Средно общообразователно училище «ангел каралийчев» гр. Стражица изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученицистраница8/13
Дата01.02.2017
Размер2.07 Mb.
Размер2.07 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Момчета 15 г.
Тест точки

Бягане

50 м.


Скок дължина от място

Бягане

600 м.


Хвърляне на плътна топка 3 кг.

0

Над 8,4

До 184

Над 162

До 470

1

7,8 – 8,4

185 - 198

152 – 161

471 – 542

2

7,5 – 7,7

199 – 208

146 – 151

543 – 590

3

7,2 – 7,4

209 - 218

139 – 145

591 – 638

4

6,9 – 7,1

219 - 232

130 – 138

639 – 710

5

Под 6,9

Над 232

Под 130

Над 710

Конвертиране на полученият сбор точки за оценяване на уменията и двигателните

(кондиционните) способности по шестобалната система, както следва:
40 т. - отличен 6,00 29 т. - добър 4,34

39 т. - отличен 5,86 28 т. - добър 4,17

38 т. - отличен 5,75 27 т. - добър 4,00

37 т. - отличен 5,62 26 т. - добър 3,83

36 т. - отличен 5,50 25 т. - добър 3,66

35 т. - мн. добър 5,34 24 т. - добър 3,50

34 т. - мн. добър 5,17 23 т. - среден 3,34

33 т. - мн. добър 5,00 22 т. - среден 3,17

32 т. - мн. добър 4,83 21 т. - среден 3,00

31 т. - мн. добър 4,66 под 21 т. - слаб 2,00

30 т. - мн. добър 4,50
ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Дата: Вариант 2

Трите имена: .......................................................................................................................................

Клас: ........................

Сесия: ........................

Форма на обучние: ..........................

Въпроси:


Дисциплина: Хандбал

1. Колко минути е времетраенето на хандбалното полувреме?

а: 20 минути

б: 30 минути

в: 25 минути

2. Кой от посочените постове, не е хандбален?

а: крило

б: разпределител

в: бег

3. Играч може да задържа топката максимално в ръце:а: две секунди

б: четири секунди

в: три секунди

4. Кое от следните отигравания не се отнася за хандбала?

а: заслон

б: посрещане отгоре

в: седем метрово хвърляне

5. Вратарска топка се отсъжда:

а: при топка в аут

б: при гол

в: при съдийска топка

Дисциплина: Футбол

6. Мачът се печели от отбор, отбелязъл повече:

а: пасове

б: точки


в: голове

7. На ъглите на игрището са поставени:

а: конуси

б: специални знамена

в: стойки

8. Кой от изброените постове, не е футболен?

а: вътрешен халф

б: тежко крило

в: централен защитник

9. „Аут” е футболен термин, който се изпълнява от:

а: вратарското поле

б: от центъра на игрището

в: извън вратарското поле

10. Коя от следните системи на игра е футболна?

а: 6:0

б: 3-5-2


в: 3:2

Дисциплина: Волейбол

11. Геймовете във волейбола с изключение на „тайбрека” продължават до:

а: 21 точки

б: 25 точки

в: 15 точки

12. Игрището се разделя условно на:

а: шест зони

б: три зони

в: пет зони

13. Коя от комбинациите е волейболна?

а: „ешелон”

б: „крило-крило”

в: „сръбски заслон”

14. Във волейбола не се счита за грешка, когато:

а: играч не се намира в зоната си

б: играча е в зоната си

в: играча е извън игралното поле

Дисциплина: Баскетбол

15. Баскетболната среща е разделена на:

а: четири части по 10 минути

б: три части по 12 минути

в: две части по 20 минути

16. Всяка четвъртина в баскетбола започва с:

а: начален удар

б: странична топка

в: съдийска топка

17. Кой от термините е баскетболен?

а: параван

б: заслон

в: стена

18. При пето и всяко следващо отборно нарушение в една част се изпълняват:

а: от страничната линия

б: наказателната линия

в: от подкошието

Дисциплина: Лака атлетика

19. Каква е дължината на лекоатлетическата писта в зала?

а: 400 метра

б: 300 метра

в: 200 метра

20. Колко тежи гюлето при мъжете?

а: 7 килограма

б: 7 килограма и 260 грама

в: 6 килограма

Критерий за оценяване: Всеки точен отговор, носи по една точка.Отбелязването става с химикал, като се огради, маркира с Х или подчертае дадената буква.За грешка се смята отбелязването на грешен или повече от един отговор, което води до нула точки.


Брой точки:

Оценка

0-6

Слаб 2

7-10

Среден 3

11-14

Добър 4

15-17

Мн.добър 5

18-20

Отличен 6

Оценка от практически изпит:

Тест,

точки


Бягане на

50м.


Скок дължина от място

Хвърляне на плътна топка /кор.преси

Бягане на 300/600 м.

Ловкост

Пъргавина


Критерий за оценяване: По приложение 5 от Указание по физкултура(спорт) 1995/1996 г.


Х клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗП

Български език

 1. Сфера на научното общуване. Функции на текста в научното общуване

 2. Общуване в сферата на изкуството. Творбите на художествената литература

 3. Функции на научния текст и на художествения текст

 4. Повествованието, описанието и разсъждението в научните и в художествените текстове

 5. Литературнокритическият текст – посредник между читател и творба

 6. Задължителност и избор на езиковите средства в научен текст

 7. Термини за базисни понятия от хуманитарните науки, описващи литературното и

културното развитие

 1. Публично изказване по литературен проблем

 2. Публично изказване по научен проблем

 3. „Езикът” на тялото в реториката

 4. Извличане на съществена информация от текстове

 5. Езикови средства за изграждане на аргументативна верига

 6. Книжовни езикови норми

 7. Създаване на аргументативни текстове


Литература

 1. Ренесанс

 2. Джовани Бокачо. „Декамерон”

 3. Сервантес. „Дон Кихот” – сюжет, композиция, теми и мотиви, образна система

 4. Шекспир. „Хамлет”. Проблеми и герои в трагедията. Ренесансово начало в образа на Хамлет (характеристика на образа)

 5. Класицизъм

 6. Молиер. „Тартюф”. Сюжет, композиция, конфликти. Образна система (образът на Тартюф)

 7. Просвещение

 8. Даниел Дефо. „Робинзон Крузо”. Сюжет и композиция. Образът на Робинзон Крузо – силата на човешкия характер

 9. Романтизъм

 10. Пърси Биш Шели – живот и творчество

 11. Александър Дюма. „Граф Монте Кристо”

 12. Социален реализъм

 13. Балзак. „Дядо Горио”. Сюжет, композиция, образна система

 14. Модернизъм

 15. Пол Верлен –живот и творчество

 16. Българско възраждане

 17. Паисий Хилендарски. „История славянобългарска”. Теми и идеи в творбата. Образът на народа.

 18. Петко Р. Славейков. „Изворът на Белоногата”. Образи. Връзка с фолклорната традиция.

 19. Любен Каравелов. „Българи от саро време”. Тема, идея, сюжет. Светът на старите и светът на младите

 20. Добри Войников. „Криворазбраната цивилизация”БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗИП
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ
Български език

 1. Идеята за българския език през Възраждането

 2. Отношението на езика в развитието на европейската култура: поглед към езиковите употреби в текстовете на ренесансовата, класицистичната, просвещенската, романтическата, реалистичната литература

 3. Българският език в индоевропейското езиково семейство

 4. Ролята на българския език и на българската книжовност през Средновековието на Балканите и в Източна Европа

 5. Задължителност и свобода на езикови употреби при превод

 6. Реториката като практика на убеждението: прилагане на аргументативни техники; знания и умения за произнасяне на тържествено слово

 7. Основни източници на информация за литературата и за езика/списания, сборници, речници, енциклопедии, предговори, литературно-критически монографии, бази данни и инфирмация от електронни средства за информация, информация чрез азбучни и тематичти показалци/

 8. Принципи на организиране на извлечената от различни информационни източници информация: умения на подчиняване на информацията на комуникативната задача и на темата на текста; водене на записки, конспект, картотека; умения за организация на информацията по тематичен принцип; умения за нормативно оформяне на текста

 9. Създаване на аргументативни текстове


Литература

 1. Данте Алигиери. „Ад”

 2. Уилям Шекспир. „Ромео и Жулиета”

 3. Пиер Корней. „Сид”

 4. Йохан В. Гьоте. „Фауст”

 5. Александър Пушкин. Лирика

 6. Гюстав Флобер. „Мадам Бовари”

 7. Александър Блок. „Дванадесетте”

 8. Софроний Врачански. „Житие и страдание грешнаго Софрония”

 9. Добри Чинтулов. Лирика

 10. Дасил Друмев. „Иванко”II.Критерии за оценяване:

Оценка Отличен 6.00се поставя на писмена работа, в която са овладени следните знания и умения: осъзнат е зададеният от темата хуманитарен проблем и причините за хуманитарния конфликт; познава се задълбочено литературният материал и идеите на културната епоха; интерпретира се творбата в съответствие с нейния жанр, ориентира се в сюжета, в конфликтите и персонажите и във връзките с други творби; осмисля се темата и заложения в нея проблем, изгражда се адекватна на проблема теза, правилно се построява аргументацията, правят се адекватни изводи и заключения, спазват се правописните и стилови норми на книжовния български език.

Оценка Много добър 5.00 – се поставя на писмена работа, в която са налице социокултурни, литературни, интерпретационни и композиционни знания и умения, допускат се отделни грешки при правописното, пунктуационното и стиловото оформяне на съчинението.

Оценка Добър 4.00 – се поставя на писмена работа, в която не се постига изчерпателност при изграждане на аргументативния текст, допускат се пунктуационни, правописни и стилови грешки.

Оценка Среден 3.00 – се поставя на писмена работа,в която има пропуски при формулиране на микротезите, непознаване на правописните, пунктуационните и стилови норми на книжовния български език.

Оценка Слаб 2.00се поставя в писмена работа, в която не се познава литературната епоха, жанровите особености на творбата, допускат се фактологически грешки, ученикът не умее да изгражда аргументативен текст, преразказва съдържанието, има ниска езикова култура.
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 1 ЧЕ – ЗП
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1.Grammar in use-Relative pronouns

2.Picking the perfect present

3.Advertisement

4.Culture clip- Queen Victoria

5.Food


6.You are What you Eat

7.Key word transformation

8.The Pros and Cons of eating out

9.Literature corner

10.Writing an assessment report

11.Grammar in use- Conditionals

12.About violent sport

13.Writing a letter to editor

14.Analyzing a model text

15.The News

16.Grammar in use- Future Perfect

17.Robinson Crusoe

18.Writing a formal transactional letter


ІІ. Критерии за проверка и оценка на писмените работи
А. Аудиране: общо 10 точки

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 5 точки

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 5 точки
Б. Четене с разбиране: общо 12 точки

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 6 точки

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 6 точки
В. Езикови задачи: общо 22 точки

22 задачи по 1 точка –общо 22 точки

Г. Създаване на писмен текст: общо 16 точки

Критерии: 1. Съдържание, отговарящо на темата / 5 т/

 2. Спазване на зададения обем / 3 т/

 3. Логическа последователност на изложението / 4 т/

 4. Правопис и граматическа коректност / 4 т/

 5. За оригиналност на изложението, стил и богатство на езика се присъжда 1 т.

Общият брой точки на писмените работи се получава от сбора на точките за всеки компонент. Максимален брой точки – 60 точки


Забележка: Всяка правописна и граматична грешка се санкционира с 0.25 т
Приравняване на точките в оценки

0 т. - 20 т. слаб /2.00/

21т - 30т. среден /3.00/

31т – 40т. добър /4.00/

41т – 50 т. мн. добър / 5.00/

51т. – 60т. отличен /6.00/


РУСКИ ЕЗИК – ІІ ЧУЖД ЕЗИК
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Его величество глагол. Парад глаголов 1 и 2 спр.

 2. Третье скл. сущ

 3. Путешествие по Европе с русским гидом

 4. У кого что есть, у кого чего нет

 5. Выражение идеи притяжания

 6. Повелит.наклонение

 7. Внешний вид, характер

 8. Косметика

 9. Мода

 10. Моя семья- мое богатство


ІІ. Критерии за оценка
А. Аудиране: общо 10 точки

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 5 точки

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 5 точки
Б. Четене с разбиране: общо 12 точки

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 6 точки

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 6 точки
В. Езикови задачи: общо 22 точки

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 7 точки

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 7 точки

Задача 3. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 8 точки


Г. Създаване на писмен текст: общо 16 точки

Критерии: 1. Съдържание, отговарящо на темата / 5 т/

 2. Спазване на зададения обем / 3 т/

 3. Логическа последователност на изложението / 4 т/

 4. Правопис и граматическа коректност / 4 т/

 5. За оригиналност на изложението, стил и богатство на езика се присъжда 1 т.

Общият брой на писмените работи се получава от сбора на точките за всеки компонент. Максимален брой точки – 60 точки


Забележка: Всяка правописна и граматична грешка се санкционира с 0.25 т
Приравняване на точките в оценки

0 т. - 20 т. слаб /2.00/

21т - 30т. среден /3.00/

31т – 40т. добър /4.00/

41т – 50 т. мн. дбър / 5.00/

51т. – 60т. отличен /6.00/МАТЕМАТИКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Функции и графики. Квадратна функция.

 2. Неравенства от втора степен. Рационални неравенства. Метод на интервалите.

 3. Коренуване.

 4. Степен с рационален показател.

 5. Логаритъм.

 6. Тригонометрични функции на ъгли от 0° до 180°. Основни зависимости.

 7. Косинусова и синусова теореми.

 8. Решаване на триъгълник. Формули за медианите и ъглополовящите в триъгълник.

 9. Лице на многоъгълник. Приложение на лицата.

 10. Пермутации, вариации и комбинации. Вероятност.


ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Изпитният билет съдържа 4 задачи, всяка от които се оценява с 4 точки. Общ брой точки:

За оценка: Среден – 4 точки;

Добър – 8 точки;

Много добър – 12 точки;

Отличен – 16 точки.
Оценката се изчислява по формулата: 2+0,25.n, където n – брой точки.


ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Кодова таблица на РС, клавиатура, данни

 2. Памет

 3. BIOS

 4. Периферни устройства

 5. Инсталиране на потребителски софтуер

 6. Задачи.Тестово изпитване

 7. Специализирани средство в текстообработката

 8. Създаване и вграждане на обекти

 9. Обмен с други приложения

 10. Задачи тестово изпитване

 11. Свързване на обекти в ЕТ

 12. Форматиране на таблици

 13. Операции с данни в ЕТ

 14. Подготвяне на документи за представяне прад публика

 15. Създаване на бази от данни

 16. Заявки

 17. Таблици в бази от данни

 18. Формуляри в бази от данни

 19. Конструиране на отчети

 20. Обмен на данни в мрежова среда с общи ресурси

 21. Създаване на Web - документи

 22. Публикувяне на Web - документи

 23. Търсене на документи в Интернет

 24. Извличане на документи от Интернет

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ

1.Комплексност и пълнота на изложението

- Дефинира понятията до 10 точки

- Изяснява изцяло поставения въпрос до 15 точки

- Не допуска правописни грешки до 10 точки


2.Точност на изложението

Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е изцяло подчинено на зададената тема. до 15 точки


3.Логичност и последователност

4. Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да интерпретира материята до 10 точки

Оценяване според брой точки:


Оценка

Брой точки

Слаб 2

До 29

Среден 3

От 30 до 40

Добър 4

От 41 до 48

Мн. Добър 5

От 49 до 56

Отличен 6

От 57 до 60

Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, получени върху писмената и практическата част.
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Версай и международните отношения /1919-1931/

 2. Световната икономика /1919-1939/

 3. Франция /1919-1939/

 4. Великобритания /1919-1939/

 5. САЩ /1919-1939/

 6. Италия и раждането на фашизма

 7. Германия /1919-1939/

 8. Русия и Съветският съюз /1917-1939/

 9. България между двете световни войни

 10. Световната дипломация /1931-1939/

 11. Втората световна война / 1септ.1939 – 22юни 1941/

 12. Втората световна война / 1941-1943/

 13. Втората световна война / 1944-1945/

 14. Блоковото мислене и и волята на свръхдържавите

 15. Великобритания след 1945г.

 16. Франция след 1945г.

 17. САЩ след 1945г.

 18. Япония след 1945г.

 19. ФРГ след 1945г.

 20. Италия след 1945г.

 21. Съветският съюз /1945-1989/

 22. Социализмът на съпротивата /1945-1989/

 23. България след 9.IX.1944г.

 24. Между Изтока и Запада или Севера и Юга

 25. Русия и Източна Европа след 1989г.

 26. Тест – изходно ниво

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитният билет съдържа два компонента: отговор на исторически, въпрос, който има за цел да провери умението да структурира исторически текст и тест. Критериите за оценяване на първия въпрос са:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.
Тестът съдържа въпроси със свободен и избираем отговор. Тежестта на въпросите е отбелязана в края на всеки един от тях.

Точките се преобразуват в оценка по следната формула:

4*a/b +2, където а – брой получени от ученика точки, b – максималния брой точки в теста.

Крайната оценка е средноаритметична на двете.ЕТИКА И ПРАВО

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница