Сборник в памет на проф. Александър Бурмов Наука и изкуство 1973Дата08.02.2018
Размер147.76 Kb.
Размер147.76 Kb.

Опис на книги, дарени от Федон и Яна Малингудис на ГК Солун

Исторически


Заглавие

Автор

Издателство

Година

Заб.Сборник в памет на проф. Александър Бурмов
Наука и изкуство

1973


Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на проф. Веселин Бешевлиев
УИ „Св. Св. Кирил и Методий“

1993


Bulgaria 1300 proceedings of the symposium on Slavic culture: Bulgarian contributions to Slavic cultures
Sofia press

1983


Средновековна България в светлината на нови извори

Васил Гюзелев

Народна просвета

1981

С посвещениеБългария през втората четвърт на ХIV век

Йордан Андреев

УИ „Св. Климент Охридски“

1993

С посвещениеБългария при Асеневци

Геновева Цанкова-Петкова

Народна просвета

1978


Славяните в първото царство

Станислав Станилов

„Георги Бакалов“

1986

С посвещениеФилософската мисъл във Византия (IX-XIIв.)

Николай Цвятков Кочев

Наука и изкуство

1981


Проблеми на прабългарската история и култура 2

Доклади

БАН

1991


Военното и административно устройство на България през IX

и X век


Иван Венедиков

Военно издателство

1979


Българска средновековна историопис

Милияна Каймакамова

Наука и изкуство

1990

С посвещениеБългари родом…

Василка Тъпкова-Заимова

„Проф. Марин Дринов“

2014


Страници от миналото

Иван Дуйчев

Отечество София

1983


България в света от Древността до наши дни том първи
Наука и изкуство

1979


Православието в България
БАН

1974


Образуване на българската държава

Петър Петров

Наука и изкуство

1981


Образуване на българската народност

Димитър Ангелов

Наука и изкуство

1981

С посвещениеФормиране на старобългарската култура

Станчо Ваклинов

Наука и изкуство

1977


Княз Борис Първи

Васил Гюзелев

Наука и изкуство

1969


Дневник (Автобиографичен очерк), Първи том

Николай Тодоров

„Изток-Запад“

2007


Извори за Българската история том 6
БАН

1960


Извори за Българската история том 14
БАН

1968


Извори за Българската история том 15
БАН

1971


Извори за Българската история том 19
БАН

1974


Извори за Българската история том 22
БАН

1980


История на Българската държава през средните векове, Том 1, част 1

Васил Златарски

Наука и изкуство, поредица „Историческо наследство“

1970


История на Българската държава през средните векове, Том 1, част 2

Васил Златарски

Наука и изкуство, поредица „Историческо наследство“

1971


История на Българската държава през средните векове, Том 2

Васил Златарски

Наука и изкуство, поредица „Историческо наследство“

1984


История на Българската държава през средните векове, Том 3

Васил Златарски

Наука и изкуство, поредица „Историческо наследство“

1972


Избрани съчинения, том 1

Марин Дринов

Наука и изкуство, поредица „Историческо наследство“

1971


Избрани съчинения, том 2

Марин Дринов

Наука и изкуство, поредица „Историческо наследство“

1971


Избрани произведения, том 1

Йордан Иванов

Наука и изкуство, поредица „Историческо наследство“

1982

С посвещениеБогомилски книги и легенди

Йордан Иванов

Наука и изкуство, поредица „Историческо наследство“

1970

фототипно изданиеБългарски старини из Македония

Йордан Иванов

Наука и изкуство, поредица „Историческо наследство“

1970


Избрани произведения, том 1

Петър Мутафчиев

Наука и изкуство, поредица „Историческо наследство“

1973


Избрани произведения, том 2

Петър Мутафчиев

Наука и изкуство, поредица „Историческо наследство“

1973


Избрани трудове. Изследвания по история на България и европейския югоизток през средните векове, том 1

Спиридон Палаузов

Наука и изкуство, поредица „Историческо наследство“

1974


Избрани трудове, том 2

Спиридон Палаузов

Наука и изкуство, поредица „Историческо наследство“

1977


Пътувания по България

Константин Иречек

Наука и изкуство, поредица „Историческо наследство“

1974


История на българите

Константин Иречек

Наука и изкуство, поредица „Историческо наследство“

1978


Възстановяване на Българската държава

Петър Петров

Наука и изкуство

1985

С посвещениеБаща ми Васил Златарски

Креса Златарска-Тодорова

Наука и изкуство

1975


Славяни и прабългари по данни на некрополите от VI-XI век на територията на България

Живка Н. Въжарова

БАН

1976


Акад. Стефан Младенов Библиография

Екатерина Михайлова

БАН

1956


Проблеми на българската историография
БАН

1973


Югозападните български земи през XIV век

Христо Матанов

Наука и изкуство

1986


Книга за българите

Петър Мутафчиев

БАН

1987


Българинът в Средновековието

Димитър Ангелов

„Георги Бакалов“

1985

С посвещениеИзбрани произведения

Александър Бурмов

БАН

1968


Фамилията на Асеневци (1186-1460). Генеалогия и просопография

Иван Божилов

БАН

1985

С посвещениеБългарски старини книга 8
БАН

1928


Български старини книга 13
БАН

1936


Български старини книга 14
БАН

1945


Името Македония в историческата география

Петър Коледаров

Наука и изкуство

1985


Българските ханове и царе VII-XIV век

Йордан Андеев

Петър Берон

1994

С посвещениеБългарските земи в Древността. България през Средновековието (Доклади)
БАН

1987


Нашествия и етнически проблеми на Балканите

Василка Тъпкова-Заимова

БАН

1966
Езиковедски – литературниСлавянски, гръцки и ориенталски ръкописи от сбирката на центъра за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“
„Национален музей Боянска църква“

1988


Езиковедски изследвания в чест на акад. Ст. Младенов
БАН

1957


Речник индекс на презвитер Козма

Ангел Давидов

БАН

1976


Събрани съчинения на Константин Костенечки

Куйо Куев, Георги Петков

БАН

1986

С посвещениеЖените на Стефан Дечански от Григорий Цамблак
БАН

1983


Българско Средновековие
Наука и изкуство

1980

С посвещениеОпис на славянските ръкописи в библиотеката на Зографския манастир в Света гора, том 1

Христо Кодов, Божидар Райков, Стефан Кожухаров

Свят

1985


Тихонравовский Дамаскин

Евгения И. Демина

БАН

1985


Речник на българския език А-Д

Найден Геров

Български писател

1975


Речник на българския език Е-К

Найден Геров

Български писател

1976


Речник на българския език Л-О

Найден Геров

Български писател

1977


Речник на българския език П

Найден Геров

Български писател

1977


Речник на българския език Р-ӀА

Найден Геров

Български писател

1978


Речник на българския език ДОПЪЛНЕНИЕ

Найден Геров

Български писател

1978


Самият Търновград ще разтръби победите

Васил Гюзелев

Народна култура

1981

С посвещениеБългаристични изследвания

Роже Бернар

Наука и изкуство

1982


Добромирово евангелие
БАН

1975


Глаголическият текст на Боянския палимпсест

Иван Добрев

БАН

1982


Лексика исторической палеи

Ростислав Станков

ПИК, В. Търново

1994


Биобиблиография Йордан Иванов

Кръстина Гечева

БАН

1974


Български писатели. Биографии, библиография

Г. Константинов, Цв. Минков, Ст. Великов

Български писател

1961


Патриарх Евтимий Съчинения
Наука и изкуство

1990


Училища, скриптории, библиотеки и знания в България

Васил Гюзелев

Народна просвета

1985

С посвещениеСтаробългарско книжовно наследство

Боню Ангелов

Наука и изкуство

1983


Йоан Екзарх Шестоднев

Николай Кочев

Наука и изкуство

1981

С посвещениеБългарска ръкописна книга. Каталог
Изложба

1976


Български, сръбски и молдово-влахийски кирилски ръкописи в сбирката на М.П. Погодин

Климентина Иванова

БАН

1981


Българската средновековна дипломация

Петър Ангелов

Наука и изкуство

1988

С посвещениеВеркович и Веда Словена

М. Арнаудов

БАН

1968


Славянска филология том 12
БАН

1973


Славянска филология том 13
БАН

1973


Славянска филология том 14
БАН

1973


Проблеми на българския език

Владимир Георгиев

БАН

1985


Славистичен сборник (V-ти международен конгрес на славистите в София)
БАН

1963


Славистичен сборник (VI-ти международен конгрес на славистите в Прага)
БАН

1968


Славистичен сборник (VII-ми международен конгрес на славистите във Варшава)
БАН

1973


Славистичен сборник (VIII-ми международен конгрес на славистите в Загреб-Любляна)
БАН

1978


В памет на проф. Стойко Стойков, езиковедски изследвания
БАН

1974


Общество и обществена мисъл в средновековна България (IX-XIVв.)

Димитър Ангелов

Партиздат

1979

С посвещениеМестните имена в Белослатинско

Константин Попов

Наука и изкуство

1960

С посвещениеМестните имена в Берковско

Димитрина Михайлова

БАН

1986

С посвещениеМестните имена в Михайлвоградско

Димитрина Михайлова

БАН

1984


Местните имена в Панагюрско

Йордан Заимов

БАН

1977


Местните имена между долна Струма и долна Места

Йордан Иванов

БАН

1982


Местните имена в Пирдопско

Йордан Заимов

София

1959


Български географски имена с jъ

Йордан Заимов

БАН

1973

С посвещениеБългарска фонетика

Димитър Тилков, Тодор Бояджиев

Наука и изкуство

1977


Историческа граматика на българския език

Кирил Мирчев

Наука и изкуство

1978


Славистичен сборник
БАН

1988


Славянски езици

колектив

Наука и изкуство

1978


Чуждестранни учени за югозападните български говори
БАН

1979


Закономерности на развитието на славянските езици
БАН

1977


Славянска филология, том 17, Езикознание
БАН

1983


Кратка история на българската литература, част 1

Иван Богданов

Народна Просвета

1969

С посвещениеИмената на планините в българската топонимия

Йордан Заимов

София

1971


Помагало на практическа граматика на съвременния български език

Тодор Бояджиев, Стефан Стефанов

Наука и изкуство

1965


Апокрифна литература и фолклор

Донка Петканова-Тотева

Наука и изкуство

1978


Основни проблеми на славянската диахронна морфология

В.И. Георгиев

БАН

1969


Из историята на българската литература

Петър Динеков

Наука и изкуство

1969


Резюмета на докладите на 10 международен конгрес на славистите, София 14-22/09/1988
БАН

1988


Структура на простото изречение в книжовния старобългарски език

Румяна Златанова

УИ „Климент Охридски“

1990


Праславянски и старобългарски фонологически изменения

Боряна Велчева

БАН

1980


Старобългарски език с увод в славянското езикознание, част 1

Иван Гълъбов

Наука и изкуство

1980


Произход и значение на праславянското консонантно и дифтонгично склонение

Иван Добрев

БАН

1982


В чест на акад. Бладимир Георгиев, езиковедски проучвания
БАН

1980


Кирилометодиевска библиография 1940-1980

Ив. Дуйчев, А. Кирмагова, А. Паунова

София

1983


Христоматия по старобългарска литература

П. Динеков, К.Куев, Д. Петканова

Наука и изкуство

1967


Въпроси на българската етимология

Владимир Георгиев

БАН

1958


Българска диалектология. Проучвания и материали, книга първа
БАН

1962


Българска диалектология. Проучвания и материали, книга шеста
БАН

1971


Българска диалектология. Проучвания и материали, книга седма
БАН

1974


Българска диалектология. Проучвания и материали, книга осма
БАН

1977


Народне песме македонски бугара

Стефан Веркович

Български писател

1980

Фототипно изданиеЧерноризец Храбър О Писменехъ

Алда Джамбелука-Коссова, Екатерина Дограмаджиева

БАН

1980


Български ръкописи от XI до XVIII век, запазени в България, том 1

Боряна Христова, Даринка Караджова, Анастасия Икономова

София

1982

С посвещениеСтаробългарска граматика теория на основите

Иван Добрев

Наука и изкуство

1982


Източно-българските говори

Любомир Милетич

БАН

1989


Съвременен български език

П. Шопов, В. Попова, Хр. Първев

Наука и изкуство

1965


Асеманиево Евангелие

Вера Иванова Мавродинова, Аксиния Добрева Джурова

Наука и изкуство

1981

Фототипно издание, с посвещениеЧетвероевангелие царя Ивана Александра

Людмила Живкова

Наука и изкуство

1980

Фототипно издание


ДругиКалендарни празници и обичи на българите. Енциклопедия

Колектив

БАН

1998


Рилският светец

Иван Дуйчев

Славчо Атанасов

1947


Хлябът в славянската култура

Колектив

БАН

1997


Ранна история и еволюция на домашните животни

Александър Петров

БАН

1986


За аграрните отношения в средновековна България от XI до XIII век

Геновева Цанкова-Петкова

БАН

1964


Сборник народни умотворения, наука и книжнина, книга осемнадесета
Държавна печатница

1901

Фототипно изданиеБългарско-английски речник

Г. Чакалов, Л. Ляков, Здр. Станков

Наука и изкуство

1961

С посвещение


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница