Средно общообразователно училище «ангел каралийчев» гр. Стражица изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученицистраница10/13
Дата01.02.2017
Размер2.07 Mb.
Размер2.07 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Дисциплина: Футбол

6. Мачът се печели от отбор, отбелязъл повече:

а: пасове

б: точки


в: голове

7. На ъглите на игрището са поставени:

а: конуси

б: специални знамена

в: стойки

8. Кой от изброените постове, не е футболен?

а: вътрешен халф

б: тежко крило

в: централен защитник

9. „Аут” е футболен термин, който се изпълнява от:

а: вратарското поле

б: от центъра на игрището

в: извън вратарското поле

10. Коя от следните системи на игра е футболна?

а: 6:0

б: 3-5-2


в: 3:2

Дисциплина: Волейбол

11. Геймовете във волейбола с изключение на „тайбрека” продължават до:

а: 21 точки

б: 25 точки

в: 15 точки

12. Игрището се разделя условно на:

а: шест зони

б: три зони

в: пет зони

13. Коя от комбинациите е волейболна?

а: „ешелон”

б: „крило-крило”

в: „сръбски заслон”

14. Във волейбола не се счита за грешка, когато:

а: играч не се намира в зоната си

б: играча е в зоната си

в: играча е извън игралното поле

Дисциплина: Баскетбол

15. Баскетболната среща е разделена на:

а: четири части по 10 минути

б: три части по 12 минути

в: две части по 20 минути

16. Всяка четвъртина в баскетбола започва с:

а: начален удар

б: странична топка

в: съдийска топка

17. Кой от термините е баскетболен?

а: параван

б: заслон

в: стена

18. При пето и всяко следващо отборно нарушение в една част се изпълняват:

а: от страничната линия

б: наказателната линия

в: от подкошието

Дисциплина: Лака атлетика

19. Каква е дължината на лекоатлетическата писта в зала?

а: 400 метра

б: 300 метра

в: 200 метра

20. Колко тежи гюлето при мъжете?

а: 7 килограма

б: 7 килограма и 260 грама

в: 6 килограма

Критерий за оценяване: Всеки точен отговор, носи по една точка.Отбелязването става с химикал, като се огради, маркира с Х или подчертае дадената буква.За грешка се смята отбелязването на грешен или повече от един отговор, което води до нула точки.


Брой точки:

Оценка

0-6

Слаб 2

7-10

Среден 3

11-14

Добър 4

15-17

Мн.добър 5

18-20

Отличен 6

Оценка от практически изпит:

Тест,

точки


Бягане на

50м.


Скок дължина от място

Хвърляне на плътна топка /кор.преси

Бягане на 300/600 м.

Ловкост

Пъргавина


Критерий за оценяване: По приложение 5 от Указание по физкултура(спорт) 1995/1996 г.

ХІ клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА Български език

 1. Общуване в гражданската, институционалната и стопанската сфера

 2. Текстове документи

 3. Извличане на информация от текстове документи

 4. Общуването в медийната сфера

 5. Текстове в медийната сфера

 6. Дебат и дискусия

 7. Публично изказване по граждански проблем

8. Техники за изграждане на аргументативен текст

Литература

 1. Ботев – поетът, публицистът, гражданинът

 2. Мотивът за саможертва в поезията на Ботев /”До моето първо либе”, „Хайдути”, „На прощаване”, „Хаджи Димитър”, „Обесването на Васил Левски”/

 3. Ботевата молитва /”Моята молитва”/

 4. Христо Ботев. Елегията „Майце си”

 5. Христо Ботев. Стихотворението „Елегия”

 6. Иван Вазов. „Епопея на забравените”

 7. Темата за родното в поезията на Вазов

 8. Повестта „Чичовци” от Иван Вазов – строеж, проблематика, персонажи.

 9. „Под игото” от Иван Вазов – епично повествование за историческия и духовен живот на нацията в епохата преди Освобождението

 10. Вазовите разкази – портрети на една епоха.

 11. Алеко Константинов – фейлетони. „Разни хора – разни идеали”.

 12. „Бай Ганьо” от Алеко Константинов

 13. Пенчо Славейков. Жизнен и творчески път. Поемите „Ралица”, „Cis moll”

 14. Пенчо Славейков. „Сън за щастие”

 15. Пейо К. Яворов. Проблемът за страданието в стихотворенията „Градушка” и „На нивата”

 16. Патриотичната тема в поезията на Яворов /”Заточеници”, „Арменци”/

 17. Драмата на любовта в поезията на Яворов /”Ще бъдеш в бяло”, „Две хубави очи”, „Стон”/

 18. Трагизмът на познанието и самопознанието в поезията на Яворов /”Песен на песента ми”, „Маска”, Две души”/

 19. Елин Пелин. Разкази / „Ветрена мелница”, „Задушница”, „На оня свят”, „Косачи”, Мечтатели”, „Чорба от греховете на отец Никодим”, „Занемелите камбани”/

 20. „Гераците” от Елин Пелин – повест за тревожните трансформации на човешките ценности

 21. Димчо Дебелянов. Теми и мотиви в поезията му / „Да се завърнеш…”, „Помвиш ли…”, „Пловдив”, „Спи градът”, „Черна песен”, „Сиротна песен”, „Един убит”, „Тиха победа”/

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗИП

Български език

 1. Българският език като индоевропейски език. Връзка с другите индоевропейски езици

 2. Общуването в гражданската и институционалната сфера с оглед на международни контакги /харти, конвенции и др./

 3. Средства за откриване на позиция в медийни текстове /с оглед на техните езикови, структурни и жанрови особености/

 4. Интерпретиране на съдържанието на медийните текстове и на текстове документи

 5. Анализ на медиен текст с цел да се открои позицията на конкретната медия по разглеждания проблем. Създаване на медиен текст в определен жанр

 6. Особеностите на фонетичната, граматичната и лексикалната система на българския език в сравнение със съответните системи на изучаваните чужди езици

 7. Използване на реторически стратегии в публични изказвания

 8. Разновидности на литературнокритическата статия /отзив и рецензия, анотация, характеристика на автор/

 9. Разновидности на есето

 10. Създаване на аргументативни текстове

Литература

 1. Сатиричните образи в поезията на Ботев. „Гергьовден”, „Патриот”.

 2. Христо Ботев. Стихотворенията „Делба”, „В механата”, „Пристанала”

 3. Ботевата публицистика. Теми и проблеми. „Смешен плач”

 4. Родината – център на Вазовия поетически свят.Стихосбирките „Пряпорец и гусла” и „Тъгите на България”

 5. „Векът” от Иван Вазов

 6. Вазов. Повестта „Немили-недраги”

 7. Захари Стоянов. „Записки по българските въстания”

 8. Алеко Константинов. „До Чикаго и назад”

 9. Кръгът „Мисъл”. Идейно-естетическа платформа.

 10. Пенчо Славейков. „На острова на блажените”. Поетика

 11. Пенчо Славейков. Статиите „Жив е той, жив е”, „Българската народна песен”

 12. Пенчо Славейков.”Псалом на поета”

 13. Петко Тодоров и неговите идилии

 14. Петко Тодоров. Драмата „Змейова сватба”

 15. Елин Пелин. Повестта „Земя”. Разрушаването на човешкия свят

 16. Разказите на Елин Пелин „Пролетна измама”, „Изкушение”, „Кумови гости”

 17. Кирил Христов – поезия

 18. Димчо Дебелянов. „Легенда за разблудната царкиня”


II.Критерии за оценяване:

Оценка Отличен 6.00се поставя на писмена работа, в която са овладени следните знания и умения: осъзнат е зададеният от темата хуманитарен проблем и причините за хуманитарния конфликт; познава се задълбочено литературният материал и идеите на културната епоха; интерпретира се творбата в съответствие с нейния жанр, ориентира се в сюжета, в конфликтите и персонажите и във връзките с други творби; осмисля се темата и заложения в нея проблем, изгражда се адекватна на проблема теза, правилно се построява аргументацията, правят се адекватни изводи и заключения, спазват се правописните и стилови норми на книжовния български език.

Оценка Много добър 5.00 – се поставя на писмена работа, в която са налице социокултурни, литературни, интерпретационни и композиционни знания и умения, допускат се отделни грешки при правописното, пунктуационното и стиловото оформяне на съчинението.

Оценка Добър 4.00 – се поставя на писмена работа, в която не се постига изчерпателност при изграждане на аргументативния текст, допускат се пунктуационни, правописни и стилови грешки.

Оценка Среден 3.00 – се поставя на писмена работа,в която има пропуски при формулиране на микротезите, непознаване на правописните, пунктуационните и стилови норми на книжовния български език.

Оценка Слаб 2.00 – се поставя в писмена работа, в която не се познава литературната епоха, жанровите особености на творбата, допускат се фактологически грешки, ученикът не умее да изгражда аргументативен текст, преразказва съдържанието, има ниска езикова култура.АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 1 ЧЕ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1.Grammar in use- Present tenses

2.Describing people

3.Writing an informal letter going news

4.Time words and future

5.Forest


6.Grammar in use-Past tenses

7.Live and Learn

8.Grammar in use-Reported statements

9.The Pros and Cons studying online

10.Party time

11.Grammar in use- Articles

12.Grammar in use- Conditionals

13.Writing a letter of application

14Grammar in use- The Passive

15The weather

16.Grammar in use- Modals

17.Writing an informal e-mail invitation

18.Sports

19Healthy Lifestyle

20.The summer solstice
Инструкция за проверка и оценка на писмените работи
А. Аудиране: общо 10 точки

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 5 точки

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 5 точки

Б. Четене с разбиране: общо 12 точки

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 6 точки

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 6 точки

В. Езикови задачи: общо 22 точки

22 задачи по 1 точка –общо 22 точки

Г. Създаване на писмен текст: общо 16 точки

Критерии:

1.Съдържание, отговарящо на темата / 5 т/

2. Спазване на зададения обем / 3 т/ 1. Логическа последователност на изложението / 4 т/

 2. Правопис и граматическа коректност / 4 т/

 3. За оригиналност на изложението, стил и богатство на езика се присъжда 1 т.

Общият брой точки на писмените работи се получава от сбора на точките за всеки компонент. Максимален брой точки – 60 точки


Забележка: Всяка правописна и граматична грешка се санкционира с 0.25 т
Приравняване на точките в оценки

0 т. - 20 т. слаб /2.00/

21т - 30т. среден /3.00/

31т – 40т. добър /4.00/

41т – 50 т. мн. добър / 5.00/

51т. – 60т. отличен /6.00/
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – І ЧУЖД ЕЗИК- ЗИП
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1.Grammar in use- Present tenses

2.Describing people

3.Writing an informal letter going news

4.Time words and future

5.Forest


6.Grammar in use-Past tenses

7.Live and Learn

8.Grammar in use-Reported statements

9.The Pros and Cons studying online

10.Party time

11.Grammar in use- Articles

12.Grammar in use- Conditionals

13.Writing a letter of application

14.Grammar in use- The Passive

15.The weather

16.Grammar in use- Modals

17.Writing an informal e-mail invitation

18.Sports

19Healthy Lifestyle

20.The summer solstice

Инструкция за проверка и оценка на писмените работи


А. Аудиране: общо 10 точки

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 5 точки

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 5 точки
Б. Четене с разбиране: общо 12 точки

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 6 точки

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 6 точки
В. Езикови задачи: общо 22 точки

22 задачи по 1 точка –общо 22 точки

Г. Създаване на писмен текст: общо 16 точки

Критерии: 1. Съдържание, отговарящо на темата / 5 т/

 2. Спазване на зададения обем / 3 т/

 3. Логическа последователност на изложението / 4 т/

 4. Правопис и граматическа коректност / 4 т/

 5. За оригиналност на изложението, стил и богатство на езика се присъжда 1 т.

Общият брой точки на писмените работи се получава от сбора на точките за всеки компонент. Максимален брой точки – 60 точки


Забележка: Всяка правописна и граматична грешка се санкционира с 0.25 т
Приравняване на точките в оценки

0 т. - 20 т. слаб /2.00/

21т - 30т. среден /3.00/

31т – 40т. добър /4.00/

41т – 50 т. мн. добър / 5.00/

51т. – 60т. отличен /6.00/РУСКИ ЕЗИК – І ЧУЖД ЕЗИК -ЗП


 1. Место на Земле. Чем богата Россия?

 2. Санкт-Петербург, Ростов Великий.

 3. Мариинский театр.

 4. Малая садовая улица.

 5. Сюрпризы грамматики: Выражение времени в простом и сл. предл.

 6. Выражение места и пространства

 7. „Отцы и дети „- роман Тургенева

 8. Конфликт „Отцов и детей”

 9. Кино- мой кумир

 10. Что такое юность?

 11. Эта изменчивая мода

 12. Молодежная мода

 13. Меня приглашают в гости.РУСКИ ЕЗИК – І ЧУЖД ЕЗИК -ЗИП


 1. Мои друзья.

 2. С кем я дружу.

 3. Давайте поговорим о спорте

 4. Наша планета.

 5. О природе и о человеке.

 6. Охрана окружающей среды.

 7. Красная книга

 8. Космос

 9. Мой друг-компьютер

 10. Мои друзья –книги.

ІІ. Критерии за оценка
А. Аудиране: общо 10 точки

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 5 точки

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 5 точки
Б. Четене с разбиране: общо 12 точки

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 6 точки

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 6 точки
В. Езикови задачи: общо 22 точки

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 7 точки

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 7 точки

Задача 3. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 8 точки


Г. Създаване на писмен текст: общо 16 точки

Критерии: 1. Съдържание, отговарящо на темата / 5 т/

 2. Спазване на зададения обем / 3 т/

 3. Логическа последователност на изложението / 4 т/

 4. Правопис и граматическа коректност / 4 т/

 5. За оригиналност на изложението, стил и богатство на езика се присъжда 1 т.

Общият брой на писмените работи се получава от сбора на точките за всеки компонент. Максимален брой точки – 60 точки


Забележка: Всяка правописна и граматична грешка се санкционира с 0.25 т
Приравняване на точките в оценки

0 т. - 20 т. слаб /2.00/

21т - 30т. среден /3.00/

31т – 40т. добър /4.00/

41т – 50 т. мн. дбър / 5.00/

51т. – 60т. отличен /6.00/МАТЕМАТИКА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Аритметична прогресия.

 2. Геометрична прогресия.

 3. Сходящи редици. Действия със сходящи редици.

 4. Монотонни редици.

 5. Показателна функция.

 6. Логаритмична функция.

 7. Тригонометрична функция.

 8. Показателни уравнения.

 9. Логаритмични уравнения.

 10. Тригонометрични уравнения.

 11. Успоредни равнини.

 12. Перпендикулярни равнини.

 13. Двустенен ъгъл.

 14. Вектори. Векторна база в равнината и пространството.

 15. Пресечна пирамида.

 16. Многостенен ъгъл. Правилни многостени.

 17. Сечение на многостен с равнина.

МАТЕМАТИКА - ЗИП

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Числови редици.

 2. Сходящи редици. Действия със сходящи редици, свойства на сходящите редици.

 3. Показателна и логаритмична функция. Свойства на логаритмите.

 4. Показателни уравнения и неравенства.

 5. Логаритмични уравнения и неравенства.

 6. Тригонометрични уравнения и неравенства.

 7. Стереометрия. Аксиоми в стереометрията.

 8. Взаимно положение на: а) две прави; б) права и равнина; в) равнини.

 9. Вектори. Векторна база в равнината и пространството.

 10. Ъгъл между права и равнина. Теорема за трите перпендикуляра.

 11. Двустенен ъгъл.

 12. Многостен. Призма.

13.Пирамида Пресечна пирамида.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Изпитният билет съдържа 4 задачи, всяка от които се оценява с 4 точки. Общ брой точки:

За оценка: Среден – 4 точки;

Добър – 8 точки;

Много добър – 12 точки;

Отличен – 16 точки.
Оценката се изчислява по формулата: 2+0,25.n, където n – брой точки.
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Компютърната графика.

 2. Обработка на готово графично изображение.

 3. Създаване на графично изображение.

 4. Редактиране на графично изображение.

 5. Въвеждане на специални ефекти в графично изображение.

 6. Вмъква текст в графично изображение.

 7. Изрязване и копиране или преместване на части от изображение в друг графичен файл.

 8. Копиране и преместване на части от изображение в текстов файл.

 9. Конвертиране и записване на графичен файл от един файлов формат в друг, съобразно възможностите на графичния редактор.

 10. Подготовка за печат.

 11. Отпечатване на графичен файл.

 12. Същност на компютърната презентация .

 13. Връзка между програмите за презентация и хардуера на компютърната система.

 14. Файлови формати използвани в програмите за презентация.

 15. Компоненти на компютърната презентация.

 16. Използване на готови шаблони за създаване на компютърна презентация.

 17. Записване презентацията на файл и актуализиране на работния файл.

 18. Редактиране на създадена компютърна презентация.

 19. Вмъкване на обекти от различен тип.

 20. Вмъкване на специални ефекти.

 21. Промяна структурата на подреждане на елементите .

 22. Изнасяне на презентация пред публика.

 23. Видове презентационни материали за отпечатване. Формати за отпечатване на презентационни материали.

 24. Подготовка за печат.

 25. Отпечатване на различни по вид и формат презентационни материали.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ

1.Комплексност и пълнота на изложението

- Дефинира понятията до 10 точки

- Изяснява изцяло поставения въпрос до 15 точки

- Не допуска правописни грешки до 10 точки
2.Точност на изложението

Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е изцяло подчинено на зададената тема. до 15 точки


3.Логичност и последователност

Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да интерпретира материята до 10 точки

Оценяване според брой точки:


Оценка

Брой точки

Слаб 2

До 29

Среден 3

От 30 до 40

Добър 4

От 41 до 48

Мн. Добър 5

От 49 до 56

Отличен 6

От 57 до 60

Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, получени върху писмената и практическата част.


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – задължителна подготовка
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1. Славяните

2. Българите

3. Създаване и укрепване на българската държава 680 – 802

4. Териториално разширение и централизация на държавата през ½ на ІХ

5. Покръстването на българите

6. България при Симеон Велики

7. Политическа криза и падане на България под византийска власт

8. Българските земи под византийска власт

9. Въстанието на Асеневци и възстановяването на българската държава 1185-1207

10. Политическо могъщество на българската държава при Иван Асен ІІ

11. България при приемниците на Иван Асен ІІ

12. Завладяването на България от османските турци

13. Българите в османската империя ХV – ХVІІв.

14. Стопански живот и общество на българите през ХV – ХVІІв.

15. Антиосманска съпротива на българите

16. Зараждане на българската национална идея

17. Движение за новобългарска просвета

18. Борба за независима църква

19. Начало на организираната национално-освободителна борба

20. Вътрешната революционна организация и БРЦК 1869 – 1875 г

21. Априлското въстание 1876 г.

22. Възстановяване на българската държава и руско-турска война 1877 – 1878

23. Начало на държавен живот

24. Развитие на Княжество България 1879 – 1885 г.

25. Източна Румелия и Съединението 1885г.

26. Българската държава 1886г. до началото на ХХ в.

27. Борби на неосвободените българи 1878 – 1912 г.

28. Воините за национално обединение 1912 – 1918

29. Управление на БЗНС и Демократическия сговор

30. Изпитанията през 30-те години на ХХ.

31. . България в годините на Втората световна война

32. Преход към еднопартийно управление и установяване на тоталитарна система

33. Преход към демокрация

34. България и европейските структури.

35. Тест – изходно нивоИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - З И П

Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница