Статии: За някои аспекти от развитието на гръцко-турските отношения от средата на 90-те години на XX векДата10.04.2017
Размер16.51 Kb.
Размер16.51 Kb.

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ГЕОРГИ БЪРДАРОВ

СТАТИИ:  1. За някои аспекти от развитието на гръцко-турските отношения от средата на 90-те години на XX век – В: Юбилеен сборник в чест на проф. дин Радослав Мишев, В. Търново, 2007 (под печат).
  1. Политиката на Гърция по отношение на признаването на Република Македония (1991-1995) – В: “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. В. Търново, 2007, с. 373-384.
  1. България и Гърция - мост на стабилност в Югоизточна Европа и гаранция за евроатлантическата принадлежност на региона - В: "Международни отношения", бр. 5-6, 2006, с 131-142.
  1. Европейският съюз – уникален международен субект изправен пред предизвикателствата на XXI век. - В: Балканските култури и националната идентичност в условията на глобализация и регионализация, В. Търново, 2006, с. 137-150.
  1. Новата роля на Гърция в обединена Европа. Приоритети на четвъртото гръцко председателство на Европейския съюз (1.01. – 30.06.2003). Политически аспекти - В: 10 години специалност Балканистика. Сборник с доклади от Петите балканистични четения, София’ 2004. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С., 2005, с. 227 – 236.
  1. За повече парламентаризъм в Европейския парламент - В: Конструкцията на разширения Европейски съюз – част I, Сборник с изследователски студии, научни доклади и есета, Поредица: “Ние в европейския дебат” – кн. 1/3. Асоциация на бившите студенти от Колежа на Европа в България, Академична мрежа за бъдещето на Европа, С., 2003, с. 60 – 66
  1. Ролята на Балканите в обединяваща се Европа - В: Национални студентски четения. Сборник с доклади от националните студентски четения – Велико Търново’ 2001, изд. “Астарта”, В. Търново, 2002, с. 41 – 47.

СЪСТАВИТЕЛСТВО И РЕДАКЦИЯ:1. Балканските култури и националната идентичност в условията на глобализация и регионализация. Сборник с доклади от Шестата научна конференция по балканистика, В. Търново, 16 – 18 май 2005 г., В. Търново, 2006

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница