; състои се от белтъци и мазнини; включва ядрото и цитоплазмата.

Р53 - белтък, който е продукт на потискащия туморите ген; регулира клетъчния растеж и пролиферация и предотвратява неконтролируемото клетъчно деление след хромозомно увреждане.

Ресвератрол - вещество, намиращо се в гроздето, червеното вино и лилавия гроздов сок, което спира растежа на раковите клетки.

Рекомбинантен волски хормон на растежа (rBGH) - генетично разработен хормон, инжектиран в крави за увеличаване добива на мляко; произвеждан от „Монсанто"; продаван под търговското име „Posilac”.

Рентгенови лъчи - електромагнитна радиация, използвана за диагностициране на болести.

Рибонуклеинова киселина (РНК) - пренася генетична информация от ДНК до цитоплазмата и контролира определени химически процеси в клетката.

pH баланс - киселинно-алкалното равновесие в човешкия организъм; pH означава водороден потенциал.

Сарком - злокачествен тумор на мускулите или съединителната тъкан като костите или хрущялите.

Свободен радикал - атом или група атоми, които имат най-малко един несвързан електрон и следователно са нестабилни и силно реактивни; увреждат клетките и ускоряват развитието на рака и други болести.

Свързана линолова киселина (CLA) - естествена свободна мастна киселина, откривана предимно в месо от хранени с трева животни и в млечни продукти; изгражда мускулите и намалява телесните мазнини; класифицира се като оме-га-6 мастна киселина.

Селен - микроминерал, който действа като антиоксидант.

Супероксид дисмутаза - ензим, унищожаващ свободните радикали.

Токсин - вредно или отровно вещество.

Трансмазнини - псевдомазнини, произвеждани чрез частична хидрогенация на растителни масла; намират се във втвърдените растителни масла, предимно в маргарините, търговските печени продукти и пържените храни; увеличават риска от рак.

Тромбоза - образуване на кръвни съсиреци вътре в кръвоносните съдове.

Трофобласти - клетки, които прикрепват оплоденото яйце към стената на матката и служат като път за достигане на хранителните вещества до ембриона.

Тумор - анормално разрастване на клетки.

Турмерик - подправка, която съдържа куркумин; когато се приема, има многобройни противоканцерогенни свойства.

Фагоцитоза - процесът, чрез който бактериите биват унищожени; макрофагите са клетките чистачи, част от този процес; буквално означава „изяждане на клетки”.

Хелатиране - процес на премахване на тежки метали от кръвния поток чрез хелатиращ агент (като хлорела или силантро).

Хелатиране EDTA - хелатираща терапия, чрез която повтарящи се приеми на слаба аминокиселина (EDTA- етилен диамин тетра-ацетатна киселина) постепенно намаляват атеросклеротичната плака и други натрупвания на тежки метали в сърдечносъдовата система чрез буквалното им разлагане.

Хемоглобин - белтъчен пигмент в червените кръвни клетки, който съдържа желязо и пренася кислород до тъканите, а от тях - въглероден двуокис.

Хетероциклични амини - канцерогенни вещества, образувани при готвенето на месо (говеждо, агнешко, свинско, птиче или риба) при високи температури.

Хидрогенация - присъединяване на водород към съединение, за да се втвърдява ненаситена мазнина или мастната киселина.

Хидролиза - разлагане на химическо съединение чрез реакция с вода.

Хипоксия - липса на кислород; една от основните причини за рак.

Хпорофил - група свързани зелени пигменти, които превръщат светлинната енергия в АТФ и други форми на енергия, необходими за биохимичните процеси; намира се в зелените растения, кафявите и червени едноклетъчни водорасли и определени аеробни и анаеробни бактерии.

Цикъл на Кребс - цикъл на създаване на енергия вътре в клетките; нарича се още цикъл на лимонената киселина.

Цироза - вид увреждане на черния дроб, при което нормалните чернодробни клетки се заместват от фиброзна тъкан.

Цитокини - „клетки вестоносци”, като интерфероните и интерлевкините, които отключват каскадна реакция на положителни промени в цялата имунна система.

Цитопения - ниски нива на кръвни клетки.

Цитоплазма - подобната на желе част от клетката.

Червени кръвни клетки (еритроцити) - кръвни клетки, които доставят кислород до тъканите и вземат от тях въглероден двуокис.

Човешки хорионгонадотропин (HCG) - хормон, произвеждан от плацентата, който подхранва жълтото тяло (corpus luteum) по време на бременността.

Щитовидна жлеза - орган в основата на шията, който произвежда тироксин и други хормони, включени в регулирането на метаболизма.

Ядро - „контролният център" на клетката; включва ДНК на клетката.

СЪДЪРЖАНИЕКАКВО КАЗВАТ ДРУГИТЕ ЗА ТАЗИ КНИГА........................................................................4

ПОСВЕЩЕНИЕ......................................................................................................................13

ПРЕДГОВОР...........................................................................................................................19

ВЪВЕДЕНИЕ..........................................................................................................................27

ЧАСТ 1


ГЛАВА 1. Онкоиндустрията и медицинската мафия.....................................................43

ГЛАВА 2. Лъжи, пропаганда и алчност............................................................................58

ГЛАВА 3. Преследване и отхвърляне..............................................................................87

ГЛАВА 4. Токсично лечение.............................................................................................109

ЧАСТ 2


ГЛАВА 5. Курс по основи на биологията и канцерология.......................................128

ГЛАВА 6. Нетоксично лечение.........................................................................................147

Алое арборесценс..........................................................................................................150

Оксидативна терапия.....................................................................................................152

Методът на Боб Бек.......................................................................................................158

„Брандт-Кер“ - метод за лечение с грозде...................................................................161

Диета „Будвиг"................................................................................................................163

Селект Будвиг.................................................................................................................166

Диметилсулфоксид, метилсулфонилметан, цезиев хлорид......................................169

Ензимно-метаболитна терапия.....................................................................................174

Билкова комбинация „Есиак”.........................................................................................178

Честотни генератори......................................................................................................182

Терапията „Герсон”........................................................................................................186

Коноп...............................................................................................................................190

Хипертермия...................................................................................................................194

Витамин С......................................................................................................................196

Инсулин потенцирана терапия.....................................................................................200

Лайфуан.........................................................................................................................204

Олеандър.......................................................................................................................208

Protocel™ (Entelev™/Cancell™)....................................................................................210

Натриев бикарбонат......................................................................................................215

Терапия с ултравиолетово лъчение на кръвта...........................................................218

Витамин В17...................................................................................................................221

ГЛАВА 7. Токсичност.........................................................................................................225

ГЛАВА 8. Три често срещани видове рак и кахексията..............................................236

ГЛАВА 9. Честотата има значение..................................................................................255

ЧАСТ 3


ГЛАВА 10. Загнили.............................................................................................................264

ГЛАВА 11. Храненето е жизненоважно...........................................................................277

ГЛАВА 12. Фантастични храни и страхотни хранителни добавки............................294

Водорасли (хлорела и спирулина)...............................................................................295

Алое вера (гликонутриенти)..........................................................................................297

Оцет от ябълков сайдер................................................................................................299

Астрагалус......................................................................................................................301

Пчелни продукти............................................................................................................302

Каранивора ®.................................................................................................................305

Котешки нокът................................................................................................................306

Много лют червен пипер...............................................................................................307

CocoChia™ и CocoPure™..............................................................................................309

Коензим Q10...................................................................................................................310

Колоидно сребро............................................................................................................311

Куркумин.........................................................................................................................313

Ехинацея.........................................................................................................................314

Елагиева киселина.........................................................................................................315

Незаменими мастни киселини и мазнини....................................................................316

Чесън...............................................................................................................................320

Джинджифил...................................................................................................................321

Женшен...........................................................................................................................323

Глутатион........................................................................................................................323

Голденсил.......................................................................................................................326

Водороден пероксид (Н202)...........................................................................................327

Йод..................................................................................................................................328

Инозитол и IP6...............................................................................................................329

Super Greens...................................................................................................................330

Мелатонин......................................................................................................................331

MMS (Чудотворен минерален разтвор).......................................................................334

Медицински гъби............................................................................................................336

Имел................................................................................................................................338

Масло от риган...............................................................................................................339

Мравчено дърво.............................................................................................................341

Пробиотици и SBO.........................................................................................................342

Protandim®......................................................................................................................344

Протеолитични ензими..................................................................................................346

Ресвератрол...................................................................................................................347

Селен..............................................................................................................................349

Витамин D.......................................................................................................................351

Вода................................................................................................................................353

Зеолити...........................................................................................................................355

ГЛАВА 13. Мръсната дузина.............................................................................................356

ГЛАВА 14. Кажете „не" на ГМО........................................................................................382

ЧАСТ 4


ГЛАВА 15. Аспартам..........................................................................................................390

ГЛАВА 16. Флуорид...........................................................................................................398

ГЛАВА 17. Ваксиниране....................................................................................................409

ГЛАВА 18. Живакът и болестта на Алцхаймер.............................................................436

ГЛАВА 19. Лечение на зъбни канали..............................................................................445

ГЛАВА 20. Соята - „Магическото зърно”.......................................................................450

ГЛАВА 21. Кодекс алиментариус.....................................................................................456

ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................................461

ПРИЛОЖЕНИЯПРИЛОЖЕНИЕ 1. Препоръчителни клиники за лечение на рак.................................464

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Духовният рак......................................................................................472

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Няколко основни неща за физическите упражнения...................475

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Давид срещу Голиат...........................................................................481

РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ..........................................................................................486

ИСТИНА ЛИ Е, ЧЕ ЛЕЧЕНИЕТО HA PAК Е НЕРЕШИМ ГЛОБАЛЕН ПРОБЛЕМ ?

ФАКТИ

•    На прага сме на светобна онкологична катастрофа.

•    Диагнозата рак вече е станала синоним на смъртна присъда.

•    Често причина за смъртта на болните е самото лечение.

•    Спорът между традиционната и алтернативната медицина става все по-ожесточен.

•    Променя се парадигмата в медицинската наука, която в областта на онкологията продължава да бъде архаична, антихуманна и защитаваща лобистки интереси.


РЕШЕНИЯ

•    Ако атърсите начин как да се справите с рака

•    Или ако здравето ви се е влошило след стандартните процедури за лечение - химиотерапия, лъчетерапия или операция,

•    Ако искате да разберете кой вид терапия е по-успешен

•    Или ако търсите проверени и сигурни алтернативни методи за лечение,

•    АКО ВИ ПРЕДСТОИ ДА РЕШИТЕ КОЙ Е ВЕРНИЯТ ПЪТ КЪМ ВАШЕТО ОЗДРАВЯВАНЕ,ТАЗИ КНИГА Е ЗА ВАС!

С над сто хиляди продадени копия за последните пет години и при стотици положителни отзиви след успешно справяне с коварната болест, тази книга предлага най-пълна и точна информация запревенцията и лечението на онкологичните заболявания.

БЕЗ СЪМНЕНИЕ ТЯ МОЖЕ ДА СПАСИ ЖИВОТА И ЖИВОТА НА ВАШИТЕ БЛИЗКИ!

Сподели с приятели:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница