Стефка Стефанова НаумоваДата18.11.2017
Размер32.97 Kb.
Размер32.97 Kb.

Стефка Стефанова НаумоваC U R R I C U L U M   V I T A E


Име:

 

Стефка Стефанова Наумова


Дата на раждане:

22.04.1949 г.

 


Месторождение:

Разград

 


Адрес:

България, София, ж.к. “Младост” – Мусагеница, бл.86Б, вх.А, ап. 8; тел. (02) 8733 789

Образование:

Висше юридическо – СУ “Св. Кл. Охридски”,

Юридически факултет

 


Професионално
развитие:

 

1972-1973

 


Стажант-съдия в СГС

1973-1974

Служба “Научна информация и документация” в ИДП – БАН

 


1974-1977

 


Редовен аспирант по социология на правото във Варшавския университет

1977

Защита на докторска дисертация на тема:

 “ Влияние на модернизацията върху правните и моралните възгледи”. Научен ръководител: проф. А.Подгурецки1978-1988

 Научен сътрудник в ИНДП – БАН

1988

 Хабилитация пред СНС по право

1989-1994

Ст.н. с ІІ ст. по социология на правото в ИПН –БАН;

Директор на Лабораторията за правно-социологически изследвания в ИПН- БАН1992-1994

 Декан на ЮФ към Русенския университет “А.Кънчев”

1994-1997

 Народен представител в 37-то НС и член на българската делегация в ПАСЕ

1997 – 2004 г.

 Ст.н. с ІІ ст. по социология на правото в ИПН –БАН

2004

 След участие в конкурс за професор получава научното звание “Професор по правна социология” -шифър 05.05.22.

2004-2006

 Професор в ИПН - БАН

Специализации:

Холандия, САЩ, Русия, Великобритания,  Испания, Франция, Полша

Владеене на чужди езици

 Полски, английски, руски, немски

Публикации:


Над 100 публикации по обща теория на правото, социология на правото, екологично право и   конституционно право / Приложение 1/.

Значителна част от публикациите са с интердисциплинарен характер поради спецификата на научната област “Правна  социология ”, специалистите по която у нас са много малко.Преподавателска дейност:

От 1980 г. въвежда и утвърждава дисциплината “Социология на правото” в Юридическите факултети на СУ “Св. Кл.Охридски”, УНСС, ЮЗУ “Н.Рилски”, РУ “А.Кънчев”.

Курс по Екологично право.

Курс по конституционно право (социология на законодателния процес).


Опит в управление на научни  и научно-приложни проекти:

 


Ръководител на проект “Защита на гражданите в екологично застрашени райони” – 1991 г. -  изпълнител:  Лабораторията за правно-социологически изследвания към ИПН –БАН.

 

Проведеното национално-представително правно-социологическо проучване е във връзка с подготвения Проект за Закон за опазване на околната среда. 

Ръководител на проект “ Общественото мнение за реализацията на екологичното законодателство”, финансиран от МОСВ – 1996-1997 г.

 

Ръководител на проект “ Етносите и семейството: в контекста на българското семейно право” , финансиран от Изследователския комитет по социология на правото – Ониати (Испания) и Университета в Оксфорд- 1996-1998 г. 

Ръководител на проект “Регионален омбудсман”, Финансиран от програма ФАР на ЕС “Развитие на гражданското общество”  :2005-2006 г. Регионален омбудсман на Северен централен планов район.


Членство в научни организации:

Член на Международния Изследователски комитет по социология на правото /ResearchCommittee on Sociology of Law/

 

Член на СУБ, зам.председател на Комисията по етика към СУБ 

Обществена дейност:

Председател на българо-румънско сдружение “Балкански център за изследвания и обучение по право и политически науки” – Русе

 

Председател на сдружение “Обществен институт за социални и екологични изследвания” 

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница