Средно общообразователно училище «ангел каралийчев» гр. Стражица изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученицистраница12/13
Дата01.02.2017
Размер2.07 Mb.
Размер2.07 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Момчета 17 г.

Тест точки

Бягане

50 м.


Скок дължина от място

Бягане

600 м.


Хвърляне на плътна топка 3 кг.

Пъргавина

Ловкост

0

Над 7,7

До 206

Над 154

До 680

Над 9,2

Над 24,5

1

7,3 – 7,7

207 – 219

144 – 154

681 – 770

8,8 – 9,2

22,6 – 24,5

2

7,1 – 7,2

220 – 228

137 – 143

771 – 830

8,3 – 8,7

21,1 – 22,5

3

76,9 – 7,0

229 – 237

130 – 136

831 – 890

7,9 – 8,2

19,6 – 21,0

4

6,6 – 6,8

238 - 250

120 – 129

891 – 980

7,5 – 7,8

18,6 – 19,5

5

Под 6,6

Над 250

Под 120

Над 980

Под 7,5

Под 18,6

Конвертиране на полученият сбор точки за оценяване на уменията и двигателните

(кондиционните) способности по шестобалната система, както следва:

40 т. - отличен 6,00 29 т. - добър 4,34

39 т. - отличен 5,86 28 т. - добър 4,17

38 т. - отличен 5,75 27 т. - добър 4,00

37 т. - отличен 5,62 26 т. - добър 3,83

36 т. - отличен 5,50 25 т. - добър 3,66

35 т. - мн. добър 5,34 24 т. - добър 3,50

34 т. - мн. добър 5,17 23 т. - среден 3,34

33 т. - мн. добър 5,00 22 т. - среден 3,17

32 т. - мн. добър 4,83 21 т. - среден 3,00

31 т. - мн. добър 4,66 под 21 т. - слаб 2,0030 т. - мн. добър 4,50

ХІІ клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

Български език

1. Език и общуване.Дискурсът. Социална и психологическа природа на дискурса

2. Езикът като система

3. Подготовка на набор от текстове документи, необходими за социалната реализация на

зрелостниците при продължаване на образованието и при постъпване на работа

4. Създаване на аргументативни текстове

Литература

 1. Христо Смирненски – стихотворения / „Ний”, „Юноша”, „Старият музикант”, „Цветарка”,

Зимни вечери”/

 1. Гео Милев. Поемата „Септември”.

 2. Атанас Далчев – стихотворения /”Прозорец”, „Болница”, „Къщата”, „Повест”, „Дяволско”, „Стаята”, „Книгите”/

 3. Елисавета Багряна – стихотворения / „Амазонка”, „Зов”, „Потомка”, „Кукувица”, „Стихии”,”Бретан”, „Моята песен”, „Ръцете”/

 4. Йордан Йовков – „Последна радост”, „Песента на колелетата”, сборникът „Старопланински легенди”, „Шибил”, „Кошута”, „Божура”, „Индже”, сборникът „Вечери в Антимовския хан”, „Албена”, „Другоселец”, сборникът „Женско сърце”, „Серафим”, „Вълкадин говори с бога”/

 5. Никола Вапцаров – стихотворения./ „Завод”, „Романтика”, „История”, „Писмо”/ „Ти помниш ли…/, „Песен за човека”, „Писмо” /”Майко, Фернандес убит…”/, „Вяра”, „Кино”, „Прощално”, Борбата е безмилостно жестока” /

 6. Димитър Димов – романът „Тютюн”.

 7. Димитър Талев – „Железният светилник”.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗИП

Български език

 1. Техники за общуване в различни социокултурни сфери за постигане на различни

комуникативни цели /дискурсни техники/: наративни, дескриптивни, аргументативни/

 1. Функциониране на езика в дискурса. Задължителност и свобода при употреби на езика.

Кохезия и кохерентност

 1. Дискурсен анализ на текст

 2. Продуциране на текст по зададени параметри на социалния контекст чрез прилагане на различни дискурсни техники

Литература

 1. Христо Смирненски – цикълът „Децата на града”, „Зимни вечери”, „На гости у Дявола”, „Босоногите деца”, „Приказка за стълбата”

 2. Светослав Минков. Разкази. „Сламеният фелдфебел”

 3. Гео Милев. „Фрагментът”; „Небето”,”Ад”, „Иконите спят”,”И свет вот ме светится”

 4. Септемврийска литература. Никола Фурнаджиев. „Пролетен вятър”

 5. Септемврийска литература. Асен Разцветников. „Жертвени клади”

 6. Антон Страшимиров. Романът „Хоро”

 7. Атанас Далчев. „Фрагменти”

 8. Елесавета Багряна – стихосбирките: „Звезда на моряка”, „Сърце човешко” /творба по

избор/

 1. Йордан Йовков – повестта „Земляци”, „Белите рози”, „Песента на Солвейг”, „Белият ескадрон”, сборникът”Ако можеха да говорят”

 2. Георги Караславов. Романът „Снаха”

 3. Никола Вапцаров. „Моторни песни” – циклична организация на поетическия светоглед

 4. Димитър Димов. Романът „Осъдени души”

 5. Димитър Талев. „Преспанските камбани”, „Илинден”, „Гласовете ви чувам”

 6. Съвременна българска поезия – автор по избор

 7. Съвременна българска проза – автор по избор

 8. Съвременна българска драма – автор по избор


II.Критерии за оценяване:

Оценка Отличен 6.00се поставя на писмена работа, в която са овладени следните знания и умения: осъзнат е зададеният от темата хуманитарен проблем и причините за хуманитарния конфликт; познава се задълбочено литературният материал и идеите на културната епоха; интерпретира се творбата в съответствие с нейния жанр, ориентира се в сюжета, в конфликтите и персонажите и във връзките с други творби; осмисля се темата и заложения в нея проблем, изгражда се адекватна на проблема теза, правилно се построява аргументацията, правят се адекватни изводи и заключения, спазват се правописните и стилови норми на книжовния български език.

Оценка Много добър 5.00 – се поставя на писмена работа, в която са налице социокултурни, литературни, интерпретационни и композиционни знания и умения, допускат се отделни грешки при правописното, пунктуационното и стиловото оформяне на съчинението.

Оценка Добър 4.00 – се поставя на писмена работа, в която не се постига изчерпателност при изграждане на аргументативния текст, допускат се пунктуационни, правописни и стилови грешки.

Оценка Среден 3.00 – се поставя на писмена работа,в която има пропуски при формулиране на микротезите, непознаване на правописните, пунктуационните и стилови норми на книжовния български език.

Оценка Слаб 2.00 – се поставя в писмена работа, в която не се познава литературната епоха, жанровите особености на творбата, допускат се фактологически грешки, ученикът не умее да изгражда аргументативен текст, преразказва съдържанието, има ниска езикова култура.АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - ІІ ЧЕ – ЗИП
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1. Relative pronouns

2.Picking the perfect present

3.Advertisement

4.Culture clip

5.Food


6.You are What you Eat

7.Key word transformation

8.The Pros and Cons of eating out

9.Literature corner

10.Writing an assessment report

11. Conditionals

12.About violent sport

13.Writing a letter to editor

14.Analyzing a model text

15.The News

16. Future Perfect

17.Literature corner

18.Writing a formal transactional letter

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА


А. Аудиране: общо 10 точки

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 5 точки

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 5 точки
Б. Четене с разбиране: общо 12 точки

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 6 точки

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 6 точки
В. Езикови задачи: общо 22 точки

22 задачи по 1 точка –общо 22 точки

Г. Създаване на писмен текст: общо 16 точки

Критерии: 1. Съдържание, отговарящо на темата / 5 т/

 2. Спазване на зададения обем / 3 т/

 3. Логическа последователност на изложението / 4 т/

 4. Правопис и граматическа коректност / 4 т/

 5. За оригиналност на изложението, стил и богатство на езика се присъжда 1 т.

Общият брой точки на писмените работи се получава от сбора на точките за всеки компонент. Максимален брой точки – 60 точки


Забележка: Всяка правописна и граматична грешка се санкционира с 0.25 т
Приравняване на точките в оценки

0 т. - 20 т. слаб /2.00/

21т - 30т. среден /3.00/

31т – 40т. добър /4.00/

41т – 50 т. мн. добър / 5.00/

51т. – 60т. отличен /6.00/РУСКИ ЕЗИК - 1 ЧЕ – ЗП

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Кто есть я? Внешность и интеллект.

 2. Мои мечты.

 3. Какой ты себе представляешь свою жизнь через 20 лет

 4. Путь к бизнесу.

 5. Страницы истории. Древние города России.

 6. День рождения

 7. Режим дня

 8. Мои увлечения-спорт

 9. Поговорим об Олимпийских играх

 10. Мир вокруг нас

 11. Человек-часть природы

РУСКИ ЕЗИК - 1 ЧЕ - ЗИП

 1. Школа- традиции и современность

 2. Знаем ли мы историю нашей школы

 3. Моя семья

 4. Взаимоотношения и конфликты

 5. Наука и техника

 6. Пришельцы из космоса

 7. Мой друг-компьютер

 8. Гражданин Болгарии

 9. Искусство, литература

 10. Что я люблю читать

 11. Мне нравятся картины русских художников

РУСКИ ЕЗИК - ІІ ЧЕ - ЗИП
1. С кем я дружу. Как оценить себя

2. Деньги и мы

3. Мечты и профессия

4. Мой рабочий день

5. Наша планета

6. Экологический конфликт

7. Фабрика здоровья

8. Растения и животные, занесенные в Красную книгу

9. Культура и искусство. Книги

10. Я была на выставке книг

11. Мы были в картинной галерее

ІІ. Критерии за оценка
А. Аудиране: общо 10 точки

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 5 точки

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 5 точки
Б. Четене с разбиране: общо 12 точки

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 6 точки

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 6 точки
В. Езикови задачи: общо 22 точки

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 7 точки

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 7 точки

Задача 3. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 8 точки


Г. Създаване на писмен текст: общо 16 точки

Критерии: 1. Съдържание, отговарящо на темата / 5 т/

 2. Спазване на зададения обем / 3 т/

 3. Логическа последователност на изложението / 4 т/

 4. Правопис и граматическа коректност / 4 т/

 5. За оригиналност на изложението, стил и богатство на езика се присъжда 1 т.

Общият брой на писмените работи се получава от сбора на точките за всеки компонент. Максимален брой точки – 60 точки


Забележка: Всяка правописна и граматична грешка се санкционира с 0.25 т
Приравняване на точките в оценки

0 т. - 20 т. слаб /2.00/

21т - 30т. среден /3.00/

31т – 40т. добър /4.00/

41т – 50 т. мн. дбър / 5.00/

51т. – 60т. отличен /6.00/МАТЕМАТИКА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Права и равнина.

 2. Ъгъл между две прави.

 3. Перпендикулярност на права и равнина.

 4. Ъгъл мужду права и равнина.

 5. Двустенен ъгъл.

 6. Призма.

 7. Пирамида. Пресечена пирамида.

 8. Цилиндър.

 9. Конус. Пресечен конус.

 10. Сфера. Кълбо.

КОНСПЕКТ ПО МАТЕМАТИКА-ЗИП

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Граници на функции. Сложна функция. Граница на сложна функция. Основни граници.

 2. Производна на функция. Производна на сложна функция.

 3. Локални екстремуми. Изпъкнали и вдлъбнати функции. Инфлексна точка.

 4. Асимптоти. Графика на функция.

 5. Обем на призма и пирамида.

 6. Обем на повърхнина на цилиндър.

 7. Обем и повърхнина на конус. Пресечен конус.

 8. Лица на сфера. Обем на кълбо.

Критерии за оценяване

Изпитният билет съдържа 4 задачи, всяка от които се оценява с 4 точки. Общ брой точки: 16.

За оценка: Среден – 4 точки;

Добър – 8 точки;

Много добър – 12 точки;

Отличен – 16 точки.


Оценката се изчислява по формулата: 2+0,25.n, където n – брой точки.
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Процесорите

 2. Твърдите дискове

 3. Дънна платка

 4. Компютърна памет

 5. Носители на информация

 6. Монитори

 7. Предпечатна подготовка – видове печат, издателски системи

 8. PDF формат

 9. Обмен на данни между различни приложни програми

 10. Трансформиране на документи и презентации, създадени чрез Microsoft Ofice в Web страница

 11. Използване на макроси

 12. Работа с мултимедийни продукти

 13. Възможности на ИТ запредставяне на информация – JavaScript

 14. Създаване на Web сайт - CSS

 15. Възможности на ИТ запредставяне на информация

 16. Създаване на уеб сайт

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ

1.Комплексност и пълнота на изложението

- Дефинира понятията до 10 точки

- Изяснява изцяло поставения въпрос до 15 точки

- Не допуска правописни грешки до 10 точки
2.Точност на изложението

Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е изцяло подчинено на зададената тема. до 15 точки


3.Логичност и последователност

Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да интерпретира материята до 10 точки

Оценяване според брой точки:


Оценка

Брой точки

Слаб 2

До 29

Среден 3

От 30 до 40

Добър 4

От 41 до 48

Мн. Добър 5

От 49 до 56

Отличен 6

От 57 до 60

Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, получени върху писмената и практическата част.


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ЗИП

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1 История и колективна памет

2. Нация и гражданско общество

3. Балкани,балканистика,балканизъм.

4. Източният въпрос

5. Фактори за ранното национално формиране

6. Сърбия /1804 – 1838г./

7. Гърция _1821 – 1864/

8. Влашко и Молдова

9. Борбите за независимост на Черна гора и албанците срещу Османската империя

10. Национална консолидация на хърватите и словенците в Дунавската монархия.

11. Босна и Херцеговина под османска и австро-унгарска власт

12. Сърбия в ролята на „балкански Пиемонт”

13. Либералният проект за южнославянска федерация

14. Критските въстания

15. Македонският въпрос – политически и културни аспекти

16. Криза на парламентарната демокрация

17. Нови държави – нови малцинства

18. Национализъм и национален въпрос след Първата световна война

19- От антифашизъм към социална революция

20. Изковаването на „желязаната завеса” на Балканите

21. Балканските страни в годините на „студената война”

22. Разпадането на комунизма в Югоизточна Европа

23. Гражданската война в Югославия /1990 – 1995 г/

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитният билет съдържа два компонента: отговор на исторически, въпрос, който има за цел да провери умението да структурира исторически текст и тест. Критериите за оценяване на първия въпрос са:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.
Тестът съдържа въпроси със свободен и избираем отговор. Тежестта на въпросите е отбелязана в края на всеки един от тях.

Точките се преобразуват в оценка по следната формула:

4*a/b +2, където а – брой получени от ученика точки, b – максималния брой точки в теста.

Крайната оценка е средноаритметична на двете.СВЯТ И ЛИЧНОСТ
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


  1. Природа и общество.

  2. Глобализацията – тревога и надежда.

  3. Култура и глобализация в ситуацията на глобалността.

  4. Културно наследство.

  5. Култура и индивидуализъм.

  6. Подготовка за интервю (кастинг).

  7. Разработване на идеен проект за малко предприятие.

  8. Публичното дискутиране.

  9. Защита на основните човешки права.

  10. Модерният човек.

  11. Човешки различия.

  12. Националната държава и малцинствата.

  13. Европейска икономическа интеграция.

  14. Европейски пазар. Разширяване на Европейския съюз.

  15. Членство на България в ЕС.

  16. Има ли конфликт на Балканите.

ІІ. Критерии за оценяване

Ученик, който не познава и не може да използва наличния опит, за да удовлетвори дори и частично всички познания, умения и компетентности получава оценка Слаб 2.

Ученик, който познава и използва наличния опит, като удовлетворява частично изискванията за познания, умения и компетентности, получава оценка Среден 3.

Ученик, който познава и използва наличния опит, като удовлетворява цялостно всички познания, умения и компетентности получава оценка Добър 4.

Ученик, който обработва наличния опит от познанията, уменията и компетентностите, видоизменя го, като създава нови отношения и взаимовръзки, за да се справи успешно с образователните задачи получава оценка Много добър 5.

Ученик, който използва наличния опит от познанията, уменията и компетентностите, като го преобразува и променя за нуждите на образователните задачи, откривайки нови възможности и взаимовръзки, получава оценка Отличен 6.ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - ЗИП

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Екологоустойчиво развитие на света.

 2. Демографски проблем на планетата и човешките ресурси.

 3. Демографски процеси и демографска ситуация – в Европа, Африка, Азия и Латинска Америка.

 4. Безработицата като социално явление.

 5. Бедността като социално-икономическо явление.

 6. Пазар и конкуренция – особености и организация на пазарното стопанство.

 7. Типология на страните в света.

 8. Световни икономически организации.

 9. Глобализация – същност, фактори, въздействие на глобализацията на стопанството, обществото и екологията.

 10. Оценка на енергийните и минерални ресурси на България.

 11. Оценка на климатичните условия като фактор за развитие на туризма и земеделието.

 12. Безработицата и социалната политика на България.

 13. Анализ на природоресурсния потенциал на регионите в Северна България – сравнителна характеристика на два региона по избор.

 14. Анализ на природоресурсния потенциал на регионите в Южна България – сравнителна характеристика на два региона по избор.

 15. Тенденции в стопанското развитие на регионите в Северна България – характеристика на регион по избор.

 16. Тенденции в стопанското развитие на регионите в Южна България – характеристика на регион по избор.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в хронологическа и логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически и стилови грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в хронологическа и логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, стилови и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични или стилови грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е хронологическата и логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни или стилови грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични и стилови грешки.


БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗИП


Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница