Регионален координатор образователна интеграция югозападна българияДата02.02.2017
Размер21.99 Kb.
Размер21.99 Kb.
РЕГИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ - ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

Описание и

Изисквания:

Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” – В.Търново

обявява


свободно работно място за следната длъжност
РЕГИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

Център Амалипе е една от водещите неправителствени организации, работещи в сферата на интеграция на ромската общност. В сферата на образователната интеграция Център Амалипе работи с мрежа от над 200 училища за въвеждане на интеркултурно образование и създаване на благоприятна мултикултурна среда. 

Описание на длъжността и основни приоритети:
В рамките на проект “Всеки ученик може да бъде отличник” Център Амалипе търси да назначи регионален координатор:
o Югозападна България: обхваща областите София, София – област, Благоевград, Кюстендил, Перник,

Регионалният координатор:


o Работи пряко с училищата, включени по проект “Всеки ученик може да бъде отличник” от съответния регион – посещава на място всяко от училищата минимум един път на два месеца;
o Оказва методическа помощ по реализацията на педагогическите дейности;
o Подпомага работата с ученици, застрашени от отпадане и с ученици, отпаднали от образователната система;
o Осъществява мониторинг и контрол върху работата на училищата, включени в проекта, за реализиране на заложените в проекта дейности и създаване на благоприятна мултикултурна среда;
o Развива дейностите на организацията в образователната сфера (включително по реализацията на СИП “Фолклор на етносите – Ромски фолклор”);
o Изготвя периодични доклади;
o Работи с документация.

Изисквания към кандидатите:


• Завършено висше образование в сферите на хуманитарните науки, педагогика, социални дейности и психология
• Педагогически стаж в мултикултурна среда – минимум 3 години
• Опит в обучението на учители
Участие в научни конференции, форуми и/или публикации, свързани с образователната интеграция
Активен шофьор, личен автомобил;
• Умения за работа в екип;
• Способност за бързо и адекватно вземане на решения;
• Отлични комуникативни умения;
• Аналитично мислене и инициативност;
Отлична компютърна грамотност;
• Владеенето на английски език е предимство.

Необходими документи за кандидатстване:


• Мотивационно писмо и есе на тема: “Какви мерки са необходими за преодоляване на отпадането на ромските деца от училище”;
• Автобиография;
• Копие на доклад или друга разработка на тема “Образователна интеграция”, с която кандидатът е участвал в конференция, форум, или е публикувал в специализирано списание, сборник и др.;
• Копие от диплома за завършени висше образование – представят се при интервюто;
• Други документи, удостоверяващи минал опит - представят се при интервюто.

Център Амалипе предлага:


Работа в динамична среда;
• Възможност за кариерно израстване;
• Атрактивно заплащане;
• Участие в различни международни и национални проекти.

Тип работа: пълен работен ден, постоянна

Ниво: експертен персонал

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЯНА САМО НА Е-МЕЙЛ!

Срок за подаване на документи: 21.08.2015 г. Документи, които НЕ СЪДЪРЖАТ необходимите документи, както и документи, получени след крайния срок, НЯМА да бъдат разглеждани.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю на 28.08.2015 г. 
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница